Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Αξιοκρατικές επιλογές Υποδιευθυντών Σχολικών μονάδων ζητά η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής

Επικαλείται νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας
Δημοσίευση: 26/07/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι επιλογές Υποδιευθυντών Σχολικών μονάδων να γίνονται με αξιοκρατικά κριτήρια   ζητά η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής στην έκθεσή της για το πολυνομοσχέδιο  «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»...

Η  Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής υπενθυμίζει πως έχει επισημάνει σε προηγούμενη Έκθεσή της στο  νομοσχέδιο της προηγούμενης Κυβέρνησης «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», ν. 4547/2018, Παρατήρηση υπ’ αριθ. 1) τα ακόλουθα:

«Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο που διέπει την επιλογή στελεχών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναπτύσσεται στην απόφαση 711/2017 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. (...) Κατά το σκεπτικό της απόφασης, η διοίκηση των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκ- παίδευσης πρέπει να αναδεικνύεται από κατάλληλο όργανο που συγκροτείται και λειτουργεί με εχέγγυα αξιοκρατίας, αμεροληψίας και αντικειμενικότητας (όπως τα καθιερωμένα υπηρεσιακά συμβούλια) και με διαφανή και αντικειμενική διαδικασία, κατάλληλη για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των οριζόμενων κριτηρίων, και στο πλαίσιο της ιεραρχικής δομής της υπηρεσίας. (...) Τέτοια διαδικασία συνάδει με την ανωτέρω νομολογία εφόσον πληρούνται τα οικεία κριτήρια στο ίδιο το προτείνον όργανο. Εάν δηλ δή η ουσιαστική αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής ανατίθεται, π.χ., στον σύλλογο διδασκόντων, το όργανο αυτό θα πρέπει να διασφαλίζει τις απαιτήσεις που πηγάζουν από την αρχή της αξιοκρατίας [κατά τη νομολογία (ΣτΕ 711/2017), κρίση από κατάλληλο όργανο που συγκροτείται και λειτουργεί με εχέγγυα αξιοκρατίας, αμεροληψίας και αντικειμενικότητας, και με διαφανή και αντικειμενική διαδικασία, κατάλληλη για την ενιαία και ομοιόμορφη ε- φαρμογή των οριζόμενων κριτηρίων και στο πλαίσιο της ιεραρχικής δομής της υπηρεσίας].(...)».

Κατά τα ανωτέρω, επισημαίνει η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, εφόσον η επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) πραγματοποιείται από κατάλληλο όργανο, το Τοπικό Συμβούλιο, το οποίο δεν περιορίζεται στον έλεγχο νομιμότητας της γνώμης του Διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ., αντιστοίχως, αλλά έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα για τη σχετική επιλογή, η διαδικασία συνάδει με την ανωτέρω νομολογία, στο βαθμό που, ομοίως, πληροί την προϋπόθεση (ΣτΕ 711/2017) «(...) να προκύπτουν από τα στοιχεία του φακέλου η διενεργηθείσα από το αρμόδιο αυτό όργανο σχετική κρίση και τα δεδομένα εν όψει των οποίων αυτή εξηνέχθη. (...) Με την αιτιολόγηση της αναφερθείσας κρίσεως σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου αφενός εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αμερόληπτης και αξιοκρατικής κρίσεως και αφετέρου καθίσταται γνωστή στους υποψήφιους και ελέγξιμη από τον ακυρωτικό δικαστή, εν όψει του κατά το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Συντάγματος δικαιώματος παροχής έννομης προστασίας και του άρθρου 95 παράγραφος 1 εδάφιο α ́ του Συντάγματος περί κατοχυρώσεως της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, η αξιολόγηση των υποψηφίων κατά την σχετική διαδικασία (ΣτΕ 2162/2014, 3766/2012 επταμελής, 148/2011 επταμελής, 3052, 3058/2009 Ολομέλεια κ.ά.).».

Σχόλια (35)

 
Zωή Μπαρώτα
28 Ιουλ 2021 13:19

Το θέμα εδώ είναι ότι γνωμοδότησε η Επιστημονική υπηρεσία της Βουλής ζητώντας να εφαρμοστεί το Σύνταγμα, αναφορικά με την αξιοκρατία που θα πρέπει να υπάρχει και στην επιλογή των υποδιευθυντών.
Δηλαδή, προηγουμένως, οι αγαπητοί εισηγητές του νομοσχεδίου πήγαν να περάσουν από την πίσω πόρτα τι;
Δοσοληψία, εξαγορά, ''σε γουστάρω'', ''δε σε γουστάρω'' , ''μου κάνεις'', ''δεν μου κάνεις'' , ''το φύλο σου, η εξωτερική σου εμφάνιση , η ιδεολογία σου, η δυνατότητα υπακοής σου με αφορούν'', ένας προς έναν.
Για ανθρώπους μιλάμε, με ''αδυναμίες'', που υπάρχουν όπως παντού στον υπόλοιπο βίο, κι ας είναι και εξαιρέσεις, που δεν είναι.
Και βέβαια ένα σχολείο είναι μια δημόσια υπηρεσία στο κομμάτι αυτό. Προς τι η διαφοροποίηση από τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα;
Θέλουμε τυπικές υπηρεσιακές σχέσεις ή παρεούλες;

 
Κ. Φ.
28 Ιουλ 2021 09:52

Ε, βέβαια... Από νεοφιλελεύθερο κόμμα μόνο τέτοιες αποφάσεις παίρνονται. Που ακούστηκε ο διευθυντής ή οι συνάδελφοι να αποφασίζουν... Δεν έχουν κριτήρια αντικειμενικά!!!!!!!!!!!!! Πρέπει να είναι μετρήσιμα... Δηλ. Κοινώς πυσπε/πυσδε

 
Μαιρη
28 Ιουλ 2021 09:50

Η ΝΔ πάντα θέλει να διχάζει, να διασπα τους συλλόγους και να κυριαρχεί ο ανταγωνισμός. Αυτή είναι η ιδεολογία της. Αυτό πρεσβεύει. Γι αυτό και παίρνει τέτοιες αποφάσεις... Δε θέλει ενωμένους συλλόγους.

 
Ζικ ζακ
28 Ιουλ 2021 09:49

Η ΝΔ πάντα τέτοιες τακτικές προτείνει και εισηγείται... Γιατί υπάρχει η "φιλοσοφία" στο πίσω μέρος του (όποιου) μυαλού τους να "βολεύει " ο καθένας τους δικούς του, γνωστούς του, φίλους του...

 
Φρου Φρου
28 Ιουλ 2021 09:47

Αν ο διευθυντής επιλέξει τον κουμπάρο, φίλο, μπατζανακη κλπ για υπ/ντη του τότε θα γίνει μισητός απο τους υπόλοιπους και θα δοαταραχθουν οι ισορροπίες του Συλλόγου. Επομένως, καλύτερα να αποφασίζει το ΠΥΣΠΕ.

 
Last
28 Ιουλ 2021 09:45

Ο υπ/ντης είναι ο επόμενος μελλοντικά διευθυντής και αυτός που κάνει την περισσότερη δουλειά εν τέλει σε κάποια σχολεία. Επομένως, αντικειμενικα κριτήρια. Κι όχι προσωπικές απόψεις.

 
Λεττα
28 Ιουλ 2021 09:44

Όταν ο διευθυντής αναλαμβάνει καθήκοντα στο καινούριο του σχολείο, δεν ξέρει ποιος είναι ικανοτερος για υπ/ντης. Άρα, μπορεί να κάνει λάθος. Άρα, καλύτερα να γίνεται υπ/ντης όποιος έχει τα περισσότερα μόρια.

 
ΝΔ δε θέλατε;
28 Ιουλ 2021 09:42

Εκεί στη ΝΔ ίσως έχετε μία απέχθεια προς τις δημοκρατικές διαδικασίες. Μάθετε λοιπόν ότι η εκπαίδευση ΔΕΝ είναι καράβι αλλά κάτι πολύ πιο σημαντικό. Ανοίξτε λοιπόν κανένα βιβλίο παιδαγωγικής, μπείτε στην αίθουσα λίγα χρονάκια που δεν ξέρετε ούτε τι σχήμα έχει και ύστερα πείτε μας αν πρέπει ή να ψηφίζει ο σύλογος για υποδιευθυντή.

Καληνύχτα σας.

 
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ
28 Ιουλ 2021 08:52

Ο υποδιευθυντής πρέπει να βγαίνει με μοριοδότηση .

Δεν είναι δυνατόν στέλεχος του δημοσίου, να παίρνει επίδομα θέσης και να λαμβάνει μόρια, επειδή τον ψήφισαν κάποιοι!

Ελεος δηλαδή με τις τακτικές του συριζα

 
@John Dewey
27 Ιουλ 2021 15:30

Ακριβώς. Τα καράβια δεν τα κυβερνάνε με ψηφοφορίες...

 
Εκπαιδευτικός
27 Ιουλ 2021 14:52

Ο υποδιευθυντής πρέπει να βγαίνει με την ίδια μοριοδότηση με αυτή του διευθυντή. Όλα τα υπόλοιπα εξυπηρετούν συμφέροντα. Δεν είναι δυνατόν στέλεχος του δημοσίου, να παίρνει επίδομα θέσης και να λαμβάνει μόρια (ώστε να γίνει μελλοντικά και ο ίδιος διευθυντής) επειδή τον ψήφισαν κάποιοι!Υπάρχουν αντικειμενικοί τρόποι μοριοδότησης, ας εφαρμοστούν επιτέλους και για τους υποδιευθυντές !

 
εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας
27 Ιουλ 2021 13:31

Ο υποδιευθυντής είναι στέλεχος της εκπαίδευσης και μοριοδοτείται η θητεία του.
Συνεπώς, πρέπει να τοποθετείται μα κριτήρια αξιοκρατικά, με μετρήσιμα προσόντα: πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, ξένες γλώσσες, σεμινάρια, δημοσιεύσεις, προϋπηρεσία.
Έχουμε δει σημεία και τέρατα με τις "γνωμοδοτήσεις" των Σ.Δ. .....
Καιρός να μπει αξιοκρατία, να ξεχωρίσουν οι άξιοι.
Για το καλό του σχολείου.

 
Αξιολόγηση θέλουμε!
27 Ιουλ 2021 12:52

Πρώτα να αξιολογηθεί η υπουργός.
Μετά οι Βουλευτές.
Μετά οι δικαστές.
Μετά οι αστυνομικοί.
Μετά οι καθηγητές πανεπιστημίου.
Μετά ο δημόσιος τομέας.
Και φυσικά και οι καθηγητές μετά.
Και οι δάσκαλοι.
Και οι νηπιαγωγοί.

Γιατί η κυρία υπουργός δεν δέχεται να την αξιολογήσουν για τα πεπραγμένα της μέχρι τώρα; Θα περιμένουμε 4 χρόνια να τα διαλύσει όλα;
Γιατί δεν αξιολογείται ο Βουλευτής για το τι έχει ψηφίσει στο παρελθόν;

 
Ανακουφίστηκα
27 Ιουλ 2021 10:54

Χωρίς να παραγνωρίζω καθόλου τη σημασία του υποδιευθυντή/ντριας για το σχολείο και το εκπαιδευτικό μας σύστημα, ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, σε αυτή μόνο την επιλογή εντοπίστηκε πρόβλημα? Όλες οι άλλες επιλογές-αξιολογήσεις των στελεχών, θα κυλήσουν νερό δηλαδή, με διαφάνεια-αριστεία-αξιοκρατία και ΝΔ? Ησύχασα τώρα.....

 
Sxoliastis
27 Ιουλ 2021 10:14

Σε καμία άλλη υπηρεσία πάντως δε ρωτούν τον διευθυντή ποιον θέλει για υποδιευθυντή του.... Τι θα πει δηλαδή να μην μπορούν να συνεργαστούν. Σε μια δουλειά ποτλε δε δουλεύουμε με τους φίλους μας. Όλοι άγνωστοι είμαστε και καλούμαστε να αναπτύξουμε τις ανάλογες δεξιότητες συνεργασίας για το καλό της υπηρεσίας και όχι όπως προσωπικά μας βολεύει.

 
Κωνσταντίνος
27 Ιουλ 2021 09:38

Άλλη μία γκάφα ολκής από την υπουργό και το επιτελείο της...η ηγεσία του υπουργείου είναι εντελώς άσχετη με τα εκπαιδευτικά θέματα διοίκησης, όπως και με όλα τα άλλα θέματα όπως αποδεικνύεται στην πράξη (ΕΒΕ, εκλογές υπηρεσιακών συμβουλίων, εξοβελισμός κοινωνικών και μαθημάτων τέχνης και πολιτισμού, αυτοαξιολογηση σχολικής μονάδας κ.α)....Το χειρότερο είναι ότι δεν γνωρίζει και από διάλογο...

 
John Dewey
27 Ιουλ 2021 08:53

Ο συλλογικός νους αποφασίζει πάντα καλύτερα, όχι όμως σε όλες τις περιπτώσεις, αυτό έχει αποδειχθεί από την εκπαιδευτική πράξη. Το 1/3 του συλλόγου Διδασκόντων ή και περισσότερο αποτελείται από άρτι αφιχθέντες αναπληρωτές/τριες που δεν γνωρίζουν που είναι το γραφείο του Διευθυντή. Αν ψηφίζουν μόνο οι κατέχοντες οργανική θέση τότε δεν εκφράζεται πάλι το σύνολο του ΣΔ. Επίσης, στα περισσότερα σχολεία οι υποψηφιότητες είναι λίγες, δεν τρελαίνονται δηλαδή πολλοί για τη θέση. Οι υποδιευθυντές ίσως ανεξάρτητα από τον τρόπο επιλογής τους θα έπρεπε να έχουν κάποια προσόντα, κριτήρια. Κάθε άλλη κουβέντα είναι περιττή νομίζω, δεν ορίζει κάτι.

 
Πες το και θα γίνει!
27 Ιουλ 2021 07:58

Αξιοκρατικές επιλογές Υποδιευθυντών Σχολικών μονάδων

 
ΠΕ800
27 Ιουλ 2021 07:02

στο καταπληκτικό ελληνικό σύστημα ας φέρουμε διοίκηση από φιλανδία, γιατί και οι επιλεγμένοι (διευθυντές που θα επανεπιλεγούν και με αυτο το σύστημα οι περισσότεροι παρά τη συνέντευξη των ημετέρων) και οι υποδιευθυντές πάλι χάλια θα τα κάνουν. δεν μπορεί το μπαχαλιστάν τέτοιες διαδικασίες με τα παρεάκια και τα κομματικά, πολλά χρόνια μετά ίσως...

 
Φ. Κώστας
27 Ιουλ 2021 05:44

Ας καταλάβουν κάποιοι ότι μυστική ψηφοφορία δε σημαίνει ποτέ αξιοκρατία.
Ο κάθε σύλλογος έβγαζε όποιον του συνέφερε υποδιευθυντή και όχι τον πιο κατάλληλο, δεν ενδιαφερόταν, απλά.

Να γίνει με επιλογή του συλλόγου ναι, αλλά με φανερή ψηφοφορία και τεκμηρίωση του γιατί ψηφίζω τον συγκεκριμένο, για να υπάρχει μετά και η ευθύνη.

Συλλογική ευθύνη = καμία ευθύνη.

 
Dario Moutso
27 Ιουλ 2021 02:53

Ο σύλλογος πρέπει να επιλέγει τον υποδιευθυντή, καθότι σπλάχνο από τα σπλάχνα του

Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να είναι φίλοι. Αυτό που χρειάζεται είναι να συνεργάζονται θεσμικά.

 
Σιγά τα ωά!
27 Ιουλ 2021 02:15

@ΠΕ800
Λίγο υπερβολικό σας βρίσκω με το... οικοδόμημα που θα καταρρεύσει!

Γνωρίζω περίπτωση σε δημοτικό σχολείο στο οποίο ο Δ/ντής ήθελε πάση θυσία για... δεξί του χέρι εκπαιδευτικό που ήταν λίγο πριν τη συνταξιοδότηση. Μοναδικό προσόν το πτυχίο της Ακαδημίας, χωρίς καν πιστοποίηση ΤΠΕ Α΄ (πράγμα που καθιστούσε την επιλογή αδύνατη, έτσι κι αλλιώς, στη περίπτωση που υπήρχε άλλη υποψηφιότητα από κάτοχο του Α' επιπέδου). Το... ευνοούμενο δεξί χέρι είχε μαύρα μεσάνυχτα τόσο από διοίκηση όσο κι από ΤΠΕ/μηχανοργάνωση. Δε θέλω να επεκταθώ σε λεπτομέρειες, αν και θα έφτιαχναν τη διάθεση των αναγνωστών... πραγματικά τραγελαφικές καταστάσεις! Φυσικά δεν του πέρασε του διευθυντή κι έγινε υποδιευθυντής εκπαιδευτικός με τυπικά προσόντα ανάλογα με αυτά του ίδιου του διευθυντή (για να καταλάβετε την απόσταση ανάμεσα στις δυο υποψηφιότητες).

Υπόψη ότι ανάμεσα στα προσόντα των διευθυντών είναι και η ικανότητα της διαμεσολάβησης, του γεφυρώματος των διαφορών, της συνεργασίας ακόμα κι αν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές. Αυτό το πνεύμα καλείται να εμφυσήσει τους υφισταμένους του και στους μαθητές. Πώς θα πείσει, αν δεν μπορεί ο ίδιος να επιδείξει αυτό το πνεύμα, παρά μόνο θέλει να συνδιαλέται μόνο με τους εκλεκτούς του;

ΥΓ Τη σύγκλιση με το φιλανδικό σύστημα με την επιλογή των υποδιευθυντών θα την εγκαινιάσουμε; :D

 
Ολγα
27 Ιουλ 2021 02:00

Άμεσος συνεργατης είναι. Εφόσον αιτούνται της θέσης είναι υποχρεωμένοι να συνεργαστούν. Ο καθένας κάνει την δουλειά του. Με αξιοκρατικά κριτήρια εκλεγμένοι. Όχι ο ένας φίλος του άλλου.

 
ΝΟ
27 Ιουλ 2021 00:53

Ο Υποδιευθυντής δεν ασκεί διοίκηση, ούτε αναλαμβάνει ευθύνες για να επιλέγονται βάσει προσόντων. Είναι όμως ο άμεσος συνεργάτης του διευθυντή. Πρέπει να υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Ο σύλλογος ψηφίζει πάντα με το θυμικο και όχι με σοβαρά κριτήρια. Κάνω λάθος?

 
Sxoliastis
27 Ιουλ 2021 00:26

Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στην επιλογη των υποδιευθυντών. Η θέση τους είναι κομβική. Συνεπώς, δεν πρέπει να ορίζονται με βάση αντιπάθειες και συμπάθειες ούτε των διευθυντών, αλλά ούτε και του συλλόγου. Στην επαρχία ο Σύλλογος αποφασιζει συχνά με μόνο κριτήριο τα γκρουπ που σχηματίζουν οι εκπαιδευτικοί για να μετακινούνται!Δυστυχώς, στη χώρα μας δεν τοποθετούμε σε θέσεις τους πιο άξιους. Αυτούς τους "ζηλεύουμε"....

 
Ερτ
27 Ιουλ 2021 00:11

Ναι γιατί μέχρι τώρα υπήρχε τεκμηριωμένη γνώμη των ΣΔ για τον υποδιευθυντη...

 
Βάσει προσόντων
26 Ιουλ 2021 23:49

Ούτε να επιλέγει ο διευθυντής (κ να τοποθετεί τον κολλητό του ή τον αρεστό του) ούτε να επιλέγει το Πυσδε /Πυσπε η ο σύλλογος. Να λειτουργούν επικουρικά οι γνώμες τους. Μόνο με μετρήσιμα ευδιάκριτα προσόντα (πτυχίο, γλώσσες, σεμινάρια, προηγούμενη εμπειρία κλπ) να γίνεται η επιλογή. Είναι κ αυτή μια θέση ευθύνης σαν του διευθυντή. Τότε κ ο διευθυντής να επιλέγεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης. Φυτευτος κ αυτός. Δεν πάει έτσι.

 
Αριστεία, όχι αστεία
26 Ιουλ 2021 23:41

Το έγραψα και θα το ξαναγράψω. Το επόμενο βήμα είναι η κατάργηση των υπερεξουσιών του Δντή που προβλέπει το νομοσχέδιο.

Υγ Όποιος δεν μπορεί να ανασυνθέτει σε υψηλότερο επίπεδο τις όποιες διαφωνίες ενός συλλόγου, απλά δεν κάνει για τη θέση.

 
ΠΕ800
26 Ιουλ 2021 23:22

Ενώ τόσα χρόνια η μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων (που άλλοτε ήταν "ιερή" εισήγηση προς τα ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ και άλλοτε "ιερή" απόφαση (2017) ήταν "τεκμηριωμένη" και είχε την δυνατότητα να την προσβάλλει ο θιγόμενος κατά περίπτωση και να βρει το δίκιο του. Ενδιαφέρον θα είχε να δούμε στατιστικά όλα αυτά τα χρόνια πόσες φορές τα ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ ανέτρεψαν εισηγήσεις - αποφάσεις συλλόγων διδασκόντων. Όσοι είμαστε χρόνια στα σχολεία, το έχουμε δει: ελάχιστες. Πόσο συχνό όμως ήταν το φαινόμενο να "φυτεύονται" δίπλα στους διευθυντές άτομα που τουλάχιστον δεν μπορούσαν να συνεργαστούν στο επίπεδο της διοίκησης της σχολικής μονάδας, άτομα που ήταν αποτέλεσμα επιλογών με κριτήρια που όλοι γνωρίζουμε πως είχαν σε αρκετές περιπτώσεις οι σύλλογοι διδασκόντων. Είναι δυνατόν στην επιλογή του άμεσου συνεργάτη του διευθυντή, που τον αντικαθιστά, τον αναπληρώνει και τον συμπληρώνει, υπογράφει γι αυτόν, είναι το δεξί του χέρι, να μην έχει λόγο και άποψη ο ίδιος; Ακόμα και στο καταπληκτικό από πολλές απόψεις Φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα, ο υποδιευθυντής επιλέγεται από τον διευθυντή, τόσο απλό, τόσο αυτονόητο. Ειδικά στο διαφαινόμενο τοπίο που φαίνεται να σχηματίζεται με τις τεράστιες απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος από τον διευθυντή, αν δεν μπορεί να δημιουργήσει την άμεση ομάδα συνεργασίας του, δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρει να ανταπεξέλθει. Η υποχώρηση του υπουργείου σε αυτό το θέμα θα δυναμιτίσει όλο το οικοδόμημα.

 
Σε σωστό δρόμο
26 Ιουλ 2021 23:22

Κ έτσι πρέπει να γίνεται. Όποιος έχει τα περισσότερα προσόντα. Δε μπορεί ο διευθυντής να αποφασίζει για τον υποδιευθυντή!

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ