Placeholder

ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

“Κρίσεις” Σχολικών Συμβούλων από το Σεπτέμβριο

Νέος νόμος για τις κρίσεις και το καθηκοντολόγιο των Σχολικών Συμβούλων
Δημοσίευση: 10/08/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν οι “κρίσεις” για την επιλογή των νέων Σχολικών Συμβούλων και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί πριν τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα ένας εκ των 13 Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης απέστειλε ενημερωτικό σημείωμα προς τους Σχολικούς Συμβούλους της Περιφέρειάς του, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει:

“Με την ευκαιρία, σας ενημερώνω, ότι σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες από το ΥΠΠΕΘ, η επιλογή των νέων σχολικών συμβούλων θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2017”.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με πληροφορίες του esos, ήδη εργάζεται, έχοντας ως “μπούσουλα” την πρόταση της ΑΔΙΠΔΕ, για τη σύνταξη του νέου νόμου που θα διέπει τις διαδικασίες επιλογής των Σχολικών Συμβούλων, καθώς και του νέου καθηκοντολογίου”.

Σχολικοί Σύμβουλοι σε ρόλο “κριτικού φίλου “- Εισήγηση της Αρχής για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στον υπουργό Παιδείας

Tην εισαγωγή του θεσμού του «Κριτικού Φίλου» τον οποία να αναλάβουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι, εισηγείται η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. (Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), στον υπουργό παιδείας Κώστα  Γαβρόγλου, σύμφωνα με την έκθεση που παρουσίασε πρόσφατα, κατ αποκλειστικότητα, το esos.

Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.  κρίνει ότι   οι επαγγελματικές «κοινότητες μάθησης» είναι αναγκαίο, να έχουν την εξωτερική στήριξη ενός κριτικού φίλου», ο οποίος δεν θα καθορίζει επιλογές, αλλά θα βοηθά τα μέλη της επαγγελματικής «κοινότητας μάθησης» να προβούν σε συνειδητές και επεξεργασμένες επιλογές και δράσεις, προσφέροντας υποστηρικτική ανατροφοδότηση, νέες ιδέες και διαφορετικές οπτικές, προβληματίζοντας για επιλογές και κρίσεις, προτείνοντας εναλλακτικές προσεγγίσεις.

Απώτερος σκοπός αυτού του νέου θεσμού θα είναι   να βοηθήσει τα μέλη της ομάδας να κατανοήσουν βαθύτερα τους στόχους τους και τις διαφορετικές πτυχές του ρόλου τους, απαλλαγμένοι από αυτοαναφορικότητες και υποκειμενικές αλληλο-επιβεβαιώσεις, που αποφεύγουν τα κρίσιμα και τα προβληματικά.

Το  ρόλο του «κριτικού φίλου» στο   εκπαιδευτικό σύστημα η   Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.    προτείνει να αναλάβει ο Σχολικός Σύμβουλος (Παιδαγωγικής Ευθύνης), ο οποίος εκ της θέσης του, σε πλαίσιο υποστηρικτικής ανατροφοδότησης και υπό την προϋπόθεση αυτού του πλαισίου, μπορεί να λειτουργήσει ως «κριτικός φίλος».

Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.    τονίζει  ότι:

Α.  Σχολικός Σύμβουλος έχει ικανοποιητική γνώση του πεδίου των σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης του, γνώση που αποτελεί μία ακόμη προϋπόθεση για τον ρόλο του «κριτικού φίλου».

Β. Ο Σχολικός Σύμβουλος λογίζεται ως «εσωτερικός» στη Σχολική Μονάδα με την έννοια ότι εκ του ρόλου του και του καθηκοντολογίου του συμβάλλει στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι των σχολείων ευθύνης του, σημαντική διάσταση του οποίου (γίγνεσθαι) είναι ο προγραμματισμός δράσεων, η υλοποίηση τους και η (αυτο-)αξιολόγησή τους από τους συμμετέχοντες σε αυτές. Ταυτόχρονα, διατηρεί και τη δυνατότητα μίας «δεύτερης ματιάς», καθώς και της πρότασης διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων ή και οπτικών θέασης των πραγμάτων από τη σκοπιά άλλων μελών της σχολικής κοινότητας, που δεν συμμετέχουν στη διαδικασία. Όταν, όμως, ο Σύλλογος Διδασκόντων το κρίνει σκόπιμο, μπορεί μαθητές μεγάλης ηλικίας, γονείς και κοινοτικοί φορείς, πέραν του Σχολικού Συμβουλίου, να κληθούν να καταθέσουν τις προτάσεις και τις απόψεις τους.

Ανακεφαλαιώνοντας τα του ρόλου του Σχολικού Συμβούλου ως «κριτικού φίλου», η  Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.  επισημαίνει    ότι ο Σχολικός Σύμβουλος στο συνεχές «εξωτερίκός-εσωτερικός» αξιολογητής είναι πλησιέστερα στο «εσωτερικός», στο συνεχές «ανακεφαλαιωηκή-διαμορφωτική» αξιολόγηση ο ρόλος του είναι πλησιέστερος στη διαμορφωτική και, τέλος, στο συνεχές «εκ των άνω προς τα κάτω-από το κάτω κρος τα άνω», επίσης, τείνει προς το δεύτερο. Σε αυτά τα τρία είδη συνεχούς, που διαμορφώνουν τη φύση, τον ρόλο και τα λοιπά στοιχεία ταυτότητας της αξιολόγησης, ο Σχολικός Σύμβουλος τοποθετείται σε σημεία που του επιτρέπουν να αναλάβει ρόλο «κριτικού φίλου».

Αναφορικά με τη χρήση των αυτο-αξιολογικών εκθέσεων η .ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.  εισηγείται    να αξιοποιούνται ενδο-υπηρεσιακά για ανατροφοδότηση και να δημοσιοποιούνται μόνο με απόφαση της Σχολικής Μονάδας και όχι από κεντρικό φορέα, προς αποφυγή συγκριτικών κατατάξεων. Περισσότερα στοιχεία για την οργάνωση και την υλοποίηση της αυτοαξιολόγησης παρατίθενται στην επόμενη ενότητα, με θέμα την αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας.

Εσωτερική- εξωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων

Τέλος, η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., αρμόδια κατά νόμο τόσο για την εσωτερική αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση), όσο και για την εξωτερική αξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας, θεωρεί ότι

1. Η αυτοαξιολόγηση είναι σημαντικότερη της εξωτερικής αξιολόγησης και επισημαίνει ότι η πρώτη πρέπει να προηγηθεί και να στηριχθεί πολύτροπα.

2. Καθώς οι δύο αυτές μορφές αξιολόγησης επιτελούν διαφορετικό ρόλο, μπορεί στο μέλλον και, αφού έχει εμπεδωθεί κουλτούρα αξιολόγησης, να συνδυαστούν οι εν λόγω μορφές, με την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι δεν θα έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα για τις Σχολικές Μονάδες και τους εκπαιδευτικούς

3.   Για τη στήριξη της εσωτερικής αξιολόγησης (αυτοαξιολόγησης) της Σχολικής Μονάδας και ειδικότερα για τη στήριξη των Σχολικών Συμβούλων στον ρόλο του «κριτικού φίλου» η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. μπορεί να ετοιμάσει επιμορφωτικό υλικό και σε συνεργασία με το ΙΕΠ να στηρίξει την επιμόρφωση της Σχολικών Συμβούλων.

4.   Πρόταση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. είναι να συνεργάζεται θεσμικά για το θέμα του «κριτικού φίλου» και της εσωτερικής αξιολόγησης, γενικότερα, με τους 26 Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης (ΠΕΠΚΑ) και, έμμεσα, διαμέσου των ΠΕΠΚΑ με τους Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ακόμη, η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., μέσω της επεξεργασίας των εκθέσεων αυτοαξιολόγησης    μπορεί να εντοπίσει και να κωδικοποιήσει τις «καλές πρακτικές» που εφαρμόζονται μέσα σε διαφορετικά κοινωνικο-πολιτισμικά πλαίσια.

 

 

Σχόλια (34)

 
Εκπαιδευτικός σε κρίση
10 Αυγ 2017 08:17

Μακάρι να γίνει έτσι. Δεν πάει άλλο! Οι συνεχείς παρατάσεις θητείας των Σχολικών Συμβούλων έχουν καταντήσει το πλέον κακόγουστο αφήγημα της εκπαίδευσης!

 
Εκπαιδευτικός
10 Αυγ 2017 09:16

Ελπίζω πως στις επερχόμενες κρίσεις σχολικών συμβούλων να θεσπιστεί ως ένα από τα αξιολογικά κριτήρια η αιτιολογημένη κρίση των εκπαιδευτικών της αντίστοιχης ειδικότητας. Είναι καιρός να τεθούν συγκεκριμένα πλαίσια στη δράση των σχολικών συμβούλων. Και είναι καιρός να αποφασιστεί η υποχρέωσή τους να προσφέρουν διδακτικό έργο. Αυτοί το οφείλουν αυτό ως εκ του έργου τους πολύ περισσότερο από τους διευθυντές των σχολείων, οι οποίοι σηκώνουν πολύ βαρύτερο εργασιακό φορτίο.

 
Υποψήφιος με PhD και 2 Μaster
10 Αυγ 2017 10:44

Και το όνομα αυτού; Ή δεν τον βάφτισαν τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ακόμα; «Μην είναι ο Γιώργος μην είναι ο Κώστας …….».
Όχι τίποτε άλλο απλά να καταλάβουμε πόσο έγκυρες είναι οι πληροφορίες από το ΥΠΠΕΘ!!Αλλά και έτσι αν είναι ποιόν Σεπτέμβριο όμως του 2017 ή του 2027;. Εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουν………

 
διαιτητης
10 Αυγ 2017 10:59

παράταση 4 χρόνια ακόμα ......χωρίς βιασύνη μια χαρά!

 
Υποψήφιος με PhD και 2 Μaster
10 Αυγ 2017 11:00

Σε παρακαλώ «Εκπαιδευτικέ σε κρίση» πες μου ένα καλόγουστο αφήγημα της εκπαίδευσης το έχω πολύ ανάγκη. Μήπως το μένος σου για τους Σχολικούς Συμβούλους εξηγείται με αυτό που λέει ο λαός «όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια»;

 
Σεβαστη
10 Αυγ 2017 12:39

Τον Ιανουάριο του 2016 έληγε η τετραετής θητεία των ΝΥΝ σχολικών συμβούλων. Έχει περάσει σχεδόν είκοσι μήνες απο τη λήξη της θητείας κι ακόμη δεν έχει καν συζητηθεί ο θρυλλούμενος επαναπροσδιορισμός του θεσμού. Με βάση τη σχετική εμπειρία απο τις προηγούμενες κρίσεις αλλά και από τους απελπιςτικά βραδείς ρυθμούς της παρούσας κυβέρνησης είναι βέβαιο πως οι ΝΥΝ ΣΣ θα την "καβατζάρουν" τη διετία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θέση, επίδομα και μόρια για τους ίδιους. Μη ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού. Απελπισία των εν αναμονή και εν δυνάμει εκπαιδευτικών. Κυρίως όμως, τέλμα απο την έλλειψη αποφασιστικότητας εκ μέρους της ηγεσίας...

 
εκπ/κός
10 Αυγ 2017 13:29

@ Υποψήφιος με PhD και 2 Μaster

το ότι κοντεύουν να κάνουν άλλη μια θητεία (μια 4ετία) με αυτές τις συνεχείς παρατάσεις είναι φυσιολογικό;

 
Δικαιος
10 Αυγ 2017 15:51

Δεν βλέπω κανένα μένος από τον "Εκπαιδευτικό σε κρίση". Την αλήθεια λέει.

Απ την άλλη 'Υποψήφιε με @@" δεν πρέπει να διαφωνείς. Με τόσα προσόντα πρέπει να γίνεις ΣΣ.

 
Υποψήφιος με 2 PhD και master
10 Αυγ 2017 16:15

καλά σου λέει ο @εκπ/κος κύριε @Υποψήφιος με PhD και 2 master.....
Και δεν είναι πλάκα το όνομα μου

 
Μαρία
10 Αυγ 2017 19:40

Με λυπεί ιδιαίτερα το μένος εναντίον των Σχολικών Συμβούλων. Η πλειοψηφία τους δουλεύει ιδιαίτερα σκληρά και δέχεται διαρκώς την απαξίωση από την ηγεσία του υπουργείου. Δεν φταίνε αυτοί για τις συνεχείς παρατάσεις τους και μάλιστα αρκετοί από αυτούς εγκατέλειψαν τη θέση τους και έγιναν Διευθυντές σχολικών μονάδων γιατί δεν άντεξαν άλλο αυτή την απαξίωση. Ευτυχώς αναγνωρίζεται το έργο τους από τους συναδέλφους τους.
Και για όσους επιθυμούν διακαώς να λήξει η θητεία των τωρινών ΣΣ για να γίνουν αυτοί Σχολικοί Σύμβουλοι στη θέση τους, ας σκεφτούν πως το πιθανότερο είναι να μην είναι πια ελκυστική. Το υπουργείο θα φροντίσει γι αυτό σίγουρα.

 
@Εκπαιδευτικός
10 Αυγ 2017 21:27

Τι εννοείς με την "αιτιολογημένη κρίση των εκπαιδευτικών";Πάλι για τα ίδια που έληξαν και δεν εφαρμόσθηκαν συζητάς;Υπάρχουν διευθύνσεις με 4.000 και πάνω δασκάλους και 1500 και πάνω νηπιαγωγούς .Για ποια αιτιολογημένη κρίση λες αφού τους νυν τους ξέρουν μόνο στην εκπαιδευτική τους περιφέρεια και τους νέους υποψήφιους δεν τους ξέρουν,και ειδικά αν είναι από άλλη διεύθυνση;Θα τρέχουν σε 150 σχολεία για να τους δουν για να έχουν αιτιολογημένη κρίση;Αυτό που λες ευνοεί μόνο τους παλιούς που είναι από το 2007 και όχι τους νέους.Όσο για το ποιος φορτώνεται "πολύ περισσότερο εργασιακό φορτίο"ας μην το συζητήσουμε καλύτερα.Όσο για το διδακτικό ωράριο που λες αν εφαρμοσθεί θα τους δίνει την δυνατότητα και την ευχέρεια να μην πηγαίνουν πουθενά .Το θέμα είναι να προχωρήσουν ταχύτατα οι επιλογές γιατί είναι στον τρίτο χρόνο παράτασης της τετραετούς θητείας τους κάτι που είναι παγκόσμια πατέντα όπως τα αιώνια μνημόνια και τα κάπιταλ κοντρόλ.Να σε θυμίσω δε και την εγκύκλιο Διαμαντοπούλου στις επιλογές του 2011 όπου ζητούσε ,όποιος ήθελε να είναι υποψήφιος σχολικός σύμβουλος και είχε θέση ευθύνης έπρεπε πρώτα να παραιτηθεί από αυτήν και μετά να είναι υποψήφιος.Με αυτήν την εγκύκλιο οι περίπου 2550 υποψήφιοι των επιλογών του 2007 περιορίστηκαν περίπου στους 850 οι περισσότεροι των οποίων φυσικά επαναεπιλέχτηκαν αφού δεν χρει΄ζονταν
να παραιτηθούν .Η σκοπιμότητα αυτής της ενέργειας φάνηκε στους αριθμούς αυτούς και κάποια στιγμή πρέπει η κα Διαμαντοπούλου να μας πληροφορήσει ποιοι την ώθησαν να βγάλει αυτήν την αντισυνταγματική και πρωτοφανή εγκύκλιο που περιόριζε κατά ,ενδεχομένως,μια με δυο χιλιάδες τον αριθμό άλλων ενδιαφερομένων και προσοντούχων υποψηφίων.Ωφείλει να πει ποιοι και γιατί την ώθησαν σε αυτήν την εγκύκλιο και τον σκοπό της.Όχι μόνο να κριτικάρει.
@Σεβαστή.Η θητεία έληγε το 2015 και όχι το 2016 και για αυτό βρίσκονται στον τρίτο χρόνο παράτασης και αν συνεχιστεί έτσι θα πάει στον ...τέταρτο χρόνο παράτασης της τετραετούς θητείας.
@Μαρία.Η συντριπτική πλειοψηφία δεν εγκατέλειψε τη θέση της για να πάει για την διεύθυνση ενός σχολείου.Άρα αυτή η κατάσταση δεν τους δυσαρεστεί.Έστω όμως και αυτούς τους λίγους τους επέτρεψε το Υπουργείο να είναι υποψήφιοι χωρίς πρώτα να παραιτηθούν απ'ο τη θέση τους,Το αντίθετο δεν έγινε όμως στις επιλογές του 2011.Το θεωρείς δίκαιο αυτό που έγινε τότε;

 
Σάκης
10 Αυγ 2017 22:06

Θερμά συγχαρητήρια στο συνάδελφο @Εκπαιδευτικός 10 Αυγ 2017 21:27. Είπε τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν.
@ Μαρία: Σας παρακαλώ εξηγήστε μας ποια ακριβώς είναι η "ιδιαίτερα σκληρή δουλειά της πλειοψηφίας των Σχολικών Συμβούλων". Μάλιστα, θα ήθελα και κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα της σκληρής τους δουλειάς.

 
Υποψήφιος με PhD και 2 Μaster
10 Αυγ 2017 22:49

Σας ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια αλλά ειλικρινά δεν τραβάω κανένα «ζόρι» για καμία θέση, αν είναι να έρθει καλώς να ορίσει αν πάλι όχι τη υγεία μας να έχουμε όλοι μας.
Τέλος εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις επιδιώξεις σας, χρόνια πολλά με υγεία για το Δεκαπενταύγουστο και σας παραθέτω ένα απόσπασμα από το βιβλίο ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ του Βίκτορ Φράνκλ.
«Μη σκοπεύετε στην επιτυχία - όσο πιο πολύ αποβλέπετε στην επιτυχία και την κάνετε στόχο σας, τόσο πιο πιθανόν είναι να ξαστοχήσετε. Γιατί η επιτυχία, όπως και η ευτυχία, δεν μπορούν να αναζητηθούν πρέπει να προκύψουν, και δεν προκύπτουν παρά μονάχα ως αθέλητο επακόλουθο της αφοσίωσής σας σε ένα σκοπό μεγαλύτερο από τον εαυτό σας ή ως υποπροϊόν της παράδοσής σας σε έναν άνθρωπο άλλον από τον ίδιο τον εαυτό σας. Η ευτυχία πρέπει να συμβεί, και το ίδιο ισχύει και για την επιτυχία: πρέπει να την αφήσετε να συμβεί με το να μη νοιάζεστε γι’ αυτήν. Θέλω να ακούτε τι σας επιβάλλει η συνείδησή σας να κάνετε, και να συνεχίζετε να το κάνετε με την καλύτερή σας γνώση. Τότε θα ζήσετε για να δείτε ότι μακροπρόθεσμα-μακροπρόθεσμα, λέω - η επιτυχία θα σας ακολουθήσει, ακριβώς γιατί είχατε πια ξεχάσει να τη σκέφτεστε».

 
Alekos Salonikios
10 Αυγ 2017 23:44

Φημολογείται οτι θα αποκλεισθούν από τη διαδικασία επιλογής Σχολικών Συμβούλων τα επί θητεία στελέχη, δηλ. οι προσφάτως επιλεγέντες δ/ντες σχολικών μονάδων με το επιχείρημα " να μην υπάρξει αναστάτωση στα σχολεία". Θά' ναι αντιδημοκρατικό!

 
Χωρίς ανάσα
11 Αυγ 2017 08:27

Η εγκύκλιος του 2011 με την οποία για να θέσει εκπαιδευτικός υποψηφιότητα για σχολικός σύμβουλος έπρεπε προηγουμένως να παραιτηθεί από τη διεκδίκηση θέσης Διευθυντή σχολείου, ήταν η απαρχή πολλών αρνητικών φαινομένων για την εκπαίδευση. Στέρησε σε πολλούς άξιους εκπαιδευτικούς με παιδαγωγική κατάρτιση και επιστημονικά προσόντα τη δυνατότητα να αναλάβουν καθήκοντα παιδαγωγικής καθοδήγησης, που θα αναβάθμιζε την ποιότητα των σπουδών στην εκπαίδευση. Η κακοδαιμονία συνεχίστηκε με τις συνεχείς παρατάσεις θητείας των σχολικών συμβούλων, χωρίς καμία επαρκή αιτιολόγηση. Το ζήτημα βέβαια είναι τι θα γίνει στο μέλλον. Ίσως οι κρίσεις που αρχίζουν το Σεπτέμβρη να βοηθήσουν, αρκεί να λάβουν υπόψη, ως βασικό προσόν των υποψήφιων, τη διδακτική εμπειρία που έχουν.

 
Forza
11 Αυγ 2017 09:04

@ Alekos Salonikios αν υπάρχουν τέτοιες διαδόσεις μάλλον κακόβουλες είναι, κάνουν κακό στην παιδεία και διακινούνται από άτομα που έχουν (και θα έχουν) τέτοιες φανερές ή κρυφές επιθυμίες. Η κινητικότητα των στελεχών είναι γνωστή. Άλλωστε οι πλειοψηφία των Διευθυντών εκπαίδευσης από τους Διευθυντές σχολείων δεν προήλθαν; Και μη ξεχνάς ότι υπάρχει ο περιβόητος πίνακας. Φεύγει κάποιος από Διευθυντής σχολείου; Αμέσως αντικαθίσταται από τον πρώτο του πίνακα επιλαχόντων. Ουδείς είναι αναντικατάστατος.

 
ΗΡΑ*
11 Αυγ 2017 12:57

@ Μαρία, @ Υποψήφιος με PhD και δύο Master,@ Εκπαιδευτικός και λοιπές ... δημοκρατικές δυνάμεις....

α) Ας αρχίσουμε με τη (σχολική σύμβουλο;) Μαρία η οποία, στις όποιες κριτικές επισημάνσεις και τα (ειρωνικά ή μη) σχόλια των εκπαιδευτικών για το ρόλο των σχολικών συμβούλων και τις επαναλαμβανόμενες παρατάσεις της τελευταίας τους θητείας κ.λπ., κ.λπ., με ... " ιδιαίτερη λύπη" διαβλέπει, πάντα η Μαρία (και όχι μόνο), "το μένος" (εννοείται των εκπαιδευτικών !) "εναντίον των ...ιδιαίτερα σκληρά (εργαζόμενων) σχολικών συμβούλων..." ( και γιατί με κεφαλαία, Μαρία, επειδή εργάζονται τόσο σκληρά;). Βέβαια, η Μαρία δεν είναι απόλυτη. Μιλάει ΜΟΝΟ για την "...πλειοψηφία που δουλεύει ιδιαίτερα σκληρά.." (στην οποία πλειοψηφία προφανώς και θα εντάσσει και τον εαυτό της! ). Η υπάρξη όμως της πλειοψηφία, σύμφωνα πάντα με τον ισχυρισμό της Μαρίας, προϋποθέτει και μια μειοψηφία, η οποία μειοψηφία είτε δεν εργάζεται "ιδίατερα σκληρά" είτε δεν επιτελεί τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της όπως ορίζει το ισχύον θεσμικό πλαισιο, κάτι που η θέση της Μαρίας αφήνει να (υπο)νοείται. Ή μήπως κάνω λάθος, Μαρία; Το ποιο ακριβώς είναι το εύρος της πλειοψηφίας αλλά και αυτό της μειοψηφίας ΔΕΝ μας το λέει η Μαρία ούτε προσκομίζει τα αντίστοιχα τεκμήρια που να επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές της. Πραγματοποίησε κάποια μελέτη η Μαρία ή έχει υπόψη της κάποια σχετική έρευνα τα στοιχεία της οποίας ενισχύουν και τεκμηριώνουν τη θέση που προβάλλει; Και εν πάση περιπτώσει τι σημαίνει ο ισχυρισμός "... η πλειοψηφία (των σχολικών συμβούλων) δουλεύει ιδιαίτερα σκληρά..." ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα δηλ., κι ακόμη: από πότε το να δουλεύει κανείς "ιδιαίτερα σκληρά" αποτελεί κριτήριο (επαν-)επιλογής των σχολικών συμβούλων; Για μένα προσωπικά τέτοιες κλισέ, γενικόλογες και συνδικαλίστικες εκφράσεις δεν λένε απολύτως τίποτα ! Το κεντρικό ζητούμενο για κάθε σχολικό σύμβουλο ξεχωριστά αλλά και για ολόκληρο το Σώμα των σχολικών συμβούλων είναι τούτο : Πόσα και τι λογής ψάρια πιάνει η απόχη του(ς). Για να το πούμε αλλιώς: ΚΑΙ η δουλειά των σχολικών συμβούλων (θα πρέπει να) μετριέται, να κρίνεται, να συγκρίνεται, δηλ. να αξιολογείται, με βάση ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Και το (η πλειοψηφία) "δουλεύει ιδιαίτερα σκληρά..." δεν εμπίπτει ούτε στα ποσοτικά ούτε στα ποιοτικά κριτήρια, αγαπητή Μαρία.΅

@ ... και πάμε τώρα στον Υποψήφιο PhD και δύο Master : " Ζόρι", αγαπητέ μου, τραβάς και το διαλαλείς εγγράφως: "υποψήφιος PhD" και μάλιστα όχι με ένα αλλά με δύο Master!!! Όπως η Μαρία έτσι ΚΑΙ εσύ διαπιστώνεις κακοπιστία (= "το μένος σου για τους σχολικούς συμβούλους") στο
καλοπροαίρετο σχόλιο του "εκπαιδευτικού" αλλά και πανθομολογούμενο αίτημα εκ μέρους των εκπαιδευτικών και των δύο βαθμίδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για επαναπροσδιορισμό και συγκεκριμενοποίηση του θεσμού του σχολικού συμβούλου, έτσι ώστε αυτός να αποκτήσει χειροπιαστά παιδαγωγικά-διδακτικά- καθοδηγητικά χαρακτηριστικά και να συμβάλει αποτελεσματικά στη βελτίωση της λειτουργίας των σχολείων της περιφέρειας ευθύνης ενός εκάστου σχολικού συμβούλου και του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα.Η δε χρήση της λαϊκής ρήσης "όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια" είναι τουλάχιστον άστοχη και όχι μόνο δεν ενισχύει την άποψή σας αλλά αποτελεί και δηλωτικό στοιχείο της έλλειψης σεβασμού στους εκπαιδευτικούς που δεν διαθέτουν ούτε ένα - πόσω μάλλον δύο ! - μεταπτυχιακό ούτε διδακτορικό....Έλα όμως που οι πλείστοι εξ αυτών είνα μάστορες στη δουλειά τους!..........

 
N
11 Αυγ 2017 13:14

@Χωρίς ανάσα.Όχι να παραιτηθούν από τη θέση διεκδίκησης θέσης Διευθυντού σχολείου που λες αλλά να παραιτηθούν από την θέση ευθύνης που ήδη είχαν(Διευθυντές σχολείων,Υποδιευθυντές,Προιστάμενοι Νηπιαγωγείων,Διευθυντές Εκπαίδευσης,Προιστάμενοι Εκπαιδευτικών θεμάτων,Προιστάμενοι ΚΕΔΔΥ,Υπεύθυνοι Δράσεων κλπ).Δηλ. έπρεπε πρώτα να παραιτηθούν από τη θέση τους και μετά να υποβάλουν τα δικαιολογητικά για υποψήφιοι σχολικοί σύμβουλοι.Υπήρχε περίπτωση να παραιτηθεί κάποιος από το σίγουρο για να διεκδικήσει κάτι το αβέβαιο;Για αυτό εξ άλλου έγινε η εγκύκλιος Διαμαντοπούλου.Μέσω του αποκλεισμού να μειωθούν σοβαρότατα αριθμητικά προσοντούχοι υποψήφιοι.Και πέτυχε.850 περίπου υποψήφιοι σχολ.συμβουλοι στις επιλογές του 2011 έναντι 2550 υποψηφίων το 2007.Το ποιος ωφελήθηκε από αυτή τη μείωση των υποψηφίων είναι οφθαλμοφανές.Η κα Διαμαντοπούλου δεν πρέπει να απαντήσει γιατί έκανε αυτό το αντισυνταγματικό και πρωτοφανές;Ποιοι την συμβούλευσαν να το κάνει και γιατί δέχτηκε;Αν δεν ήξερε ας ρωτούσε.Όσο για την διδακτική υπηρεσία που αναφέρεις ποια εννοείς;Το πλήρες και μόνο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών;Γιατί μέχρι τώρα τα διδακτικά μόρια τα παίρνουν οι πάντες ,εκτός των Διευθυντών Εκπαίδευσης.Δηλ τα παίρνουν και οι Διευθυντές σχολείων με 8-12 διδακτικές ώρες,οι σχολικές δράσεις(αγωγή υγείας κλπ)με αν ή άγνωστο ωράριο,τα ΕΚΦΕ (με τι διδακτικό και αν ωράριο),οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων(αν και ποιο και που διδακτικό ωράριο;),οι σχολ.σύμβουλοι(αν και που ,πότε καταγεγραμμένο διδακτικό ωράριο ),τα ΚΕΔΔΥ και γενικά όλοι.Θεωρείς ότι πρέπει να θεωρείται όλων αυτών ίδιο το διδακτικό ωράριο με αυτών που είναι σε τάξη;Δυστυχώς όμως αυτό γίνεται.Η μια και αν διδακτική ώρα εξισώνεται με το πλήρες ωράριο των 21 -24 ωρών.Αν το σκέφτονταν σοβαρά θα είχαν θέσει μια κλίμακα με τις διδακτικές ώρες όλων των παραπάνω και των υπόλοιπων.Δηλ.πότε ,που και πόσες ώρες δίδαξε ο υποψήφιος.Με υπογραφή του Διευθυντή του σχολείου.Και μετά ας μοριοδοτούσαν κλιμακωτά.Έτσι είναι παντελώς άδικο έναντι των εκπαιδευτικών των τάξεων.Ή κάνεις αποδεδειγμένα διδακτικό ωράριο και παίρνεις τα μόρια ή όχι.Τα υπόλοιπα είναι σκέτη κοροιδία.Αναρωτιέμαι δε αν η τριετής μέχρι τώρα παράταση της 4ούς θητείας των σχολικών συμβούλων θα θεωρηθεί μια άσχετα αν πλησιάζει στις αθροιστικά με την παράταση στις δυο.

 
katia
11 Αυγ 2017 15:03

Αγαπητέ/ή Ν, η διδασκαλία, είναι δίδασκαλία σε όποια βαθμίδα κι αν γίνεται, από το παιδί προσχολικής ηλικίας, έως τον φοιτητή των πανεπιστημίων ή τους ενήλικους. Και κάθε ηλικία έχει τις δικές της δυσκολίες, πολυ περισσότερο στους τελευταίους που είναι και περισσότερο υποψιασμένοι και απαιτητικοί. Δεν μπορεί λοιπόν να θεωρείται διδαςκαλία μόνο για τους εκπαιδευτικούς της τάξης και όχι για τους σχολιάσετε συμβούλους που εκπαιδεύουν τους εκπαιδευτικούς για το πώς να διδάσκουν. Σήμερα μάλιστα, που οι σύγχρονες συνθήκες της τάξης είναι ιδιαίτερα απαιτητικές το επιστημονικό και επαγγελματικό προφίλ του σχ συμβούλου πρέπει να είναι πολύ περισσότερο από την εμπειρία της σχολικής τάξης των δύο πρώτων βαθμίδων της εκπαίδευςης. Για μένα προσωπικά, χρειάζεται μια εμπειρία πολύ ευρύτερη, και συνδυασμό πολλών ακαδημαϊκών προσόντων, με εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, επιστημονική και κοινωνική δράση, αλλά και συνέπεια έργων και λόγων, για να μπορεί να καθοδηγεί, να υποστηρίζει, να χαίρει εκτίμησης και να αποτελεί πηγή έμπνευσης. Άρα η μοριοδότηση των διδακτικών χρόνων δεν θα πρέπει να υπερκαλύπτει τα άλλα προσόντα ειδικά για τους σχ. συμβούλους.

 
Υποψήφιος με PhD και 2 Μaster
11 Αυγ 2017 16:23

Κυρία ΗΡΩ καλές βουτιές εύχομαι !!!!

 
ΗΡΑ*
11 Αυγ 2017 21:29

@ Υποψήφιος με PhD και 2 Master

... Άλλο ΗΡΑ * κι άλλο ΗΡΩ, αγαπητέ Υποψήφιε με PhD και 2 Master ! Συνεπώς οι ... ευχές σου, ήτοι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, απευθύνονται στην κυρία ΗΡΩ που μένει λίγο πιο πάνω από μένα (ΗΡΑ)...

 
Ν
11 Αυγ 2017 22:26

@Κάτια.Ποιος σχολικός σύμβουλος εκπαιδεύει τους εκπαιδευτικούς πως θα διδάσκουν;Κάνουν συνεχείς δειγματικές διδασκαλίες;Με την ίδια λογική έπρεπε να λογίζεται διδακτικό έργο και η διδασκαλία στα ΑΕΙ που δεν αναγνωρίζονταν με τους νόμους επιλογών Κουράκη-Φίλη.Δεν γίνεται αυτό που λέτε γιατί καλούν τους σχολικούς συμβούλους στα σχολεία μόνο για θέματα γονέων ή μαθητών.Για διδασκαλία κανείς δεν καλεί και ούτε τους συμβουλεύουν-διδάσκουν πως να κάνουν μάθημα.Εξ άλλου οι περισσότεροι είναι σύμβουλοι από το 2007 και λόγω της αποχής τους από το διδακτικό έργο οι εξελίξεις τους έχουν προ καιρού προσπεράσει.Επομένως τα διδακτικά μόρια όπως και για όλους τους άλλους εκτός τάξης είναι άδικα .Ποιο πολύ όμως έχει απαξιώσει τον θεσμό η συνεχής παράταση της θητείας που πλέον δεν γίνεται ανεκτή.Στα υπόλοιπα συμφωνώ μαζί σας

 
Μη υποψήφιος με ένα MSc και ένα διδακτορικό
12 Αυγ 2017 12:26

H Ήρα που ζητάει τεκμηριωμένες απόψεις φαντάζομαι «Πραγματοποίησε κάποια μελέτη ή έχει υπόψη της κάποια σχετική έρευνα τα στοιχεία της οποίας ενισχύουν και τεκμηριώνουν τη θέση που προβάλλει» σε σχέση με τον ισχυρισμό της ότι «οι πλείστοι εξ αυτών (των εκπαιδευτικών) είναι μάστορες (sic) στη δουλειά τους!..........» Ή μήπως όχι;
Ή μήπως η θέση της προκύπτει από τα στατιστικά της αξιολόγησης; :)

 
Υποψήφιος με PhD και 2 Μaster
12 Αυγ 2017 13:30

Κυρία ΗΡΩ από μυθολογία «μηδέν εις το πηλίκον» !!!! Τώρα κατάλαβα περί τίνος πρόκειται! Κρίμα που δεν…..

 
Σεβαστή
12 Αυγ 2017 20:32

@εκπαιδευτικός
Για την αποκατάσταση της (μαθηματικής) αλήθειας: Η θητεία των ΣΣ έληγε στις 31/12/2015. Αυτό χρεώνεται στη θητεία ως ολόκληρος χρόνος. Με απλά μαθηματικά αυτή τη στιγμή διανύουν τον δεύτερο χρόνο της παράτασης κι όχι τον τρίτο, όπως γράψατε.

Τώρα το αν η παράταση 'ξεχυλώσει' σε τρίτο και τέταρτο χρόνο ... με τα νέα δεδομένα πιθανόν να εξαρτηθεί και από τις αντιδράσεις των ΣΣ στην αθέτηση της υπόσχεσης για επαναφορά του επιδόματος...!

 
@Σεβαστή
13 Αυγ 2017 17:03

Η "αποκατάσταση της μαθηματικής σας αλήθειας" που γράφετε ότι η θητεία των σχολικών συμβούλων λήγει στις 31/12/2015 διαψεύδεται από τις Σ-3/1900/Δ2/09.1.2012/31/7/2015 9(Τοποθέτηση Σχολ.Συμβούλων Β/θμιας Εκπαίδευσης) και Φ351.1/1/1983/Δ1/10-012012(Τοποθέτηση Σχολ.Συμβούλων Α/θμιας Εκπαίδευσης) με υπογραφή της κας. Διαμαντοπούλου(που ζήτησε για τις συγκεκριμένες επιλογές όσοι ήθελαν να είναι υποψήφιοι και κατείχαν θέσεις ευθύνης έπρεπε πρώτα να παραιτηθούν από αυτές και μετά να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους) που ορίζει ρητά σαν λήξη της θητείας την 31/7/2015.Επομένως οι σχολ.σύμβουλοι βρίσκονται στο 3ο έτος παράτασης της 4ους θητείας τους και μέχρι να λήξουν οι νέες επιλογές θα οδεύουν στο 4ο έτος παράτασης της 4ους θητείας τους.Αυτό είναι πρωτοφανές και παγκόσμια και εγχώρια.Είναι παντελώς αναξιοκρατικό ,άδικο και προσβάλει το Υπουργείο που το επιτρέπει να διαιωνίζεται.Τι εννοείτε όμως στη 2η παρ.που λέτε ότι οι Σ.Σ θα αντιδράσουν για την επαναφορά του επιδόματος;Τι θα κάνουν;Νομικά και συνταγματικά η θητεία τους έχει λήξει.Η αέναη παράταση είναι διαστρέβλωση κάθε εννοίας αξιοκρατίας.Το μόνο που πρέπει να κάνουν,και είναι το μόνο που δεν κάνουν ,είναι να ζητάν επιτακτικά συνεχώς την άμεση έναρξη των επιλογών.Σε αυτό ούτε και εσείς κυρία Σεβαστή κάνατε την παραμικρή νύξη.Αν δε είστε Σ.Σ δεν ξέρετε πότε έληξε η θητεία σας και γράφετε την 31/12/2015 που είναι λάθος.Προφανώς με τις συνεχείς παρατάσεις αυτό έχει ξεχαστεί.

 
Στράτος
16 Αυγ 2017 22:02

Η ενημέρωση ότι επίκειται διαδικασία επιλογής Σχολικών Συμβούλων είναι σημαντική. Αυτομάτως οδηγεί σε πολλά ερωτήματα. Καταγράφω μερικά:

1. Θα υπάρξει αλλαγή του ρόλου του Σχολικού Συμβούλου;

2. Θα υπάρξουν αλλαγές στις περιοχές ευθύνης των Σχολικών Συμβούλων; Ως γνωστόν σε πολλές ειδικότητες οι Σχολικοί Σύμβουλοι έχουν τεράστιες περιοχές ευθύνης και έτσι πλήρως αδυνατούν να έλθουν σε επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς εκτός ίσως μερικών email ή σε κάποιες περιπτώσεις μίας ή δύο ομαδικών συναντήσεων ανά νομό.

3. Θα διδάσκουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι σε κάποιο σχολείο για κάποιες ώρες (π.χ. 8-10) έχοντας στο σχολείο αυτό και την έδρα τους όπου θα οργανώνουν δράσεις ως Σχολικοί Σύμβουλοι σε όμορες σχολικές μονάδες;

4. Τι είδους Συμβούλια θα επιλέξουν τους νέους Σχολικούς Συμβούλους; Θα έχουν οι εκπαιδευτικοί κάποιο λόγο στην επιλογή του Σχολικού Συμβούλου της ειδικότητας και της περιοχής τους;

5. Στη διαδικασία επιλογής ποια προσόντα και πόσο θα μοριοδοτούνται; Μελετάται τρόπος μοριοδότησης ώστε να υπάρξει ανανέωση στα πρόσωπα που θα γίνουν Σχολικοί Σύμβουλοι;

6. Εξετάζεται πλαφόν θητείων;

7. Ποιοι θα αποκλείονται από τη διεκδίκηση θέσεων Σχολικών Συμβούλων; Οι Διευθυντές Σχολείων θα μπορούν να διεκδικήσουν θέση Σχολικού Συμβούλου; Θα απαιτείται για τη διεκδίκηση αυτή προηγούμενη παραίτησή τους από τη θέση Διευθυντή σχολείου;

8. Ποια θα είναι η διάρκεια της θητείας των νέων Σχολικών Συμβούλων;

9. Μήπως σχεδιάζεται επιλογή Σχολικών Συμβούλων με το παλαιό πλαίσιο ελαφρώς αλλαγμένο, με τις ίδιες περιοχές ευθύνης, τον ίδιο αριθμό θέσεων και τα ίδια καθήκοντα;

Και ένα τελευταίο ερώτημα:

10. Εάν υπάρξει αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας μέσω ανασχηματισμού η διαδικασία επιλογής Σχολικών Συμβούλων θα προχωρήσει ή η σχετική απόφαση θα ληφθεί από τον νέο Υπουργό (εφόσον υπάρξει αλλαγή προσώπου);

 
Μελίνα
17 Αυγ 2017 11:25

@Στράτο, περιμένουμε από εσάς, που και σε άλλες περιπτώσεις φανήκατε πιο ενημερωμένος και με περισσότερες (εκ των έσω;) πληροφορίες, να μας διαφωτίσετε λίγο περί το τι μέλει γενέσθαι, απαντώντας σε κάποιες από τις ερωτήσεις που ο ίδιος θέσατε, και κυρίως ως προς το αν αληθεύει η πληροφορία για επικείμενες κρίσεις μέσα στο φθινόπωρο. Εσείς τι "ακούτε";

 
@Μελινα
17 Αυγ 2017 23:39

Αν ηταν ενημερωμενος ο Στρατος κυρια μου σε πολλα ,οπως λετε,θα ηξερε οτι και με 8 που πηρε στη συνεντευξε δεν θα γινονταν διευθυντης και θα απεφευγε το πανελληνιο "κραξιμο" που του γινεται τωρα.Εκτος αν του υποσχεθηκαν οι συντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ οτι θα τον κανουν παση θυσια ακομη και μηδενιζοντας τους συνυποψηφιους του,κατι που φρονιμως ποιουντες δεν επραξαν.Που ειναι λοιπον περισσοτερο ενημερωμενος;Εδω δεν προβλεψε οτι δε θα γινει διευθυντης.Τοσο απλα.

 
Αμερόληπτος
18 Αυγ 2017 11:08

@Μελίνα Του ενδιαφέροντός σας για τις κρίσεις σχολικών συμβούλων προηγείται η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας που όπως φαίνεται δεν γνωρίζετε, π.χ. ξαναδείτε το "περί το τι μέλει γενέσθαι"!

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean