ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διευθυντές Σχολείων: Εντολή "Κεραμέως" να ετοιμαστούν οι Προκηρύξεις-60.000 ευρώ για την κατασκευή πλατφόρμας

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης: Πάνω από 10 παραιτήσεις από τα Συμβούλια Επιλογής- Δεν υπάρχει ενδιαφέρον μελών ΔΕΠ για αντικατάσταση των παραιτηθέντων
Δημοσίευση: 01/08/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εντολή να ετοιμαστούν οι προκηρύξεις επιλογής των νέων Διευθυντών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έδωσε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως στη νομική υπηρεσία (σε συνεργασία με   τις αρμόδιες  υπηρεσίες).

Στόχος της Ν. Κεραμέως είναι ο προκηρύξεις να εκδοθούν το αργότερο μέχρι τέλος του μήνα.

Παράλληλα , σύμφωνα με πληροφορίες, θα γίνει με απευθείας ανάθεση η κατασκευή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων , με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ.

Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν στο υπουργείο Παιδείας είναι ότι εάν η υποβολή αιτήσεων ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου   οι νέοι Διευθυντές θα είναι στις θέσεις του περί τα τέλη Νοεμβρίου με αρχές του Δεκέμβρη.

Επίσης μέχρι τέλη Αυγούστου θα πρέπει να συγκροτηθούν και τα 116 Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των νέων Διευθυντών Σχολείων, τα οποία θα αποτελούνται από:

α) Τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,

β) έναν (1) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτω-ση, ο οποίος υπάγεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή του οποίου η αρμοδιότητα εκτείνεται και σε αυτή, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρο,

γ) τρεις (3) εκπαιδευτικούς, οι οποίοι: γα) υπηρετούν με οργανική θέση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και γβ) έχουν: i) ο πρώτος τουλάχιστον εικοσαετή και οι υπόλοιποι τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 ή ii) τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του στοιχείου i).

Το μέλος της περ. β) επιλέγεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση τα ακαδημαϊκά του προσόντα. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλος της περ. β), με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός που υπηρετεί με οργανική θέση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30, με κριτήρια επιλογής την ιεραρχική θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης κατά τα παραπάνω. Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλος επιλέγεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός με τουλάχιστον τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και διοικητική εμπειρία, και αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, ως μέλος της περ. β) ορίζεται εκπαιδευτικός με τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί με οργανική θέση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Τα μέλη της περ. γ) επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για την εφαρμογή του στοιχείου i) της υποπερ. γβ) της περ. γ) κριτήρια επιλογής συνιστούν η ιεραρχική θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαί- δευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30. Για την εφαρμογή του στοιχείου ii) της ίδιας υποπερίπτωσης προτιμώνται όσοι έχουν διοικητική εμπειρία ή, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, προτιμώνται υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη εκ- παιδευτική υπηρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, τα μέλη της περ. γ) ορίζονται από τους εκ- παιδευτικούς με τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα που υπηρετούν με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

Στο μεταξύ απ΄ότι φαίνεται "σέρνεται" η διαδικασία επιλογής των Συμβούλων Εκπαίδευσης, η οποία ξεκίνησε στις 9 Απριλίου.

Οι τελευταίες περίπου 10 παραιτήσεις μελών  Συμβουλίων Επιλογής, ανάγκασε την υπουργό Παιδείας να απευθύνει προς όλα τα Πανεπιστήμια πρόσκληση  (Δείτε εδώ) στα μέλη ΔΕΠ για να δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στα Συμβούλια Επιλογής , προκειμένου να αντικατασταθούν οι παραιτηθέντες.

Σύμφωνα με πληροφορίες , ενώ η προθεσμία λήγει στις 6 Αυγούστου, δεν φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον από μέλη ΔΕΠ.

Από τις 113 ενστάσεις έγιναν δεκτές οι 95

Υπενθυμίζεται ότι από τους 113  ενστάσεις κατά των μη δεκτών πινάκων από υποψήφιους Συμβούλους Εκπαίδευσης  έγιναν δεκτές οι 95.

Πρόκειται, ίσως για το μοναδικό "διαγωνισμό" του υπ. Παιδείας, που γίνονται σε τέτοιο ποσοστό δεκτές ενστάσεις.

Οι  μη δεκτοί υποψήφιοι ήταν 183 υποψήφιοι για λόγους ξένης γλώσσας μη κατάθεσης άλλων  στοιχείων όπως προϋπηρεσίας, Πιστοποιητικών ΤΠΕ , διδακτικής υπηρεσίας κλπ.

Έτσι, μετά από αυτή την εξέλιξη , οι δεκτοί υποψήφιοι από τους 2.185 του προσωρινού πίνακα αυξήθηκαν  στους 2.280.

Σχόλια (180)

 
@αισιοδοξος
02 Αυγ 2022 21:38

Πες τα Χρυσόστομε!!!!!!!!!!! Πες τα!!!!!!!

 
Γκικας
02 Αυγ 2022 21:37

Περιμένουμε με αγωνία την προκήρυξη. Επιτέλους, τρέξτε το θέμα. Κάντε ένα καλοοοοο. Επίσπευση διαδικασίας.

 
ΔΣΜ
02 Αυγ 2022 21:18

Κρίσεις εως Νοεμβριο και ΄΄οσοι διαφωνουν με την αξιολόγηση ας παραιτηθούν απο θέσεις ευθύνης , αλλά και απο το Δημόσιο και ας στείλουν τα βαριά βιογραφικά τους στα ιδιωτικά σχολεία να δούμε πόσα απιδια πιάνει ο σάκος !!!!!!!!!!!!

Και να δούμε και πόσες ώρες θα δουλεύουν εκεί , πότε θα έχουν προσέλευση το πρωι και πότε θα έχουν αποχώρηση .

Σωστά ?

 
Ελεν
02 Αυγ 2022 21:09

@ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ .χρειάζεται να περιμένεις να βγει η προκυρηξη.Δεν νομίζω ότι μπορεί να σου απαντήσει κάποιος με σιγουριά σε αυτο το ερωτημα

 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
02 Αυγ 2022 19:39

Κάπως έτσι έγινε και το 2007! Είναι ανάγκη να προχωρήσουν! Για μεγα΄λύτερη αντικειμενικότητα τα Συμβούλια επιλογής θα έπρεπε να απαρτίζονται από εθελοντές και πρόσφατα συνταξιούχους εκπαιδευτικούς!

 
ΓΙΏΡΓΟΣ
02 Αυγ 2022 19:38

Προς αισιόδοξο. Είσαι σίγουρος ότι δουλεύεις σε σχολείο κ ξέρεις το χαμό που θα γίνει αν αλλάξουν οι διευθυντές στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς? Τόσο πολύ καίγεσαι να γίνεις διευθυντής που δεν καταλαβαίνεις πως με τις αλλαγές ωραριων θα τρέχουν όλοι οι συνάδελφοι? Έλεος πια με την καρέκλα!!

 
Πιτσιφλής
02 Αυγ 2022 19:25

@ Βρας
Είμαι ενθουσιασμένος!
Άριστα, δέκα (10) !

Ας συμβάλλω κι εγώ με μια παραλλαγή για να είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, να είμαστε. Θα την τραγουδάτε τα Χριστούγεννα, έτος δεν γνωρίζω ακόμη...

Χίλιοι μαστόροι δούλευαν και χίλιοι μαθητάδες
να φτιάξουν πλατφόρμα στέρεα, να βγάζει διευθυντάδες
να φτιάξουν Υπερυπολογιστή, το Μέγα το Μασίνι
απ' τη Κίνα τα υλικά κι απ' το Χάρβ οι σκέψεις
κι απ' τη Μητρόπολη φέρνουν τις ευλογίες.

 
Απάντηση στο σχόλιο @Αισιοδοξος
02 Αυγ 2022 19:01

Γράφετε ότι οι αναπληρωτές Διευθυντές μάζευαν τα μόρια της Διεύθυνσης και έτσι υπάρχει "άδικη και άνιση μεταχείριση απέναντι στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που καρτερικά μάζεψαν προσόντα και περιμένουν αυτό που δικαιούνται και δεν έχουν τη δυνατότητα να το διεκδικήσουν". Αυτό που είπατε να το πω αλλιώς; Οι αναπληρωτές Διευθυντές αντιμετώπισα καταστάσεις πρωτοφανερωτες στην ελληνική εκπαίδευση λόγω πανδημίας (οργάνωση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, απανωτά κρούσματα covid στις τάξεις, φόρμες ιχνηλατησης κρουσμάτων, επανένταξη των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον κ.λ.π.) την ώρα που κάποιοι ωραίοι και άνετοι μάζευαν μόρια επιμορφωσεων, μεταπτυχιακων κλπ;

 
Πλατάρος Γιάννης
02 Αυγ 2022 18:56

@Ανησυχος εκπαιδευτικός.
Χαίρομαι που τόσα χρόνια είστε το αληθινό Ότο κορεκτ, χωρίς λάθη, ο ορθογράφος του γουερντ (γουώρντ)
Κάπως έτσι και ο Κεραμεύς, στα λατινικά γράφεται Kerameus και προφέρεται σχεδόν Κεραμέως, καθώς το Ω εξελικτικά είναι που έγινε ου, με τον ίδιο τρόπο που το "τι να κάνωμε" έγινε Πελοποννησιακα, "τι να κάνουμε"

 
Συντονίστρια
02 Αυγ 2022 18:27

Μια είναι η λύση
Άλλος νόμος για την πρωτοβάθμια και άλλος για δευτεροβάθμια
Δεν υπάρχει καμιά σύγκλιση, δουλεύουν σε διαφορετικά επίπεδα με άλλα δεδομένα και διαφορετικούς στόχους

 
Θεοδοσης
02 Αυγ 2022 17:19

Λαυρέντη
Το πιο εύκολο είναι μόνο συνέντευξη ούτε σταθερά μόρια ούτε ενστάσεις οι προσοντουχοι θα τα πουν καλύτερα

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
02 Αυγ 2022 17:03

@Πλατάρος
Δεν υφίσταται αρσενικός τύπος "Κεραμέως". Ο πατέρας της υπουργού ήταν ο διαπρεπής καθηγητής Κωνσταντίνος Κεραμεύς. Συνεπώς όλα όσα γράφετε είναι άνευ νοήματος!

 
ph
02 Αυγ 2022 16:55

Στη μέση της χρονιάς? Δηλ. θα δουλεύω σε τάξη, θα γίνω δ/ντής και θα ψάχνουν αναπληρωτή? Ο δ/ντής που τελικά γυρίζει σε τάξη, θα γυρίσει? Κι από εκείνο το σχολείο που κάποιος επιστρέφει, λογικά θα υπάρξει και υπεράριθμος. Που θα πάει? Μα καλά, δεν υπάρχει λογική?

 
Μάρθα
02 Αυγ 2022 16:47

Με δεδομένο ότι μεγάλος αριθμός των νυν διευθυντών έχει δηλώσει πως διαφωνεί με την αξιολόγηση είναι λογικό πως ,αφού θέλει το Υπουργείο να την συνεχίσει,πρέπει αυτοί που διαφωνούν να φύγουν...
Όμως ανθρώπινα μιλώντας η παράδοση και η παραλαβή ενός σχολείου κατα την περίοδο των διακοπών βοηθά και τους απερχόμενους και τους εισερχόμενους να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.
Να φευγεις με το σχολείο σε πλήρη λειτουργία...απάνθρωπο....

 
Πλατάρος Γιάννης
02 Αυγ 2022 16:31

ΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ:
Έκπληκτοι είναι αλήθεια βλέπαμε δεκάδες επίμονα σχόλια του τύπου «Κάντε κρίσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων» Αυτά ολόκληρο το ημερολογιακό έτος.
Υπήρχαν και σχόλια του τύπου «δεν αντέχουμε, φέρτε άλλους στο πόδι μας»
Με το που έκανε η Υπουργός το ΦΕΚ για την επίσπευση των κρίσεων:
1) Υποχωρεί ο όρος «παρατασέως» έως εξαφανίσεως, υπέρ ενός μη επινοημένου λ.χ. «επισπευσέως»
2) Βγήκαν πλήθος σχόλια του τύπου «έλεος!...όχι μεσοχρονίς κρίσεις Δ.Σ.Μ.
3) Δεν έχω διαβάσει από το 2020 κάποιο σεβαστό αριθμό σχολίων ότι «Έληξε η θητεία των διευθυντών του 2017, γιατί δεν βάζετε νέους; » Ελάχιστοι έκαναν νύξεις.
Συμπέρασμα:
Ούτε στο σακί, ούτε στο σακούλι....
Θα γίνουν τελικά οι κρίσεις αφού πρώτη φορά είδαμε καταγεγραμμένο φόβο στα σχόλια...

ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ:
Ένα χρόνο τώρα γράφω σχόλια υπέρ του νόμου. Δεν γράφω σχόλια με απόλυτα κριτήρια, διότι με απόλυτα κριτήρια ,πάντα βρίσκεις λάθη. Και υπάρχουν τέτοια.
Γράφω σχόλια συγκριτικού τύπου. Δηλ. «ο καλύτερος νόμος όλων».
Αντιτείνονται τα επιχειρήματα τύπου «δυσεφάρμοστος» Συμφωνώ και προτείνω συγκεκριμένα μέτρα για επίσπευση (υπερωρίες υπαλλήλων, αποζημίωση επιτροπών, ερμηνευτικές εγκυκλίους) Εισπράττω απαντήσεις του τύπου «είναι παράνομο» (απαντούν αυτοί που ΔΕΝ θέλουν κρίσεις, οπαδοί της παράτασης και του ουδέν μονιμότερον του προσωρινού εν Ελλάδι)
Τα σχόλια γενικώς εμφανίζονται ως :
*Να μην έχουν διαβάσει τι γράφω.
* Να έχουν διαβάσει τι γράφω και να καταλάβουν αντίθετα πράγματα ή άσχετα...
Συμπέρασμα:
Ελάχιστοι γράφουν με καλή πίστη και ειλικρίνεια...

 
ένας απλός εκπαιδευτικός
02 Αυγ 2022 16:00

Το τεκμήριο της ασχετοσύνης. Η απόδειξη ότι δεν έχουν την επάρκεια για την ηγεσλια του συγκεκριμένου υπουργείου.

 
Μαργαρίτα
02 Αυγ 2022 15:56

Νίκη προχώρα, γερά! Διέλυσε το κατεστημένο (και το σχολείο αν το πάρεις λίγο ξώφαλτσα, δεν πειράζει...). Κάνε τις κρίσεις σύντομα (μέσα στον Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη). Τον Απρίλη μην τις κάνεις, πέφτει συνήθως το Πάσχα! Μην ακούς τις παράλογες φωνές, ότι μες στη σχολική χρονιά θα φέρεις αναστάτωση και δήθεν χαζομάρες.... Έτσι κι αλλιώς, εσύ πάντα αυτά τα χρόνια. όλα εν σοφία τα εποίησες!!! Αυτοί οι συνδικαλιστές φταίνε, που δε σε αφήσαν να προχωρήσεις, αυτόν το ΑΨΟΓΟ νόμο επιλογής στελεχών, που είναι καινοτόμος (το λέει κι ο Πλατάρος, α΄λλωστε)! Μην ακούς κανέναν!!! Διέλυσέ τα όλα!

 
ΔΙΚΑΙΟ
02 Αυγ 2022 15:17

ΧΙΛΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ Δ/ΝΤΩΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΑΡΑ ΤΡΙΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΑ.

 
ΔΙΚΑΙΟ
02 Αυγ 2022 15:17

ΧΙΛΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ Δ/ΝΤΩΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΑΡΑ ΤΡΙΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΑ.

 
Επιτέλους
02 Αυγ 2022 14:33

Επιτέλους, γιατί δεν κάνουν γραπτές εξετάσεις για τέτοιες υψηλόβαθμες θέσεις;
Θα γίνεται γραπτός διαγωνισμός για το διορισμό καθηγητών, γιατί όχι και κάτι ανάλογο για τα στελέχη (κάτι το οποίο δε θα έχει φυσικά την ίδια ύλη αλλά θα εξετάζει άλλα ζητήματα);
Έτσι θα βρίσκουν μέλη ΔΕΠ να διορθώνουν τα γραπτά.

 
@Πλάταρος
02 Αυγ 2022 14:27

Καλησπέρα σας κ Πλάταρε με τους προσοντούχους σου...! ! !

 
@Εκπαιδευτικός
02 Αυγ 2022 14:25

ΑΥΡΙΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ...Ξημερώματα ψήφισε την Ντροπολογία με Κωλοτούμπα για το χατίρι των γαλάζιων παιδιών....... Ξημερώματα την κατέθεσε...ΑΥΡΙΟ ΛΟΙΠΟΝ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ! ! ! !

 
Βρας
02 Αυγ 2022 14:15

Αυτό που ανάμεσα στα άλλα καλά ή κακά, εκπαίδευση, μαθητές, στελέχη κτλ βάζουν και την παράταξη και το κόμμα, έτσι, ανερυθρίαστα, με ξεπερνάει ειλικρινά! Αυτά μας αξίζουν...

 
@ Πλατάρος
02 Αυγ 2022 14:14

Ανταπόκριση στην αγγελία.

Η γενική σε επώνυμα δεν είναι καθόλου εξαίρεση, ούτε κα΄τι το ασυνήθιστο. Απλά παραδείγματα: Γεωργίου, Δημητρίου, Ιωάννου, Ευαγγέλου και πάει λέγοντας, σε πλήθος συνδυασμών π.χ. με το "Παπά-" (Παπακωνσταντίνου) ή το "Χατζή-" (Χατζηλαζάρου), κ.ο.κ. Όταν πέθανε ο πατέρας της υπουργού, τα ΜΜΕ μας τον σύστησαν σε ονομαστική: ο Κεραμεύς. Η γενική στο επώνυμο της υπουργού επίσης δεν είναι εξαίρεση αλλά κανόνας: ο Παπαδόπουλος έχει κόρη την Παπαδοπούλου. Αν η Παπαδοπούλου ήταν ελληνοαμερικανίδα τρίτης γενιάς, μπορεί να το είχε γυρίσει και σε Papadopoulos.

Τα "μαθητές /-τριες" και τα όμοιά τους, που μας έχουν δώσει εξαμβλωματικές νομοθεσίες, δεν θα τα σχολιάσω. Φανερώνουν απλώς ιδεοληψία και άγνοια της γλώσσας. Στοιχειώδες μάθημα στη Γλωσσολογία ότι τα γραμματικά γένη είναι διαφορετικό πράγμα από τα φύλα των φυσικών όντων.

 
Βρας
02 Αυγ 2022 14:04

Πέρασε η Δευτέρα, προκήρυξη δεν είδαμε.
Έφτασε η Τρίτη κι ακόμα να φανεί.
Μετράω τα προσόντα, τα μόρια πού πήγανε;
Και πώς θα διεκδικήσω μια θέση διευθυντή;

Διαβάζω τον Πλατάρο, θολώνω, μπουρδουκλώνομαι!
Καλός λέει είν' ο νόμος, κακή η εφαρμογή
Τι σόι καλοσύνη έχει ένας νόμος όταν
χρειάζονται δυο τέρμινα για να εφαρμοστεί;

Μαστόροι πεντακόσιοι μες στο κατακαλόκαιρο
σηκώσαν τα μανίκια, με τέχνη περισσή
σκαρώνουν την πλατφόρμα, προσόντα να μετρήσει
κι αν δεν πιστεύεις ρώτησε και τον Πιτσιφλή!

 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
02 Αυγ 2022 14:04

Είμαι υποψήφιος για Σύμβουλος Εκπαίδευσης. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση και για διευθυντής σχολείου ; Ας μου απαντήσει κάποιος παρακαλώ υπεύθυνα.

 
Το μήλο και η μηλιά
02 Αυγ 2022 13:41

@ΠΕ10
Ας τα διαβάζουν αυτά κάποιοι, που πρότειναν αποζημιώσεις bonus και υπερωρίες στα Συμβούλια. "Λεφτά υπάρχουν" και δίνονται και απλόχερα.... αλλά όχι στους εκπαιδευτικούς - δημόσιους λειτουργούς των 3,60. Πηγαίνουν με απευθείας αναθέσεις στα "δικά μας παιδιά" με τις πλατφόρμες, για διαδικασίες express (που κρατάνε από 7 μήνες ως κανένα χρόνο).
Τα δε voucher και τα pass κάθε είδους (με τα οποία πουθενά δεν πας), δίνουν και παίρνουν. Προς όφελος ποιών άραγε? Εντελώς τυχαία, θυμάμαι τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το '91, με την απόσυρση των παλαιών ΙΧ αυτοκινήτων και φορτηγών....

 
Μήπως να το ξαναδούμε ...
02 Αυγ 2022 13:37

Συγγνώμη αλλά είναι βέβαιο ότι τελικά θα προκριθεί η λύση της κρίσης και της τοποθέτησης όλων των ΔΣΜ στο μέσο της σχολικής χρονιάς; Η καλύτερη και πιο λογική εξέλιξη για όλους (σχολεία υπουργείο κόμμα) είναι η κατά περίπτωση κρίση και κάλυψη μόνο των κενών θέσεων που θα προκύψουν είτε από οικειοθελή παραίτηση είτε από συνταξιοδότηση. Η τροπολογία δίνει την νομική κάλυψη στο υπουργείο να προχωρήσει στις αναγκαίες αντικαταστάσεις με θεσμοθετημένα κριτήρια και όχι με ανάθεση, ενώ παράλληλα αποδεσμεύεται από τις τεχνικές δυσκολίες του ισχύοντος νομικού πλαισίου για να ολοκληρώσει τις κρίσεις και για το σύνολο των θέσεων σε δεύτερο χρόνο αλλά πριν τις εκλογές ανεξάρτητα από οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα

 
Πιτσιφλής
02 Αυγ 2022 13:29

Δεν χρειάζεται η φιλολογική επαλήθευση, όταν αποφαίνεται ο κύριος Γιάννης.

 
Πλατάρος Γιάννης
02 Αυγ 2022 13:12

@γιώργος : Τα θηλυκά επώνυμα είναι μονίμως σε «γενική κτητική»:

η (του) Βουγιουκλάκη
της (του) Βουγιουκλάκη
τη (του) Βουγιουκλάκη
την (του) Βουγιουκλάκη
ώ! (του) Βουγιουκλάκη.
Πρόκειται για ένα γραμματικό φαινόμενο της Πατριαρχίας που δε έχει ακόμα ανακαλύψει ακόμα το φεμινιστικό κίνημα για να απαιτήσει την κλίση των θηλυκών επωνύμων, όπως λ.χ. στην Βουλγαρική Γλώσσα (μήπως είναι και κει κάτι άλλο; Όποιος ξέρει Βουλγάρικα μας το διευκρινίζει...)
Αν και είναι πλέον αδόκιμες ονομασίες τύπου Γιώργαινα, Πλεύραινα (στην πραγματικότητα Αλισκουπέραινα) κυρά Γιαννού, Βαγγέλαινα κτλ στα επώνυμα η μόνιμη γενική κτητική (τους πατρός μου, του ανδρός μου) επιμένει, παρ όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις ΄΄ για την υποχρεωτική χρήση τύπων όπως : μαθητές, ίτριες, καθηγητές , ίτριες, διευθυντές , ίντριες, φεμινιστές, ίστριες κ.ο.κ.
Η περίπτωση με το επίθετο Κεραμέως μονίμως στην γενική είτε αφορά αρσενικούς είτε θηλυκούς είναι μια περίπτωση που μόνο εικασίες μπορώ να κάνω. Κανονικά ο τύπος «ο Κεραμεύς» είναι το αρχικό αρσενικό που όμως και για τα αρσενικά μέλη της οικογένειας μεταβιβάζεται στην γενική κτητική για όλα τα μέλη. Ίσως επειδή υπάρχει στο Ευαγγέλιο («...αγρόν Κεραμέως...») που το ακούν όλοι οι πιστοί από τον ιερέα (από τα σχετικώς λίγα εδάφια που διαβάζονται) να έμεινε στο μεγάλο μέρος του αγράμματου πληθυσμού μονίμως ως «Κεραμέως», διότι ας μην ξεχνάμε, ότι είναι «επαγγελματικό επώνυμο» σχεδ΄όν εξαφανισμένο στις μέρες μας , αλλά πολύ διαδεδομένο τα πολύ παλιά χρόνια που όλα σχεδόν τα σκεύη τα οικιακά ήταν «σκεύη κεραμέως»
Δεν έχουμε φαίνεται πολλούς συναδέλφους φιλολόγους να μας πουν κάτι παραπάνω από μας τους ερασιτέχνες....

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ