Placeholder

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Ν. Κεραμέως: Εξ αποστάσεως ή διά ζώσης οι εξετάσεις των φοιτητών

Τρόπος και μέσα διενέργειας εξετάσεων-Εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους
Δημοσίευση: 22/04/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εξ αποστάσεως ή διά ζώσης , ανάλογα το τι θα αποφασίσει το κάθε Πανεπιστήμιο, θα διεξαχθούν και φέτος οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου.

Οπως δήλωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, στη σημερινή Συνέντευξη Τύπου , η πολιτική ηγεσία προσανατολίζεται να αποφασίσει να ισχύσουν ότι και στις περσινές εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου.

Τρόπος και μέσα διενέργειας εξετάσεων

Πέρσι ίσχυσαν τα εξής:

1. Οι εξετάσεις, οι οποίες καθορίζουν τη βαθμολογία κάθε μαθήματος του προγράμματος σπουδών, δύναται να πραγματοποιούνται με έναν ή με συνδυασμό των ακόλουθων τρόπων και μέσων αξιολόγησης των φοιτητών:

α) γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,

β) εργαστηριακές ασκήσεις,

γ) γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών, δ) προφορική εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών,

ε) γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως
μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.

2. Για τις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’  , όπου απαιτείται η φυσική παρουσία φοιτητών και διδακτικού προσωπικού θα πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού SARS-CoV-2 σχετικά με τα μέτρα προστασίας και τους κανόνες ασφαλείας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ορίζεται εάν θα παρασχεθεί η δυνατότητα για την εφαρμογή του συνόλου ή μέρους των περιπτώσεων της παρ. 1, κατά τη διενέργεια των εξετάσεων των μαθημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου του Α.Ε.Ι. κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε προγράμματος σπουδών.

4. Μετά την έκδοση της απόφασης της Συγκλήτου , ο διδάσκων του κάθε μαθήματος ή σεμιναρίου ή εργαστηρίου, στον οποίον έχει ανατεθεί το διδακτικό έργο επιλέγει τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. και ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους φοιτητές.

Εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους

1. Η γραπτή ή προφορική εξέταση μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης, δύναται να παρέχεται ως εναλλακτικός τρόπος εξέτασης από τα Α.Ε.Ι., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της προφορικής ή γραπτής εξέτασης με τη χρήση των εν λόγω μέσων, και

β) διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθορίζονται λεπτομερώς:

α) ο τρόπος και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών για τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, για τα οποία θα επιλεγεί ο εν λόγω τρόπος εξέτασης,

β) η πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων του οικείου Α.Ε.Ι. κατά το άρθρο 8 του ν. 4624/2019 (Α’ 137),

γ) οι ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης,

δ) ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών. Ως υπεύθυνος δύναται να ορισθεί ο Πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι. ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις του οικείου Α.Ε.Ι. για όλα τα προγράμματα σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο Κοσμήτορας της κάθε Σχολής, εφόσον ορισθεί ένας υπεύθυνος ανά Σχολή του Α.Ε.Ι.

3. Η απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. με τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου κοινοποιείται στον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της.

Σχόλια (22)

 
ΝΙΚΟΣ
26 Απρ 2021 18:57

ΕΙΜΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΟΠΑ. ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΔΩΣΕ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΕΠΡΑΞΑΝ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙΚΙΑΣΑΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ . ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ Η ΧΩΡΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΤΑΛΑΝΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.

 
ΜΗΤΕΡΑ ΦΟΙΤΗΤΗ
26 Απρ 2021 13:43

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΔΟΘΗΚΕ ΚΙΝΗΤΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑ ΞΕΝΟΙΚΙΑΣΟΥΝ.
ΟΤΑΝ ΡΩΤΗΘΗΚΕ Η ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΞΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΤΑΝ ΡΩΤΗΘΗΚΕ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΑΞΕ ΤΟ ΜΠΑΛΑΚΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΗΣ!!
ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ ΟΤΙ ΟΛΗ Η ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΛΗΣΕ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑ ΞΕΝΟΙΚΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ.

 
Panagiotis
25 Απρ 2021 14:14

Ξενοικιαστε παιδια...ξανα ΄νοικιαστε παιδια...οι επομενες 2 εβδομαδες θα ειναι κρισιμες.. ειστε ενα μπλε μπαχαλο ρε

 
Γονιός
24 Απρ 2021 11:28

@"Είμαι γονέας φοιτητή σε σχολή υγείας", προφανώς εσένα σου περισσεύουν σε κάποιον άλλον όχι και τα δίνει ματώνοντας.
Η δικιά μου οικογένεια αποφάσισε να κρατήσει το σπίτι που νοικιάσαμε για το παιδί. το παιδί είναι πρωτοετής δεν έχει πάει στην πόλη ούτε έχει δει το σπίτι ούτε καν ξέρει που είναι. Εγώ προσωπικά το θεωρώ δύσκολο να πάει τώρα για εξετάσεις με φυσική παρουσία αφού η εμπειρία του μέχρι τώρα είναι η από απόσταση διδασκαλία.
ένα άλλο θέμα είναι τα απαραίτητα για να μείνει στο σπίτι, το σπίτι είναι άδειο και θα πρέπει να τρέχουμε να το επιπλώσουμε να φροντίσουμε για παροχή τηλεφώνου, ρεύματος και όλα τα άλλα.
Αυτό προϋποθέτει ότι κάποιος εργοδότης θα συμφωνήσει να παρέχει και την απαραίτητη άδεια σε κάποιον εκτός προγραμματισμού.
Ακόμη θα υπάρξει και μια αναστάτωση γιατί το παιδί αφού θα είναι σε διαδικασία μετακόμισης και ρύθμισης όλων των παραπάνω δεν θα μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα εξ αποστάσεως και οι εργασίες που έχει να παραδώσει θα μείνουν πίσω -το παιδί μου μέχρι τώρα είναι συνεπές γιατί καθημερινά συζητάμε για τα της σχολής- καθώς και το καθημερινό διάβασμα και να σκεφτεί κανείς ότι όλα τα προχωρημένα θέματα στα μαθήματα γίνονται στα τελευταία μαθήματα.
Κατά τα άλλα για κάποιους όλα είναι εύκολα και μια χαρά ξεφουρνίζουμε ότι μας κατέβει στο κεφάλι.
Ξέρετε κύριοι που τα στηρίζετε αυτά επειδή τυχαίνει και ψηφίσατε το συγκεκριμένο κόμμα, μέσα σε αυτό το ίδιο το κόμμα υπάρχουν άνθρωποι που θα τα σκεφτότανε αλλιώς και θα πράττανε αλλιώς, δεν χρειάζεται να στοιχίζεστε πίσω από κάθε βλακεία που λέει ο καθένας, μάλλον κακό κάνετε στο κόμμα μ

 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
24 Απρ 2021 06:38

Λυπάμαι που γίνεται για μια ακόμη φορά " φασαρια" λόγω των δηλώσεων της υπουργού! Θέλω όμως να βρει τον τρόπο να μας πει που θα μείνουμε όταν δεν έχουμε καταλυμα! Θα χάσουμε την εξεταστική για να πούμε ότι επανήλθαν στην κανονικοτητα; κι όταν μιλάμε για εαρινο εξαμηνο και εκπαιδευτική διαδικασία, απο τη στιγμή που για να καταχωρήσεις τα μαθηματα πρέπει να εξεταστεί σε αυτα, τότε ολο το εαρινο εχει και την εξεταστική ως αξεσουάρ του!!!! Είναι απλό και λογικο ....δεν γινεται το κάθε πανμιο να κανει ότι γουσταρει γιατι ετσι βολεύει τωρα την ηγεσία! Που τα ακουσε τα πανμια και τους φοιτητές η τωρινή ηγεσία κι όχι μονο; το μπαλακι δεν το πετάμε όπως γουστάρουμε! Το μπαλακι το πετάμε σε ολους! Ή ολοι εξ αποστασεως ή ολοι δια ζώσης! Τα μεσοβεζικα δεν τα καταλαβα ποτε!!!!

 
Χρήστος
23 Απρ 2021 14:50

Ποίος θα τα κάνει όλα αυτά τα δια ζώσης που ονειρεύεται το Υπουργείο, σε ομάδες 100 και 200 ατόμων, σε αμφιθέατρα χωρίς παράθυρα; Οι διδάσκοντες στα Πανεπιστήμια τους οποίους το Υπουργείο άφησε εκτός εμβολιασμού μόλις πρόσφατα, ενάντια στην προτεραιοποίηση της επιτροπής εμβολιασμών;

Ας αλλάξουν πλευρό στο Υπουργείο. Σεπτέμβρη και ΑΝ! ΑΝ έχουν αξιωθεί να εμβολιάσουν το προσωπικό έγκαιρα νωρίτερα ώστε να έχει ήδη αποκτήσει ανοσία. Αλλιώς ας έρθει η κυρία Υπουργός να αναλάβει ...

 
Νίκος @ Γονέα
23 Απρ 2021 13:56

Δεν σπουδάζω σε σχολή υγείας. Εσείς καλά κάνατε και κρατήσατε το σπίτι. Ειρωνείες περί μαθηματικών κτλ , σε κάποιον/α της ηλικίας σας. Λίγο σεβασμό να αποκτήσετε είστε και γονέας.

 
@@Νίκος
23 Απρ 2021 12:47

Η απόφαση να ξενοικιάσει κάποιος γονέας εν καιρώ πανδημίας δεν εξαρτήθηκε από την ανάγκη να αποταμιευτεί αυτό το ποσό και να να "βγει κερδισμένος" ο γονέας στις περισσότερες των περιπτώσεων αλλά για να καλυφθούν σημαντικές ανάγκες βιοπορισμού στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού υπέστη σοβαρή μείωση εισοδήματος και ως εκ τούτου προχώρησε στην αναγκαστική λύση του συμβολαίου ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας.Και σας βεβαιώνω ότι είμαι απόλυτα σοβαρός

 
Α- ντε στο καλό....
23 Απρ 2021 11:25

@Πολίτες με α στερητικό
Μόνο που αυτοί οι ίδιοι πολίτες ψηφίζουν και κάθε 4 χρόνια.....

 
δεν παίζουμε
23 Απρ 2021 10:37

αν κάποιοι έχουν επενδύσει στην παχιά αγελάδα των φοιτητών είναι κατανοητό. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που δεν είναι απλά εισοδηματίες, αλλά έχουν χτυπηθεί από την σημερινή οικονομική κρίση και δεν έχουν την ευχέρεια να τρέχουν να νοικιάσουν.
Επιπλέον, όταν η μετακίνηση αφορά από το κέντρο προς την περιφέρεια, αυτόματα θα προκύψει συσσώρευση φοιτητών από όλη την Ελλάδα σε μια μικρή κοινότητα, αν προκύψει αύξηση κρουσμάτων, τότε τι??
αν με τα self-test προκύψουν νοσούντες φοιτητές τότε τι?? Πως θα εξεταστούν, από απόσταση προφανώς...και οι καθηγητές τους που δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί?? Δεν μιλάμε για κλειστή κοινωνία που ανοίγει το σχολείο της γειτονιάς...αλλά ο κόσμος θέλει τα νοίκια του...

 
Φοιτητές όχι τουρίστες
23 Απρ 2021 10:24

Το οξύμωρο είναι ότι από τον Μάιο στην Ελλάδα τα ξενοδοχεία θα αρχίσουν να υποδέχονται τους πρώτους τουρίστες της σεζόν. Δύο μέτρα και δύο σταθμά και δυστυχώς πάλι έχουμε λάθος προτεραιότητες σαν χώρα.

Οι περισσότεροι φοιτητές (80%) διαμένουν σε 5-6 μεγάλες πόλεις, μετακινούνται ελεύθερα στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, Ιωάννινα κ.α.) και η διασπορά του ιού είναι ήδη πανελλαδική. Άρα σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να επιβαρύνουν δυσανάλογα το σύστημα Υγείας οι λίγες χιλιάδες φοιτητές επιστρέφοντας στις αίθουσες διδασκαλίας, από τη στιγμή μάλιστα που οι εμβολιασμοί των ηλικιωμένων άνω των 70 ετών προχωρούν κανονικά το επόμενο διάστημα.

Οι απώλειες σε ανθρώπους ηλικίας κάτω των 40 ετών είναι ελάχιστες, στην Ελλάδα λιγότερες από εκατό, από το 2019 μέχρι σήμερα.

Επομένως, σωστό και δίκαιο είναι να διεξαχθούν δια ζώσης ΟΛΑ τα μαθήματα μέχρι τον Ιούνιο - το Πανεπιστήμιο δεν είναι εξεταστικό κέντρο ώστε να λειτουργεί 3 φορές το χρόνο μόνο για τα γραπτά διαγωνίσματα.

 
Πολίτες με α στερητικό
23 Απρ 2021 09:15

Αν βάλλεις ένα α μπροστά τότε έχεις:α-νίκανοι,α-δύναμοι,ά-σχετοι,ά-νευροι. Ο θάνατος μια κοινωνίας.Όταν οι πολίτες δεν ψάχνουν μόνοι τους λύση και δρόμους να ξεπεράσουν τα εμπόδια και τις δύσκολίες. Πολίτες με α------------

 
@Νίκος
23 Απρ 2021 08:52

Δεν κάνατε καλά και ξενοικιάσατε. Είμαι γονέας φοιτητή σε σχολή υγείας που έχει αγανακτήσει περιμένοντας να κάνει τα εργαστήρια και πληρώνω νοίκι στην Αθήνα όπου σπουδάζει. Η εξ αποστάσεως όμως δεν έγινε ούτε για να γλιτώσουν οι φοιτητές νοίκια που αλλιώς θα πλήρωναν ούτε για να χάσουν νοίκια οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Έγινε για λόγους υγείας. Ήταν δική σας απόφαση για να γλιτώσετε τα νοίκια σχεδόν ενός έτους και δεν σας κατηγορώ που το κάνατε. Ε, γλιτώσατε όμως λοιπόν από Δεκέμβρη ως και Αύγουστο πόσα, 1.500-3000 ευρώ ανάλογα το νοίκι κ τους μήνες,και δεν βάζω κοινόχρηστα, ρεύμα κλπ, λέτε πως θα δώσετε 500 στο ξενοδοχείο, θα βγείτε λοιπόν ξαφνικά και κερδισμένοι και θα γκρινιάζετε κ από πάνω; Εκτός κι αν δεν γνωρίζετε ούτε πρακτική αριθμητική. Θα κλείσω όπως κι εσείς. Λίγη σοβαρότητα.

 
@Νίκος
23 Απρ 2021 08:52

Δεν κάνατε καλά και ξενοικιάσατε. Είμαι γονέας φοιτητή σε σχολή υγείας που έχει αγανακτήσει περιμένοντας να κάνει τα εργαστήρια και πληρώνω νοίκι στην Αθήνα όπου σπουδάζει. Η εξ αποστάσεως όμως δεν έγινε ούτε για να γλιτώσουν οι φοιτητές νοίκια που αλλιώς θα πλήρωναν ούτε για να χάσουν νοίκια οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Έγινε για λόγους υγείας. Ήταν δική σας απόφαση για να γλιτώσετε τα νοίκια σχεδόν ενός έτους και δεν σας κατηγορώ που το κάνατε. Ε, γλιτώσατε όμως λοιπόν από Δεκέμβρη ως και Αύγουστο πόσα, 1.500-3000 ευρώ ανάλογα το νοίκι κ τους μήνες,και δεν βάζω κοινόχρηστα, ρεύμα κλπ, λέτε πως θα δώσετε 500 στο ξενοδοχείο, θα βγείτε λοιπόν ξαφνικά και κερδισμένοι και θα γκρινιάζετε κ από πάνω; Εκτός κι αν δεν γνωρίζετε ούτε πρακτική αριθμητική. Θα κλείσω όπως κι εσείς. Λίγη σοβαρότητα.

 
Κωνσταντίνος
23 Απρ 2021 08:47

Εξ αποστάσεως ή δια ζώσης..... πρέπει να φύγετε κ. Κεραμέως.... Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.... Λίγη υπευθυνότητα δεν βλάπτει....ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ

 
@Νίκος
23 Απρ 2021 08:07

Δεν κάνατε καλά και ξενοικιάσατε. Είμαι γονέας φοιτητή σε σχολή υγείας που έχει αγανακτήσει περιμένοντας να κάνει τα εργαστήρια και πληρώνω νοίκι στην Αθήνα όπου σπουδάζει. Η εξ αποστάσεως όμως δεν έγινε ούτε για να γλιτώσουν οι φοιτητές νοίκια που αλλιώς θα πλήρωναν ούτε για να χάσουν νοίκια οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Έγινε για λόγους υγείας. Ήταν δική σας απόφαση για να γλιτώσετε τα νοίκια σχεδόν ενός έτους και δεν σας κατηγορώ που το κάνατε. Ε, γλιτώσατε όμως λοιπόν από Δεκέμβρη ως και Αύγουστο πόσα, 1.500-3000 ευρώ ανάλογα το νοίκι κ τους μήνες,και δεν βάζω κοινόχρηστα, ρεύμα κλπ, λέτε πως θα δώσετε 500 στο ξενοδοχείο, θα βγείτε λοιπόν ξαφνικά και κερδισμένοι και θα γκρινιάζετε κ από πάνω; Εκτός κι αν δεν γνωρίζετε ούτε πρακτική αριθμητική. Θα κλείσω όπως κι εσείς. Λίγη σοβαρότητα.

 
Είπα ξείπα
23 Απρ 2021 07:43

Η τελευταία φορά που πίστεψα σε λόγια πολιτικού, ήταν το 1999, που ο Σημίτης έλεγε ότι το Χρηματιστήριο θα ανέβει....

 
Μαρια
23 Απρ 2021 06:15

Αου η επιτροπή εχει εισηγηθεί εξ αποστασεως το εαρινο εξαμηνο, εσεις είπατε να ξενοικιασουμε κα Υπουργε, τι σκέφτεστε τωρα; Δεν υπάρχει καμια λογική πλεον! Θα ψάχνουμε παλι για σπιτι; Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα! Ρωτάτε αν υπάρχει η οικονομικη δυνατότητα ; δεν πάμε καθόλου καλά!

 
νικος
22 Απρ 2021 23:35

να μην ξενικιαζαται ποτέ δεν ξέρει κάνεις το μέλλον

 
Κώστας
22 Απρ 2021 22:41

Θα μας φιλοξενήσουν οι καθηγητές στα σπίτια τους στην εξεταστική αν γίνει δια ζώσης?Γτ εμάς μας είπατε να ξενοικιάσουμε κ το κάναμε!!!!!Που θα μείνουμε τώρα αν επιλέξει η σχολή να τα κάνει δια ζώσης?

 
Νίκος
22 Απρ 2021 22:37

Σύμφωνα με απόφασή σας, μας ενημερώσατε ότι αυτό το εξάμηνο θα ολοκληρωθεί εξ αποστάσεως. Εγώ καθώς και όλοι οι φίλοι μου έχουμε ξενοικιάσει. Τώρα λέτε ανάλογα τι θα αποφασίσει το ΑΕΙ ? Που θα μείνουμε εμείς για να δώσουμε εξετάσεις ? Σε ξενοδοχείο που για 20 ημέρες θα μας κοστίσει 500 Ευρώ? Λίγη σοβαρότητα.

 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
22 Απρ 2021 20:27

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Κα ΥΠΟΥΡΓΕ ΤΙΠΟΤΑ ????????? ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ !!!!!!!!!1

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ