Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Νέες διατάξεις για την ανώτατη εκπαίδευση

Περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου για το Παν. Δυτικής Αττικής
Δημοσίευση: 13/02/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Διατάξεις για την ανώτατη εκπαίδευση που συμπεριλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου για το Παν. Δυτ. Αττικής , έχουν ως εξής:

Άρθρο 9
Προσόντα εκλογής μελών Δ.Ε.Π.

1. Η περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Για τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ισχύουν, επιπλέον της περίπτ. α΄ τα εξής:

αα) Για την εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται:

i) Τρία (3) έτη τουλάχιστον:

ή αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε Α.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού

ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου ανάλογου επιπέδου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο

ή εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής

ή συμμετοχής με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα.

Το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών μπορεί να κατανέμεται συνδυαστικά στις ανωτέρω δραστηριότητες οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι αντίστοιχες με το επιστημονικό επίπεδο και συναφείς με το γνωστικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται.

ii) πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, αυτοδύναμες ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές

ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία, εξαιρουμένων των αυτοεκδόσεων

ή συνδυασμός των παραπάνω.

Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου θεμελιώνει προοπτικές ακαδημαϊκής εξέλιξής του.

ββ) Για την εκλογή σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή απαιτούνται:

i) Τέσσερα (4) έτη τουλάχιστον:

αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε Α.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού

ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου κατάλληλου επιπέδου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο

ή εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής.

Το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) ετών μπορεί να κατανέμεται συνδυαστικά στις ανωτέρω δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι αντίστοιχες με το επιστημονικό επίπεδο και συναφείς με το γνωστικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται.

ii) πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες

ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, εξαιρουμένων των αυτοεκδόσεων.

Το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου πρέπει να έχει αναγνωριστεί από την επιστημονική κοινότητα.

γγ) Για την εκλογή σε θέση Καθηγητή α΄ βαθμίδας απαιτούνται:

i) Έξι (6) έτη τουλάχιστον:
αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, με τεκμηριωμένη συμβολή στη διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης δύο τουλάχιστον μαθημάτων

ή εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής  

ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Το χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών μπορεί να κατανέμεται συνδυαστικά στις ανωτέρω δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι αντίστοιχες με το επιστημονικό επίπεδο και συναφείς με το γνωστικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται.

ii) πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος,
ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, εξαιρουμένων των αυτοεκδόσεων.

iii) ή διδακτική εμπειρία μεταπτυχιακών σπουδών συνιστάμενη στη διδασκαλία επί τριετία, τουλάχιστον, σε  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της χώρας ή της αλλοδαπής

ή επίβλεψη, με την ιδιότητα του επιβλέποντος, μίας τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή της

ή συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές δύο τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωση τους

ή διεύθυνση επί τριετία, τουλάχιστον, αναγνωρισμένων Ερευνητικών Ινστιτούτων ή τριετής τουλάχιστον θητεία σε διευθυντική θέση Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών ή, προκειμένου περί υποψηφίων καθηγητών των Ιατρικών Σχολών, η κλινική ή κλινικοεργαστηριακή διεύθυνση επί πέντε τουλάχιστον έτη σε Πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ..

Για την εκλογή συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει αναγνωριστεί από την επιστημονική κοινότητα.

δδ) Όπου προβλέπονται αυτοδύναμες δημοσιεύσεις, νοούνται και οι δημοσιεύσεις στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο κύριος ερευνητής ή ερευνητής σε δημοσίευση όπου δεν συμμετέχει ο επιβλέπων της διδακτορικής του διατριβής.

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 προστίθεται περίπτ. δ΄ που έχει ως εξής: «Η κρίση για εξέλιξη ή εκλογή μελών Δ.Ε.Π βασίζεται στο συνολικό διδακτικό έργο των κρινομένων, στη συνολική τους επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με έμφαση στη διεθνή τους παρουσία, ικανό μέρος των οποίων πρέπει να έχει συντελεστεί τα τελευταία πέντε έτη από την υποβολή της αίτησης για εξέλιξη ή εκλογή. Επίσης, συνεκτιμώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για κατάληψη θέσης Δ.Ε.Π το ήθος, η προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά.».

3. Οι παρ. 1 έως 8 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87) και το άρθρο 15 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) καταργούνται, με την επιφύλαξη των εκκρεμών διαδικασιών εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π., για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δημοσίευση του παρόντος, οι οποίες συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Το ίδιο ισχύει για τις εκκρεμείς διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και για την εκλογή σύμφωνα με την περίπτ. δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16  του N. 4009/2011 (Α΄ 114), εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχει υποβληθεί αίτηση μετακίνησης.

Άρθρο 10
Αναγνώριση προϋπηρεσίας

1. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4452/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κατά τη σύναψη των συμβάσεων εργασίας των παρ. 1 και 2 αναγνωρίζεται μισθολογικά ως προϋπηρεσία, κατόπιν αίτησης του εργαζομένου, η προηγούμενη απασχόλησή του βάσει σύμβασης έργου, σε υπηρεσίες και φορείς, της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους επίσημους θεσμούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 του ν. 4354/2015.

Το έργο που έχει υλοποιήσει ο αιτούμενος την αναγνώριση, σύμφωνα με τις συμβάσεις έργου που επικαλείται, πρέπει να είναι συναφές με τα καθήκοντα που αναλαμβάνει. Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη. Αρμόδιο όργανο για να εξετάσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την αναγνώριση της αιτούμενης προϋπηρεσίας ορίζεται η Επιτροπή Ερευνών του οικείου Α.Ε.Ι. ή το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου ερευνητικού φορέα».

2. H άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου ή Αναπληρωτή Προϊσταμένου των Γραμματειών των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., οι οποίοι ορίστηκαν από την Επιτροπή Ερευνών, σύμφωνα με το άρθρο 4 της 679/1996 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 826), λογίζεται ως άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου διεύθυνσης προκειμένου για την κάλυψη της θέσης του Προϊσταμένου της Μονάδας Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. του άρθρου 57 του ν. 4485/2017 και της θέσης προϊσταμένου των επιμέρους οργανικών μονάδων της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. Η άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου των επιμέρους μονάδων της Γραμματείας του Ε.Λ.Κ.Ε. λογίζεται ως άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου τμήματος. Τυχόν κατάληψη θέσης Προϊσταμένου της Μ.Ο.Δ.Υ. ή επιμέρους μονάδων αυτής δεν ισοδυναμεί καθοιονδήποτε τρόπο με αξίωση καταβολής αναδρομικών.  

Άρθρο 11
Οικονομικά των Ερευνητικών Κέντρων και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 διαγράφονται οι λέξεις «του συνολικού ετήσιου».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για την πληρωμή δαπανών του έργου ή προγράμματος απαιτείται η αποστολή αιτήματος πληρωμής από τον επιστημονικό υπεύθυνο που συνοδεύεται με τα σχετικά δικαιολογητικά προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή των σχετικών δαπανών.»

3. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), που έχει προστεθεί με την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4485/2017, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ειδικά για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού των Ε.Λ.Κ.Ε.:

α. η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης μπορεί να εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάληψης εκτέλεσης του έργου από τον Ε.Λ.Κ.Ε. για το σύνολο ή μέρος των πιστώσεων του έργου ανά έτος, που συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση κατανομής τους ανά δαπάνη, κατηγορία δαπάνης και λογαριασμό,

β. η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται μόνο για δαπάνες ίσες ή ανώτερες των χιλίων (1.000) ευρώ,

γ. σε κάθε περίπτωση, της έκδοσής της προηγείται τεκμηριωμένο αίτημα του επιστημονικού υπευθύνου σε συνέχεια: αα) της έκδοσης απόφασης αποδοχής της διαχείρισης της Επιτροπής, η οποία επέχει θέση απόφασης έγκρισης του συνόλου των δαπανών του έργου και ββ) της ένταξης του προϋπολογισμού του έργου στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. ή και την τροποποίηση αυτού,

δ. σε περίπτωση δαπάνης που αφορά προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών η οποία εκτελείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης το αίτημα ανάληψης υποχρέωσης υποβάλλεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο ταυτόχρονα με το αίτημα απευθείας ανάθεσης και στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται η περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017,

ε. αν υπάρχει διαθέσιμη πίστωση, αλλά δεν συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις παροχής της βεβαίωσης της παρ. 2 του άρθρου 3, η διαφωνία αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στην Επιτροπή Ερευνών. Αν προκύψει διάσταση απόψεων μεταξύ της Επιτροπής Ερευνών και του ΠΟΥ, εφαρμόζεται η περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 και ο Π.Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. κοινοποιεί τη διαφωνία του στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.,
στ. με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε., εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 3, στο πλαίσιο εγκεκριμένου έργου του Ε.Λ.Κ.Ε., πιστώσεις που αφορούν δεσμευμένες πιστώσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους χωρίς να απαιτείται να εκκρεμεί σχετική υποχρέωση.».

4. Στην περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 οι λέξεις «(ανά κατηγορία)» διαγράφονται.

5. Η περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Για δαπάνη που αφορά προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που εκτελείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης το τεκμηριωμένο αίτημα του επιστημονικού υπευθύνου συνοδεύεται από απόδειξη έρευνας αγοράς και η απόφαση απευθείας ανάθεσης έπεται της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για δαπάνη ίση ή κατώτερη του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δεν απαιτείται απόδειξη έρευνας αγοράς. Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και τα τεκμηριωμένα αιτήματα καταχωρούνται στο ΚΗΜΔΗΣ για αξία μεγαλύτερη ή ίση του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4485/2017 προστίθεται στοιχείo ζ΄ ως εξής:

«ζ. εκδίδει τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για αξία ίση ή μικρότερη του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».

7. α. Το άρθρο 62 του ν. 4485/2017 ισχύει από την 1.7.2018. Από 1.1.2018 έως 1.7.2018 για δαπάνες που διενεργούνται σε βάρος του προϋπολογισμού των ΕΛΚΕ, των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων δεν απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και η έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω δαπάνες μη κανονικές.

β. Από 1.1.2018 έως 1.7.2018 η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και εξόφλησης των δαπανών των Ε.Λ.Κ.Ε., των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017».    

8.α. Στην παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 πριν από τις λέξεις «είναι νόμιμες» προστίθενται οι λέξεις «ή από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ν.π.ι.δ.».

β. Στο τέλος της δεύτερης πρότασης της παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 προστίθενται οι λέξεις «ή οι ισχύουσες διατάξεις για τα ν.π.ι.δ.».

γ. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 12 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 διαγράφεται η φράση «όσον αφορά τη διαχείριση των ερευνητικών και λοιπών έργων/προγραμμάτων,».

9. Στα Α.Ε.Ι. που διοικούνται από Διοικούσα Επιτροπή, εκτός από το Ε.Α.Π., οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκούνται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Α.Ε.Ι..

10. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ως Σύγκλητος νοείται η Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Δ.Υ. (άρθρο 22 παρ. 4 του ν. 4452/2017), ως Πρύτανης ο Κοσμήτορας της Ε.Σ.Δ.Υ. και ως μέλη Δ.Ε.Π. τα μέλη της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. Η Επιτροπή Ερευνών της Ε.Σ.Δ.Υ. είναι πενταμελής, αποτελείται από μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει η τελευταία και συγκροτείται με διαπιστωτική πράξη του Κοσμήτορα, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά όσων προβλέπονται στα άρθρα 50 έως 68. Έως τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, οι αρμοδιότητες της Συγκλήτου ασκούνται από το σύλλογο των καθηγητών (π.δ. 1233/1981, Α΄ 306), ο οποίος ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών».

Άρθρο 12
Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα

1. Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) των Α.Ε.Ι. που λειτουργούσαν στις 31.12.2017 συνεχίζουν να λειτουργούν έως τις 31.12.2019, ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες αξιολόγησής τους, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2. Η αξιολόγηση διενεργείται από Επιτροπή Πιστοποίησης που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 4009/2011 για την αξιολόγηση του οικείου Α.Ε.Ι.. Η αξιολόγηση μπορεί να συνδυάζεται και να συμπίπτει χρονικά με την αντίστοιχη διενεργούμενη αξιολόγηση του Α.Ε.Ι. με το οποίο συνδέεται το Ε.Π.Ι..

3. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, τα Ε.Π.Ι. αξιολογούνται μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε τέταρτου έτους από την προηγούμενη αξιολόγηση.

4. α. Οι τομείς με βάση τους οποίους αξιολογείται η λειτουργία του Ε.Π.Ι. είναι τα επιστημονικά του επιτεύγματα, η εθνική και διεθνής παρουσία και αναγνώριση του έργου του, η διάδοση και εμπορική χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διενεργείται σε αυτό, η οικονομική του βιωσιμότητα και η επιλογή στρατηγικής του.

β. Κριτήρια αξιολόγησης του Ε.Π.Ι. αποτελούν ιδίως η επιτυχής ολοκλήρωση των ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν διενεργηθεί στο Ε.Π.Ι., η αναγνωρισιμότητα της έρευνας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, οι ερευνητικές συνεργασίες και διακρίσεις, η εμπορική χρήση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου, τα έσοδά του από τις άδειες χρήσης και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η απορρόφηση κονδυλίων ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων, η χρηματοοικονομική διαχείριση και τα αποτελέσματα διαχειριστικών και λοιπών ελέγχων που έχουν διεξαχθεί στο Ε.Π.Ι., οι υποδομές και το προσωπικό των Ε.Π.Ι., τα οικονομικά τους στοιχεία, καθώς και η βιωσιμότητα και η εν γένει επίτευξη του στρατηγικού σχεδιασμού που έχει θέσει κάθε Ινστιτούτο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης και η βαρύτητα κάθε κριτηρίου, η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την αξιολόγηση.

5. Τα Ε.Π.Ι. που δεν θα αξιολογηθούν επιτυχώς, καθώς και όσα δεν περατώσουν τις διαδικασίες αξιολόγησης, μέσα στις ανωτέρω προθεσμίες, εντάσσονται στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των οικείων Ιδρυμάτων, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση αυτή, οι Ε.Λ.Κ.Ε. υποκαθίστανται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις των εντασσόμενων Ε.Π.Ι. και η ένταξη αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες των εντασσόμενων νομικών προσώπων συνεχίζονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, λόγω της ένταξης. Τα εντασσόμενα νομικά πρόσωπα λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση και το σύνολο της περιουσίας τους, ενεργητικό και παθητικό, μεταβιβάζεται στον Ε.Λ.Κ.Ε., ο οποίος καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου των εντασσόμενων νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων για δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες και των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Το με κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των ανωτέρω νομικών προσώπων μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στον Ε.Λ.Κ.Ε., διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης.

6. Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, που ιδρύθηκε με το π.δ. 268/1989 (Α΄ 128), μετονομάζεται σε «Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας “Κωστής Στεφανής”».

Άρθρο 13
Τμήματα Τ.Ε.Ι.

1. Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του Τ.Ε.Ι. Σερρών με έδρα τις Σέρρες εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με έδρα τη Δράμα εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών  του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

3. Το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

4. Το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Λάρισας με έδρα την Καρδίτσα εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

5. Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας με έδρα την Πάτρα εντάσσεται στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

6. Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πάτρας με έδρα την Πάτρα εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

7. Το Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας με έδρα το  Αίγιο εντάσσεται στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

8. Tο Τμήμα Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας με έδρα την Καλαμάτα εντάσσεται στο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.

Άρθρο 14
Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου  του Κράτους στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

1. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συνιστάται Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

2. Στο Δικαστικό Γραφείο προΐσταται Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., ο οποίος έχει:

α) τη γενική εποπτεία του Γραφείου, την επιμέλεια για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του και τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως υποθέσεων αρμοδιότητάς του,

β) τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα σε νομικής φύσεως ερωτήματα που υποβάλλουν ο Πρύτανης και, μέσω του γραφείου του Πρύτανη, η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο και οι Αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος,

γ) τη δικαστική εκπροσώπηση του Ιδρύματος ενώπιον όλων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, διαιτητικών δικαστηρίων και κάθε άλλης δικαστικής ή διοικητικής αρχής.

3. Η δικαστική εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου διενεργείται είτε από τον Προϊστάμενο του Γραφείου, είτε από δικηγόρους, στους οποίους κατανέμονται οι υποθέσεις με ευθύνη του Προϊσταμένου.

4. Για την άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων και μέσων εισηγείται στη Σύγκλητο ο Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ..

5. Οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά μία (1).

6. Στο Δικαστικό Γραφείο του Πανεπιστημίου συνιστώνται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, οι οποίοι επικουρούν τον Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. στο έργο του. Για την πρόσληψη εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208). Μέχρι την πρόσληψη των δικηγόρων μπορεί να χρησιμοποιούνται δικηγόροι αμειβόμενοι κατά υπόθεση.

7. Ο Πρύτανης, ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου και σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου του Γραφείου, μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου σε οποιουδήποτε βαθμού δικαστήριο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και για συγκεκριμένη υπόθεση, σε δικηγόρο ή δικηγόρους που δεν ανήκουν στο Δικαστικό Γραφείο, αν αυτό επιβάλλεται από το φόρτο των υποθέσεων που εκκρεμούν στο Δικαστικό Γραφείο ή λόγω της βαρύτητας της υπόθεσης και της πολυπλοκότητας των νομικών προβλημάτων της.

8. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, τα όργανα των Σχολών και των Τμημάτων, το προσωπικό κάθε κατηγορίας του Ιδρύματος και τα όργανα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) υποχρεούνται να παρέχουν στο Δικαστικό Γραφείο κάθε έγγραφο που κατέχουν ή τους ζητηθεί από αυτό για τη νομική υπεράσπιση του Πανεπιστημίου στις εκκρεμούσες στο Δικαστικό Γραφείο υποθέσεις της αρμοδιότητάς του, καθώς και να παρέχουν σε αυτό εγγράφως το ιστορικό (πραγματικό) της υπόθεσης.

9. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου υποχρεούται να παρέχει στο Δικαστικό Γραφείο την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου, ο Πρύτανης διαθέτει μέχρι δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη που μπορεί να παραταθεί.

Άρθρο 15
Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου  του Κράτους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συνιστάται Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

2. Στο Δικαστικό Γραφείο προΐσταται Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., ο οποίος έχει:

α) τη γενική εποπτεία του Γραφείου, την επιμέλεια για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του και τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως υποθέσεων αρμοδιότητάς του,

β) τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα σε νομικής φύσεως ερωτήματα που υποβάλλουν ο Πρύτανης και, μέσω του γραφείου του Πρύτανη, η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο και οι Αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος,

γ) τη δικαστική εκπροσώπηση του Ιδρύματος ενώπιον όλων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, διαιτητικών δικαστηρίων και κάθε άλλης δικαστικής ή διοικητικής αρχής.

3. Η δικαστική εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου διενεργείται είτε από τον Προϊστάμενο του Γραφείου, είτε από δικηγόρους, στους οποίους κατανέμονται οι υποθέσεις με ευθύνη του Προϊσταμένου.

4. Για την άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων και μέσων εισηγείται στη Σύγκλητο ο Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ..

5. Οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά μία (1).

6. Στο Δικαστικό Γραφείο του Πανεπιστημίου συνιστώνται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, οι οποίοι επικουρούν τον Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. στο έργο του. Για την πρόσληψη εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208). Μέχρι την πρόσληψη των δικηγόρων μπορεί να χρησιμοποιούνται δικηγόροι αμειβόμενοι κατά υπόθεση.

7. Ο Πρύτανης, ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου και σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου του Γραφείου, μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου σε οποιουδήποτε βαθμού δικαστήριο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και για συγκεκριμένη υπόθεση, σε δικηγόρο ή δικηγόρους που δεν ανήκουν στο Δικαστικό Γραφείο, αν αυτό επιβάλλεται από το φόρτο των υποθέσεων που εκκρεμούν στο Δικαστικό Γραφείο ή λόγω της βαρύτητας της υπόθεσης και της πολυπλοκότητας των νομικών προβλημάτων της.

8. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, τα όργανα των Σχολών και των Τμημάτων, το προσωπικό κάθε κατηγορίας του Ιδρύματος και τα όργανα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) υποχρεούνται να παρέχουν στο Δικαστικό Γραφείο κάθε έγγραφο που κατέχουν ή τους ζητηθεί από αυτό για τη νομική υπεράσπιση του Πανεπιστημίου στις εκκρεμούσες στο Δικαστικό Γραφείο υποθέσεις της αρμοδιότητάς του, καθώς και να παρέχουν σε αυτό εγγράφως το ιστορικό (πραγματικό) της υπόθεσης.

9. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας υποχρεούται να παρέχει στο Δικαστικό Γραφείο την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου, ο Πρύτανης διαθέτει μέχρι δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη που μπορεί να παραταθεί.

Άρθρο 16
Αποθετήριο Τίτλων Σπουδών

Η πιστοποίηση της γνησιότητας των ακαδημαϊκών τίτλων που χορηγούνται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και των αντίστοιχων πιστοποιητικών του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), μπορεί να υλοποιείται και με αμιγώς ηλεκτρονικά μέσα, μέσω ασφαλούς και κατανεμημένου ηλεκτρονικού συστήματος που αναπτύσσεται για την ως άνω πιστοποίηση.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται ο αρμόδιος φορέας ανάπτυξης του συστήματος, η δομή και λειτουργία του συστήματος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικαστική και διαχειριστική λεπτομέρεια.

Άρθρο 19
Λοιπές διατάξεις για την ανώτατη εκπαίδευση

1. α) Η παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80), όπως προστέθηκε με το άρθρο 76 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), αντικαθίσταται ως εξής: «8. Οι τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η Ελληνική Δημο­κρατία είναι ισότιμοι με τους τίτλους σπουδών των ελληνικών δημόσιων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση πράξης αναγνώρισης.».

β) Η παρ. 1 ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4310/2014.

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4485/2017  (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής: «Η παροχή κάθε προγράμματος επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, ήτοι πέραν των σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, παρέχεται αποκλειστικά μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., με την επιφύλαξη του άρθρου 48Α και εξαιρουμένων των προγραμμάτων που οργανώνονται δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71).».

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)  προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση σε νεοϊδρυθέν Α.Ε.Ι. και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ίδρυσή του, Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου ιδρύονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής.»

4. Για την πληρωμή, σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση, αναδρομικών αποδοχών και επιδομάτων των εν ενεργεία και αφυπηρετησάντων μελών Δ.Ε.Π. και του πάσης φύσεως προσωπικού των Α.Ε.Ι., που αμείβεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.), αρμόδιος διατάκτης είναι ο Πρύτανης. Πριν από την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση της δαπάνης, τα Α.Ε.Ι. εγγράφουν, σε διακριτό κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού τους, πιστώσεις για το συγκεκριμένο σκοπό, οι οποίες εγκρίνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με την τμηματική εκκαθάριση των σχετικών δαπανών που διαβιβάζονται στις υπηρεσίες τους, τα Α.Ε.Ι. επιχορηγούνται τμηματικά από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα, το οποίο υποβάλλεται από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες τους. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και την καταβολή της χρηματοδότησης στα Α.Ε.Ι. εκδίδεται από αυτά το σχετικό ένταλμα πληρωμής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας και του τρόπου πληρωμής, καθώς  και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

5. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 78 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) η ημερομηνία «31.12.2018» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.12.2022».

6. Στην αρχή της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4009/2011, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), πριν από τις λέξεις «Οι προπτυχιακοί» τίθεται το στοιχείο «αα)» και στο τέλος της υποπερίπτ. αα΄ προστίθεται υποπερίπτωση ββ΄ ως εξής: «ββ) Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών αριθ. 883/2004 (ΕΕ L 166, 30.4.2004 ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 και αριθ. 987/2009 (ΕΕ L 284, 30.10.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου  2009, για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και η απόδοση των δαπανών που προκύπτουν, πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.). Για το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες αποκτούν πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων Πολιτών που τηρεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Υγείας, μπορεί να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.».

7. α) Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Αν η Σχολή έχει δύο μόνο Τμήματα, η Κοσμητεία αποτελείται από τον Κοσμήτορα, ο οποίος εκτελεί και χρέη Προέδρου Τμήματος, από τους Διευθυντές Τομέων, από έξι (6) εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής μέλη Δ.Ε.Π., τρία (3) από κάθε Τμήμα, από δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών, έναν (1) για την κατηγορία των προπτυχιακών και έναν (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, καθώς και από τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής.»

β) Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. α΄ της παρ 1 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 καταργείται.

γ) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, η λέξη «άλλως» αντικαθίσταται από τη λέξη «ή».

δ) Στην παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά σε Α.Ε.Ι. με μία Σχολή δεν συστήνεται Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών.»

8. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις ίδρυσης Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης, δημοσιεύονται από τον Πρύτανη χωρίς να τηρείται η διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων και κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.»

9. Στην αρχή του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 οι λέξεις «Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.» διαγράφονται και αντικαθίστανται από τις λέξεις «Όλοι οι διδάσκοντες».

10. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) οι λέξεις «180 πιστωτικές μονάδες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «240 πιστωτικές μονάδες».

11. Η παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το κατά την παρ. 1 περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από εισήγηση του Τομέα και σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης Τμήματος.»

12. Υπάγονται στην περίπτ. 12 της παρ. Β’  του άρθρου 1 (κτίρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) του π.δ. της 23.2/6.3.1987 (Δ΄ 166), κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου, η χρήση γης του αγροτεμαχίου και των κτιρίων που έχουν παραχωρηθεί και χρησιμοποιούνται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος σύμφωνα με την αριθ. 1255/67091/9.6.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: ΩΔΓΩ4653ΠΓ-9ΕΒ).

13. Η παρ. 1 του άρθρου 331 του ν. 5343/1932 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η πειθαρχική δίωξη δεν αναστέλλεται από την ποινική, εκτός εάν το οικείο Συμβούλιο λάβει, για εξαιρετικούς λόγους, διαφορετική απόφαση, η οποία είναι ελευθέρως ανακλητή. Η αναστολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Σε αυτή την περίπτωση, το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι ο εγκαλούμενος πρέπει να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων του. Για τη λήψη της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται προηγούμενη ακρόαση του εγκαλούμενου από το πειθαρχικό συμβούλιο.»

14. Η παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο ανωτέρω προβλεπόμενος ανώτατος χρόνος αναστολής άσκησης των καθηκόντων δεν ισχύει για τους καθηγητές που εκλέγονται βουλευτές ή ευρωβουλευτές, των οποίων το καθεστώς καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγματος. Η εξαίρεση εφαρμόζεται και στα μέλη της Κυβέρνησης, εφόσον είναι βουλευτές.»

15. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Α.Ε.Ι. και των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης και μεταβάλλεται η έδρα τους, καθώς και μετατρέπονται Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού τομέα σε Α.Ε.Ι. του τεχνολογικού τομέα και αντιστρόφως, όταν:

α) είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστημονικών, καλλιτεχνικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα, που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται με επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. που λειτουργούν ή

β) επιβάλλεται από τον δυσανάλογα μεγάλο ή μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων ανά μέλος Δ.Ε.Π. σε ένα Α.Ε.Ι. ή

γ) η λειτουργία μεμονωμένων Α.Ε.Ι. όχι μόνο δεν δικαιολογείται επιστημονικά αλλά, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία ή

δ) συνάδει με τις οικονομικές και κοινωνικές αναπτυξιακές ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας ή μιας συγκεκριμένης περιφέρειας.»

 

 

Σχόλια (5)

 
ΚΡΗΤΗ
13 Φεβ 2018 13:10

Κ. Υπουργε, ακομα μια φορα δεν γινεται αναφορα για τα Ιδρυματα της Κρητης.Σας παρακαλουμε για την ενημερωση σας.Ευχαριστω

 
Ελλάδα uber alles
13 Φεβ 2018 13:55

έτσι, γιατί στην Ελλάδα ο σωστός επίκουρος είναι 45 ετών και πάνω :)

 
Θ.Μ.
13 Φεβ 2018 15:05

"Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του Τ.Ε.Ι. Σερρών με έδρα τις Σέρρες εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας."

Θα πρέπει να υπάρξει μια αντίστοιχη πρόβλεψη και για τους πτυχιούχους του αντίστοιχου τμήματος του ΤΕΙ Αθήνας λόγω του γνωστικού αντικειμένου

 
ΕΛΕΝΗ Σ.Ν.
13 Φεβ 2018 17:35

ΆΡΘΡΟ 16, ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

 
@ΚΡΗΤΗ
13 Φεβ 2018 19:04

Αγαπητέ για την Κρήτη δύο λύσεις υπάρχουν. α) Ένταξη στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ με μεταφορά των Τμημάτων σε αυτό και κλείσιμο των μη βιώσιμων σε ΟΛΕΣ τις άλλες πόλεις εκτός Ηρακλείου. Η ΣΤΕΓ μεταφέρεται ως Γεωπονική Σχολή, Η Νοσηλευτική Στην Ιατρική. Η ΣΤΕΦ ως σχολή Μηχανικών επιπέδου 6 (με διαμερισμό της Πληροφορικής) και η ΣΔΟ διαμοιράζεται στης σχολές του ΠΚ στο Ρέθυμνο. Τα ΧΑΝΙΑ πρέπει να κλείσουν και να μείνει ένα 2-ετες. Ειδικά για τα Χανιά (ΣΕΦΕ) το τμήμα Ηλεκτρονικής είναι χαμηλού επιπέδου (εκτός από 1-2 άτομα) και δεν είναι δυνατόν η Ηλεκτρονική να είναι μακριά από την Ηλεκτρολογία και την Μηχανολογία που είναι στο Ηράκλειο. Το δε άλλο υβριδικό Τμήμα ( Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος) με 1- 2 αξιόλογα άτομα πρέπει να μεταφερθεί Ηράκλειο και να ενισχύσει τη Γεωπονία και την ΣΤΕΦ ή την ΣΘΤΕ του ΠΚ. Για Ρέθυμνο –Λασίθι ….. δεν το συζητάμε 2-ετες και πολλά είναι !!! Σε κάθε περίπτωση Εκλεκτορικά για ολους τους καθηγητές σε όλες τις βαθμίδες και οι υπάρχοντες φοιτητές τελειώνουν τις σπουδές σε ΤΕΙ και όχι ΠΚ
Β) Κλείσιμο όλων των περιφερειακών Τμημάτων, συμμάζεμα στο Ηράκλειο με νέα Τμήματα που δεν υπάρχουν σε αλλά ΑΕΙ στην Κρήτη και έμμεση μετατροπή σε Πανεπιστήμιο , και συνενώσεις σε βάθος πενταετίας σε ΕΝΑ ΑΕΙ στην Κρήτη (ΠΚ+ΠΟΛΚΡ+νέο Πανεπ. Πρώην ΤΕΙ). Μετατροπή των θέσεων καθηγητών όπως στο Δυτικής Αττικής και οι φοιτητές που υπάρχουν τελειώνουν ΠΕ μετά από παρακολούθηση των νέων προγραμμάτων σπουδών.
Επειδή οι εκλογές είναι σε ένα χρόνο, και είδαμε ότι το Δ. Αττικής χρειάστηκε πολύ περισσότερο χρόνο από ότι σχεδιαζόταν, φοβάμαι δεν υπάρχει χρόνος.
Το ΠΟΛ Κρ. ακολουθώντας την στρατηγική του ΕΜΠ δεν συζητά και γιατί να το κάνει άλλωστε , να φορτωθούν οι ΗΜΜΥ την ηλεκτρονική του ΤΕΙ ???

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean