Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Δείτε το Σχέδιο Νόμου για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων

Κατατέθηκε σήμερα , προς ψήφιση, στη Βουλή από τον υπουργό Παιδείας
Δημοσίευση: 19/05/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Κατατέθηκεσήμερα,   από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, προς ψήφιση, στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων , με τη μορφή του “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ”.

Η συζήτηση και η ψήφιση του Σχεδίου Νόμου θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα σε μία συνεδρίαση, με ανώτατο χρονικό όριο δέκα ωρών.

1. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ  ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

2. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

3. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

4. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Ακολουθεί ολόκληρο το Σχέδιο Νόμου

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του ν. 3848/2010

1. α) Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφια της παρ.2 του άρθρου 11  του ν.3848/2010 (Α΄ 71), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 17 του ν. 4327/2015  (Α΄ 50), αντικαθίστανται  ως εξής:

«Ως Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε αυτήν, οι οποίοι έχουν ασκήσει για δέκα (10) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθμια ή/και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνολικά. Από τα ανωτέρω δέκα (10) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, συμπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης ζ΄ της παρούσης παραγράφου. Ειδικά, για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκτός των εκπαιδευτικών, μπορούν να επιλέγονται ως διευθυντές και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. από την οποία τα τρία (3) τουλάχιστον έτη να έχουν υπηρετηθεί σε αντίστοιχο με την προς κάλυψη θέση τύπο Σ.Μ.Ε.Α.Ε».

β) Στο τέλος της περ. α΄ της παρ.2 του άρθρου 11  του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν.4327/2015, προστίθεται η φράση «και στην υπ’ αριθμ. 172260/Ε1/17.10.2016  ΚΥΑ (Β΄ 3391)».

γ) Στο τέλος της υποπερ. αα΄ της περ.γ΄ της παρ.2 του άρθρου 11  του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν.4327/2015, προστίθενται οι λέξεις «και ΠΕ 34».

δ)  Η υποπερ. ββ΄ της περ. δ΄  της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.3848/2010 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν.4327/2015,  αντικαθίσταται ως εξής :

«ββ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Ε.Α.Ε. (Γυμνάσια Ε.Α.Ε., Λύκεια Ε.Α.Ε., Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια ή Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια ή Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια  και Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20, ΠΕ 32 και ΠΕ 33, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π.. Επιπλέον και μόνο για τις θέσεις Διευθυντών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου».

ε) Μετά την υποπερ. ββ΄ της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 11, του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν.4327/2015, προστίθεται υποπερ. γγ΄ ως εξής :

«γγ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Νηπιαγωγείων Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου νηπιαγωγών εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. καθώς και μέλη του Ε.Ε.Π.».

2.  Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11, του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν.4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως υποδιευθυντές Ε.Κ., στα οποία ασκούνται 250 τουλάχιστον μαθητές και τα οποία εξυπηρετούν τουλάχιστον δύο (2) ΕΠΑ.Λ. που λειτουργούν σε διαφορετικό κύκλο λειτουργίας (πρωινό κύκλο, απογευματινό κύκλο, εσπερινό κύκλο), καθώς και ως Υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή (8) τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε σχολική μονάδα η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και δεν έχουν κριθεί ως υπεράριθμοι».

3. Στο τέλος της παρ.6 του άρθρου 11 του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν.4327/2015, προστίθεται η φράση «καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περ.β΄ της παρ.1 του άρθρου 26».

 4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ.7 του άρθρου 11  του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν.4327/2015 , αντικαθίσταται ως εξής:

« Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται διδακτική υπηρεσία, λογίζεται: α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου, γ) η διδακτική υπηρεσία σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και σε δημόσια Ι.Ε.Κ., δ) η διδακτική υπηρεσία σε Α.Ε.Ι., εφόσον έχει ασκηθεί αυτόνομο διδακτικό έργο σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον έξι (6) μηνών».

5.  α). Το πρώτο εδάφιο της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 46 του ν.4351/2015  (Α΄ 164), αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, όπως προκύπτει από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, καθώς και η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου που αποτιμώνται πρώτον στην περίπτωση των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων της παρ.13 του άρθρου 16 και δεύτερον στην περίπτωση των υποψηφίων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και υποψηφίων υπευθύνων τομέων Ε.Κ. κατά τη σχετική διαδικασία διατύπωσης γνώμης από τον οικείο σύλλογο διδασκόντων».

β). Το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 46 του ν.4351/2015,  αντικαθίσταται ως εξής:

«Το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 33, το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. ανέρχεται σε 31, το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους διευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχεται σε 54 και το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχεται σε 52».   
 

6. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4327/2015, η φράση  «με 9 έως 11 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο» αντικαθίσταται από τη φράση «με δέκα (10) έως δώδεκα (12) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο».

β) Η περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Διδακτορικό δίπλωμα: 4 μονάδες και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2,5 μονάδες. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών λαμβάνει κατά ανώτατο όριο 5 μονάδες. Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό δεν μοριοδοτείται. Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως».

γ) Η περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14  του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν.4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.: 1,5 μονάδες εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό».   

δ) Η περ. ε΄ της παρ.2 του άρθρου 14  του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν.4327/2015 , αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης σε Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και Α.Ε.Ι., εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό: 0,5 μονάδα. Αν ο υποψήφιος έχει περισσότερα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ετήσιας επιμόρφωσης μοριοδοτούνται αθροιστικά έως δυο (2) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις με ανώτατο όριο τη μία (1) μονάδα».

ε) Η περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14  του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 0,8 μονάδες».

στ) Η παρ. 3 του άρθρου 14  του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας αποτιμάται με έως δεκατρείς (13) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και με έως δεκατέσσερις (14) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους διευθυντές εκπαίδευσης, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Υπηρεσιακή κατάσταση:  10 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται με βάση τη διδακτική υπηρεσία αποτιμώμενη με 1 μονάδα για κάθε έτος πέραν του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών σχολικών μονάδων ή Ε.Κ.. Για τους υποψηφίους Διευθυντές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που είναι μέλη Ε.Ε.Π. οι μονάδες υπολογίζονται με βάση την εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αποτιμώμενη με μία μονάδα για κάθε έτος πέραν των δέκα (10). Ειδικά η διδακτική υπηρεσία σε Α.Ε.Ι. άνω των έξι (6) μηνών,  αποτιμάται συνολικά  με  κατ΄ ανώτατο όριο 1 μονάδα.

β) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα:

αα) Άσκηση καθηκόντων περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, σχολικού συμβούλου, διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαίδευσης, προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή αναπληρωτή προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Διευθυντή σχολικής μονάδας Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) ή Ε.Κ., Διευθυντή σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και Διευθυντή σε Δημόσια Ι.Ε.Κ.:0,5 μονάδες για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του παρόντος εδαφίου αποτιμάται με 2,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές σχολικών μονάδων και 3,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου σχολικής μονάδας, προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων διεύθυνσης εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ., υποδιευθυντή σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και  σε Δημόσια Ι.Ε.Κ,  Υπευθύνου Τομέα Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ.: 0,40 μονάδα για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του παρόντος εδαφίου αποτιμάται με δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων στη διεύθυνση εκπαίδευσης, υπευθύνου Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), Γραφείου Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.) και  Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ): 0,25 μονάδες για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του παρόντος εδαφίου αποτιμάται με μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.

Η άσκηση καθηκόντων σε περισσότερες από μία θέσεις από αυτές που περιγράφονται στα προηγούμενα τρία εδάφια μοριοδοτείται αθροιστικά, με 2,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους διευθυντές σχολικών μονάδων και 3,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης

ββ) Συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών, ως αιρετό μέλος: 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 0,5 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. Παράλληλη συμμετοχή σε περισσότερα συμβούλια το ίδιο χρονικό διάστημα δεν μοριοδοτείται αθροιστικά. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε θέσεις της προηγούμενης περίπτωσης αα΄ δεν υπολογίζονται μονάδες από συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών. Για τη μοριοδότηση των αναπληρωματικών αιρετών μελών των συμβουλίων απαιτείται συμμετοχή τους σε πέντε τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά έτος.

γγ) Τα κριτήρια επιλογής για τους προϊσταμένους ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αποτιμώνται όπως και για τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων α΄ και β΄, χρόνος διδακτικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών ή εκπαιδευτικής εμπειρίας για το Ε.Ε.Π., ή καθοδηγητικής ή διοικητικής εμπειρίας βραχύτερης του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται».

ζ) Η περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4Α του άρθρου 46 του ν. 4351/2015, αντικαθίσταται ως εξής:«α) Για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ.: οκτώ (8) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με συνέντευξη των υποψηφίων από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια της παρ.13 του άρθρου 16. Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης τα συμβούλια συνεκτιμούν τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου των υποψηφίων, τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητάς τους καθώς και τη γνώμη των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών.

Η γνώμη των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών παρέχεται ως ακολούθως: αα) στην περίπτωση των υποψηφίων υπηρετούντων κατά το χρόνο επιλογής σε θέση διευθυντή ή υποδιευθυντή σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. και υπευθύνου τομέα ΕΚ ή προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της ελληνικής επικράτειας, ύστερα από επιλογή ή αναπλήρωση, η γνώμη παρέχεται από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που είναι μέλη του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή Ε.Κ.  ή μέλη του συλλόγου προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.,  όπου οι υποψήφιοι έχουν κάποια από τις ανωτέρω θέσεις ευθύνης, ββ) αν οι υποψήφιοι δεν υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε μία από τις προβλεπόμενες στην υποπερ. αα΄ θέσεις ευθύνης, υπηρετούν ωστόσο σε σχολική μονάδα ή Ε.Κ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της ελληνικής επικράτειας, η γνώμη παρέχεται από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που είναι μέλη του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή μέλη του συλλόγου προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., όπου ο υποψήφιος υπηρετεί κατά το χρόνο επιλογής.  

Η γνώμη των ανωτέρω συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.  διατυπώνεται επί συγκεκριμένων ερωτήσεων αποτίμησης του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης του υποψηφίου, οι οποίες αναγράφονται σε φύλλα αποτίμησης του κριτηρίου αυτού. Οι ερωτήσεις αφορούν στη συνεργατικότητα που επιδεικνύει ο υποψήφιος, στη συνεισφορά του για τη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, στη συμμετοχή του στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων καθώς και στις ικανότητες διοίκησης ή/και στις ικανότητες οργάνωσης εκπαιδευτικών ή  παιδαγωγικών δράσεων. Οι ανωτέρω μόνιμοι εκπαιδευτικοί, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση και διατυπώνουν αυθημερόν την σχετική κρίση τους για κάθε υποψήφιο σε αιτιολογημένο πρακτικό που συντάσσεται για το σκοπό αυτό. Στη συνεδρίαση αυτή δεν μετέχουν οι υποψήφιοι και προεδρεύει ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός ο οποίος υποδεικνύεται από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Την ίδια μέρα αποστέλλεται το σχετικό πρακτικό στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στη συνέχεια αυτό κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

Το συμβούλιο επιλογής δύναται με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που από τη συνέντευξη διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ.

Η συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής μαγνητοφωνείται προς διασφάλιση της διαφάνειας. Εν τέλει, συντάσσεται πρακτικό στο οποίο καταγράφονται, συνοπτικά, οι γνώμες που σχημάτισαν τα μέλη του συμβουλίου για έκαστο των υποψηφίων ως αποτέλεσμα της συνέντευξης».

7. α)  Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 18 του ν.3848/2010,  όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7Α  του άρθρου 46 του ν.4351/2015, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Στο φάκελο υποψηφιότητας που υποβάλλεται από τους υποψηφίους διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. κατατίθενται επιπλέον αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) προσόντων των υποψηφίων που δεν μοριοδοτούνται και που κατά την κρίση τους έχουν συμβάλει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και θα συντείνουν ουσιωδώς στην βέλτιστη εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία,  συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας και σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων, ανάληψη κοινωνικής δράσης και συμμετοχή στα κοινά  καθώς και επίσημες διακρίσεις».

β) Η περ. α΄ της παρ.4 του άρθρου 18 του ν.3848/2010,  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν.4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά ή όπου ανήκει η σχολική μονάδα ή Ε.Κ όπου υπηρετούν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, με σειρά προτίμησης. Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο (2) συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στην ίδια θέση διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., με επιλογή ή αναπλήρωση, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του σχολείου ή Ε.Κ. όπου υπηρετούν αλλά δύνανται να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε άλλο. Ομοίως δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια του επόμενου της επιλογής έτους συνολι¬κή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία καθώς και το όριο ηλικίας για υποχρεωτική αποχώρηση από την υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. που έχει επιλεγεί».

γ) Στο πρώτο εδάφιο της περ. στ΄ της παρ.4 του άρθρου 18 του ν.3848/2010,  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν.4327/2015, οι λέξεις «για τις αντίστοιχες θέσεις στα Ε.Κ.» αντικαθίστανται με τις λέξεις «για τις αντίστοιχες θέσεις σε Ε.Κ.».

δ) Η παρ.5 του άρθρου 18 του ν.3848/2010,  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν.4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται: α) Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων των υποψήφιων Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Διευθυντών σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. των Προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων δημοτικών σχολείων, β) η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων όλων των υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης και τα υποβλητέα δικαιολογητικά, γ) ο τύπος και ο τρόπος τήρησης των πρακτικών καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής των συνεντεύξεων των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. καθώς και των υποψηφίων διευθυντών εκπαίδευσης, δ) ο τύπος και το περιεχόμενο των φύλλων αποτίμησης του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.,  ε) ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία διατύπωσης της γνώμης των μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ  κατά την επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., και ιδίως θέματα σχετικά με τη διεξαγωγή της συνεδρίασης, τον τύπο και το περιεχόμενο του σχετικού πρακτικού, τον τρόπο κοινοποίησής του  στον υποψήφιο και της αποστολής του στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, στ) η προθεσμία κατάρτισης από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και η προθεσμία έκδοσης απόφασης επί των ενστάσεων των υποψηφίων διευθυντών εκπαίδευσης καθώς και των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., ζ) οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των διαδικασιών επιλογής όλων των στελεχών εκπαίδευσης καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για τη ρύθμιση των θεμάτων της περιπτ. δ΄ η υπουργική απόφαση εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) που παρέχεται εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους του Υπουργού ».  

8. Το άρθρο 21 του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν.4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 21
Κρίση και επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

1.  Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταρτίζουν προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής του άρθρου 11,  με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από την αποτίμηση των κριτηρίων των παρ.2 και 3 του άρθρου 14.

2. Οι καταρτιζόμενοι πίνακες αναρτώνται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση στο οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε της παρ.13 του άρθρου 16 εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτησή τους. Το συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών και ανασυντάσσει, κατά περίπτωση, τους πίνακες.

3.  Στη συνέχεια, το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους, προς αποτίμηση του κριτηρίου της συμβολής του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης και συντάσσει σχετικό αιτιολογημένο πρακτικό, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 14.

Κατόπιν, το συμβούλιο προβαίνει σε αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από την αποτίμηση των κριτηρίων των παρ.2, 3 και 4 του άρθρου 14 και καταρτίζει τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

4. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον τελικό αξιολογικό πίνακα της παρ.3 ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα εξής κριτήρια κατά την ακόλουθη ιεράρχηση: α)  συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο, προσωπικότητα και γενική συγκρότηση, β) υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, και γ) επιστημονική- παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση.

5. Οι τελικοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες αναρτώνται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά αυτών στο οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε, εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτησή τους. Το συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 14 και ανασυντάσσει, κατά περίπτωση, τους πίνακες.

6. Ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων, οι τελικοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες υποβάλλονται προς κύρωση στον οικείο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης και ισχύουν για τρία (3) έτη. Στη συνέχεια, το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. προτείνει στον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποψηφίων σε κενές θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., με βάση τη σειρά εγγραφής τους στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιμήσεις».

9. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.3484/2010 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν.4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. γίνεται με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 21.

Οι τοποθετηθέντες σε θέση διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. με την έκδοση της σχετικής απόφασης απαλλάσσονται αυτοδικαίως από τα καθήκοντα στελέχους εκπαίδευσης που τυχόν ασκούν.

Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων σε κάποιες σχολικές μονάδες τοποθετούνται, εφό¬σον εκ νέου το δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα. Για τον σκοπό αυτόν καλούνται να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης.

Αν μετά το πέρας της διαδικασίας των προηγούμενων εδαφίων παραμένουν κενές θέσεις, οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται εκ νέου και μπορούν γι’αυτές να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας από τον προβλεπόμενο στο άρθρο 11».

10. Το άρθρο 25 του ν.3484/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν.4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 25

Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίαςΗ επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών».

11. α) Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, στα Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της παρ.13 του άρθρου 16 ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρος, εκπαιδευτικός με τουλάχιστον εικοσαετή (20ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία που διαθέτει διοικητική εμπειρία σε θέση Διευθυντή Εκπαίδευσης και ως αναπληρωτής του   εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. με τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία.

β) Η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος στελεχών εκπαίδευσης, εκτός των σχολικών συμβούλων, λήγει, κατά περίπτωση, με την παρέλευση της διετούς θητείας για την οποία ορίσθηκαν. Μετά την παρέλευση της ως άνω θητείας εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή και τοποθέτηση των νέων στελεχών.   

Η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος σχολικών συμβούλων λήγει σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.4327/2015, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν.4403/2016 (Α΄ 125).     

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2
Θέματα διοίκησης των Α.Ε.Ι.

    
1. Η θητεία των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που λήγει την 31η Αυγούστου 2017, παρατείνεται έως την 30η Νοεμβρίου 2017.

2. Στην περίπτωση αποχώρησης μονομελών οργάνων διοίκησης, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων της παραίτησης ή της συνταξιοδότησης, η Σύγκλητος του οικείου Ιδρύματος, με απόφασή της που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζει ως αντικαταστάτη, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1, τον αρχαιότερο καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με βάση την ημερομηνία διορισμού στην οικεία βαθμίδα, και σε περίπτωση άρνησης τους αμέσως επόμενους κατά σειρά. Οι κατά τα ανωτέρω θητείες αντικαταστάσεων δεν θεωρούνται πλήρεις θητείες και δεν συνιστούν κώλυμα εκλογιμότητας για επόμενη πλήρη θητεία.

Άρθρο 3
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού, ΕΕΠ και ΕΒΠ

1.    Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν.4440/2016 (Α΄ 224) αντικαθίσταται ως εξής:
 «2.Οι διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4314/2014 (Α΄ 65), οι διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις του ν. 4375/2016 (Α΄ 51), οι διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 7 και 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), οι διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, οι ειδικές διατάξεις περί αποσπάσεων ή διάθεσης εκπαιδευτικών, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Ανεξάρτητες Αρχές που εποπτεύονται από αυτό και οι διατάξεις περί αποσπάσεων ή διάθεσης εκπαιδευτικών σε φορείς και υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την υλοποίηση της μαθητείας των εκπαιδευτικών δομών του ίδιου Υπουργείου, οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 6 του Π.Δ. 351/1991 (Α΄ 121), οι διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4427/2016 (Α’ 188) καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1069/1980 (Α΄ 191) διατηρούνται σε ισχύ».

2. α) Το πρώτο εδάφιο και οι περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄159), αντικαθίστανται ως εξής:

«4. α) Όταν δεν καλύπτονται τα κενά με μετάθεση ή διορισμό, μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 μπορεί να αποσπώνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ και Τμήματα Ένταξης.

β) Αν εξακολουθούν να υφίστανται λειτουργικές ανάγκες σε δομές ΕΑΕ μπορεί να τοποθετούνται σε αυτές εκπαιδευτικοί της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους, οι οποίοι πληρούν τουλάχιστον μία (1) από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

αα) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.

ββ) Έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους στις ανωτέρω δομές και προγράμματα.

γγ) Είναι γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω».

δδ) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.

Άρθρο 4
Ρυθμίσεις για τη δια βίου μάθηση και την επαγγελματική εκπαίδευση
και μαθητεία

1. α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄83),  αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου κατώτερης τεχνικής ή επαγγελματικής σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου».

β) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄83), αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» εγγράφονται κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: α) οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ., καθώς και των παλαιότερων τύπων σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ισότιμων με το ΕΠΑ.Λ. και β) οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ.».

2. Το δέκατο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄83), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» μπορούν να παρακολουθούν ετησίως Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ., με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης και καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας τους. Στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης μπορεί να απασχολούνται: α) μόνιμοι εκπαιδευτικοί που παρέχουν υπερωριακή απασχόληση, β) μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι τη συμπλήρωσή του και γ) ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Η αμοιβή για την απασχόληση των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να καλύπτεται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Η ανάθεση της υπερωριακής απασχόλησης στους εκπαιδευτικούς αποφασίζεται από τον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. στο οποίο υλοποιείται το Πρόγραμμα».

3. Μετά την παρ. 19 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 20 ως εξής:

«20. Κατ’ εξαίρεση οι προαχθέντες μαθητές από τη Β΄ τάξη ημερησίων ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2014-2015 ή 2015-2016 και οι μαθητές των οποίων η φοίτηση στη Γ’ τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και τη Δ΄ τάξη των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2017-2018 χαρακτηρίζεται ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο απουσιών, μπορούν να φοιτήσουν στη Γ’ τάξη ημερησίων ΕΠΑ.Λ. αποκλειστικά κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και τη Δ’ τάξη εσπερινών ΕΠΑ.Λ. αποκλειστικά κατά το σχολικό έτος 2018-2019. Οι μαθητές, αναλόγως του αριθμού τους, φοιτούν σε ειδικό τμήμα ή τμήματα, των οποίων η λειτουργία εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ακολουθώντας το πρόγραμμα σπουδών που ισχύει για τη Γ’ τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και τη Δ΄ τάξη των εσπερινών ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Εφόσον δεν συμπληρώνεται ο κατώτερος αριθμός μαθητών κατά τμήμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη δημιουργία του ειδικού τμήματος, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μαθητές μπορούν να εγγράφονται στα λειτουργούντα τμήματα ΕΠΑ.Λ. ακολουθώντας τη διαδικασία της συνδιδασκαλίας μαθημάτων. Στους μαθητές που αποφοιτούν χορηγείται τίτλος ο τύπος του οποίου είναι όμοιος με αυτόν που χορηγείται  στους αποφοίτους της Γ’ τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και στους αποφοίτους  της Δ΄ τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα λεπτομερειακού χαρακτήρα θέματα συνδιδασκαλίας και λειτουργίας των τμημάτων».

4. α)  Σε νησιά που δεν λειτουργεί επαγγελματικό λύκειο μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από σχετικές εισηγήσεις του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και  του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και βεβαίωση του οικείου Δήμου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, να συστήνεται και να λειτουργεί παράρτημα επαγγελματικού λυκείου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται: α) η έναρξη και λήξη της λειτουργίας του παραρτήματος για κάθε σχολικό έτος, β) το ΕΠΑ.Λ. της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο οποίο αυτό ανήκει, καθώς και γ) κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία του. Ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έως 31 Μαρτίου προκειμένου το παράρτημα να λειτουργεί για το επόμενο σχολικό έτος. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται στο παράρτημα λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης  της εγγύτερης σχολικής μονάδας.

β) Κατ’εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-2018 ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγείται, κατά τα ανωτέρω, στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έως τις 15 Ιουνίου 2017.

5. α) Στο άρθρο 9 της υποπαρ.Δ.9 της  παρ. Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α΄ 94) προστίθεται παρ.3 ως εξής:

«3.Στους εκπαιδευτικούς που είναι αρμόδιοι για την εποπτεία της μαθητείας και μετακινούνται για την παρακολούθηση των μαθητών στους χώρους εργασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αναγνωρίζεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων, σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου ή το αντίτιμο των εισιτηρίων των χρησιμοποιούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς».

β) Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.

6. Οι διατάξεις του π.δ. 42/2017 (Α΄ 68), πλην του άρθρου 13 και της παραγράφου 7 του άρθρου 14, εφαρμόζονται για το τρέχον σχολικό έτος.

7. Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α΄118), διαγράφεται  η φράση «, με τη σύμφωνη γνώμη του I.E.Π.».

8. Η περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), αντικαθίσταται από την 6η-9-2016  ως εξής:
«β) Οι αμοιβές του εκπαιδευτικού προσωπικού των περίπτ. α΄, β΄ και δ΄ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) που διδάσκει στα προγράμματα των φορέων της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), καθορίζονται από τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύουν κάθε φορά».

Άρθρο 5
Ρυθμίσεις για το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνώ
ν

1.Το άρθρο 1 του ν. 3512/2006 “Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών και άλλες διατάξεις” (Α΄ 264) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων. Το Ν.Π.Ι.Δ. εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δεν υπάγεται στις διατάξεις περί δημόσιου τομέα.
  2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3512/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
    «2) Οι πόροι του Ν.Π.Ι.Δ. είναι ιδίως:
α) οι τακτικοί που προέρχονται από επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ. και της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης του Τεμένους και
β) οι έκτακτοι, που προέρχονται από:
αα) πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα,
ββ) έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του, τόκους από την εκμετάλλευση των διαθεσίμων του και κάθε άλλη πρόσοδο από την εκμετάλλευση του ενεργητικού του,
γγ) επιχορηγήσεις, χορηγίες, δωρεές, κληρονομίες ή και κληροδοσίες καταλειπόμενες σε αυτό καθώς και κάθε είδους εισφορές συμπεριλαμβανομένων και τιμαλφών, ξένων νομισμάτων και προσφορών σε είδος, φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Κράτους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου διεθνούς Οργανισμού».

4. Το άρθρο 5 του ν. 3512/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5

1.α. Το νομικό πρόσωπο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τριετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζεται, εκ των μελών των κατηγοριών α΄ έως δ΄, ο Πρόεδρος του Δ.Σ και ο Αντιπρόεδρος. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν:
α) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος πρέπει να είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, προϊστάμενος ή ασκών καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, με τον αναπληρωτή του, προϊστάμενο διεύθυνσης ή τμήματος του Υπουργείου,
β) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι πρέπει να είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, προϊστάμενοι ή ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης του Υπουργείου, που προτείνονται από τον Υπουργό Οικονομικών,
γ) δύο εκπρόσωποι του Δήμου Αθηναίων, με τους αναπληρωτές τους, που προτείνονται από τον Δήμαρχο Αθηναίων, εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, προϊστάμενος ή ασκών καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης του Δήμου και ο έτερος αιρετό μέλος του δημοτικού συμβουλίου,
δ) ένας δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο, επαγγελματική πείρα τουλάχιστον δέκα πέντε ετών και εμπειρία στο δημόσιο τομέα και σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων με τον αναπληρωτή του, με τα αυτά προσόντα, που ορίζει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
ε) δύο εκπρόσωποι των μουσουλμάνων που νόμιμα διαβιούν στην Αττική, με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους των μουσουλμανικών κοινοτήτων, της νομικής οργάνωσης τους, των αδειοδοτημένων λατρευτικών χώρων που λειτουργούν, της εν γένει απήχησης τους μεταξύ των διαβιούντων στην Αττική μουσουλμάνων καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου σχετικού στοιχείου. Ο διορισμός σε θέση μέλους του Δ.Σ. δεν συνιστά κώλυμα για κατάληψη δημόσιας θέσης ούτε θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης. Καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

1.β. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λειτουργήσει, όχι πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν, παυθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις του τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία των οποίων έληξε, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την αντικατάστασή τους, αλλά όχι πέραν των τριών μηνών από τη λήξη της θητείας.
 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τους τακτικούς και έκτακτους πόρους του νομικού προσώπου, αποποιείται ή αποδέχεται κληρονομιές υπό το ευεργέτημα της απογραφής, αποδέχεται ή απορρίπτει δωρεές και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχει από το νόμο ή τον κανονισμό λειτουργίας του. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο ή, σε περίπτωση κωλύματος, από τον Αντιπρόεδρο του.

3. Με Προεδρικό Διάταγμα εκδιδόμενο με πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών εγκρίνεται ο Οργανισμός του νομικού προσώπου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών εγκρίνεται ο Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρότασή του που υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την πρώτη συνεδρίαση του. Μέχρι την έγκριση του Οργανισμού και του Κανονισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και λειτουργεί κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45), οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα νόμο και τον κανονισμό λειτουργίας Δ.Σ.

4.α. Στον Οργανισμό του νομικού προσώπου ορίζονται ιδίως, ακόμα και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών για τον δημόσιο τομέα διατάξεων, η διάρθρωση και λειτουργία του, ο αριθμός, οι θέσεις, οι κατηγορίες, τα προσόντα, η κατάσταση και τα καθήκοντα του απασχολούμενου προσωπικού, καθώς και το πειθαρχικό δίκαιο τους, τα θέματα εκπόνησης μελετών, εκτέλεσης έργου, εκμισθώσεως ή μισθώσεως ακινήτων και παροχής υπηρεσιών που αφορούν στη λειτουργία και συντήρηση του Τεμένους και της διενέργειας προμηθειών, η οικονομική διαχείριση του και η υπαγωγή του στο κατάλληλο σύστημα λογιστικής διαχείρισης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ομαλή λειτουργία του και την επίτευξη του σκοπού του. Στις συνιστώμενες θέσεις προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ. μπορούν να αποσπώνται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου του δημοσίου τομέα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του εποπτεύοντος τον φορέα προέλευσης του αποσπώμενου υπαλλήλου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις και χωρίς χρονικό περιορισμό. Ο χρόνος υπηρεσίας τους που διανύεται στο Ν.Π.Ι.Δ θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση τους, για όλες τις έννομες συνέπειες, ειδικά δε για τις θέσεις ευθύνης ο χρόνος υπηρεσίας στις θέσεις αυτές λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης. Η απόσπαση μπορεί να διακόπτεται οποτεδήποτε, με ή χωρίς αίτηση του υπαλλήλου, ύστερα από συνεκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών ή κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

β. Με τον Κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ιδίως ο τόπος και χρόνος των συνεδριάσεων, που μπορεί να γίνονται και μέσω τηλεδιάσκεψης, η πρόσκληση τρίτων προσώπων για παροχή κάθε αναγκαίας πληροφορίας για την ομαλή λειτουργία του Ισλαμικού Τεμένους, η δημιουργία άμισθων συμβουλευτικών θρησκευτικών επιτροπών και λοιπών γνωμοδοτικών οργάνων, ο τρόπος λήψεως των αποφάσεων και η εν γένει λειτουργία του καθώς και οι ώρες και ημέρες λειτουργίας του Τεμένους, κυρίως κατά το πρόγραμμα των μουσουλμανικών θρησκευτικών εορτών και της καθιερωμένης προσευχής της Παρασκευής, η προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Ιμάμη σε κατάλληλα προς τούτο πρόσωπα στην περίπτωση που ο διορισμένος Ιμάμης απουσιάζει ή αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα του και ο τρόπος και ο χρόνος περιορισμένης κατ' ιδίαν παραχώρησης του Τεμένους σε μουσουλμανικές κοινότητες που διαβιούν στην Αττική για την ικανοποίηση των λατρευτικών τους αναγκών, ανάλογα με τις ανάγκες τους».    

Αρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου.   

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:  

α) το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71),

β) η παρ. 7  του άρθρου 16  ν. 3848/2010,

γ) η υποπαρ. 12 της Παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8),

δ) η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233).

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Αθήνα             -5-2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   
                                                         
Παναγιώτης Σκουρλέτης
       
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κωνσταντίνος Γαβρόγλου

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ευτυχία Αχτσιόγλου
                                                                     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ευκλείδης Τσακαλώτος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
                                           
Όλγα Γεροβασίλη

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αλέξανδρος Χαρίτσης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ουρανία Αντωνοπούλου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γεώργιος Χουλιαράκης

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δημήτριος Μπαξεβανάκης                                                        Κωνσταντίνος Ζουράρις   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αικατερίνη Παπανάτσιου

 

Σχόλια (75)

 
ΠΑΥΛΟΣ Ν.
19 Μάιος 2017 16:56

φυσικά χωρίς καμμία διαβούλευση ούτε καν θα προλάβει καλά καλά να συζητηθεί στη Βουλή!!!! όπως πάντα με χαρακτηρισμό "κατεπείγοντος"!

 
Φουσκωμένος
19 Μάιος 2017 17:00

Παίρνουν οι έγκυες κι αυτοί που θηλάζουν διδακτική προϋπηρεσία και δεν παίρνουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι (υπο)διευθυντές ΙΕΚ/ΣΔΕ κλπ. Έχει να γίνει πάρτυ στο ΣΤΕ! Όσοι έγιναν και γίνουν (υπο)διευθυντές με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μετρήσει ποτέ!!!

 
Ηρακλής
19 Μάιος 2017 17:17

....και το θήλασμα, τόσο χρήσιμο, για την υγεία του τέκνου μας... που θεωρείται διδακτική εμπειρία... Α ρε συριζαίοι... ... Καλά κάνετε. Καληνύχτα εκπαίδευση!

 
Ntin
19 Μάιος 2017 17:18

Ουδεμία έκπληξις:
Οι άνθρωποι ντύνουν τον φασισμό με "δημοκρατικό μανδύα"
Μοιραίοι
Έπληξαν θανάσιμα την παιδεία ως αντιπολίτευση, συνεχίζουν μέχρι ισοπέδωσης ως κυβέρνηση.
Κρίμα σε όλους μας.

 
a/a
19 Μάιος 2017 17:28

Είναι αλήθεια ή πρόκειται για τρολάρισμα;;;

 
ω!!!!!!!!!!!
19 Μάιος 2017 17:47

Και όλοι αναφώνησαν......... ω!!!! τι υπέροχος ο αριστερός φασισμός, όταν συνδυάζεται με αρκετή δόση ανίκητης βλακείας!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Επιπλέον, προβλέπεται, προς θεραπεία των αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!), ότι εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο (2) συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στην ίδια θέση διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., με επιλογή ή αναπλήρωση, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του σχολείου ή Ε.Κ. όπου υπηρετούν αλλά δύνανται σε κάθε περίπτωση να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε οποιοδήποτε άλλο....

 
ekp/kos
19 Μάιος 2017 17:54

ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΓΙΑΤΙ ΜΠΑΙΝΑΜΕ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΑΣ. ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΣ ΣΕ ΤΙ ΒΟΗΘΑ ; ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ Η ΣΥΝΑΦΕΙΑ .
ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ 2 ΘΗΤΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΕΙΣ; Π.Χ. ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΣΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΘΗΤΕΙΑ;

 
Pe19
19 Μάιος 2017 17:55

Ακριβώς το νομοσχέδιο ???
Τι βάρος θα λαμβάνει η υπηρεσιακή κατάσταση και πως ακριβώς θα μοριοδοτείται ? 1 μόριο το έτος πάνω από τα 10 διδακτική υπηρεσία ή 0.5 από το 0 έχει μεγάλη διαφορά !!!!!!! πόσο θα μετράει η πανεπιστημιακή διδασκαλία ? και πόσο η διοικητική και καθοδηγητική ? 2 θητείες σε 1 σχολείο 4+2 (11-17 ή 4+4 η 3+3 τι θα προβλέπουν οι μεταβατικές διατάξεις ?
Στράτο καμία ενημέρωση ?

 
Αμερόληπτος
19 Μάιος 2017 17:58

"Εντούτοις, εν όψει της πρόσφατης αρ.711/2017 Απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και της υποχρέωσης της Διοίκησης να συμμορφώνεται άμεσα, χωρίς χρονική καθυστέρηση," Από πότε το "άμεσα" και το "χωρίς χρονική καθυστέρηση" είναι 3 μήνες; Σκεφτείτε κιόλας να μην γνώριζαν εδώ και δυο χρόνια ότι ο νόμος έκτρωμα των Κουράκη Μπαλτά θα κριθεί στο ΣτΕ αντισυνταγματικός πόσος χρόνος θα ήταν το άμεσα!

 
Αντικειμενικός
19 Μάιος 2017 18:53

Ξεκινάμε με ενστάσεις για εξαίρεση των Διευθυντών Εκπαίδευσης από τα Συμβούλια Επιλογής αλλά και των Διευθυντών που συμμετέχουν σε αυτά...
Άμεση εφαρμογή της απόφασης του ΣΤΕ.

 
ΕΚΠ
19 Μάιος 2017 19:00

Υπάρχει περσυνή απόφαση δικαστηρίου που θεωρεί την διδασκαλία στα ΙΕΚ διδακτική (υπόθεση Μαυρίδη) .Προφανώς τους ξέφυγε ή το ξέχασαν και πρέπει να το προσθέσουν .
Γιατί στεναχωριέστε; Οι πρόεδροι των συμβουλίων επιλογής είναι άκυροι και μη νομιμοποιημένοι λόγω της απόφασης του ΣτΕ για τη μυστική ψηφοφορία.Όποιος δεν γίνεται μπορεί να προσφύγει εναντίον των συμβουλίων στα δικαστήρια.Οι αποφάσεις θα βγούν ταχύτατα γιατί υπάρχει τελεσίδικη απόφαση ανώτατου δικαστηρίου.Μπορείτε για αυτό το λόγο να κάνετε και ασφαλιστικά μέτρα.Μπορείτε και να καταθέσετε αίτημα εξαίρεσης τους στα συμβούλια επιλογής. Ότι και να κάνετε λόγω της τελεσίδικης απόφασης είστε κερδισμένοι.Μπορείτε και να ακυρώσετε τα φύλλα αξιολόγησης -γνώμης των εκπαιδευτικών.Ο Διευθυντής σχολείου είναι άκυρος άρα άκυρη και η συνεδρίαση και το διαβιβαστικό.Ο υπουργός μόνο είπε προφορικά ότι είναι νόμιμοι .Γραπτά δεν έστειλε τίποτε .Φαντασθείτε πχ 200 υποψήφιοι 100 σχολεία .Πόσες γνωμοδοτήσεις για τα σχολεία και πόσες για τα συμβούλια.Μιλάμε για χιλιάδες έντυπα.Κανείς δεν θα τα διαβάσει γιατί θέλει μήνες.

 
ΠΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
19 Μάιος 2017 19:16

Πριν αρχίσεις να θριαμβολογείς για το σχέδιο νόμου να απαντήσεις για το 4ο μνημόνιο που μας φόρτωσαν χθες οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ γαι δεκαετίες.Για τους νέους φόρους ,τις νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων .Για το κόψιμο επιδομάτων ,για το κόψιμο των συντάξεων χηρείας με το νόμο Κατρούγκαλου .Γι αυτό ειδικά πρέπει να ντρέπεστε .Αν κάποιος δυστυχώς πεθάνει και δεν δουλεύει η γυναίκα του και έχει και παιδιά τι θα κάνει αυτή η γυναίκα στα 45 και 50;Ποιος θα την πάρει σε δουλιά λόγω ηλικίας και ανεργίας.Οι άλλοι μας φόρτωσαν από ένα μνημόνιο και έπεσαν.Εσείς μας φορτώσατε δυο και μέχρι που να φύγετε ποιος ξέρει τι άλλο μας περιμένει.

 
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠ.
19 Μάιος 2017 19:16

Κρίμα! χάθηκε μία ακόμα ευκαιρία για κάτι καλό! Η φασιστική νοοτροπία μέσα στην "αριστερά". Δεν μας φταίει καμμία τρόικα σύντροφοι! περαστικά μας!

 
ΘΑΝΑΣΗΣ
19 Μάιος 2017 20:08

Στην επαρχία υπάρχουν περιπτώσεις που στον νομό η στην όλη ευρύτερη περιφέρεια δεν υπάρχει άλλο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή ΕΚ .οι διευθυντές τους που έχουν 2 θητείες που θα είναι υποψήφιοι όταν έχουν υπηρετήσει σε ένα μόνο τύπο σχολικής μονάδας η σε περισσότερους αλλά με λιγότερα χρόνια ή με λιγότερο ωράριο που προβλέπεται?
Για ισότητα και αξιοκρατία που επικαλείται το νομοσχέδιο θα μπορούσε ίσως να μην μοριοδοτείται η διοικητική εμπειρία διευθυντή πέραν των 2 θητειών.

 
loyk
19 Μάιος 2017 21:12

Μου αρεσει ο τροπος επιλογης του προεδρου του συμβουλιου επιλογης. Πιο φωτογραφικη διαταξη δεν εχει υπαρξει, για να σωσουν οπως νομιζουν τους νυν δ/ντες εκπ/σης. Ντροπη!!!! οσο για τις 2συνεχομενες θητειες, η τωρινη θητεια που εχει ακυρωθει απο το ΣΤΕ μετραει?

 
Freeman
19 Μάιος 2017 21:16

1)Μεταπτυχιακό 2,5 μονάδες. Διδακτορικό 4 μονάδες.
Μεταπτυχιακό +Διδακτορικό=5 μονάδες. Ας είναι στο ίδιο θέμα.
Διδακτορικό +Διδακτορικό=4 μονάδες; Μήπως είναι λίγο τρελό;
Δηλ. ένας με δύο διδακτορικά δεν παίρνει το 5 και ένας με ένα master και 1 διδακτορικό το παίρνει;.
2)Επομένως το master παίρνει 1 μόριο και το διδακτορικό κανένα;
3) Για Γ επιπέδου γλώσσες.. τίποτα;

 
Δώρα
19 Μάιος 2017 21:20

Λύστε μου σας παρακαλώ μια απορία. Για να γίνει κάποιος διευθυντής στην πρωτοβάθμια θα πρέπει να έχει 10 χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα γιατί κρίνεται απαραίτητο για την επιτυχή άσκηση καθηκόντων διευθυντή στις οικείες σχολικές μονάδες ή Ε.Κ.; Δηλαδή αν κάποιος έχει 5 (λόγω ειδικότητας) και υπερέχει σε όλα τα υπόλοιπα προσόντα (μεταπτυχιακό, σεμινάρια σε διοίκηση σχολικών μονάδων, Γ1 επίπεδο σε ξένη γλώσσα, συμμετοχή σε δίκτυα και σχολικά προγράμματα, καλές σχέσεις με το σύλλογο διδασκόντων , παιδιά, γονείς, τοπική κοινότητα), κοινωφελή δράση όραμα για το σχολείο κλπ., έναντι σε κάποιον ο οποίος έχει 10 χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια και δύο χρόνια διοικητική υπηρεσία( γιατί δεν υπήρχε κανείς άλλος να κάνει αίτηση για διευθυντής στο συγκεκριμένο σχολείο) χωρίς τίποτε άλλο από όσα αναφέρθηκαν στον πρώτο και με καμμία αποδοχή από το σύλλογο διδασκόντων, θεωρείται ότι ο δεύτερος είναι πιο ικανός να διοικήσει μια σχολική μονάδα;
Επίσης στη σελίδα 36 στο ζα αναφέρεται ότι για τη μοριοδότηση της συνέντευξης τα συμβούλια συνεκτιμούν τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλουτων υποψηφίων, τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητάς τους καθώς και τη γνώμη των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών.
Τι γίνεται με τους αναπληρωτές; Εκείνοι δεν θεωρούνται εκπαιδευτικοί ή συνάδελφοι; Και τι γίνεται με τα περιφερειακά σχολεία και κυρίως δημοτικά όπου οι μόνιμοι εκαπιδευτικοί σπανίζουν; Εκεί δεν θα γνωμοδοτήσουν οι σύλλογοι;
Τι να πω. Είδαμε πολλά σενάρια και πού καταλήξαμε;

 
Εκπαιδευτικός
19 Μάιος 2017 21:38

Σιγά, ρε πατριώτες! Οδοστρωτήρες γίνατε. Τίποτε πια δεν σας ικανοποιεί. Είναι προφανές ότι αυτούσιο το νόμο (έκτρωμα) της Διαμαντοπούλου να έφερνε το υπουργείο, το ίδιο μένος θα βγάζατε. Προσφυγές, φασισμός, ύποπτες μεθοδεύσεις, ΣτΕ. Ό,τι βάζει ο νους του καθενός, το αραδιάζετε εδώ πέρα. Αδυνατώ να παρακολουθήσω αυτές τις ακραίες κραυγές. Τσακωθείτε λοιπόν ελεύθερα...

 
Γιάννης Πλατάρος
19 Μάιος 2017 21:56

Διάβαζα ήρεμα το ρεπορτάζ, ώσπου έφθασα στο σημείο που λέει:
«.........Επιπλέον, προβλέπεται, προς θεραπεία των αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας, ότι εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο (2) συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στην ίδια θέση διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., με επιλογή ή αναπλήρωση, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του σχολείου ή Ε.Κ. όπου υπηρετούν αλλά δύνανται σε κάθε περίπτωση να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε οποιοδήποτε άλλο. ........»
Δηλαδή:
-«Φύγετε επί τέλους κύριε; Εμείς πότε θα μπούμε; .....»
Αυτός είναι ένας χυδαίος και έκνομος αντισυνταγματικός τρόπος (δεν το λέω με το όνομά του τι είναι) για να απενεργοποιηθούν εκτός συναγωνισμού παλιοί και προσοντούχοι Διευθυντές. Σατανικός τρόπος, αλλά φυσικά προδήλως αντισυνταγματικός. Προδήλως παράνομος. Ένα παιδάκι 5 ετών αν κατά Μπρούνερ του εξηγήσεις τον αποκλεισμό θα το πει:
--Ζατί κύλιε; Τι κακό έχει κάνει;....
Οι κατά τόπους Δικηγορικοί Σύλλογοι πρέπει να ανακηρύξουν ως μέγα ευεργέτη τους του Υπουργείο Παιδείας!
Έχεις κάνεις 8 χρόνια ; Θα πάς για ισόβια θητεία; Έτσι κι αλλιώς το όριο σύνταξιοδότησης πάει φουλ για τα 70. Έχεις βρει Σχολείο κοντά στο σπίτι σου, έχεις τελειώσει με την συλλογή μορίων βελτίωσης, άντε.....αλλού! Στην οργανική σου! Έχεις οργανική ΕΔΩ; Την....πάτησες! ..... Άδειά σε μας την γωνιά! Δε θα πάρεις σύνταξη; Εμείς πότε θα γίνουμε αν δεν φύγεις εκτός συναγωνισμού εσύ; Δεν θα πάρουμε προσαύξηση υπολογισμού σύνταξης εμείς λόγω Διευθυντικής θητείας;
Ομολογώ, ότι δεν συνέχισα την ανάγνωση...
Έκανα τους ανωτέρω συνειρμούς...
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι σπρώχνονται για Σύνταξη... Θα πάει κάποιος για Μεντοριλίκι με 12 ώρες μάθημα σε 5-6 Σχολεία ή Υποδιευθυντής σε ένα με 14; μήπως είναι καλύτερη η σύνταξη;
Για να σοβαρευτούμε κύριοι:
Το διευρυμένο Συμβούλιο επιλογής είναι παράνομο, αφού έχει ως Πρόεδρο αντισυνταγματικώς τοποθετηθέντα λόγω αντισυνταγματικής διαδικασίας ψηφοφορίας αντισυνταγματικώς εκλεγέντων με ψηφοφορία εκλεκτόρων.
Δεν είναι δύσκολο να κατανοήσει κάποιος την προηγούμενη πρόταση.
Τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη η οποία εμπτύεται έργω από την Βουλή των Ελλήνων...

 
Στράτος
19 Μάιος 2017 22:21

@Γιάννης Πλατάρος
Γράφετε στο σχόλιό σας ότι "Ομολογώ, ότι δεν συνέχισα την ανάγνωση..." από το σημείο που αναφέρεται στο "πλαφόν" θητειών σε ένα συγκεκριμένο σχολείο. Πιο κάτω γράφετε ότι "Το διευρυμένο Συμβούλιο επιλογής είναι παράνομο, αφού έχει ως Πρόεδρο αντισυνταγματικώς τοποθετηθέντα λόγω αντισυνταγματικής διαδικασίας ψηφοφορίας αντισυνταγματικώς εκλεγέντων με ψηφοφορία εκλεκτόρων".

Αν δεν είχατε διακόψει την ανάγνωση του σχεδίου νόμου θα διαβάζατε λίγο πιο κάτω από το σημείο όπου σταματήσατε ότι "Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, στα Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της παρ.13 του άρθρου 16 ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρος, εκπαιδευτικός με τουλάχιστον εικοσαετή (20ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία που διαθέτει διοικητική εμπειρία σε θέση Διευθυντή Εκπαίδευσης και ως αναπληρωτής του εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. με τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία".

Επομένως δεν ορίζεται αυτονόητα Πρόεδρος του Συμβουλίου επιλογής ο τωρινός Διευθυντής Εκπαίδευσης. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψιν το βιογραφικό σας που υπάρχει στο διαδίκτυο, σας γράφω ότι θεωρητικά μπορείτε και εσείς να οριστείτε Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιλογής στη Μεσσηνία αφού διαθέτετε διοικητική εμπειρία σε θέση Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η τελική απόφαση βεβαίως εναπόκειται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος είναι και Μεσσήνιος.

 
Νίκος
19 Μάιος 2017 22:22

Τι το παίδευαν τόσον καιρό; Μπορούσαν να πουν "μετράνε τα χρόνια διδασκαλίας, τελεία και παύλα". Έβαλαν και λίγη σάλτσα με "ταβάνι" το 1 μόριο. Τέσσερα χρόνια στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ ή στο ΕΚΦΕ κλπ.; ίσον τίποτα (ή άντε να πάρεις ένα μόριο να έχεις να πορεύεσαι και να μη μας σκοτίζεις). Τέσσερα χρόνια διδασκαλίας; (οτιδήποτε διδασκαλίας). Τί λες βρε παιδί μου, είσαι θεός, σαν να έκανες διδακτορικό, πάρε 4 μόρια.
Αλλά πονηρός ο βλάχος (διάβαζε: οι ΕΛΜΕτζήδες). Βάλε και 10 χρόνια προαπαιτούμενα με μηδέν μοριοδότηση, για να κόψεις και τον δρόμο στους οποιουσδήποτε νέους (των 40 ή 50 ετών).

Αθλιότητα!

 
Άγνωστος
19 Μάιος 2017 22:44

Από μια πρώτη ανάγνωση, αν διάβασα καλά, η μοριοδότηση στις ΤΠΕ (0,5 μ.), στο Διδασκαλείο (2 μ.) και στο επίπεδο άνω του Β2 στην ξένη γλώσσα (1 μ.) παραμένει ως έχει, από τον νόμο των Μπαλτά-Κουράκη. Κάνω κάποιο λάθος;

 
Γιάννης Πλατάρος
19 Μάιος 2017 23:00

Δυστυχώς διάβασα και τα υπόλοιπα.
Μένω στον τρόπο ορισμού του Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών:
ΔΕΝ βάζουν τον νυν Διευθυντή Εκπαίδευσης!
Τον.....Φωτογραφίζουν!
«Άνω των 20 ετών διδακτικής με ΕΜΠΕΙΡΙΑ Διευθυντή Εκπαίδευσης!»
Για να παρακαμφθεί μάλιστα το Σ.τ.Ε. κάνουν το εξής Μακιαβελικό:
ΔΕΝ ΛΕΝΕ «ΘΗΤΕΙΑ» διότι η θητεία είναι ΑΚΥΡΗ!!!!!!
Λένε «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» !!!
Ας μην ήταν κανονικός Διευθυντής , ας ήταν παράνομος, ας ήταν άκυρος!
Η υπερασπιστική γραμμή του Υπουργείου στα δικαστήρια για την φωτογραφική του διάταξη, θα είναι ότι «Σωστά , δεν θεωρείται ότι έχει ΘΗΤΕΙΑ -ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....Έχει όμως αναμφισβήτητη εμπειροτεχνία , εμπειρία της θέσης, αφού ήταν σε αυτή την καρέκλα.
Θα τους πείσουν τους κουτούς εισαγγελείς με το επιχείρημα;
Ομολογώ, ότι θυμήθηκα τον..... Νίκο Ξανθόπουλο (!) που πήγε να διαμαρτυρηθεί για ένα δημοσίευμα εφημερίδας όπου δυσφημίζετο και ο Εκδότης του εξέφρασε την συμπάθειά του για την αγραμματοσύνη του, που δεν πρόσεξε ένα κόμμα που άλλαζε όλο το....νόημα! ΑΡΡΕΝ ΟΥ ΘΗΛΥ! ΗΞΕΙΣ ΑΦΗΞΕΙΣ ΟΥ ΕΝ ΤΩ ΠΟΛΕΜΩ ΘΝΗΞΕΙΣ! Πού είναι το κόμμα;
Νομίζω ότι το κόμμα είναι σε κώμα........
Και επειδή το παραπάνω είναι φτηνό λογοπαίγνιο, ας δώσουμε στους φιλολόγους ένα παράδειγμα (....πολλά!) όπου το κόμμα αλλάζει την σημασία μιας φράσης όπως την ακούμε ίδια ακουστικά:
1) Και μάλωνε ζωγράφιζε.
2) Και μάλλον εζωγράφιζε.
3) Και μ΄άλλον εζωγράφισε.
4) Κεμάλ, ον εζωγράφιζε.
5) Κεμάλ, όνε, ζωγράφιζε!
6) Κεμάλ όνε, ζω! γράφιζε!
7) Και Μαλ, όνε , ζωγράφιζε...
8 ) Κ.Ε.Μ. άλλον εζωγράφιζε...
Για παραδείγματα δημιουργικής γραφής δικολάβων vs Σ.τ.Ε.
Η ζωή είναι ωραία!
Η Ζωή τάχει μάλλον, η Ζωή τάχει με άλλον μάλλον, μ΄άλλον.
Πρέπει όλο αυτό το μασκαριλίκι να το δούμε όπως ο Σεφερλής που ό,τι υπερβολικό κι αν κάνε ι στην επιθεώρηση η ζωή θα τον ξεπεράσει....

 
Γιάννης Πλατάρος
19 Μάιος 2017 23:07

@ Στράτος
Ναι είναι αλήθεια, ότι για την Μεσσηνία, δύο πρόσωπα μπαίνουν μπαίνουν στην φωτογραφία . Ένα είναι ο ....υποφαινόμενος.
Τα ενδεχόμενα είναι δύο, αλλά όχι ισοπίθανα.
Εμείς έχουμε «μηδενική πιθανότητα», όχι διότι είμαστε το «αδύνατο ενδεχόμενο» αλλά διότι απλώς δνε ανήκουμε στον....δειγματόχωρο!

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
19 Μάιος 2017 23:15

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Και οι καλοι εκπαιδευτικοί, κάθε δυο χρόνια να αλλάζουν σχολείο έτσι ώστε να επωφελούνται όλο και περισσότερα σχολεία από τις ικανότητές τους!!!!!!

 
Πέτρος
19 Μάιος 2017 23:29

οι Συνάδελφοι που υπηρετούν μέχρι τώρα σε 1/θ, 2/θ, 3/θ σχολεία και θέλουν να βάλουν υποψηφιότητα από ποιόν σύλλογο θα πάρουν γνωμοδότηση; Η μήπως τους αποκλείουμε από την διαδικασία??

 
konstantinos
19 Μάιος 2017 23:37

Tελικά το Διδασκαλείο παίρνει μόρια?

 
Freeman
19 Μάιος 2017 23:58

Για να δούμε λίγο τι λογική. Ένας που έχει Master στα μαθηματικά και διδακτορικό στα μαθηματικά παίρνει 5 μονάδες. Άλλος που έχει master στα παιδαγωγικά και διδακτορικό στα μαθηματικά παίρνει 5 μονάδες. Τρίτος που έχει διδακτορικό στα παιδαγωγικά και διδακτορικό στα μαθηματικά παίρνει .... 4 μονάδες . Καλά κατάλαβα; Μήπως πρέπει να διορθωθεί;

 
sταυρος
20 Μάιος 2017 00:03

Το διδασκαλείο από ότι φαίνεται παίρνει 1 μόριο

 
Καραμ. Ιωάννης
20 Μάιος 2017 00:15

Φτάνοντας στο σημείο 7 β) του σχεδίου νόμου διαβάζουμε:
β) Η περ. α΄ της παρ.4 του άρθρου 18 του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν.4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά ή όπου ανήκει η σχολική μονάδα ή Ε.Κ όπου υπηρετούν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, με σειρά προτίμησης.
Αυτό σημαίνει ότι δικαίωμα υποψηφιότητας σε μία συγκεκριμένη Διεύθυνση έχουν μόνο οι συνάδελφοι που είτε ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση αυτή, είτε κατά τη φετινή χρονιά υπηρετούν αποσπασμένοι σε οποιαδήποτε θέση στη Διεύθυνση αυτή, ανήκοντες ασφαλώς οργανικά σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ. Αποκλείονται επομένως όσοι φέτος υπηρετούν στην οργανική τους και η οποία είναι μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους. Δίνεται δηλαδή το δικαίωμα στους συναδέλφους που για διάφορους λόγους (αποσπασμένοι σε φορείς, εκλεγμένοι ΟΤΑ, σύζυγοι δικαστικών, σωμάτων ασφαλείας κλπ) έτυχε φέτος να εργάζονται αποσπασμένοι στον τόπο της διαμονής τους, εκμηδενίζεται όμως το δικαίωμα σε αυτούς που υπηρετούν ίσως και μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο τους, τονίζοντας στο σημείο αυτό και τις ελάχιστες πλέον ελπίδες όχι μόνο μετάθεσης αλλά και απόσπασης στην περιοχή κατοικίας τους.
Διασφαλίζεται άραγε στην περίπτωσή μας η πολυδιαφημιζόμενη από την παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ισότητα και παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους; Ασφαλώς και όχι. Αν πραγματικά η ηγεσία του Υπουργείου θέλει να εφαρμόσει τα λεγόμενά της περί ισότητας και ίσων ευκαιριών στο αντίστοιχο εδάφιο, απαιτείται να δοθεί στον κάθε υποψήφιο η δυνατότητα να επιλέγει ασφαλώς μία και μόνο συγκεκριμένη Διεύθυνση, ανεξάρτητα όμως από την οργανική του θέση του, διεκδικώντας, όπως πολύ σωστά ορίστηκε στο παρών σχέδιο νόμου, απεριόριστο αριθμό σχολικών μονάδων.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ