Placeholder

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Δικηγόρος ΑΔΕΔΥ: Ενημερωτικό σημείωμα επί της απόφασης του Εφετείου Αθηνών για την απεργία –αποχή των εκπαιδευτικών από την αξιολόγηση

Δημοσίευση: 14/10/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Μαργαρίτα Παναγοπούλου, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος της ΑΔΕΔΥ

Η με αρ.4242/2021 απόφαση του Εφετείου Αθηνών που δημοσιεύθηκε σήμερα επί της εφέσεως του Δημοσίου που στρεφόταν κατά των ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΑΔΕΔΥ, ΟΕΙΛΕ και ΠΟΣΕΕΠΕΑ και επί των συνεκδικασθεισών εφέσεων των ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΟΙΕΛΕ κατά του Δημοσίου, υπέρ των δύο πρώτων εκ των οποίων άσκησε παρέμβαση η ΑΔΕΔΥ, έκρινε τα εξής:

1. Έκρινε παράνομη την απεργία-αποχή της ΔΟΕ και της ΠΟΣΕΕΠΕΑ λόγω προκηρύξεώς της από αναρμόδιο όργανο, ήτοι το Διοικητικό τους Συμβούλιο και όχι την Γενική Συνέλευση. Ως προς τους λοιπούς λόγους παρανομίας που είχαν κριθεί πρωτοδίκως (προσωπικό εγγυημένης υπηρεσίας-υποβολή αιτήματος διεξαγωγής δημοσίου διαλόγου) το δικαστήριο απέρριψε ως αλυσιτελή την έφεση της ΔΟΕ, καθότι έκρινε ότι αρκεί για τον παράνομο χαρακτήρα της απεργίας-αποχής ο ένας λόγος παρανομίας που διαγνώσθηκε αναφορικά με την αναρμοδιότητα προκηρύξεώς της.

2. Έκρινε παράνομη την απεργία-αποχή της ΟΛΜΕ λόγω μη υποβολής αιτήματος διεξαγωγής δημοσίου διαλόγου. Ως προς τον έτερο λόγο παρανομίας που είχε κριθεί πρωτοδίκως (προσωπικό εγγυημένης υπηρεσίας) το δικαστήριο απέρριψε ως αλυσιτελή την έφεση της ΟΛΜΕ, καθότι έκρινε ότι αρκεί για τον παράνομο χαρακτήρα της απεργίας-αποχής ο ένας λόγος παρανομίας που διαγνώσθηκε αναφορικά με την μη υποβολή αιτήματος διεξαγωγής δημοσίου διαλόγου.

3. Έκρινε καταχρηστική, ως πολιτική την απεργία της ΟΙΕΛΕ. Τούτο διότι έκρινε εσφαλμένη την πρωτόδικη απόφαση που θεώρησε ότι οι προϋποθέσεις για υποβολή αιτήματος διεξαγωγής δημοσίου διαλόγου και καθορισμού προσωπικού εγγυημένης υπηρεσίας αφορούν και τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και για τον λόγο αυτό το Εφετείο εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση και εκδίκασε εκ νέου την αγωγή του Δημοσίου για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η απεργία-αποχή της ΟΙΕΛΕ είναι πολιτική απεργία, λόγω της αόριστης διάρκειάς της και των αιτημάτων της, των οποίων η επίλυση εξαρτάται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

4. Απέρριψε την έφεση του Δημοσίου ως προς το λόγο που αφορούσε το ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο όφειλε να κρίνει την απεργία-αποχή των ΔΟΕ, ΟΛΜΕ όχι μόνον τυπικώς παράνομη αλλά και καταχρηστική, με το σκεπτικό ότι η απεργία που γίνεται κατά παράβαση νομοθετικών περιορισμών είναι αφ’εαυτής παράνομη και περιττεύει η εξέταση των όρων για την τυχόν καταχρηστική άσκησή της.

5. Απέρριψε το ένα σκέλος του πρώτου λόγου εφέσεως του δημοσίου αναφορικά με την προσωρινή εκτελεστότητα της πρωτοδίκου αποφάσεως, με το σκεπτικό ότι εν πάσει περιπτώσει είναι πλέον εκτελεστή η απόφαση του Εφετείου λόγω του τελεσίδικου χαρακτήρα της. Δέχτηκε όμως τον πρώτο λόγο εφέσεως του Δημοσίου ως προς τα άλλα δύο παράπονα του Δημοσίου αναφορικά με την απόρριψη από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο του αιτήματός του για απαγόρευση συνέχισης της απεργίας και για καταδίκη, άλλως απειλή χρηματικής ποινής σε βάρος των συνδ.οργανώσεων για κάθε παράβαση της απόφασης που θα εκδοθεί.

Για τον λόγο αυτό το ίδιο το Εφετείο απαγορεύει στο διατακτικό της αποφάσεώς του στην ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ και ΠΟΣΕΕΠΕΑ την συνέχιση της απεργίας-αποχής, που γνωστοποιήθηκε στο ελληνικό δημόσιο με τα από 16.9.2021, 13.09.2021, 21.09.2021 και 20.9.2021 εξώδικα αντίστοιχα, και απειλεί σε βάρος κάθε μίας εκ των συνδικαλιστικών οργανώσεων με χρηματική ποινή ύψους 3.000€ για κάθε παράβαση του διατακτικού της αποφάσεως ως προς την ανωτέρω καταψηφιστική διάταξη (απαγόρευση συνέχισης της απεργίας -αποχής που έχει προκηρυχθεί από κάθε συνδ.οργάνωση με τα ανωτέρω εξώδικα).

Σχόλια (14)

 
Nic
18 Οκτ 2021 00:14

Αγαπητέ Γιάννη Πλατάρε, θυμάσαι τότε που η παράταξη που υπερασπίζεσαι με τόσο σθένος έστειλε τους εκπαιδευτικούς το καλοκαίρι να εργάζονται στους δήμους της χώρας γιατί λέει καθόντουσαν το καλοκαίρι ??? Θυμάσαι πως όλα πήγαν πίσω τρείς μήνες γιατί όλοι ακολουθούσαν το γράμμα του νόμου ??? Το ίδιο θα γίνει και τώρα, θα ακολουθήσουν όλοι το γράμμα του νόμου για τις διδασκαλίες, το εργασιακό περιβάλλον, αλήθεια υπάρχουν γραφεία και υπολογιστές για όλους στο σχολείου σου, ή λέτε σήκω εσύ να καθίσω εγώ???. μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια του νόμου και φυσικά όλες οι εργασίες στη δουλειά και τίποτα στο σπίτι. Η τήρηση των νόμων δεν είναι αλα καρτ.

 
Άκου να μάθεις για τις κυρώσεις που ΔΕΝ τις ξέρεις
17 Οκτ 2021 20:41

Αλαζονεία : Προ της συντριβής ηγείται ύβρις, προ δε της πτώσεως υπερηφάνεια.

 
Πλατάρος Γιάννης
16 Οκτ 2021 15:33

@vip κτλ
Γελάω με τις στρεβλώσεις παρανοήσεις, που κυκλοφορούν στην εκπαίδευση. Πολλές από αυτές τις αποδίδω σε εσκεμμένη προπαγάνδα, οπότε δεν ανησυχώ για το γνωστικό επίπεδο των συναδέλφων.
Άκου να μάθεις για τις κυρώσεις που ΔΕΝ τις ξέρεις!!! (;;;;;;)
Κυρώσεις του εν γένει εκπαιδευτικού προσωπικού επί μη συμμετοχής σε διαδικασίες αξιολόγησης (ν. 4823/2021 άρθρο 56 παρ. 4,5,8 άρθρο 31 παρ. 11)

Η μη συμμετοχή σε διαδικασία αξιολόγησης στελέχους εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός.

Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους υπαλλήλους βάσει των διατάξεων του προαναφερόμενου άρθρου 109 είναι, μεταξύ άλλων:

1. το πρόστιμο έως τις αποδοχές δώδεκα (12) μηνών,

2. η στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα (1) έως πέντε (5) έτη,

3. η στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από ένα (1) έως πέντε (5) έτη,

4. η αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της,

5. ο υποβιβασμός έως δύο (2) βαθμούς,

Σε περίπτωση επιβολής των εν λόγω πειθαρχικών ποινών στο εκπαιδευτικό προσωπικό θα εκτιμηθεί η ιδιαίτερη θέση και εξέλιξη του εκπαιδευτικού προσωπικού σε συνδυασμό με τα ειδικώς ισχύοντα για το προσωπικό αυτό, όπως μνημονεύονται κατωτέρω.

Επιπλέον, αν οι παραλείψεις ή παραβιάσεις διατάξεων και υποχρεώσεων εκ μέρους των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. διαρκούν περισσότερο από δεκαπέντε ημέρες, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα υγείας, αναστέλλεται οποιαδήποτε διαδικασία εξέλιξης, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης μισθολογικής εξέλιξής του. Η εφαρμογή της παρούσας δεν επιδρά στην προσμέτρηση του αντίστοιχου χρονικό διαστήματος στον χρόνο δημόσιας υπηρεσίας.
Αν στέλεχος εκπαίδευσης αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ή την παρακωλύει, αντικαθίσταται και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ έτη.
Οι αξιολογητές και αξιολογούμενοι, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για την επιλογή ούτε να τοποθετηθούν σε θέση στελέχους εκπαίδευσης ή να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, για τα οκτώ έτη που έπονται της υπαίτιας μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αξιολόγησης.

 
Τζάμπα μα@κίες
16 Οκτ 2021 10:06

@ΘΟΔΩΡΗΣ
"Κάτι δεν καταλάβατε σωστά συναγωνιστές".... το μεγαλύτερο πρόβλημα νομιμότητας στην Ελλάδα σήμερα, είναι η απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών και.... "τιμωρείται με ειδικό τρόπο".
ΥΓ. Να είσαι καλά Θοδωρή, που μου έδωσες το μισό σχόλιο έτοιμο.

 
VIP
16 Οκτ 2021 02:36

@ΘΟΔΩΡΗΣ

Εγω θα πηγαινω στο σχολειο ΚΑΝΟΝΙΚΑ, θα κανω το μαθημα μου ΚΑΝΟΝΙΚΑ, θα περνω τις απουσιες των μαθητων ΚΑΝΟΝΙΚΑ, θα κανω ΟΛΕΣ τις εφημεριες, υπερωριες, επιτηρησεις, συνοδειες μαθητων, γιορτες κλπ. ΚΑΝΟΝΙΚΑ, θα κανω ΟΛΕΣ τις εξωδιδακτικες εργασιες μου ΚΑΝΟΝΙΚΑ... αλλα δεν θα συμμετεχω στις διαδικασιες της αξιολογησης, δλδ στην αποτιμηση και στη συγγραφη σχοινοτενων εκθεσεων ιδεων για τον ενα και τον αλλο δεικτη. Και πες μου εσυ κυρ ΘΟΔΩΡΕ, τι θα βρει να κοψει απο το μισθο μου το υπουργειο για να μην το συρω στα δικαστηρια για παραβαση του νομου που οριζει οτι ο δημοσιος υπαλληλος πρεπει να πληρωνεται ΚΑΝΟΝΙΚΑ εφοσον κανει ΚΑΝΟΝΙΚΑ την εργασια του, εκτος απο μια μονο. Για πε... να δω κατι... ;-)

 
ΘΟΔΩΡΗΣ
15 Οκτ 2021 09:40

Κάτι δεν καταλάβατε σωστά συναγωνιστές. Διαβάστε το άρθρο 56 του νόμου της 3/8/2021 και θα δείτε ποια είναι η περικοπή για άρνηση συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης. Είναι ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται με ειδικό τρόπο. Όχι τζάμπα μαγκιές .

 
ΘΟΔΩΡΗΣ
15 Οκτ 2021 09:35

ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΚΑΛΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ.

 
Κώστας
14 Οκτ 2021 23:04

Θα έπρεπε οι νομικοί σύμβουλοι των συνδικαλιστικών οργανώσεων να συνδράμουν στη διασφάλιση της νομιμότητας της απεργίας πριν την προκήρυξή της -με πρόσκληση σε δημόσιο διάλογο κλπ.

 
Α.Π.
14 Οκτ 2021 19:22

Ωραία λοιπόν. Παρακαλώ τον εκκαθαριστή αποδοχών μου να με ενημερώσει για το ποσόν που θα χάνω από τον μηνιαίο μισθό μου εξ αιτίας της αποχής μου από οτιδήποτε αφορά αυτό το νομοθέτημα. Γιατί δεν πρόκειται να κρυφτώ πίσω από μεσοβέζικες λύσεις του τύπου "έλα μωρέ τώρα συμπληρώνουμε κάτι κουτάκια όπως θέλουμε και τους τα στέλνουμε να μην μας πρήζουν..."

 
Λευτέρης
14 Οκτ 2021 17:28

Γιατί πανηγυρίζουν κάποιοι ότι το δικαστήριο δεν έκρινε και καταχρηστική μία παράνομη απεργία στην οποία ο όρος καταχρηστική δεν ΄έχει νόημα; Μιλάνε για νίκη, Θα μας τρελάνουν εντελώς.

 
Και απεργία και απεργία αποχή
14 Οκτ 2021 15:21

Και όλα συνάδελφε.

Αλήθεια τώρα τόσα λεφτά που δώσαμε για τις τράπεζες δεν μετράνε. Η απεργία αποχή σε χάλασε;

Ο κλάδος έδειξε πάντως ότι και απεργία κάνει και όλα

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
14 Οκτ 2021 15:11

@Ntinos
Προφανώς το συμπέρασμά σας δείχνει ότι δεν καταλαβαίνετε καλά την ελληνική γλώσσα και γιαυτό κραυγάζετε με πολεμοχαρείς ιαχές!
Αλήθεια, γιατί πολλοί από σας τους θεματοφύλακες της νομιμότητας και των ιερών και οσίων του έθνους καταφεύγετε στην κακοποίηση της ελληνικής γλώσσας γράφοντας ασύντακτες εκφράσεις ή ακόμα και το όνομά σας με ξενική γραφή;

 
Pros Ntinos
14 Οκτ 2021 14:55

Ας μας περικόψει το μισθό. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πόσες ώρες το μήνα ασχολείται ένας εκπαιδευτικός με την αξιολόγηση; 5 ωρες? 10 ωρες? Ας μας κόψουν επομένως 1-2 μέρες το μήνα και όλα καλά. Πάντως, η δική μου η αξιοπρέπεια αξίζει πάνω από 50 Ευρώ.

 
Ntinos
14 Οκτ 2021 11:43

Πολύ ωραία..απαγορεύει λοιπόν την συνέχεια κρίνοντάς την παράνομη την απεργία αποχή .Το τσάμπα μάγκας τελείσε και επίσημα με την ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ.Απεργία λοιπόν κανονικά με περικοπές μισθού ..

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.