ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διευθυντές Εκπαίδευσης: Από το μεσημέρι έχουν πάρει αριθμό πρωτοκόλλου οι τελικοί πίνακες των υποψηφίων αλλά, περιέργως, δεν ανακοινώνονται

Η ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους
Δημοσίευση: 04/07/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Από το μεσημέρι έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου οι τελικοί πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης,  και φυσιολογικά θα έπρεπε να  ανακοινωθούν.

Η αποστολή των πινάκων των υποψηφίων Διευθυντών από τα Συμβούλια Εκπαίδευσης προς το υπουργείο παιδείας, ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί και μέχρι το μεσημέρι έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου, έτοιμη δηλαδή προς δημοσιοποίηση.

Δυστυχώς μέχρι στις 11 το βράδυ οι πίνακες δεν δημοσιοποιήθηκαν ,παρατείνοντας έτσι την αγωνία των υποψηφίων.

Η  ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους.

Οι πίνακες ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους.

Δήλωση προτίμησης

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων καλεί τους εγγεγραμμένους στους πίνακες να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους σε θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης, στο πληροφοριακό σύστημα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των πινάκων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υποψήφιοι που δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.

Τοποθέτηση

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021. Το συμβούλιο διαμορφώνει την πρότασή του με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησής τους η οποία δηλώνεται .

Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων

1. Σε περίπτωση που, ύστερα από την εξάντληση των εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, με τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου, δεν συμπληρωθούν οι κενές ή κενούμενες θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης, καλούνται, με σχετική πρόσκληση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ- παίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες επιλογής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που δεν έχουν τοποθετηθεί, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμοδίου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής. Η πρόταση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες σε συνδυασμό με τη νέα δήλωση προτίμησης.

2. Αν ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, τότε εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021.

3. Αν και με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, καλούνται, με σχετική πρόσκληση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες επιλογής των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που δεν έχουν τοποθετηθεί, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές.

Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής τα οποία αξιολόγησαν τους υποψηφίους. Η εισήγηση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και τη νέα δήλωση προτίμησης. Η απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διαμορφώνεται ομοίως με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και τη νέα δήλωση προτίμησης.

4. Αν και ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, τότε η επιλογή γίνεται με την επαναπροκήρυξη των θέσεων.

Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.

Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.

Σχόλια (117)

 
Σωκράτης δασκαλος
05 Ιουλ 2022 00:25

Τρομερός νόμος. Κάθε μέρα που περνά αυτό σκέφτομαι :"τι νομάρα ψήφισε η υπουργός μας" και "τι τρομάρα πήρε ο λαός μας".

 
Ξανά και ξανά
05 Ιουλ 2022 00:20

Πετραδάκι, πετραδάκι...

 
Μαρία
05 Ιουλ 2022 00:09

Παιδιά... κοιμηθείτε....
Της νύχτας τα καμώματα τα βλέπει η μέρα και γελά....

 
Καληνύχτα
05 Ιουλ 2022 00:04

Το σήμερα πέρασε...

 
απλούστατο !
04 Ιουλ 2022 23:43

με ανάδρομο ΔΕΝ βγαίνουν πίνακες ! επιστημη το υπαιθ ! ρωτά ειδικούς μάλλον . σοφά πράττει ! δεν είμαστε και μπακάλικο !

 
κεραμω-τρολ !
04 Ιουλ 2022 23:36

εγώ αν ήμουν κεραμέως , θα τα έβγαζα : 12 και ένα... #δικο σας ! λαϊκό πρόγραμμα !

 
Ήμαρτον!
04 Ιουλ 2022 23:35

Σε θρίλερ χωρίς τέλος εξελίσσεται η ανακοίνωση των Τελικών Πινάκων! Τι να σκεφτούμε, πέρα από δύο τινά: ή έχει πέσει πολύ... "μαγείρεμα" ή στο ΥΠΑΙΘ θέλουν οι προσωρινοί ΔΔΕ & ΠΔΕ να ολοκληρώσουν δύο χρόνια στις θέσεις τους. Για ανικανότητα ή απουσία πολιτικής βούλησης, δεν τολμώ να κάνω υποθέσεις!

 
Αίσωπος - Ο ψεύτης βοσκός
04 Ιουλ 2022 23:34

Δεν περίμενα ποτέ μου πως μετά από τόσους αιώνες θα έβρισκα μιμητές. Έχω όμως να προσθέσω ότι αντικειμενικά, αυτοί με έχουν ξεπεράσει.

 
αύριο
04 Ιουλ 2022 23:33

για να βγουν οι αποφάσεις αργά την παρασκευή , όχι νωρίτερα. να πάει η άλλη βδομάδα για ανάληψη υπηρεσίας . μπορεί κόσμος να είναι διακοπές, μπα σε καλό σας !

 
ΑΠΟΡΙΑΑΑΑ
04 Ιουλ 2022 23:30

Λέτε η Υπουργός να διαπίστωσε λάθη;
Λέτε να την ενημέρωσαν ότι δεν τα διόρθωσαν ακόμη;

 
@Πλαταρο Γιαννη
04 Ιουλ 2022 23:24

Φυσικά και θα είναι όλων των εποχών... Μακράν... Τέτοια αποτυχία δεν πρόκειται να ξανά υπάρξει.

 
@Πλαταρο Γιαννη
04 Ιουλ 2022 23:23

Με απλά ελληνικά;;;; Που σημαίνει;;;

 
Βρας
04 Ιουλ 2022 23:19

Αγαπητό esos:
Προτείνω ο τίτλος του επόμενου άρθρου να είναι:
«Στα χέρια της γραμματέως καθ' οδόν προς το γραφείο της Υπουργού οι πίνακες»
και του μεθεπόμενου:
«Της πόρτα της Υπουργού χτυπάει η γραμματέας που μεταφέρει τους πίνακες»
Νισάφι πια!

 
@Πλαταρος Γιαννης
04 Ιουλ 2022 23:13

Αγαπητέ συνάδελφε,
Θεωρείτε οτι με τη συνέντευξη μπορεί να καλυφθεί διαφορά μετρήσιμων. κριτηρίων άνω του 3;
Δε νομίζω...
Ενδεχομένως να υπάρξουν ανατροπές σε διάφορες έως 2 μόρια
Αν θέλετε, σχολιάζετε...
Σας ευχαριστω!

 
@Πλάταρος
04 Ιουλ 2022 23:11

Η λογική σου είναι απλά ανούσια σοφίσματα!!!
Ας μην επαναλάβουμε τις ίδιες λεπτομέρειες!
Τα αναλύσαμε τόσες φορές!!!

 
Ε αν πήρε και πρωτοκόλλ!
04 Ιουλ 2022 23:05

Εντάξει... το τερματίσανε... ούτε ο Φώσκολος τέτοιο σενάριο...

 
Πιτσιφλής
04 Ιουλ 2022 23:01

Έχουν υπέρταση, αν πάθουν κάτι... θα πάνε όλα πίσω.
Βγες!...

 
ΠΕ19
04 Ιουλ 2022 23:01

Περί Πλατάρου
Πως ένας πολύ καλός νόμος (εκ των έσω) υποδομείται.
ΑΝ το υπουργείο μας δεν ακολουθούσε με θρησκευτική ευλάβεια την σειρά επιλογής (σιγά τη σειρά δηλαδή σε 1 μήνα οι ΠΔΕ είναι σε παράταση) και έβγαζε 2-3 σελίδες ερμηνευτικές εγκυκλίους και εφαρμοστικό νόμο με συμβούλια 1(+1) ΔΕΠ σχολικούς συμβούλους ΄που δεν είναι υποψήφιοι καθώς και Εκπαιδευτικούς υψηλών προσόντων με ανάλογη θέση (Υπεύθυνους ΚΠΕ,ΚΕΣΥ κλπ) σε 2 με 2.5 μήνες οι Δ/ντες σχολείων είχαν αναλάβει υπηρεσία έγινε το 11 το 17 γιατί να μη γίνει τώρα.
Το πρόβλημα στους ΔΔ(Π)Ε και Συμβούλους είναι τα Συμβούλια επιλογής και άμισθη και χωρίς κίνητρα απασχόληση τους σε αυτά. Στα ΠΥΣΔ(Π)Ε με έμμισθη απασχόληση στα ΔΕΠ και μοριοδοτούμενη στους εκπαιδευτικούς τα πράγματα θα γίνουν στην ώρα τους.
Αυτό ακριβώς αναφέρει ο κ. Πλατάρος. Η εφαρμογή του νόμου σε επίπεδο Δ/ντων σχολείων θα αποδείξει ότι πράγματι είναι ο καλύτερος νόμος της τελευταίας 10ετίας, θα έλεγα ο GOAT αν δεν υπήρχε ο 3848.
Είναι να απορεί κανείς πως υπουργείο υποβαθμίζει το έργο του.

 
ΤΡΕΛΑ
04 Ιουλ 2022 23:00

ΘΑ ΜΑΣ ΤΡΕΛΑΝΕΙ ΟΛΟΥΣ...

 
Είναι έτσι;
04 Ιουλ 2022 23:00

Αγαπητό esos
Ισχυει όντως;
Αν ναι, ΔΕΝ υπάρχει εξήγηση για τη μη δημοσιοποίησή τους...
Όποτε αύριο κ βλέπουμε...
ΝΤΡΟΠΗ!!!

 
ΑΡΗΣ
04 Ιουλ 2022 22:59

ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΔΕ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΑΚΡΗ.

 
Κλεισαμε
04 Ιουλ 2022 22:41

Σήμερα κλείσαμε , αύριο πάλι

 
@ΑΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΖΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
04 Ιουλ 2022 22:25

Ο κακός αλλά πεισματάρης οδηγός ξέρετε, ακόμα κι αν πέσει πάνω σε κολώνα, την κολώνα θα κατηγορεί.

 
ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ
04 Ιουλ 2022 22:24

Σήμερα Τρίτη , εκτός απροόπτου, θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Παιδείας οι Τελικοί Αξιολογικοί Πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης

 
Υποψήφιος διευθυντής
04 Ιουλ 2022 22:19

@Υπουργείο
Το σήμερα κοντεύει να τελειώσει.
Από το πρωί περίμενω μπροστά στην οθόνη μου.
Τι θα γίνει μαζί σας!!!

 
Διωνη
04 Ιουλ 2022 22:13

Αύριο θα βγουν
Ρωτήσαμε το μαντείο της Δωδώνης

 
Πλατάρος Γιάννης
04 Ιουλ 2022 22:11

Παιδιά, είτε το θέλετε είτε όχι, είναι ο καλύτερος, αξιοκρατικος νόμος όλων των εποχών.
Νομοτεχνικα είναι μέτριος.
Η πρωτοφανής αποτυχία ήταν ότι δεν κυκλοφόρησε καμία απολύτως ρυθμιστική εγκύκλιος. Για όσους δεν ξέρουν, απλούστατο νόμοι είχαν τουλάχιστον 20 εγκύκλιους. Τι δικαιολογητικά θέλει για κάθε ένα προσόν. Σε αυτό είχαμε μέγιστη αποτυχία. Ούτε επίτηδες... Απαράδεκτο...
Μεγάλο ατύχημα που αναθαρρησε η διακομματική αγράμματη μετριοκρατια. Μεγάλο ατύχημα...
Μπήκα στον κόπο χθες και μέτρησα κάποιους στατιστικούς δείκτες στα σταθερά μόρια όσων πήγαν σε συνέντευξη.
*μέσος όρος κοντά στο 42
*διαμεσος 41.8
* τυπική απόκλιση 4,6
Το θυμάστε το απόλυτο κριτήριο αξιοκρατίας;;;;
Ο λογος (μέσος όρος σταθερών) :20 είναι το κριτήριο!
2,1 προς 1
Αναλυση :
Ο έχων ΑΠΛΩΣ τον μέσο όρο στα σταθερά, δεν τρωγεται ΜΕ ΤΊΠΟΤΑ στην συνέντευξη, από έναν που έχει 30 μορια!
ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ!
Οποίος δεν το κατάλαβε να γράψει την απορία του, να τα εξηγήσω αναλυτικότερα...

 
Γιωργος
04 Ιουλ 2022 22:04

Κοιμηθείτε δε θα στείλει ..

 
Στράτος
04 Ιουλ 2022 22:02

Ο προγραμματισμός του ΥΠΑΙΘ χαρακτηρίζεται απο μια απρόοπτη προοπτική.

 
σήμερα
04 Ιουλ 2022 22:00

ταιριάζει σε κάθε περίπτωση ! όποτε ανακοινωθούν "σήμερα" θα είναι.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.