ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης: Ο αριθμός αιτήσεων ανά ειδικότητα

Για δύο κλάδους δεν υπάρχει υποψήφιος
Δημοσίευση: 12/05/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos δημοσιεύει κατ΄ αποκλειστικότητα τον αριθμό  αιτήσεων ανά ειδικότητα των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης ( σ.σ ο συνολικός αριθμός είναι 2.407).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία :

Την "πρωτιά" σε αριθμό αιτήσεων κατέχουν οι Δάσκαλοι με 765 υποψηφιότητες , οι οποίοι διεκδικούν 240 θέσεις.

Ακολουθούν:

 • Οι Φιλόλογοι με 276 αιτήσεις (89 θέσεις)
 • Οι Νηπιαγωγοί με 193 θέσεις (73 θέσεις

Αντίθετα στον κλάδο Χημικών Μηχανικών υπάρχει μόνο μία υποψηφιότητα  για μία προκηρυσσόμενη θέση.

Για δύο κλάδους   ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  (1 θέση )  και ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ (1 θέση)     δεν υπάρχει υποψήφιος.

Ειδικότερα ο αριθμός των  υποψηφίων ανά ειδικότητα έχει ως εξής (σ.σ. σε παρένθεση ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα):

 • ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70)     765 ( 240)
 • ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02)         276 (89 )
 • ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60)    193   (73 )
 • ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11)    148    (36 )
 • ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04)    145  (42 )
 • ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ)    125  ( 45)
 • ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06)    119  ( 41)
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86)    118  (31 )
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03)    100 (40 )
 • ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01)    53  (16 )
 • ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79)    49  ( 15)
 • ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05)    38 ( 13)
 •  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80)    37   ( 14)
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78)    28  ( 7)
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07)    25   (9 )
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82)    25   ( 9)
 • ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87)    24  (8 )
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83)    21  ( 7)
 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08)    19  ( 10)
 • ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23)    15  ( 10)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84)    14  (4 )
 • ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81)    13  (4 )
 •  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ30)    11  ( 10)
 • ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88)    10  (7 )
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89)    7  (2 )
 • ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΕ29)    5  (2 )
 • ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΠΕ25)    5  (2 )
 • ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ (ΠΕ21)    4  (2 )
 • ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΕ28)    4  ( 2)
 • ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ91)    4  (4 )
 • ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΠΕ90)    3  ( 1)
 • ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕ73)    3   (2)
 • ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΕ85)    1  (1)

            Σύνολο 2407

Ετσι τις συνολικά 800   θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης τις διεκδικούν 2.407 υποψήφιοι.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις έδρες των 800 Συμβούλων Εκπαίδευσης και επιστημονική ευθύνη τους

Πατήστε εδώ για να δείτε τις Επιτροπές αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου των υποψηφίων

Πατήστε εδώ για να δείτε τις  τα Συμβούλια Επιλογής των υποψηφίων Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 


"Ανακάλυψε όλες τις συσκευές για την Ψηφιακή Μέριμνα  στο you.gr". Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε (Τηλεφωνικές παραγγελίες: 211 999 1900)"


Πότε θα ανακοινωθούν οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων 

Οι πίνακες  δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων  θα δημοσιευτούν έως 19 Μαΐου και να δοθεί τριήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων.

Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής, σε συνεδρίασή τους που θα πραγματοποιηθεί  μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και με τη συγκρότηση που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 37 του ν.4823/2021, επιλέγουν τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης και καταρτίζουν τους εξής σχετικούς πίνακες ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης:

Α) Δεκτών υποψηφίων.

Β) Μη δεκτών υποψηφίων επειδή δεν πληρούν την προϋπόθεση της γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 και μόνο αυτήν.

Γ) Μη δεκτών υποψηφίων.

Οι πίνακες δεκτών υποψηφίων καταρτίζονται κατά αλφαβητική σειρά. Στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής της. Τα συμβούλια κοινοποιούν τους πίνακες στο Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.

Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, τα συμβούλια αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες και ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερομένους .

Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη

1. Μετά την αναπροσαρμογή των προσωρινών αξιολογικών πινάκων, το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Στη συνέντευξη καλείται το πενήντα τοις εκατό (50%) των υποψηφίων από κάθε κλάδο, με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, που έχουν συμπεριληφθεί στους ως άνω πίνακες, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μονάδων, και αριθμός υποψηφίων τουλάχιστον τριπλάσιος από τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων από κάθε κλάδο. Η πρόσκληση, με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι στη συνέντευξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

2. Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

α) εισήγηση μέλους του οικείου Συμβουλίου Επιλογής,

β) προφορική εξέταση του υποψηφίου στην ξένη γλώσσα, αν αυτό απαιτείται,

γ) παρουσίαση από τον ίδιο του θέματος της μελέτης περίπτωσης και

δ) ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου προς τον υποψήφιο.

Ειδικότερα, πριν από την είσοδο του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου, το μέλος του συμβουλίου που είχε αναλάβει τη μελέτη του φακέλου του υποψηφίου, παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο.

Στη συνέχεια ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και εξετάζεται προφορικά στην ξένη γλώσσα αν αυτό απαιτείται.

Σε αυτή την περίπτωση ο εξεταστής παραδίδει την βαθμολογία του σε σφραγισμένο φάκελο στον πρόεδρο του συμβουλίου.

Έπειτα ο υποψήφιος παρουσιάζει το θέμα της μελέτης περίπτωσης με χρονική διάρκεια έως πέντε (5) λεπτών της ώρας.

Τέλος τα μέλη του Συμβουλίου υποβάλλουν ερωτή- σεις σχετικά με τα θέματα της μελέτης περίπτωσης και τη συγκρότηση της προσωπικότητας του υποψηφίου.

3. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της θέσης του Συμβούλου Εκπαίδευσης, ενώ συνεκτιμώνται τα δηλούμενα στοιχεία στην αίτηση του υποψηφίου.

Ηχογράφηση της συνέντευξης

1. Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και λειτουργεί με ευθύνη του προέδρου του συμβουλίου επιλογής, σύστημα ηχογράφησης. Με την προσέλευ- ση του υποψηφίου στην αίθουσα για τη διεξαγωγή της συνέντευξης και την προσφώνηση του ονόματός του, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης, .

2. Σε περίπτωση που κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021 απαιτείται εξέταση στην ξένη γλώσσα, το σύστημα ηχογράφησης τίθεται σε λειτουργία μετά την παράδοση της βαθμολογίας από τον εξεταστή στον πρόεδρο του συμβουλίου.

3. Η λειτουργία του συστήματος διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου. Το προϊόν ηχογράφησης τηρείται ως ηχητικό αρχείο και φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά του συμβουλίου επιλογής.

Σχόλια (18)

 
μαιρη
16 Μάιος 2022 12:23

το βιβλίο περιληψεων των πρακτικών με ISSN ή ISBN μετραει για μοριοδότηση?

 
Απορίας συνέχεια...
15 Μάιος 2022 06:56

Κάποιος/α επιλέγεται ΔΔΕ σε διεύθυνση μακριά από το σπίτι του αλλά αναλαμβάνει. Δύναται να παραιτηθεί για να αναλάβει Σύμβουλος Εκπσης ( όταν κι αν ολοκληρωθούν οι επιλογές) σε έδρα κοντά στο σπίτι του; Σημειωτέον η θέση Συμβούλου είναι κατώτερη ιεραρχικά από αυτή του ΔΔΕ. Επιπροσθέτως, αίτηση θεραπείας πότε γίνεται; Μόλις ολοκληρωθουν οι συνεντεύξεις και πριν την ανάρτηση των τελικών πινάκων;

 
Συμβούλια επιλογης
14 Μάιος 2022 13:33

Φίλος υποψήφιος για ΔΔΕ ΔΠΕ έκανε ενσταση για τα μόρια του η οποία απορρίφθηκε από το συμβούλιο επιλογής χωρίς καμία ακόμα αιτιολόγηση.Στη συνέντευξη προσήλθε κανονικά.Παρακαλω οποίος γνωρίζει μπορεί να κινηθεί νομικά καθώς δεν υπαρχει αιτιολογημένη απόφαση απόρριψης;ευχαριστω

 
"αν καποιος γινει εποπτης"
14 Μάιος 2022 09:42

Αν και όταν γίνει κάποιος επόπτης... ας μας σφυρίξει κλέφτικα!

 
@ελένη
13 Μάιος 2022 22:38

κανονικά και επόπτη και συμβούλου!

 
ελένη
13 Μάιος 2022 19:47

μπορει καποιος να μου πει: αν καποιος γινει εποπτης η θεση του αντικαθισταται από κάποιο σύμβουλο της λιστας ή εκτελεί καθηκοντα και εποπτη και συμβουλου?

 
ανταποδοτικά...
13 Μάιος 2022 14:24

Η ανταπόδοση θα είναι αντίστοιχη και κατά το δυνατόν ''ενισχυμένη''....

 
Ntinos
13 Μάιος 2022 12:28

Μεγάλη απαξίωση για τον θεσμό ! ! !

 
@@στρατο
13 Μάιος 2022 12:10

Δυστυχώς, παρά τις επί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις και εξαγγελίες ο θεσμός του συμβούλου υποβαθμίζεται σαφώς και σταδιακά βαίνει προς κατάργηση.

 
Πε85
13 Μάιος 2022 09:44

Οι χημικοί μηχανικοί στην εκπαίδευση είναι πια δυστυχώς λόγω αναθέσεων ελάχιστοι στην εκπαίδευση.Δεν ξέρω αν έχει νόημα η θέση συμβούλου εκπαίδευσης.Ομοιως και οι ΠΕ90.

 
Teacheràkos
13 Μάιος 2022 08:17

Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε στατιστικά ανά Περιφερειακή διεύθυνση. Θα υπάρξουν και υποψήφιοι.που δε θα επιλέξουν παρά μόνο έδρες κοντά στον τόπο διαμονής τους γιατί τόσο το επίδομα όσο και η αποζημίωση μετακίνησης είναι .... λίγα. Συνεπώς θα γίνουν Σύμβουλοι εκπαίδευσης, συνάδελφοι με λίγα μόρια σε σχέση με προηγούμενες επιλογές στην επαρχία!!Με τι κύρος θα πάνε στα σχολεία που οι διευθυντές θα έχουν πιο πολλά προσόντα. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί παλιοί
προσοντουχοι Σύμβουλοι (47+ μόρια) είναι στους πίνακες Διευθυντων εκπσης!

 
1 θέση
13 Μάιος 2022 01:05

Απλά δεν θα συμβεί ποτέ!
Το νέο σύστημα συμβούλων και αξιολόγησης είναι θνησιγενές και θα φανεί πολύ σύντομα!
Είναι προγραμματισμένο ως μια μεταβατική κατάσταση απαξίωσης και σταδιακής μετάβασης σε άλλες... καταστάσεις...
Θυμηθείτε το....

 
@ 1 θεση
12 Μάιος 2022 23:47

Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται σε διαφορετικούς τομείς από (1) τον Διευθυντή του Σχολείου, (2) από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης και (3) από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης.
Οπότε οι Χημικοί Μηχανικοί, που είναι λίγες θέσεις ανά τη χώρα, θα αξιολογούνται, οι περισσότεροι εξ αυτών, μόνο από τον Διευθυντή και από τον Παιδαγωγικής Ευθύνης. Αυτό ως προσωπική μου υπόθεση και εξήγηση.

 
@στρατο
12 Μάιος 2022 20:27

θα επιτρέπεις να πω "απλοϊκή εξήγηση". όλοι καταλαβαίνουν άλλα και πολλά ... οι σοβαροί του κλάδου είναι απογοητευμε΄νοι , θυμωμένοι, παραιτημένοι. γιατί άραγε;

 
Κ.Α.
12 Μάιος 2022 20:22

Η αξιολόγηση εκπαιδευτικών (αν τελικά γίνει) δεν γίνεται από τον Σύμβουλο ειδικότητας αλλά από τον Σύμβουλο Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, με ό,τι αυτό σημαίνει.

 
Στράτος
12 Μάιος 2022 19:48

Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων είναι σχετικά μικρός. Αυτό αφενός δείχνει το μειωμένο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τις θέσεις αυτές, αφετέρου διευκολύνει τη διαδικασία επιλογής καθώς οι προς εξέταση αιτήσεις δεν είναι σε υπερβολικούς αριθμούς.

 
Μαρια
12 Μάιος 2022 19:45

1 θέση...ναι ακριβώς, ετσι ήταν και για τους ΣΕΕ και φυσικά διακτινιζονταν

 
1 θεση
12 Μάιος 2022 16:48

Για να καταλάβω αυτοί για τους οποίους υπαρχει μια μόνο θέση θα αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς ευθύνης τους σε όλη την Ελλάδα;πως ακριβώς θα γίνει αυτό;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ