Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών: Eπιχειρείται ταύτιση της Οικονομικής Επιστήμης και της Κοινωνιολογίας

Συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων της ΟΛΜΕ και της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών
Δημοσίευση: 11/10/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σήμερα 11-10-2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων της ΟΛΜΕ και της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(ΕΟΕΔΕ) με θέμα τις αλλαγές στο Λύκειο, το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την Οικονομική Επιστήμη.

Η άποψη της Ένωσης Οικονομολόγων είναι ότι επιχειρείται ταύτιση της Οικονομικής Επιστήμης και της Κοινωνιολογίας χωρίς να οριοθετούνται τα αντικείμενα και οι μέθοδοι αυτών των επιστημών. Η εισαγωγή των υποψηφίων στα Τμήματα Οικονομίας, προϋποθέτει, σύμφωνα με την πρόταση,  την εξέταση σε πανελλήνιο επίπεδο του μαθήματος «Κοινωνία-Οικονομία». Ο υποψήφιος που επιθυμεί την εισαγωγή του στα Τμήματα Οικονομίας με το μάθημα «Κοινωνία- Οικονομία» θα διδάσκεται δύο(2) αντικείμενα και θα εξετάζεται σε ένα(1), πράγμα που δημιουργεί πρόβλημα μη ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων στις εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.  

Η ταύτιση σημαίνει ότι το περιεχόμενο κάθε μαθήματος, που μέχρι σήμερα έχει ως ένα βαθμό αντιστοιχία με μια επιστήμη, αλλάζει (ακυρώνεται) και στη θέση του τοποθετούνται σύνολα πληροφοριών, θεματικές περιοχές της γνώσης, οι οποίες ανασύρονται αυθαίρετα και συνδέονται με συστήματα πρακτικών εφαρμογών. Έτσι δεν ολοκληρώνεται στον αναγκαίο βαθμό η μάθηση του αντικειμένου της κάθε επιστήμης και δεν κατανοούνται οι θεωρητικές, οι μεθοδολογικές αρχές και τα κριτήρια συγκρότησης, οργάνωσης και δομής του περιεχομένου της. Η επιστήμη, ως γνωστό, είναι σύνολο αρχών, νόμων, κανόνων, αντικειμένων και μεθόδων.

Επισημαίνουμε ότι το αντικείμενό της Οικονομικής Επιστήμης προσδιορίζεται στην παραγωγή, ανταλλαγή και διανομή των αγαθών στην κοινωνία. Η Οικονομική Επιστήμη χρησιμοποιεί μεθοδολογικά κριτήρια και αρχές προσέγγισης του αντικειμένου της, μετράει δε τα οικονομικά μεγέθη  με εργαλεία τα Μαθηματικά μοντέλα, τη Συναρτησιακή Ανάλυση, την Οικονομετρία, τη Λογιστική κλπ. Αυτό το αντικείμενο έχει περιορισμένη σχέση με το αντικείμενο της Κοινωνιολογίας, η οποία ασχολείται με την οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία  της κοινωνίας. Η κοινωνιολογία πολλές φορές χρησιμοποιεί τη στατιστική για να καταγράψει μεταβολές ομάδων και πληθυσμών. Η κάθε επιστήμη έχει εννοιολογικά και μεθοδολογικά διαμορφωμένα ερωτήματα – προβλήματα που αντιστοιχούν σε διαφορετικά πεδία της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός των επιστημονικών αντικειμένων, να υπάρχει δηλαδή αντιστοιχία επιστήμης και μαθήματος. Αυτό για να μην προκαλείται σύγχυση, αταξία και έλλειψη συστηματοποίησης των γνώσεων που θα διδαχθεί ο μαθητής.

Όμως στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση(Γυμνάσιο-Γενικό Λύκειο) η Οικονομική Επιστήμη τείνει να εξοβελισθεί από τα Προγράμματα Σπουδών. Παρέχεται μόνο μια επιλεκτική οικονομική θεματολογία που εντείνει την αποσπασματικότητα της παρεχόμενης γνώσης, μέσα από το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» στην Α΄ και Β΄ τάξη του Λυκείου, στο οποίο ταυτίζονται η Οικονομική επιστήμη, η Πολιτική επιστήμη και η Κοινωνιολογία.

Είναι απαραίτητη η μάθηση και κατανόηση της Οικονομικής Επιστήμης στο Λύκειο ως διακριτό αντικείμενο, γιατί βοηθά το μαθητή να εξηγήσει πώς παράγονται και ανταλλάσσονται τα υλικά αγαθά στην κοινωνία, πώς διαμορφώνονται οι αξίες και οι τιμές των αγαθών στην παραγωγή και στην ανταλλαγή, πώς μεταβάλλονται οι αξίες των αγαθών από την παραγωγή μέχρι την ανταλλαγή μέσω της εργασίας, πόσο συμβάλλει ο μισθός της εργασίας στη διαμόρφωση της αξίας του εμπορεύματος, πώς αυτή η αξία εκφράζεται σε χρηματική τιμή, ποιοι παράγοντες παρεμβαίνουν για τις τελικές τιμές των εμπορευμάτων (τιμές αγοράς), πώς διαμορφώνεται ο εργατικός μισθός στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, πώς αποτιμάται ο πλούτος μιας κοινωνίας και ενός κράτους, ποιοι είναι οι τρόποι και τα μέσα γενικής διανομής και κατανομής του πλούτου κ.α.. Τα ανωτέρω αποτελούν γενικές έννοιες, όρους και προτάσεις που πρέπει να μάθει ο μαθητής για να διαμορφώσει, να απαντήσει και να λύσει τα προβλήματα της οικονομίας και κοινωνίας. Όλα αυτά καθιστούν την Οικονομική Επιστήμη απαραίτητη γενική γνώση και ως τέτοια πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο.

Προτείνουμε ο υποψήφιος, που επιθυμεί την εισαγωγή του στα Τμήματα Οικονομίας, να εξετάζεται σε πανελλήνιο επίπεδο στο διακριτό μάθημα της «Οικονομικής Επιστήμης», που θα περιλαμβάνει στοιχεία μικροοικονομικής και μακροοικονομικής ανάλυσης, και όχι στο μάθημα «Κοινωνία-Οικονομία».

Έγινε διεξοδική συζήτηση και τοποθετήσεις μελών των Δ.Σ. για το θέμα της ταύτισης των επιστημών στο Λύκειο, το οποίο αφορά και τις Επιστημονικές Ενώσεις των Φυσικών, των Χημικών, των Βιολόγων, των Κοινωνιολόγων και Πολιτικών Επιστημόνων, ακούστηκαν με προσοχή οι απόψεις της Ένωσης Οικονομολόγων, η οποία ευελπιστεί ότι θα συμπεριληφθούν και στο υπόμνημα που θα υποβάλλει η ΟΛΜΕ στον Υπουργό Παιδείας.    

 Ένωση  Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών

Σχόλια (4)

 
ΝΙΚΟΣ
12 Οκτ 2017 11:32

Στην Ελλάδα όλα τα βάζουμε σ'ενα κουβά και μετά μιλάμε για μεταρρυθμίσεις!!!
Αυτοί που τα σκέπτονται αυτά είναι και άσχετοι ...

 
ΠΕΤΡΟΣ
12 Οκτ 2017 12:10

Εάν το Υπουργείο θέλει να λύσει χρόνια προβλήματα και να αφήσει θετικές εντυπώσεις στον εκπαιδευτικό χώρο, θα πρέπει επιτέλους για μια φορά να ακούσει τις επιστημονικές ενώσεις. Φωνάζουν όλες για τα αυτονόητα. Κάτι έχουν να πουν, δεν φωνάζουν για πλάκα!!!

 
Jim
12 Οκτ 2017 13:13

Σωστά τα λέει η ένωση. Για εμφανίσουν 3 εξεταζόμενα μαθήματα σκεφτηκαν το "πακεταρισμα" Οικ/Κοιν και Χ/Βιολ!
Μόνο η Έκθεση μένει αλώβητη σε ολα τα συστήματα..

 
Κώστας Ντούρας
12 Οκτ 2017 22:33

Τα επιστημονικά αντικείμενα είναι -και πρέπει να είναι- διακριτά και αυτόνομα.
Διδάσκουμε στους μαθητές μας, πως ο καταμερισμός των έργων και η εξειδίκευση οδηγούν στην ανάπτυξη και την πρόοδο.
Συνεπώς η -στην πράξη- ομαδοποίηση κλάδων και επιστημών, με μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό συγγένειας-συνάφειας μεταξύ τους, δεν προάγει την εξειδίκευση των γνώσεων που θεραπεύει η κάθε επιστήμη ξεχωριστά.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ