Placeholder

ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ο υπουργός συνάντησε τους “πάντες” εκτός από τους Σχολικούς Συμβούλους (ΠΕΣΣ)

Σχολικοί Σύμβουλοι σε ρόλο “κριτικού φίλου “
Δημοσίευση: 17/07/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ερωτηματικά προκαλεί η στάση του Κώστα Γαβρόγλου απέναντι στους Σχολικούς Συμβούλους,καθώς ο ίδιος στην οκτάμηνη θητεία  του ως υπουργός Παιδείας, δέχθηκε να συναντήσει και τον πιο μικρό Σύλλογο, όχι όμως την Πανελλήνια Ενωση Σχολικών Συμβούλων.

Αρκετοί είναι εκείνοι που δίνουν διάφορες ερμηνείες ως προς τη στάση του υπουργού Παιδείας, με κυρίαρχη ότι στις προθέσεις της Κυβέρνησης είναι η κατάργηση του θεσμού με τη σημερινή του μορφή.

Η Πανελλήνια Ενωση Σχολικών Συμβούλων, παρά τα αιτήματα για συνάντηση με τον υπουργό παιδείας, κατάφερε μέχρι σήμερα να δει τη Διευθύντρια του υπουργού και τον Γενικό Γραμματέα Γιάννη Παντή.

Στα σημαντικά ζητήματα όπως οι αλλαγές στο Λύκειο και στο νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ, η ΠΕΣΣ δεν κλήθηκε δια ζώσης να διατυπώσει τους προβληματισμούς της. Ετσι , προ ημερών, αναγκάστηκε να στείλει γραπτώς τις προτάσεις της προς τον υπουργό Παιδείας.

Οι νυν Σχολικοί Σύμβουλοι, έχουν πάρει   παράταση της θητείας    μέχρι την ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής  νέων  και τοποθέτησης τους  .

Στις προθέσεις του υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου είναι:

Α. Οι νυν Σχολικοί Σύμβουλοι να “παίξουν” ενεργό ρόλο στην αυτοαξιολόγηση (αποτίμηση)  των σχολικών μονάδων που αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

Β. Μετά από διάλογο που θα διεξαχθεί μαζί με το νέο σύστημα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης να θεσμοθετηθεί το νέο πλαίσιο καθηκοντολογίου των Σχολικών Συμβούλων

Γ. Να γίνουν οι επόμενες κρίσεις των Σχολικών Συμβούλων μαζί με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης  .

Στη συνάντηση με τον Γ. Παντή

Υπενθυμίζεται ότι   το ΔΣ της Πανελλήνιας Ενωσης Σχολικών Συμβούλων στη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας Γιάννη Παντή, δέχθηκε  
ερωτήματα  που  περιστρέφονταν, γύρω απο :

1. Ποιες είναι οι σχέσεις των Σχολικών Συμβούλων  με τους εκπαιδευτικούς;

2. Ποια είναι η σχέση των Σχολικών Συμβούλων με το ΙΕΠ και το υπουργείο Παιδείας;

3.  Υπάρχει τρόπος να εφαρμοστεί  η  εκπαιδευτική πολιτική του υπουργείου Παιδείας από τους Σχολικούς Συμβούλους;

4. Από ποιον παίρνει εντολές ο Σχολικός Σύμβουλος;

5. Ποια είναι η σχέση των Σχολικών Συμβούλων με τους γονείς και μαθητές;

6. Όταν οι Σχολικοί Σύμβουλοι εντοπίζουν εκπαιδευτικούς που χρειάζονται επιμόρφωση υπάρχει τρόπος   να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα;

Σχολικοί Σύμβουλοι σε ρόλο “κριτικού φίλου “- Εισήγηση της Αρχής για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στον υπουργό Παιδείας

Tην εισαγωγή του θεσμού του «Κριτικού Φίλου» τον οποία να αναλάβουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι, εισηγείται η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. (Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), στον υπουργό παιδείας Κώστα  Γαβρόγλου, σύμφωνα με την έκθεση που παρουσίασε πρόσφατα, κατ αποκλειστικότητα, το esos.

Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.  κρίνει ότι   οι επαγγελματικές «κοινότητες μάθησης» είναι αναγκαίο, να έχουν την εξωτερική στήριξη ενός κριτικού φίλου», ο οποίος δεν θα καθορίζει επιλογές, αλλά θα βοηθά τα μέλη της επαγγελματικής «κοινότητας μάθησης» να προβούν σε συνειδητές και επεξεργασμένες επιλογές και δράσεις, προσφέροντας υποστηρικτική ανατροφοδότηση, νέες ιδέες και διαφορετικές οπτικές, προβληματίζοντας για επιλογές και κρίσεις, προτείνοντας εναλλακτικές προσεγγίσεις.

Απώτερος σκοπός αυτού του νέου θεσμού θα είναι   να βοηθήσει τα μέλη της ομάδας να κατανοήσουν βαθύτερα τους στόχους τους και τις διαφορετικές πτυχές του ρόλου τους, απαλλαγμένοι από αυτοαναφορικότητες και υποκειμενικές αλληλο-επιβεβαιώσεις, που αποφεύγουν τα κρίσιμα και τα προβληματικά.

Το  ρόλο του «κριτικού φίλου» στο   εκπαιδευτικό σύστημα η   Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.    προτείνει να αναλάβει ο Σχολικός Σύμβουλος (Παιδαγωγικής Ευθύνης), ο οποίος εκ της θέσης του, σε πλαίσιο υποστηρικτικής ανατροφοδότησης και υπό την προϋπόθεση αυτού του πλαισίου, μπορεί να λειτουργήσει ως «κριτικός φίλος».

Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.    τονίζει  ότι:

Α.  Σχολικός Σύμβουλος έχει ικανοποιητική γνώση του πεδίου των σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης του, γνώση που αποτελεί μία ακόμη προϋπόθεση για τον ρόλο του «κριτικού φίλου».

Β. Ο Σχολικός Σύμβουλος λογίζεται ως «εσωτερικός» στη Σχολική Μονάδα με την έννοια ότι εκ του ρόλου του και του καθηκοντολογίου του συμβάλλει στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι των σχολείων ευθύνης του, σημαντική διάσταση του οποίου (γίγνεσθαι) είναι ο προγραμματισμός δράσεων, η υλοποίηση τους και η (αυτο-)αξιολόγησή τους από τους συμμετέχοντες σε αυτές. Ταυτόχρονα, διατηρεί και τη δυνατότητα μίας «δεύτερης ματιάς», καθώς και της πρότασης διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων ή και οπτικών θέασης των πραγμάτων από τη σκοπιά άλλων μελών της σχολικής κοινότητας, που δεν συμμετέχουν στη διαδικασία. Όταν, όμως, ο Σύλλογος Διδασκόντων το κρίνει σκόπιμο, μπορεί μαθητές μεγάλης ηλικίας, γονείς και κοινοτικοί φορείς, πέραν του Σχολικού Συμβουλίου, να κληθούν να καταθέσουν τις προτάσεις και τις απόψεις τους.

Ανακεφαλαιώνοντας τα του ρόλου του Σχολικού Συμβούλου ως «κριτικού φίλου», η  Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.  επισημαίνει    ότι ο Σχολικός Σύμβουλος στο συνεχές «εξωτερίκός-εσωτερικός» αξιολογητής είναι πλησιέστερα στο «εσωτερικός», στο συνεχές «ανακεφαλαιωηκή-διαμορφωτική» αξιολόγηση ο ρόλος του είναι πλησιέστερος στη διαμορφωτική και, τέλος, στο συνεχές «εκ των άνω προς τα κάτω-από το κάτω κρος τα άνω», επίσης, τείνει προς το δεύτερο. Σε αυτά τα τρία είδη συνεχούς, που διαμορφώνουν τη φύση, τον ρόλο και τα λοιπά στοιχεία ταυτότητας της αξιολόγησης, ο Σχολικός Σύμβουλος τοποθετείται σε σημεία που του επιτρέπουν να αναλάβει ρόλο «κριτικού φίλου».

Αναφορικά με τη χρήση των αυτο-αξιολογικών εκθέσεων η .ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.  εισηγείται    να αξιοποιούνται ενδο-υπηρεσιακά για ανατροφοδότηση και να δημοσιοποιούνται μόνο με απόφαση της Σχολικής Μονάδας και όχι από κεντρικό φορέα, προς αποφυγή συγκριτικών κατατάξεων. Περισσότερα στοιχεία για την οργάνωση και την υλοποίηση της αυτοαξιολόγησης παρατίθενται στην επόμενη ενότητα, με θέμα την αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας.

Εσωτερική- εξωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων

Τέλος, η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., αρμόδια κατά νόμο τόσο για την εσωτερική αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση), όσο και για την εξωτερική αξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας, θεωρεί ότι

1. Η αυτοαξιολόγηση είναι σημαντικότερη της εξωτερικής αξιολόγησης και επισημαίνει ότι η πρώτη πρέπει να προηγηθεί και να στηριχθεί πολύτροπα.

2. Καθώς οι δύο αυτές μορφές αξιολόγησης επιτελούν διαφορετικό ρόλο, μπορεί στο μέλλον και, αφού έχει εμπεδωθεί κουλτούρα αξιολόγησης, να συνδυαστούν οι εν λόγω μορφές, με την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι δεν θα έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα για τις Σχολικές Μονάδες και τους εκπαιδευτικούς

3.    Για τη στήριξη της εσωτερικής αξιολόγησης (αυτοαξιολόγησης) της Σχολικής Μονάδας και ειδικότερα για τη στήριξη των Σχολικών Συμβούλων στον ρόλο του «κριτικού φίλου» η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. μπορεί να ετοιμάσει επιμορφωτικό υλικό και σε συνεργασία με το ΙΕΠ να στηρίξει την επιμόρφωση της Σχολικών Συμβούλων.

4.    Πρόταση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. είναι να συνεργάζεται θεσμικά για το θέμα του «κριτικού φίλου» και της εσωτερικής αξιολόγησης, γενικότερα, με τους 26 Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης (ΠΕΠΚΑ) και, έμμεσα, διαμέσου των ΠΕΠΚΑ με τους Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ακόμη, η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., μέσω της επεξεργασίας των εκθέσεων αυτοαξιολόγησης    μπορεί να εντοπίσει και να κωδικοποιήσει τις «καλές πρακτικές» που εφαρμόζονται μέσα σε διαφορετικά κοινωνικο-πολιτισμικά πλαίσια.

 

Σχόλια (8)

 
Δημήτρης
17 Ιουλ 2017 11:32

Εφόσον γίνουν οι επόμενες κρίσεις των Σχολικών Συμβούλων μαζί με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης θα υπάρχει στην Ελλάδα η εξής παγκόσμια πρωτοτυπία: μία θητεία τεσσάρων ετών γίνεται με μαγικό τρόπο οκτώ έτη! Αναρωτιέμαι λοιπόν πως θα μπορέσουν να έχουν ενεργό ρόλο στην αξιολόγηση ή να είναι "κριτικοί φίλοι", όταν το κύρος τους φαίνεται να έχει τρωθεί ανεπανόρθωτα με τις συνεχείς παρατάσεις της θητείας τους, με συνέπεια πολλοί προέρχονται από τον περιβόητο πίνακα, επειδή αποχώρησαν οι σύμβουλοι που είχαν επιλεγεί, χωρίς να έχουν πολλά προσόντα, και σε περιπτώσεις από τα λιγότερα επιστημονικά και παιδαγωγικά προσόντα από τον Διευθυντή του σχολείου στο οποίο θα κληθούν να εποπτεύσουν .

 
Δυστοκία
17 Ιουλ 2017 13:36

Mην ανησυχείτε ...οι πίνακες Σχ.Συμβούλων δεν είναι σε ισχύ.Επιπροσθέτως, απορώ που ακόμη θετετε θέμα "τυπικών επιστημονικών"προσόντων όταν ήδη είναι ορατό ότι τα στελέχη ΠΙΑ πρέπει να ΜΗΝ έχουν περισσότερα επιστήμ.προσοντα από τους εκπαιδευτικούς που "εποπτεύουν"(sic).....θα τα ρίξουν όλοι στο τζάκι γιατί αλλιώς.....στην πυρά οι ίδιοι!!!

 
serker
17 Ιουλ 2017 14:12

Αν σας παρηγορεί, σας ενημερώνω ότι δεν είστε οι μόνοι που δεν συνάντησε ο υπουργός παιδείας . Εδώ δεν συνάντησε και αρνείται να συναντήσει τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης την Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΟΛΤΕΕ). Αλλά (δεν) φταίει αυτός, γνωρίζουν οι παροικούντες του Υπουργείου Παιδείας.

 
Τέλμα
17 Ιουλ 2017 17:25

Διευθύνω ένα σχολείο. Από το 2011 έχω υποβληθεί σε τρεις κρίσεις (με την τωρινή) για αυτή τη θέση. Η απορία μου είναι πως θα κρίνει εμένα και τους συναδέλφους μου, κατά την αξιολόγηση, ο Σχολικός Σύμβουλος που έχει να κριθεί από το 2011; Πως δηλαδή θα ζητήσει να κάνει αξιολόγηση αυτός που δεν έχει αξιολογηθεί καθόλου τα τελευταία χρόνια και από κανέναν για τη θέση που κατέχει; Δεν είναι αντιπαιδαγωγικό και άδικο;

 
Καλοκαίρι2017
18 Ιουλ 2017 01:35

Κύριε/α "Τέλμα" δεν είστε καλά πληροφορημένος/η ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι έχουν ήδη αξιολογιθεί τον Αύγουστο του 2014 και έλαβαν και βαθμολογία αν δεν κάνω λάθος..

 
EKP
18 Ιουλ 2017 11:39

@Kαλοκαίρι 2017 .Συγχέεις ανόμοια πράγματα.Η αξιολόγηση που αναφέρεις του Αυγούστου του 2014 έγινε από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους Προισταμένους Επιστημονικής Καθοδήγησης των Περιφερειών και απεστάλει στο ΙΕΠ και λόγω κυβερνητικής αλλαγής ετέθη στο αρχείο.Με την λογική σου τότε αξιολογήθηκαν από τα ίδια άτομα και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και συνεπώς ,πάντα κατά τα γραφόμενά σου,δεν έπρεπε να γίνουν επιλογές και για αυτούς το 2016 αλλά να παραμείνουν ,όπως οι Σχολικοί Σύμβουλοι,στη θέση τους αφού αξιολογήθηκαν όλοι μαζί τον Αύγουστο του 2014 κάτι που δεν έγινε και συνεπώς κατά την άποψή σου υπήρξε οφθαλμοφανής διάκριση.Να υπενθυμίσω ότι τότε "αξιολογήθηκαν "και οι Διευθυντές των σχολείων .
Άλλο λοιπόν αξιολόγηση που τέθηκε και στο αρχείο σαν μη γενόμενη ποτέ και άλλο επιλογές στις οποίες υπάρχουν και διαγωνίζονται πολλοί υποψήφιοι για την ίδια θέση.Ο/η @Τέλμα είναι σαφής/έστατη.Από το 2011 βρίσκεται στην 3η επιλογή του/της για την ίδια θέση ,οι Διευθυντές Εκπαίδευσης του χρόνου θα είναι και αυτοί στην 3η επιλογή και οι Σχολικοί Σύμβουλοι που μετέχουν στα συμβούλια επιλογής -αξιολόγησής τους ,έχουν να επιλεγούν ,χωρίς να έχουν την παραμικρή ευθύνη οι ίδιοι για αυτό,από το 2011 και αν γίνουν επιλογές του χρόνου η διαρκής παράταση της θητείας τους ,χωρίς να φταίνε,θα ισοφαρισθεί με την 4ετή θητεία τους και συνεπώς θα πλησιάσει την 8ετία κάτι το παγκοσμίως και εγχωρίως πρωτοφανές.Τονίζω και πάλι ότι για αυτό δεν ευθύνονται οι Σύμβουλοι που έπρεπε όμως να το ζητούν επιτακτικά.

 
iremias
18 Ιουλ 2017 13:29

Προς Τέλμα: Καλά είσαι Διευθυντής σχολείου και δεν γνωρίζεις ποιοι αξιολογήθηκαν και ποιοι όχι.;Οι Σύμβουλοι φταίνε για τις παρατάσεις; Κάτι "πταίει" μου φαίνεται!!

 
Καλοκαίρι2017
18 Ιουλ 2017 22:24

Μάλλον κ. (iremias) !!!! Απο όλα όσα έχω διαβάσει καταλήγω στο συμπέρασμα « όσα δε φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια…»
Οι αλεπούδες δεν είναι γατιά, να πιάνονται με τα νύχια τους και ν’ ανεβαίνουν όπου τους αρέσει. Ωστόσο, δοκίμασε κάμποσες φορές. Πιάστηκε από δω, πιάστηκε από κει, τίποτα δεν κατάφερνε. Καθότανε μόνο κάτω, σήκωνε τα μάτια της στα σταφύλια, τα κοίταζε καλά καλά κι ο καημός τους την έτρωγε.

Στα κατατελευταία απελπισμένη, για να παρηγορηθεί, κορόιδεψε η ίδια τον εαυτό της:
– Δε βαριέσαι, δεν πειράζει, ας πάμε παρακάτω… Εξάλλου, αυτά δεν τρώγονται. Αγίνωτα είναι ακόμη…
Τα σταφύλια, ακούγοντάς τη, μοιάζανε να την ειρωνεύονται, να την περιγελούν:
– Ακούς εκεί… Είμαστε, λέει, αγίνωτα! Εμείς, κυρα-αλεπού, αγίνωτα δεν είμαστε. Γλυκά, σαν το μέλι, είμαστε! Μα, αφού δε μας φτάνεις, τι να πεις… μας λες αγίνωτα, για να ξεγελάσεις την ανημποριά σου!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ