ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διευθυντές Εκπαίδευσης: Στις αρχές της εβδομάδας η ανακοίνωση των τελικών πινάκων των υποψηφίων

Η ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους
Δημοσίευση: 02/07/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, εκτός απροόπτου, θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Παιδείας οι Τελικοί Αξιολογικοί Πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Οι τελικοί  πίνακες, ύστερα από την κύρωσή τους θα δημοσιοποιηθούν  για ενημέρωση των υποψηφίων.

Η  ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους.

Οι πίνακες ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους.

Δήλωση προτίμησης

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων καλεί τους εγγεγραμμένους στους πίνακες να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους σε θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης, στο πληροφοριακό σύστημα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των πινάκων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υποψήφιοι που δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.

Τοποθέτηση

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021. Το συμβούλιο διαμορφώνει την πρότασή του με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησής τους η οποία δηλώνεται .

Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων

1. Σε περίπτωση που, ύστερα από την εξάντληση των εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, με τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου, δεν συμπληρωθούν οι κενές ή κενούμενες θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης, καλούνται, με σχετική πρόσκληση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ- παίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες επιλογής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που δεν έχουν τοποθετηθεί, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμοδίου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής. Η πρόταση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες σε συνδυασμό με τη νέα δήλωση προτίμησης.

2. Αν ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, τότε εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021.

3. Αν και με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, καλούνται, με σχετική πρόσκληση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες επιλογής των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που δεν έχουν τοποθετηθεί, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές.

Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής τα οποία αξιολόγησαν τους υποψηφίους. Η εισήγηση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και τη νέα δήλωση προτίμησης. Η απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διαμορφώνεται ομοίως με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και τη νέα δήλωση προτίμησης.

4. Αν και ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, τότε η επιλογή γίνεται με την επαναπροκήρυξη των θέσεων.

Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.

Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.

Σχόλια (52)

 
Μεγαλοβδομάδα
04 Ιουλ 2022 22:14

Μεγάλη Παρασκευή είναι αργία άρα νωρίτερα.

 
αρχές
04 Ιουλ 2022 13:44

πιάνει και πεμπτη ;;;;;;

 
@Πιτσιφλής
04 Ιουλ 2022 12:46

''Ουδέν σχόλιον'' και μεθερμηνευόμενον ''του ...... ανήμερα''

 
Δάσκαλος
04 Ιουλ 2022 10:09

Αγαπητοί συνάδελφοι.
Επιχειρήματα του στυλ, ο φόρτος εργασίας των διευθυντών σχολείων είναι πολύ μεγάλος και η αμοιβή τους ελάχιστη, για αυτό και δεν πρέπει να παραπονιόμαστε αν θα τους δώσει άλλη μία χρονιά παράταση το υπουργείο, τα θεωρώ εμπαιγμό προς την νοημοσύνη μας.
Το καθεστώς που έχει διαμορφωθεί με τις συνεχείς παρατάσεις θητείας είναι απαράδεκτο από κάθε άποψη.
Ντροπή για ένα κυβερνών κόμμα που είχε κάνει "σημαία" του την αριστεία και την αξιοκρατία.
Νυν διευθυντές σχολείων και γενικότερα στελέχη εκπαίδευσης, θα έπρεπε -υπό τις δεδομένες συνθήκες- για λόγους ευθιξίας, να υποβάλουν την παραίτησή τους και να ζητούν οι ίδιοι κρίσεις.

 
ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
04 Ιουλ 2022 09:01

Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα με τα πάθη…….. ας ανακοινωθούν τα αποτελέσματα επιτέλους μετά από 6 μήνες. Καλά αποτελέσματα σε όλους και καλό καλοκαίρι!!

 
Επτά μηνες
04 Ιουλ 2022 08:57

Για 116 θέσεις και ακόμη βγαίνουν , α ναι στους εννιά μήνες καλύτερα για να είναι επιστημονικά άρτιο το αποτέλεσμα

 
Άντε γεια
04 Ιουλ 2022 00:24

Υπαρχει κάποιος που να έχει πληροφόρηση εκ των έσω να μας πει τι θα γίνει τελικά με τους διευθυντές σχολείων;οι βουλευτές της ΝΔ τι λένε ;δεν μπορεί να μη γνωρίζουν…

 
Πιτσιφλής
03 Ιουλ 2022 23:16

Πείτε κάτι και για τους σχολικούς συμβούλους. Αμαρτία είναι...

 
@ Ανήσυχος εκπαιδευτικός
03 Ιουλ 2022 23:04

Κε Ανήσυχε εκπαιδευτικέ ησυχάστε και μην είσαστε έτοιμος για καυγά..
προφανώς αφού έχετε κάνε δ/ντης σχολείου ξέρετε ότι το επίδομα είναι μικρό και πράγματι κάνουν λειτούργημα και τεράστιο αγώνα οι Δ/ντές των σχολείων ιδίως στα χρόνια της πανδημίας.
Μιλάω για τους Δ/ντές Β/θμιας που περιμένουμε να δούμε πότε θα ανακοινωθούν....τουλάχιστον αυτοί απολαμβάνουν ένα καλό βοήθημα οικονομικό.
Αλλά κυρίως μιλάω για τον απλό καθηγητή που δίνει και αυτός τις μάχες του με χίλιες δυσκολίες ι΄διως αν έχει οικογένεια και είναι και αναπληρωτής. Κάθε χρόνο αν δεν βοηθήσουν γονείς-πεθερικά δεν μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς από το μισθό του και να μεγαλώσει οικογένεια.
Όλοι και εσείς χάσαμε κάπου από 40%-60% των αποδοχών μας στα μνημονικά χρόνια, μας λένε ότι βγήκαμε και πάμε καλά αλλά καμιά κουβέντα από κανένα για αύξηση

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
03 Ιουλ 2022 22:51

@Βασίλης
Σε ποιους διευθυντές αναφέρεσαι; Αν στο μυαλό σου είναι οι διευθυντές των σχολείων, καλό θα ήταν να είσαι πολύ πιο προσεκτικός σ' αυτά που λες, τα οποία είναι εξόφθαλμα ανακριβή και προκλητικά. Ως απερχόμενος εκπαιδευτικός προς συνταξιοδότηση, έχοντας διανύσει 28 χρόνια ως απλός εκπαιδευτικός της τάξης και άλλα 11 ως διευθυντής, έχω απλά και σταράτα να δηλώσω ότι η θέση του διευθυντή είναι εξαιρετικά δύσκολη και βαριά, σαφώς πιο εξαντλητική από τη δουλειά του εκπαιδευτικού της τάξης κι έγινε απολύτως αφόρητη στα χρόνια της πανδημίας κυρίως λόγω των παραλογισμών του υπουργείου. Ρώτησε καλύτερα να μάθεις και ξανασκέψου το. Είναι κρίμα να γράφονται τόσο ανεύθυνες κουβέντες...

 
Ποπ κορν και πατατάκια να μην ξεχάσω
03 Ιουλ 2022 21:04

Πιστεύω ότι είναι μεγάλη η αγωνία (και εύλογη) των υποψηφίων ΔΙΔΕ, για να μάθουν τη μοριοδότησή τους στη συνέντευξη. Και για εμάς όμως θα έχει ενδιαφέρον, για να διαπιστώσουμε κατά πόσο λειτούργησε ή όχι "το ασανσέρ". Δεν νομίζω βέβαια ότι θα δοθούν πίνακες που θα αναφέρουν, ξεχωριστά, τα μόρια της συνέντευξης.... αλλά πάντως θα μάθουμε.
Θα είχε επίσης ενδιαφέρον να μάθουμε, εάν και πόσοι υποψήφιοι κοπήκαν* στην προφορική εξέταση της ξένης γλώσσας.
(*Στερήθηκαν τα μόρια σε γλώσσα και μεταπτυχιακούς τίτλους, σύμφωνα με τον καλυτερότερο νόμο).

 
ΤΖΑΜΠΑΣ
03 Ιουλ 2022 20:55

Επίδομα Διευθυντή Εκπαίδευσης: 550 ευρώ μεικτά. Κρατήσεις ασφαλιστικές και φόρος (συνολικά και κατ' ελάχιστον 34%). Άρα, καθαρά στην τσέπη 363 ευρώ. Εάν ανεβεί σε φορολογική κλίμακα άνω του 22%, τότε υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες κρατήσεις φόρου.
Επίδομα Διευθυντή Σχολείου: 330 ευρώ μεικτά (από 6/θ άνω και πάνω από 120 μαθητές). Κρατήσεις ασφαλιστικές και φόρος (συνολικά και κατ' ελάχιστον 34%). Άρα, καθαρά στην τσέπη 218 ευρώ. Εάν ανεβεί σε φορολογική κλίμακα άνω του 22%, τότε υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες κρατήσεις φόρου.
Για 218 (το πολύ ευρώ) ή για 363, θέλουν κάποιοι να ασχολούνται 10-15 ώρες την ημέρα ; Ξέρετε τι σας περιμένει αγαπητοί; Ρωτήστε αυτούς που είναι ήδη διευθυντές τι τραβάνε και αναλογιστείτε τι θα τραβήξετε από Σεπτέμβρη με νέο κύμα κορωνοϊού, αξιολογήσεις κλπ. χαζομάρες.
Συμπέρασμα: Εάν θέλετε να δοκιμάστε, δοκιμάστε! Ο Τζάμπας πάντως πέθανε! Καλλιεργήστε καλύτερα στον μπαξέ σας καμιά ντομάτα ή πουλήστε στο παζάρι κανέναν προϊόν σας. Πιο πολλά θα βγάλετε!!!

 
Δεν φταίει μόνο ο βοσκός
03 Ιουλ 2022 20:37

@Εκπαιδευτικός β 02 Ιουλ 2022 18:34
7 μήνες.... και μάλιστα για 116 ΔΙΔΕ! Και μερικοί "ονειρεύονται" ακόμα ΣΕ και Διευθυντές Σχολείων.... κι έτσι κι ο "ψεύτης βοσκός" συνεχίζει ακάθεκτος τα παραμύθια του μπας και πάρει καμιά ψήφο.

 
ΠΕ 60
03 Ιουλ 2022 20:15

Καλα, υπάρχουν ακόμα άτομα που πιστεύουν ότι θα γίνουν κρίσεις διευθυντών σχολείων;

 
Στράτος
03 Ιουλ 2022 18:13

Ουδέν σχόλιον, που λέει και η Υφυπουργός μας

 
Σχεδόν σίγουρο
03 Ιουλ 2022 17:15

Πάμε σε τροποποίηση του νόμου για μη συμμετοχή των Συμβουλων εκπαίδευσης στα τοπικά συμβουλια για την επιλογή διευθυντών σχολείων!
Ουτως ή άλλως, επιλογές μεσουσης της σχολικης χρονιάς έχουν ξαναγίνει
Είναι βέβαιο πλεον ότι τον αυγουστο προκηρυσσονται οι θέσεις διευθυντών. μονάδων
Καλοδεχουμενη λοιπον η απόφαση κ ας άργησε!

 
Περικλής
03 Ιουλ 2022 17:02

Ζήτω ζήτω!!!!!! Μπράβο μπράβο!!!!!
Θαυμάσια θαυμάσια!!!!! Εξαιρετικά εξαιρετικά!!!!!!

 
@Ελευθερια
03 Ιουλ 2022 16:08

Σε νοιάζει και σε παρανοιαζει. Εκτός κι αν είσαι κλεισμένος με παρωπίδες μες στην τάξη σου...
"Όλα από την κεφαλή ξεκινούν ". Επομένως... Παίζουν ρόλο οι όποιες κεφαλές!!!

 
Nikos
03 Ιουλ 2022 13:10

@ Epitelous,
Δεν υπάρχει πλέον πιθανότητα να γίνουν κρίσεις Δ/ντων σχολείων. Το θέμα νομίζω πως έκλεισε, πάνε για μια χρονιά παράταση...

 
ΒΥΡΩΝ
03 Ιουλ 2022 12:05

Μακάρι η ανάρτηση να επιβεβαιωθεί .
Αν και τώρα δεν γίνει τότε τα λόγια έχουν χάσει την αξία τους .

 
@ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!
03 Ιουλ 2022 09:42

Το θέλω πολύ να γίνω διευθυντής!!!!!!!
Πριν μας προλάβουν οι εκλογές!!!!!

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
03 Ιουλ 2022 09:03

@ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!
"Το γαρ πολύ του έρωτος γεννά παραφροσύνην"... Παρακαλώ, ελέγξε τον ενθουσιασμό σας! Η πολύμηνη περιπέτεια με την υπόθεση των Διευθυντών Εκπαίδευσης θα έπρεπε να σας είχε διδάξει τουλάχιστον το "μη προτρεχέτω η γλώττα του νοός"! Γιατί απλούστατα η υπόθεση των διευθυντών σχολικών μονάδων αναμένεται να είναι μια ακόμη μεγαλύτερη οδύσσεια, καθώς οι υποψήφιοι θα είναι πολλαπλάσιοι, υπολογίστε κάμποσες χιλιάδες, όπως και οι αναπόφευκτες ενστάσεις! Ο μήνας Αύγουστος άλλωστε είναι και επίσημα ο μήνας των διακοπών, οπότε φτάνουμε αισίως στην έναρξη του νέου σχολικού έτους. Κι αν εσείς ή οποιοσδήποτε άφρων του υπουργείου διανοείται να διαταράξει την ηρεμία των σχολείων με τέτοιες διαδικασίες που αναπόφευκτα θα προκαλέσουν τεράστια αναστάτωση και ανατροπές ωραρίων, τότε θα το βρείτε μπροστά σας, καθώς η οργή θα ξεχειλίσει!

 
Nicolo di Corfu
03 Ιουλ 2022 08:24

Αυτό θα έπρεπε να ενδιαφέρει τους παιδαγωγούς, όχι η πασαρέλα:

ο πρώτος στις πανελλήνιες, 19.560 μόρια, ευχαρίστησε τους φροντιστές του και τους γονείς του, όχι το Σχολείο του...

(''Δεν επέτρεψα ποτέ στο σχολείο να αναμειχθεί στην εκπαίδευση μου'', Mark Twain, 1835-1910)

 
@Επιτελους
03 Ιουλ 2022 02:45

Προηγούνται απ τους διευθυντές σχολικών μονάδων οι σχολικοί συμβουλοι
Μη μου βιάζεσαι...

 
Ανδρέας ΠΕ03
02 Ιουλ 2022 22:49

Έχει καταντήσει το πιο σύντομο ανέκδοτο αυτή η υπόθεση.

 
"Όλα γίνονται"!
02 Ιουλ 2022 20:58

Είδα σε σχολιασμό άρθρου, εδώ στο αγαπητό "esos", από τον σεβαστό και αξιότιμο συνάδελφο κ. Πλατάρο τον χαρακτηρισμό "όλα γίνονται" για την περίπτωση υπέρβασης της διαφοράς των 5 μετρήσιμων μορίων και κάτω. Θεωρώ κάπως δύσκολο να έχει γίνει μία τέτοια "υπέρβαση" από τα Συμβούλια Επιλογής, γνωρίζοντας εξ ιδίας πείρας την τυπικότητα και την αυστηρότητά τους, ούσα υποψήφια. Ωστόσο, πιστεύω ότι η δήλωση της προτίμησης των θέσεων από τους υποψήφιους/ες θα είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά. Εξηγούμαι: πόσο πιθανόν είναι κάποιος ή κάποια, προκειμένου να γίνει ΠΔΕ ή ΔΔΕ να μην υπολογίσει τα έξοδα μετακίνησης από τον τόπο κατοικίας του/της, δεδομένου ότι η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης είναι στα ύψη και μάλιστα με ανοδικές τάσεις; Αν το 2019 το να μετακινείται κάποιος/α 120 και 150 Km πήγαινε - έλα καθημερινά ήταν εφικτό. σήμερα το θεωρώ σχεδόν παράλογο, δεδομένου ότι το επίδομα της θέσης είναι καθαρά περί τα 400 ευρώ. Επομένως, είναι πολύ πιθανόν για τους επαρχιακούς νομούς, η τελική κατάταξη των υποψηφίων να μην παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο, ιδίως αν οι επιχώριοι/ες υποψήφιοι είναι πολύ λίγοι/ες. Θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας εκτιμήσεις,

 
Βασίλης
02 Ιουλ 2022 20:45

Οι Δ/ντες καλά πάνε...παίρνουν και 500+ ευρώ επίδομα το μήνα. Καμιά αύξηση στον απλό καθηγητή θα έχουμε; ή θα δουλεύει 2 δουλειές και ο αναπληρωτής θα συνεχίζει να πληρώνεται και από τους γονείς του σαν να είναι φοιτητής για να τα βγάλει πέρα;

 
Θα σε δω στο πλοίο στις 32....
02 Ιουλ 2022 20:24

@ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!
Εντός Αυγούστου, εννοείτε πριν ή μετά το 15 Αύγουστο?... Γιατί από 15 έχω κλείσει Καραϊβική (με όλο το team του esos) και θα πρέπει να ακυρώσω....
ΥΓ. @esos Καλές διακοπές σε όλη την ομάδα εύχομαι! Και προσοχή στις πολύχρωμες τσούχτρες(που λέει κι ο αγαπητός συνάδελφος Πιτσιφλής) και ειδικά.... σε αυτές εκτός θαλάσσης...

 
Εκπαιδευτικός β
02 Ιουλ 2022 18:34

Σαν τον ψεύτη βοσκό με το λύκο.....δεν πιστεύουμε αν δε δούμε ( πίνακες εν προκειμένω)!!!!! 7 μήνες Την επόμενη εβδομάδα,την Δευτέρα, την Παρασκευή κλπ θα ανακοινωθούν πίνακες μορίων, ενστασεων, συνεντευξεων ,τελικών πινάκων!! Φάγαμε όλο το χειμώνα, την άνοιξη κ το μισό ( ήδη) καλοκαίρι να περιμένουμε το αυτονόητο. Έλεος...εμπαιγμός του κλάδου!!

 
ΕΛΕΝΗ
02 Ιουλ 2022 17:49

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΑΦΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΛΙΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ,ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ,ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΛΠ)
ΑΥΤΑ ΠΡΟΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΟΧΙ 1-2 ΜΗΝΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗ

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.