Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Οι 5 βασικοί άξονες μεταρρυθμίσεων για την παιδεία

Επίκειται η θεσμοθέτηση της αξιολόγησης εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης
Δημοσίευση: 13/05/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τους 5 βασικούς άξονες μεταρρυθμίσεων για την παιδεία παρουσίασε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, κατά την εισαγωγική της τοποθέτηση στην ενότητα για την εκπαίδευση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, απαντώντας σε ερωτήματα του δημοσιογράφου Απόστολου Μαγγηριάδη.

1. Ήπιες και ψηφιακές δεξιότητες στο σχολείο από το νηπιαγωγείο – εξασφάλιση 1,3 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την Παιδεία

Η υπουργός αναφέρθηκε στην έμφαση που δίνεται πλέον στις ήπιες δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, η συνεργατικότητα, η δημιουργικότητα και η επικοινωνία, στις ψηφιακές δεξιότητες, μέσω της εισαγωγής εκπαιδευτικής ρομποτικής και τεχνολογίας, αλλά και στη γενικότερη αλλαγή φιλοσοφίας που εκτυλίσσεται στο σχολείο, δηλαδή την απομάκρυνση από τη στείρα αποστήθιση και την ενίσχυση της έμφασης στην καλλιέργεια δεξιοτήτων.

Παράλληλα τόνισε:

 • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης αξιοποιεί το άλμα στις ψηφιακές δεξιότητες που συντελέσθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ ταυτόχρονα μέσω εργαστηρίων δεξιοτήτων εισάγονται στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα θεματικές όπως η κλιματική αλλαγή, ο εθελοντισμός, STEM & ρομποτική, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.
 • Τα Προγράμματα Σπουδών επικαιροποιούνται - ορισμένα για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες-, δίνεται βαρύτητα στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα μάθησης και στις δεξιότητες.
 • Το πολλαπλό βιβλίο στοχεύει οι νέοι μας να μαθαίνουν να συνθέτουν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, οι επιμορφώσεις αναβαθμίζουν τις γνώσεις και δεξιότητες του εκπαιδευτικού μας προσωπικού, ενώ εξασφαλίσθηκε στήριξη από επενδυτικά προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης που αγγίζουν το 1,3 δις επιπλέον για την παιδεία.
 • Οι μεταρρυθμιστικές αυτές τομές, συνδυαστικά, επιφέρουν μια αλλαγή παραδείγματος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

2. Συμπερίληψη: μια διαρκής προσπάθεια για την άρση των εμποδίων στη μάθηση για όλους

Για την ηγεσία του υπουργείου, κάθε νέα και νέος πρέπει να έχει πρόσβαση σε μια ποιοτική εκπαίδευση με αντίκρισμα, που να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και στόχους του καθενός, σημείωσε η υπουργός και υπογρπαμμισε:

 • Η επίτευξη μεγαλύτερης προσβασιμότητας απαιτεί μια διαρκή προσπάθεια για την άρση των εμποδίων στη μάθηση για όλους, συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Για πρώτη φορά στη χώρα, υλοποιείται οργανωμένα και μεθοδικά ένα Στρατηγικό Σχέδιο για την Ισότιμη Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην Εκπαίδευση, που περιλαμβάνει αναβάθμιση των πλαισίων ένταξης των μαθητών με αναπηρία.
 • Μεγάλες επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ αφορούν

α) τον εξοπλισμό των σχολείων γενικής και ειδικής αγωγής,

β) την παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού συμβατού με τα νέα προγράμματα σπουδών,

γ) την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ψηφιακές μεθόδους διδασκαλίας.

 • Πολλές δράσεις του υπουργείου εντάσσονται επίσης στο πλαίσιο της συμπερίληψης, όπως η επέκταση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο σύνολο των δήμων της χώρας από το σχολικό έτος 2021-2022 και η ίδρυση 50 νέων Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων, μέσω των οποίων προάγεται η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους στην πρόσβαση σε μία ποιοτική εκπαίδευση.

3. Καλύτερη διασύνδεση του εκπαιδευτικού προγράμματος με την αγορά εργασίας – 395 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για ΕΕΚ και έρευνα

Η Νίκη Κεραμέως ανέλυσε την επένδυση που υλοποιείται στην κατεύθυνση της καλύτερης διασύνδεσης με την αγορά εργασία, σημειώνοντας τα εξής:

 • Ήδη από το επόμενο σχολικό έτος,  από τη Β’ Δημοτικού εισάγεται η γνωριμία με τα επαγγέλματα μέσω των εργαστηρίων δεξιοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στη Γ’ Γυμνασίου. Αναβαθμίζεται η επαγγελματική εκπαίδευση με την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων για τη διάγνωση αναγκών της αγοράς και τη δημιουργία προγραμμάτων σπουδών, τη βελτίωση των ΕΠΑΛ, τη δημιουργία πρότυπων ΕΠΑΛ, Πειραματικών και Θεματικών ΙΕΚ, γραφείων επαγγελματικής ανάπτυξης και σταδιοδρομίας σε κάθε ΔΙΕΚ, την ανάδειξη των εναλλακτικών οδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) με το παράλληλο μηχανογραφικό.
 • Ταυτόχρονα, εξασφαλίστηκαν επενδύσεις 195 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον εκσυγχρονισμό των Εργαστηριακών Κέντρων της χώρας και την αναβάθμιση ΕΠΑΛ και ΔΙΕΚ. Ως προς τα Πανεπιστήμια, πρωτοβουλίες μας θα προβλέπουν ενίσχυση γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας, διευκόλυνση της δημιουργίας spin-off εταιριών, κίνητρα για συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, ενώ έχουν εξασφαλισθεί επενδύσεις άνω των 200 εκ. ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη (R&D) σε ΑΕΙ μέσω Ταμείου Ανάκαμψης για καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα με συνεργασία πανεπιστημίων - ιδιωτικού τομέα.

4. Διδάγματα για την αξιολόγηση και διασύνδεση με τη χρηματοδότηση

Η υπουργός επεσήμανε ότι ο διάλογος με την εκπαιδευτική κοινότητα είναι διαρκής, όπως και η ανάγκη για σημαντικές μεταρρυθμιστικές τομές και τόνισε:

 • Είναι σαφές ότι μετά από μια δεκαετία διαδοχικών κρίσεων, η κοινωνία είναι ανυπόμονη για τις τομές αυτές.
 • Η αξιολόγηση εισάγεται ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής αποκέντρωσης και ενίσχυσης της αυτονομίας των εκπαιδευτικών δομών.
 • Μεταφέρονται αρμοδιότητες από το υπουργείο στις εκπαιδευτικές δομές, ενισχύεται η δημιουργική πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών, με μεγαλύτερη ελευθερία/ευελιξία σε ένα πλαίσιο λογοδοσίας.
 • Η αξιολόγηση σχολικών μονάδων έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ επίκειται η θεσμοθέτηση της αξιολόγησης εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης. Παράλληλα, στην ανώτατη εκπαίδευση, η κατανομή χρηματοδότησης στα Πανεπιστήμια γίνεται πλέον βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και κριτηρίων ποιότητας των ΑΕΙ που αξιολογούνται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

5. Η Ελλάδα διεθνής φάρος εκπαίδευσης: συνεργασίες μεταξύ ελληνικών και ξένων ΑΕΙ

Η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε εκτενώς στις συνεργασίες ελληνικών με ξένα Πανεπιστήμια, στους ορίζοντες που ανοίγονται για τα μέλη της Πανεπιστημιακής μας κοινότητας παρά τις αντίξοες συνθήκες της πανδημίας.

Μεταξύ αυτών,  είπε, προχωρούν προγράμματα συνεργασίας με άλλα ευρωπαϊκά, αμερικάνικα, βρετανικά και κινεζικά πανεπιστήμια, αλλά και συνεργασίες όπως μεταξύ Johns Hopkins University και Ιονίου Πανεπιστημίου με τίτλο «Ελληνική Πρωτοβουλία Ενάντια στη Νόσο Αλτσχάιμερ», η δημιουργία ερευνητικού κέντρου για την συγκριτική έρευνα της αρχαίας ελληνικής και αρχαίας κινεζικής φιλοσοφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών που αποτελεί συνεργασία μεταξύ ΕΚΠΑ, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημίου Πατρών και Πανεπιστημίου Κρήτης και του Southwest University της Κίνας, συνεργασίες μεταξύ των Νομικών Σχολών του New York University και του Διεθνούς Πανεπιστημίου, κοινό διδακτορικό πρόγραμμα Μηχανικής μεταξύ Πολυτεχνείου και Πανεπιστημίου Michigan State.

Στη συνέχεια, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων συμμετείχε σε πάνελ με θέμα «Η Μέση Εκπαίδευση ως βαθμίδα διαμόρφωσης του Πολίτη, οι αβελτηρίες της και οι αναγκαίες βαθιές τομές», με τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γιάννη Αντωνίου και τον Καθηγητή Φυσικής, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Λεωνίδα Καστανά, υπό το συντονισμό του Πρώην Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, Ομότιμου Καθηγητή Ιωακείμ Γρυσπολάκη.

Η συζήτηση περιστράφηκε αρχικά στην αλλαγή παραδείγματος που συντελείται ως προς τον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, με στόχο τη μετάβαση από ένα μοντέλο που δίνει έμφαση στην αποστήθιση στείρας γνώσης και πληροφορίας σε ένα μοντέλο που καθοδηγείται από τα μαθησιακά αποτελέσματα, υιοθετώντας μια εξατομικευμένη, μαθητοκεντρική προσέγγιση στη διδασκαλία. Η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι βασικό οριζόντιο προσανατολισμό αποτελεί η υποστήριξη των μαθητών ώστε να μαθαίνουν να είναι δημιουργικοί, να σκέφτονται κριτικά, να καλλιεργούν δεξιότητες για την αξιοποίηση και την παραγωγή νέας γνώσης και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.

Η δεύτερη θεματική αφορούσε την επαγγελματική εκπαίδευση. Η κα Κεραμέως τόνισε πως με τη θέσπιση του νέου πλαισίου τον περασμένο Δεκέμβριο, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, αφενός, και ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, αφετέρου, έρχονται πιο κοντά με στόχο να δώσουμε στους νέους μας περισσότερες εναλλακτικές, προοπτικές, διεξόδους σε ποιοτικές θέσεις εργασίας

 

Ετικέτες: 
Νίκη Κεραμέως

Σχόλια (22)

 
Απάντηση σε Χριστινα+Το μέλλον
15 Μάιος 2021 15:31

Τα παιδιά σας τους ρωτήσατε αν θέλουν να μένουν τόσες ώρες σχολείο;;;; Τους εκπαιδευτικούς που έχουν και αυτοί παιδιά και πρέπει να γυρίσουν σπίτι κάποια στιγμή τούς σκέφτηκε κανεις;;;;Δεν αντέχετε τα παιδιά σας πάνω από 3 ώρες, αλλά θέλετε ο εκπαιδευτικος να τα αντέχει ονω από 8ωρο ενώ δεν είναι και δικά του... Γιατί;;;;;; Δεν επέλεξε το επάγγελμα αυτό για να νταντευει τα παιδιά σας... Ούτε να τους παρέχει φύλαξη.

 
αποφοιτος χουαρβαρντ
14 Μάιος 2021 10:01

Η αναβάθμιση δεν θα ερθει στα ΙΕΚ απο τα επαγγελματικά δικαιώματα αλλά απο τα γραφεία σταδιοδρομίας. Παει ο αποφοιτος να δουλέψει αλλά τοίχος κλειστα επαγγελματα, θα ερθει ως δια μαγείας το γραφείο (νεες προσληψεις) και θα διαπερασει το τοιχος, problem solved

 
@@Χριστίνα
14 Μάιος 2021 07:00

Προς τι όλες αυτές οι προσβολές; Ενώ εσείς προτιμάτε να τα παρκάρετε στις "δραστηριότητες" τις απογευματινές. Μάλιστα. Σε κάθε προηγμένη κοινωνία όλες οι δραστηριότητες γίνονται σοβαρά στο σχολείο, μετά το πέρας του οποίου, κατά τις 5, το παιδί βρίσκεται με την οικογένειά του. Αλλά εσύ προτιμάς να το παρκάρεις σε φροντιστήριο. Σεβαστό κι αυτό.

 
Κωνσταντίνος
13 Μάιος 2021 22:52

Ήπιες δεξιότητες, συμπερίληψη, STEM και ρομποτική, διασύνδεση του προγράμματος με την αγορά εργασίας, εξατομικευμένη μαθησιακή διδασκαλία...... Ζούμε κοσμογονικές αλλαγές με την Κεραμέως....Που την είχατε κρυμμένη τόση σοφία, τέτοια δημιουργικότητα, τόσο ορίζοντα προσανατολισμού, τέτοιον ογκόλιθο της επιστήμης ..... Έχουν χυθεί τόνοι μελάνης για το αν το σχολείο θα πρέπει να προσφέρει γενική ή ειδική μόρφωση σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ραγδαία..... Η υπουργός μας με τις ...spin off εταιρείες (ρε τι μαθαίνουμε) απάντησε και σε αυτό .... Κάτσε άλλα 10 χρόνια υπουργός.. αφού θα φτιάξεις την εκπαίδευση, έτσι ώστε να καταλαμβάνουν οι νέοι μας ποιοτικές δουλειές (ρε τι ωραίες λέξεις λες) θα @στουμε στο χρήμα.....

 
dimitris
13 Μάιος 2021 22:43

Η αξιολόγηση είναι πραγματικά απαραίτητη και θα έχει θετικά αποτελέσματα για την εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό σύστημα. Αλλά πως να γίνει πιστευτή από τους εκπαιδευτικούς όταν στο παρελθόν έχουν δεχθεί άγριες επιθέσεις από τα μέσα ενημέρωσης και συγκεκριμένους δημοσιογράφους, και όταν το 2011, δέχτηκαν μια μεγάλη, μείωση μισθών, κατάργηση δώρων, αύξηση του ωραρίου. Πιστεύετε ότι με τους σημερινούς μισθούς μπορεί να πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο σχέδιο. Ο καλύτερος μισθός για τον εκπαιδευτικό σημαίνει επιμόρφωση, συμμετοχή σε σεμινάρια, διαρκή εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες που δεν είναι πολυτέλεια αλλά εργαλεία καθημερινής ανάγκης για το σχολείο. Πριν πολλά χρόνια υπήρχε το εξωδιδακτικό επίδομα και το επίδομα βιβλιοθήκης αυτό έδειχνε ότι η πολιτεία σκέφτονταν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τους εκπαιδευτικούς για να μπορούν χωρίς μεγάλες δυσκολίες να αντεπεξέρχονται στην καθημερινότητα και να σκέφτονται πιο πολύ το σχολείο και τους μαθητές τους, σήμερα τι υπάρχει από όλα αυτά για μπορέσει να προχωρήσει η αξιολόγηση που το επαναλαμβάνω είναι απαραίτητη.

 
Νίκος
13 Μάιος 2021 21:49

Πριν τις μεταρρυθμίσεις να αναλογιστεί το υπουργείο ότι έχουμε πλέον πάνω από 15.000 οργανικά κενά και ανάγκες για 50.000 αναπληρωτές που περιφέρονται από σχολείο σε σχολείο κάθε χρόνο... Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά λοιπόν:

Να γίνουν οι 10.500 που έχουν εξαγγελθει σε μια συνολική φάση για κάθε κλάδο φέτος τον Σεπτέμβρη!

Οτιδήποτε λιγότερο ειδικά φέτος που έχουμε ρεκόρ συνταξιοδοτησεων εκπαιδευτικών, θα είναι εμπαιγμός προς την εκπαιδευση και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις του υπουργείου για το θέμα αυτό.

 
@@@χριστίνα
13 Μάιος 2021 20:00

Στις περισσότερες χώρες της βόρειας Ευρώπης τα σχολεία λειτουργούν 8-3 ή 9-3 και υπάρχουν και προαιρετικές δραστηριότητες μετά. Στην Ελλάδα οι γονείς συνήθως τα παιδιά τα βλέπουν κατά κύριο λόγο στο αυτοκίνητο, πηγαινοφέρνοντάς τα από τα αγγλικά στο ποδόσφαιρό και το μπαλέτο. Αν και συνήθως όταν υπάρχουν κοντά αυτή είναι η δουλειά των γιαγιάδων/παππούδων. Ποιά η διαφορά;

 
Δήμος
13 Μάιος 2021 19:36

"Η αξιολόγηση σχολικών μονάδων έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ επίκειται η θεσμοθέτηση της αξιολόγησης εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης" . Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και στελεχών προφανώς θα γίνει όπως και των σχολικών μονάδων, δηλαδή ... τίποτα απολύτως ! Οι απεργίες - αποχές έχουν ανάψει μηχανές και περιμένουν.

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
13 Μάιος 2021 19:30

Χορτάσαμε μπαρούφες..
Έλεος πια..
"Έχει αρχίσει η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων.. "
Πότε και εμείς δεν το καταλάβαμε;
@ΧΡΙΣΤΙΝΑ, τι γράφεις; σοβαρά μιλάς; τι είναι το σχολείο, ολοήμερο parking ;

 
Περίμενε....
13 Μάιος 2021 18:29

@@χριστίνα13, θα μαθει τι είναι το σχολείο όταν αναγκαστεί να καταφύγει σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα λόγω της ανεπάρκειας του "πάρκινγκ"

 
Φυσικά
13 Μάιος 2021 18:27

Τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά έως αργά το απόγευμα με διάφορες δραστηριότητες. Να είναι ο πυρήνας παρουσίας των παιδιών με εκπαιδευτικές και αθλητικές δραστηριότητες. Όπως είναι στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες!

 
NIKOS
13 Μάιος 2021 18:15

Εργαστήρια δεξιοτήτων και λοιπές δεξιότητες, όταν το 70% των μαθημάτων είναι θεωρίες σε αντικείμενα του 1970. Με ειδικότητες του αρχαίου κόσμου θα προχωρήσουμε στο μέλλον των ρομπότ!!!

 
Μελίτακας ο Α΄
13 Μάιος 2021 15:55

Ακριβά έπιπλα, φωτιστικά και πίνακες μεγάλων ζωγράφων σε εγκαταλειμμένο σπίτι άγνωστης στατικής επάρκειας!
Πρώτα τα προγράμματα σπουδών, τα βιβλία, το σύστημα έγκαιρου διορισμού των εκπαιδευτικών, η επιμόρφωσή τους και τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας των μαθητών, τα θεμέλια σχεδιάζουμε πρώτα και τα προβάλλουμε έτσι όπως πρέπει, γιατί έχει τρελαθεί ο κόσμος σαράντα χρόνια τώρα με τις αλλοπρόσαλλες ιεραρχήσεις όλων ανεξαιρέτως των κυβερνήσεων.
Να, δείτε και τον Θεό!
Τι έφτιαξε πρώτα;
Τη δεύτερη μέρα;
Την τρίτη;
...

 
Αχαχαχαχαχα
13 Μάιος 2021 15:49

Μιλάει για τα Πανεπιστήμια η υπουργός που έχει κορώνα στην κεφάλα της τον Πατέλη που θεωρεί τεμπέληδες τους διδάκτορες!!! Μιλάει για διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας τη στιγμή που θεωρεί ρετσινιά το κόμμα της όποιον παλεύει για περισσότερα προσόντα!!!! ΡΕ ΤΙ ΨΗΦΙΣΑΤΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

 
Εκπαιδευτικός
13 Μάιος 2021 14:43

Δεξιότητες, δεξιότητες, δεξιότητες. Από μόρφωση και παιδεία έχει ανάγκη η νεολαία. Πόσο πιο κάτω πρέπει να πάμε για να το καταλάβουν οι ιθύνοντες;

 
μελος δεπ
13 Μάιος 2021 14:36

Εξαιρετικές ιδέες που πάνε επιτέλους την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα.
Θα είναι ένα σημαντικό βήμα στην πράξη.
Συγχαρητήρια κυρία Υπουργέ!

 
Απλό
13 Μάιος 2021 14:08

@ Χριστίνα13 Μάιος 2021 13:47
Αφού βαριέσαι το παιδί σου και ψάχνεις τρόπους να το ξεφορτωθείς στείλτο εσώκλειστο σε κανένα σχολείο στην Ελβετία. Ρώτα την Νίκη. Θα σε κατατοπίσει.

 
@χριστίνα
13 Μάιος 2021 14:05

οικογένεια δεν έχει το παιδί; πάρκινγκ όλη μέρα; μάλλον λάθος τα βλέπεις και δεν ξέρεις τι εστί σχολείο . δώστε το σε ίδρυμα να μη σας ενοχλεί και το βράδυ

 
Χριστίνα
13 Μάιος 2021 13:47

Το σχολείο δε νοείται μέχρι τη 1.15 ή τις 2. Όλος ο κόσμος του παιδιού να είναι το σχολείο της γειτονιάς. Ανοιχτό από το πρωί και να συνεχίζει το απόγευμα σε εθελοντική βάση.

 
το μέλλον
13 Μάιος 2021 13:45

Σωστά. Τα πανεπιστήμια πρέπει να ελέγχονται, να αξιολογούνται και να συνδέονται με την αγορά εργασίας ειδικά ορισμένα τμήματα που φορούν επαγγέλματα αιχμής. Το ωράριο των σχολείων πρέπει να διευρυνθεί και να λειτουργούν απογευματινές δραστηριότητες όπου θα δηλώνουν οι μαθητές (σκάκι, θέατρο, αθλοπαιδιές..) το πρωινό να είναι ένα βασικό μέρος μαθημάτων και το απόγευμα ειδικότητες που έχουν να κάνουν με τις ήπιες δεξιότητες, μετά από επιλογή των μαθητών.

 
"ορέα" αλλαγή κομματικής φιλοσοφίας
13 Μάιος 2021 13:44

1 1/2 γραμμή μόνο : κρίσεις διευθυντών εκπαίδευσης , ετοιμα στο συρτάρι νομοσχέδια. αχαχαχαχα, αριστεία όχι αστεία

 
χαχαχα -αλλαγή φιλοσοφίας- χαχαχα
13 Μάιος 2021 13:42

και δεν υπάρχει σοβαρό σύστημα υπηρεσιακών μεταβολών άμεσα, διαφανώς, ηλεκτρονικά και γρήγορα , έχει κομματικά στελέχη προσωρινά (πάνε για διετία), δεν μπορεί να φέρει 1-2 νομοσχέδια εδώ και δύο χρόνια για σοβαρά θέματα, δεν μπορεί να λύσει με απλή αλλαγή θεσμικού πλαισίου σοβαρά θέματα του σχολείου (προγράμματα και ύλη σοβαρή, άρση γραφειοκρατίας, αποφάσεις ουσίας και απλοποίησης της καθημερινότητας στα σχολεία) και ασχολείται με το παλλαπλό βιβλίο, ενώ ΕΝΑ σοβαρό βιβλιο αναφοράς και βιοβλιοθήκες θέλουν τα σχολεία. εδώ μπάζουν τα κουφώματα βεβαια. είναι πολύ αστεία , όταν λέει αυτά σε όσους τρώνε το σανό της

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ