Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Παραφράζοντας τον Γκράμσι: «Οι Σχολικοί Σύμβουλοι καταργούνται-Τα νέα στελέχη δεν έχουν γεννηθεί ακόμα- Είναι η εποχή της κρίσης»

Διαχρονικά οι πολιτικές ηγεσίες δεν πίστεψαν στις δυνατότητες του θεσμού και δεν μοιράστηκαν το όραμα για την ποιοτική αναβάθμιση της Εκπαίδευσης μέσω αυτού. Έβλεπαν τον θεσμό κυρίως ως μέσο επιβολής ελέγχου.
Δημοσίευση: 28/01/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Γ.Μπαραλός
π. Πρόεδρος της Π.Ε.Σ.Σ.

Η εποπτεία και η καθοδήγηση μαζί με την διοίκηση είναι sine qua non για την εύρυθμη λειτουργία κάθε εκπαιδευτικού συστήματος. Στην πατρίδα μας οι δύο πρώτες αρμοδιότητες μαζί με μια δέσμη διοικητικών αρμοδιοτήτων ανατέθηκαν και ασκήθηκαν από τους επιθεωρητές από το 1843 έως και το 1982, οπότε και καταργήθηκε ο θεσμός του επιθεωρητή κάτω από το βάρος αυθαιρεσιών, που σε κάποιες περιπτώσεις έφτασαν μέχρι την ενασχόληση της ιδιωτικής ζωής  και εισηγήσεις για την απόλυση Εκπαιδευτικών:

« ο διδάσκαλος ούτος μολονότι είναι πατήρ έξι τέκνων πρέπει αδιστάκτως να απολυθεί της υπηρεσίας…Να ενδύεται ευπρεπέστερον και να ξυρίζεται…Είναι φυγόπονος και αμελής και έχει αθλίαν κοινωνική εμφάνιση… Αποτελεί βάρος δια την εκπαίδευση» (Στεργιόπουλος, 1971)

«Ο ειρηµένος (...) είναι ανάγκη να παρακολουθηθεί επί µακρότερον χρόνον, ώστε η υπεύθυνος γνώμη να στηρίζεται επί πλειόνων συγκεκριμένων στοιχείων. Παρακολουθούµε συνεπώς τούτον ιδίως εις τας συναναστροφάς του, διότι έχοµεν εξ εμπιστευτικής πηγής την πληροφορίαν ότι αγοράζει τα τρόφιμα της οικογενείας του από αριστερόν παντοπώλην» (Α. Ανδρέου & Γ. Παπακωνσταντίνου , 1994)  

Ο θεσμός του Επιθεωρητή αντικαταστάθηκε από το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου (ν.1304/82) ως αποτέλεσμα πολύχρονων αγώνων των Εκπαιδευτικών και των Συνδικάτων ΔΟΕ και ΟΛΜΕ. Χαρακτηριστικές είναι οι ακόλουθες αναφορές:

«H ψήφιση του νόμου 1304 υλοποιεί ένα όραμα του εκπαιδευτικού κόσμου της χώρας μας, που χρονολογείται από το 1925 και δικαιώνει τους μακροχρόνιους αγώνες του κλάδου για την καθιέρωση του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου» (Δ.Ο.Ε,1982)

«ένα αποκεντρωτικό και διοικητικό σύστηµα έχει την ανάγκη του επιστήµονα, του παιδαγωγού, του ψυχολόγου, του καθοδηγητή. Ο Εκπαιδευτικός Σύµβουλος, είναι αυτός που θα εργαστεί προσεκτικά, αθόρυβα και δηµιουργικά, για να βοηθήσει το δάσκαλο, το γονιό, το µαθητή….Προτείνουµε, λοιπόν, τη δηµιουργία βαθµού Εκπαιδευτικού (Σχολικού) Συµβούλου…» (ΟΛΜΕ,1982)

« …ο σχολικός σύμβουλος αποτελεί για την εκπαιδευτική κοινότητα μια καινοτόμα εκπαιδευτική αντίληψη και για τον συνδικαλιστικό χώρο μια εκπλήρωση κοινωνικής και εκπαιδευτικής αναγκαιότητας» (Φράγκος,1985)

Μια ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της κατάργησης του επιθεωρητή και της γέννησης του δασκαλογέννητου θεσμού του Σχολικού Συμβούλου, δείχνει ότι υπήρχε αίτημα και ειδικότερα :

1.    Ήταν μακροχρόνιο (επι δεκαετίες) αίτημα των Εκπαιδευτικών
2.    Υποστηρίχτηκε έντονα από τις Ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ
3.    Είχε πολιτικές και κοινωνικές αναφορές
4.    Διαχώρισε το Διοικητικό από το Επιστημονικό & Παιδαγωγικό έργο
5.    Ήταν καρπός των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την κακή χρήση της υπερσυγκέντρωσης αρμοδιοτήτων στα χέρια των Επιθεωρητών.

Δυστυχώς ο θεσμός των Σχολικών Συμβούλων ήδη από τη γέννησή του εγκαταλείφθηκε στη μοίρα του και ο αείμνηστός Γ.Βαγενάς π. Γ.Γ. της ΔΟΕ περιγράφοντας την κατάσταση είχε γράψει σχετικά:

«Η υποδομή και τα μέσα που παρέχονται στους Σχολικούς Συμβούλους συνήθως “στεγάζονται” στον προθάλαμο ή στις αποθήκες του κυβερνητικού ενδιαφέροντος» (Θέματα Παιδείας, 2001)

Διαχρονικά οι πολιτικές ηγεσίες δεν πίστεψαν στις δυνατότητες του θεσμού και δεν μοιράστηκαν το όραμα για την ποιοτική αναβάθμιση της Εκπαίδευσης μέσω αυτού. Έβλεπαν τον θεσμό κυρίως ως μέσο επιβολής ελέγχου και προσπάθησαν να τον ελέγξουν και να τον εγκιβωτίσουν στον υφιστάμενο διοικητικό μηχανισμό.
Η αδιαφορία και η προσπάθεια χρησιμοποίησης του θεσμού είναι ανάγλυφη και στη ρύθμιση του Ν.3879/2010, άρθρο 26 με την οποία η Πολιτεία χρησιμοποίησε το θεσμό ως αποκατάσταση Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., καθώς και Προέδρων ή Διευθυνόντων Συμβούλων φορέων που εποπτεύονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Από την άλλη, οι επι τριάντα περίπου χρόνια προσπάθειες θεσμοθέτησης συστήματος αξιολόγησης στην Εκπαίδευση δεν ευδοκίμησαν μέχρι το 2013 οπότε με τη χώρα στα μνημόνια βρήκαν πρόσφορο έδαφος. Η πολιτική ηγεσία ιδρύοντας την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) (Ν.4142/13) και δημιουργώντας με το ΠΔ 152/13 ένα εξαντλητικό πλαίσιο αξιολόγησης, επιδίωξε να την επιβάλει έχοντας απέναντι τους Εκπαιδευτικούς και τα Συνδικάτα.

Η προσπάθεια εφαρμογής της αξιολόγησης στην Εκπαίδευση, σε συνδυασμό με τις ποσοστώσεις, την κατάργηση ειδικοτήτων και τις διαθεσιμότητες Εκπαιδευτικών,  έκανε τους Σχολικούς Συμβούλους που καλούνταν από την Πολιτεία να εφαρμόσουν την αξιολόγηση, να φαντάζουν ως το μακρύ χέρι της εκτελεστικής εξουσίας. Ωστόσο τελικά οι μόνοι που αξιολογήθηκαν ήταν οι ίδιοι οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Διευθυντές Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αφού η αξιολόγηση σταμάτησε με την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας το 2015.

Από τότε αρχίζει και η περιπέτεια των Σχολικών Συμβούλων αφού:

•    Από τη λήξη της θητείας τους τον Αύγουστο του 2015 μέχρι και σήμερα βιώνουν μια διαρκή αβεβαιότητα υπηρετώντας με διαρκείς παρατάσεις θητείας.
•    Υποβαθμίστηκαν μισθολογικά, μόνο αυτοί μεταξύ όλων των στελεχών στην Εκπαίδευση, ακόμα και κάτω από Διευθυντές Σχολείων (Ν. 4354/2015) .
•    Αρκετοί επι της ουσίας αποκλείστηκαν από την διεκδίκηση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, αφού στις σχετικές κρίσεις προσμετρήθηκε μόνο ένα πολύ μικρό μέρος της θητείας τους ως διδακτική.

Παρα τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις για βελτίωση και αναβάθμιση του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων, το άνοιγμα του κουτιού με το σχέδιο του ΥΠΠΕΘ για τις νέες δομές τον Οκτώβριο του 2017 περιείχε ζονγκ για τους Σχολικούς Συμβούλους.

Δυστυχώς φαίνεται ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι πρέπει να πληρώσουν το μάρμαρο για την απόπειρα εφαρμογής ενός συστήματος αξιολόγησης που δεν προκάλεσαν, δεν νομοθέτησαν και το οποίο ποτέ δεν ολοκληρώθηκε.

Ο δασκαλογένητος θεσμός των Σχολικών Συμβούλων αντί να βελτιωθεί καταργείται και τα νέα στελέχη που θα αντικαταστήσουν τους Σχολικούς Συμβούλους θα ονομάζονται Περιφερειακοί Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και Επιμόρφωσης (Π.Σ.Ε.Ε.Ε.) αναλαμβάνοντας τις αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων, των Προϊστάμενων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ).

Μια ανάλυση όμως των βασικών χαρακτηριστικών της κατάργησης του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων και του αναγγελθέντος νέου θεσμού των Περιφερειακών Συντονιστών (Π.Σ.Ε.Ε.Ε) δείχνει ότι σήμερα δεν υπάρχει αίτημα και ειδικότερα :
 
1.    ΔΕΝ είναι αίτημα των Εκπαιδευτικών
2.    ΔΕΝ υποστηρίζεται από τις Ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, οι οποίες απορρίπτουν συνολικά το σχέδιο
3.    ΔΕΝ έχει πολιτικές και κοινωνικές αναφορές
4.    ΔΕΝ διαχωρίζει το Διοικητικό από το Επιστημονικό & Παιδαγωγικό έργο
5.    ΔΕΝ είναι καρπός προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την κακή χρήση της υπερσυγκέντρωσης αρμοδιοτήτων στα χέρια των Σχολικών Συμβούλων, αφού τέτοιες ποτέ δεν υπήρξαν.

Ναι, υπάρχουν προβλήματα στο θεσμό των Σχολικών Συμβούλων αλλά τίποτα από όσα οδήγησαν στην κατάργηση του θεσμού του Επιθεωρητή δεν υποστηρίζει την κατάργηση του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων.

Μήπως όμως η κατάργηση των Σχολικών Συμβούλων έχει προκύψει ως αποτέλεσμα αξιολόγησης του θεσμού η οποία έδειξε ότι ο θεσμός δεν μπορεί να βελτιωθεί και γι’ αυτό πρέπει να καταργηθεί ;

Καμιά τέτοια αξιολόγηση δεν έγινε.

Αντίθετα, στην πιο γνωστή μεγάλη σχετική έρευνα του Π.Ι., οι Εκπαιδευτικοί:

•    Δηλώνουν σε ποσοστό 61% ότι αξιοποιούν τα αποτελέσματα ερευνών στην εκπαιδευτική πράξη με τη βοήθεια, τη στήριξη και την καθοδήγηση των σχολικών συμβούλων.

•    Εκφράζουν υψηλό βαθμό αποδοχής για το ρόλο του Σχολικού Συμβούλου ως προωθητή ενεργών μεθόδων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που συνδέονται με τις διδακτικές τους εμπειρίες
(Π.Ι., 2008)

Στην μεταπολίτευση, «Η  κριτική η οποία έγινε στο θεσμό του Επιθεωρητή, είχε ως ισχυρή συνιστώσα το γενικότερο αίτημα της εποχής της μεταπολίτευσης που αφορούσε στον  εκδημοκρατισμό της κοινωνίας και κατ’ επέκταση και της εκπαίδευσης. Η αντίθεση στο θεσμό του Επιθεωρητή σήμαινε την αντίθεση απέναντι στις κρατικές επεμβάσεις στις σχολικές πρακτικές» (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994).

Σήμερα ποιες είναι mutatis mutandis οι αντιστοιχίες ;

Το σχέδιο του ΥΠΠΕΘ δεν έλαβε υπόψη του ούτε το πρόσφατο πόρισμα της επιτροπής του εθνικού διαλόγου για την παιδεία στο οποίο αναφέρεται ότι :

«…οι σχολικοί σύμβουλοι είναι κατά τεκμήριο προσοντούχοι εκπαιδευτικοί και η γεωγραφική κατανομή τους ανά την Ελλάδα βοηθάει όχι μόνο την επιμόρφωση αλλά και τη συνεχή στήριξη των εκπαιδευτικών……

….Προβλέπεται αναβαθμισμένος ο ρόλος των σχολικών συμβούλων» (https://www.esos.gr/sites/default/files/articles, Κεφ.5,&2.2.5., 2016)

Τα νέα στελέχη, οι Περιφερειακοί Συντονιστές (Π.Σ.Ε.Ε.Ε) απομακρύνονται από τις Σχολικές Μονάδες και σε αντίθεση με τους Σχολικούς Συμβούλους, θα λειτουργούν εντός των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ) τα οποία θα εδρεύουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Ένα μέρος των αρμοδιοτήτων των Σχολικών Συμβούλων μεταφέρεται στα ΠΕΚΕΣ, ένα άλλο στις νέες δομές ΚΕΣΥ και κάποιες εξαχνώνονται. Το έργο των Περιφερειακών Συντονιστών που θα αντικαταστήσουν τους Σχολικούς Συμβούλους φαίνεται ότι θα είναι κυρίως συντονιστικό και τα ΠΕΚΕΣ προσομοιάζουν με γραφειοκρατική και συγκεντρωτική δομή.

Πως και από ποιους θα υποστηριχτεί η προοπτική της παιδαγωγικής αυτονομίας των Σχολικών Μονάδων και της χειραφέτησης των Εκπαιδευτικών, αφού το έργο των Περιφερειακών Συντονιστών (Π.Σ.Ε.Ε.Ε.) που αντικαθιστούν τους Σχολικούς Συμβούλους (όπως μαρτυρά και ο τίτλος τους) θα είναι συντονιστικό και η όποια καθοδήγηση θα ασκείται πλέον εξ αποστάσεως και εφόσον ζητηθεί ;

Πως θα υποστηριχτεί αποτελεσματικά ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των Σχολικών Μονάδων αφού τα νέα στελέχη :

•    Θα λειτουργούν σε απομακρυσμένες από τα σχολεία δομές (ΠΕ.Κ.Ε.Σ)

•    Από συνδιαμορφωτές (Σχολικοί Σύμβουλοι) φαίνεται πως μετατρέπονται (Περιφερειακοί Συντονιστές) σε μεταφορείς κεντρικών σχεδιασμών.
«Οι πιθανοί-ενδεικτικοί θεματικοί άξονες τίθενται μέσω σχεδίου προγραμματισμού το οποίο καθορίζεται με ΥΑ και παρουσιάζεται στα σχολεία με οδηγίες συμπλήρωσης και ενημερωτικές συναντήσεις των Διευθυντών των σχολείων από τα στελέχη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ»
(Σχέδιο ΥΠΠΕΘ, Γ/6)

Από την άλλη, η διακινούμενη σκέψη για δημιουργία σε κάποιες περιφέρειες περισσότερων από ένα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. φαίνεται πως οδηγεί σε μια υβριδική λειτουργία και αναιρεί τον πυρήνα της δημιουργίας τους ως περιφερειακών κέντρων σχεδιασμού των δράσεων με εύρος όλα τα σχολεία κάθε περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.

Ένα άλλο πρόβλημα που προκύπτει είναι η υποβάθμιση της  παροχής επιστημονικής καθοδήγησης, αφού στο σχέδιο των νέων δομών τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εκτός από την απομάκρυνσή των νέων στελεχών ΠΣΕΕΕ από τα Σχολεία και τους Εκπαιδευτικούς, οι δύο βαθμίδες Α΄θμιας και Β΄θμιας ομογενοποιούνται όχι με εκπαιδευτικούς όρους, αλλά μάλλον με όρους οικονομίας κλίμακας.

Η δημιουργία κατάλληλων αποστάσεων από τις σχολικές μονάδες και τους Εκπαιδευτικούς, σε συνδυασμό με:

•    Την ομογενοποίηση των βαθμίδων

•    Την ανάθεση κυρίως γραφειοκρατικού – οργανωτικού ρόλου

•    Την ανάθεση της αξιολόγησης των ΚΕΣΥ και ΚΕΑ

•    Την ενσωμάτωση των αξιολογικών δραστηριοτήτων των Προϊστάμενων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  
στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. προκαλεί ερωτήματα για την μετεξέλιξη των Περιφερειακών Συντονιστών (Π.Σ.Ε.Ε.Ε.) σε εξωτερικούς αξιολογητές.

Ιδιαίτερα αφού το νομικό πλέγμα της αξιολόγησης δεν έχει καταργηθεί και σύμφωνα με την τρίτη έκθεση συμμόρφωσης του ESM (Compliance Report ESM Stability Support Programme for Greece, January 2018) πρέπει μέχρι το Μάρτιο του 2018, να εγκριθεί νόμος για την αναβάθμιση των φορέων που είναι αρμόδιοι για τις αξιολογήσεις.

Ερωτήματα επίσης δημιουργούνται από το γεγονός πως το σχέδιο «μεταρρυθμίζει» μόνο τις υποστηρικτικές δομές οι οποίες θα κληθούν να λειτουργήσουν σε ένα «αρρύθμιστο» διοικητικό μηχανισμό.

Συγκεκριμένα το σχέδιο:

•    Δεν αναγνωρίζει κανένα πρόβλημα στο διοικητικό μηχανισμό. Τα προβλήματα στην Εκπαίδευση φαίνεται πως δημιουργούν οι υποστηρικτικές δομές, οι Σχολικοί Σύμβουλοι και η λύση που προτείνεται είναι η κατάργηση τους.      

•    Δεν αναφέρεται πουθενά στα προβλήματα που επισωρεύθηκαν από τη διαχρονική λειτουργία του θεσμού σε ένα αρρύθμιστο περιβάλλον:
«Η σχέση του Σχολικού Συμβούλου με το Διοικητικό Μηχανισμό της Εκπαίδευσης καθώς και με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αποτελεί ένα αρρύθμιστο πρόβλημα του οποίου η λύση προσκρούει σε γενικότερες πολιτικές αντιθέσεις και απουσία συναινέσεων» (Ε.Ζαμπέτα,1992)

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, με την κατάργηση των Σχολικών Συμβούλων διαμορφώνεται ένα διακύβευμα με διαστάσεις εκπαιδευτικής συνέχειας, συνέπειας λόγου της Πολιτείας, υποβάθμισης της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης και απουσίας υποστήριξης από εκπαιδευτικούς και συνδικάτα.

•    Θα αγνοηθεί το πόρισμα του εθνικού διαλόγου (2016) που υποστηρίζει την διατήρηση και αναβάθμιση του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων ;

•    Θα αποκοπεί ο συνδετικός κρίκος των Εκπαιδευτικών και των Σχολικών Μονάδων με τις εξελίξεις στην επιστήμη τον οποίο υποστήριζε ο θεσμός των Σχολικών Συμβούλων;

•    Θα υποβαθμιστεί η επιστημονική καθοδήγηση μέσω της ομογενοποίησης των βαθμίδων Α΄θμιας και Β΄θμιας ;

•    Θα αντικατασταθεί ο θεσμός των Σχολικών Συμβούλων από το νέο θεσμό των Περιφερειακών Συντονιστών με έντονα γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά που θα λειτουργεί στις Περιφερειακές Διευθύνσεις αποκομμένος από τους Εκπαιδευτικούς και τα Σχολεία ;

•    Θα προχωρήσει η κατάργηση του δασκαλογέννητου θεσμού των Σχολικών Συμβούλων ενάντια στα συνδικάτα ΟΛΜΕ και ΔΟΕ που δεν δέχονται συνολικά το σχέδιο που παρουσιάστηκε ;

•    Θα αγνοηθούν οι σχετικές προτάσεις τροποποιήσεων που έχουν υποβληθεί, οι οποίες όχι μόνο δεν προϋποθέτουν την κατάργηση του θεσμού αλλά αντίθετα συμβάλουν στην ουσιαστική βελτίωση του σχεδίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ ;

ή θα προχωρήσει η υλοποίηση του σχεδίου με τις ευρύτερες δυνατές συναινέσεις σε αλλαγές και αναγκαίες βελτιώσεις των υπαρκτών προβλημάτων του θεσμού, ο οποίος μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και των κατευθύνσεων του σχεδίου ;

Η πρώτη επιλογή θα οδηγήσει σε μια αλλαγή περιορισμένης οπτικής με συνέπειες, χάσματα και ημερομηνία λήξης, ενώ η δεύτερη μπορεί να οδηγήσει σε μια μεταρρύθμιση μακράς πνοής που θα αφήσει αποτύπωμα.   

Το σχέδιο του ΥΠΠΕΘ περιλαμβάνει αξιοποιήσιμες ιδέες και θετικές διαστάσεις αλλά η κατάργηση του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων και η αντικατάστασή τους από τον υπό γέννηση θεσμό των Περιφερειακών Συντονιστών έχει πολύ δρόμο να διανύσει προκειμένου να καταστεί μια αξιόπιστη, βιώσιμη και εφαρμόσιμη εναλλακτική.

Παραφράζοντας τον Αντόνιο Γκράμσι, «Οι Σχολικοί Σύμβουλοι καταργούνται. Τα νέα στελέχη δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Είναι η εποχή της κρίσης» κι αυτή η κρίση μπορεί να αποβεί δημιουργική αν την διαχειριστούμε με ανοιχτά χαρτιά, διαλεκτικά, χωρίς προκαταλήψεις, με προοπτική, με αχρωματοψία, με εξαντλητική εξέταση κάθε πρότασης (π.χ. https://www.esos.gr/arthra), με εμπλοκή του κατά τεκμήριο πλέον προσοντούχου τμήματος των Εκπαιδευτικών, συνθετικά και χωρίς αποκλεισμούς.

Ο Φράγκος το 1986 έγραψε «Ο επιθεωρητής καταργήθηκε. Ζήτω ο σχολικός σύμβουλος». Το 2018 θα μπορέσουμε να πούμε «Ο Σχολικός Σύμβουλος καταργήθηκε. Ζήτω ο Περιφερειακός Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου & Επιμόρφωσης » ;  

 

Σχόλια (22)

 
Δ. Δημητρόπουλος
28 Ιαν 2018 21:01

Εξαιρετκή η ανάλυση του κ. Μπαραλού, που και παλιός σχολικός σύμβουλος είναι και ξέρει πολύ καλά τα θέματα της εκπαίδευσης.

 
Εκπαιδευτικός
28 Ιαν 2018 21:46

Κύριε Μπαραλέ.Με σεβασμό σε κάθε άποψη και γνώμη προσωπικά και χωρίς διάθεση προσβολής αυτές τα σχεδόν καθημερινά άρθρα σας και άλλων δυο συναδέλφων σας σχετικά με την "αναγκαιότητα "συνέχισης του θεσμού των σχολικών συμβούλων με έχουν κουράσει και αρχίζει να με εξοργίζουν.Δεν είμαι ούτε αργόστροφος και έχω επίπεδο για να καταλάβω αν πρέπει ή όχι να διατηρηθεί ο θεσμός,με τα ίδια άτομα υποθέτω.Τα καθημερινά σχεδόν άρθρα σας για το ίδιο θέμα προσβάλλουν τη νοημοσύνη και την κοινή λογική.Γράφετε ότι ο θεσμός των συμβούλων αντικατέστησε τον θεσμό των επιθεωρητών. Ένας κύκλος τότε έκλεισε και άνοιξε ένας άλλος.Τώρα είναι και η σειρά αυτού του κύκλου να κλείσει και να ανοίξει ένας άλλος και ενδεχομένως με νέα πρόσωπα.Που το κακό;Η ζωή πάει μπροστά το ίδιο και η εκπαίδευση και δεν μπορούμε να μένουμε σε ένα θεσμό του 1982 όταν όλα έχουν προχωρήσει.Ούτε και χρήζει εκσυχρονισμού γιατί εκσυχρονισμός με τα ίδια πρόσωπα δεν υπάρχει.Χρησιμοποιείτε τον απαρχαιωμένο όρο "δασκαλογένητος" και δικαίως γιατί και ο θεσμός είναι πια απαρχαιωμένος,όπως και ο Γκράμσι που επικαλείσθε που τον ξέχασαν ακόμη και οι συμπατριώτες του, και παραπέμπει σε εποχές άκρατου λαικισμού που δεν θέλω να θυμάμαι.Εξ άλλου κανένας δάσκαλος δεν τον χρησιμοποιεί και ούτε και τον ξέρει.Γράφετε σε άλλο σημείο ότι συνάδερφοι σας αποκλείστηκαν από τις επιλογές διευθυντών σχολείων γιατί δεν προσμετρήθηκε όλη τους η θητεία σαν ...διδακτική.Πότε διδάξατε σε τάξη και πόσες ώρες συνολικά για να προσμετρηθεί επί της ουσίας;Εξ άλλου ήσασταν μέλη και στα συμβούλια επιλογής τους.Αν διαφωνούσατε ας μη συμμετείχατε.Ούτε και στους διευθυντές εκπαίδευσης προσμετρήθηκε και χάρη και σε αυτό και με συμβούλια επιλογής που είχατε δικά σας μέλη τους έστειλαν στις τάξεις.Και εδώ εγείρεται το ερώτημα.Αφού αυτοί στάλθηκαν στις τάξεις μετά από χρόνια θητείας από συμβούλια που είχατε και μέλη σας γιατί να μην πάτε και εσείς;Σε τι διαφέρετε από αυτούς; Μήπως δεν αντιληφθήκατε ότι αυτό που έγινε σε αυτούς άνοιξε το δρόμο να το κάνουν και σε σας;Σε άλλο σημείο γράφετε ότι αξιολογηθήκατε μόνο εσείς και οι ΔΕ.Καλείται η ΑΔΙΠΔΔΕ να σας διαψεύσει γιατί δεν έγινε όπως το λέτε.Κλείνοντας να μην αναφερθώ και σε άλλα ,ήσαστε σχολικοί σύμβουλοι από τις επιλογές του 2003 ,του 2007 και του 2011 για να μη σας θυμίσω και την εγκύκλιο της κας Διαμαντοπούλου που απέκλεισε τότε πάνω από τους μισούς υποψήφιους σχολικούς συμβούλους εντελώς αντισυνταγματικά.Είναι πάρα πολλά χρόνια για την ίδια θέση και πρέπει να γίνει ανανέωση με τις νέες δομές που θέλει να κάνει το Υπουργείο .Ο κόσμος προχωράει μπροστά κε.Μπαραλέ και καλά κάνει το Υπουργείο που θέλει να αλλάξει εντελώς αυτό τον θεσμό.Ο κύκλος έκλεισε.

 
Nikos
28 Ιαν 2018 22:45

Να επιστρέψουν στην τάξη.

 
Γεροδήμος
28 Ιαν 2018 22:59

Εύγε στον Εκπαιδευτικός. Είπε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Αυτά που έγραψε ας τα διαβάσουν με πολύ-πολύ προσοχή όλοι οι Σχ. Σύμβουλοι.

 
ΠΕ
29 Ιαν 2018 00:09

Ο ειρωνικός σας τίτλος κύριε "Τα νέα στελέχη δεν έχουν γεννηθεί ακόμη",έστω και με παράφραση, προσβάλλει τον κλάδο και τον υποτιμά.Δηλαδή είστε αναντικατάστατοι και οι αντικαταστάτες σας σαν αγέννητοι θα εμφανισθούν μετά από δεκαετίες και συμπερασματικά μετά από σας το ...χάος;Πριν 15 μέρες το εσος με άρθρο του μας πληροφόρησε ότι μόνο τον τελευταίο χρόνο αναγνωρίστηκαν πάνω από 1600 διδακτορικά και μεταπτυχιακά.Άρα οι ...αγέννητοι είναι έτοιμοι και περιμένουν τις επιλογές ,που χρονίζουν από το 2015, για να είναι υποψήφιοι.Δεν πιστεύω ότι αυτό το φοβάστε;Ο δασκαλογέννητος .,που λέτε ,θεσμός των σχολικών συμβούλων τελείωσε και ένας νέος δασκαλογέννητος θεσμός γεννήθηκε.Αυτός των Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Απλά δηλαδή οι Σύμβουλοι φεύγουν και οι Π.Σ.Ε.Ε.Ε. έρχονται.Διεκδικήστε σαν υποψήφιοι τις νέες θέσεις που θα προκύψουν.Που ξέρετε εσείς ότι οι εκπαιδευτικοί επιμένουν και θέλουν την διατήρηση του θεσμού και των προσώπων σας;Έγινε κάποια έρευνα μήπως σε όλα τα σχολεία της χώρας;Ας δημιουργήσει η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ ένα ερωτηματολόγιο και να απαντάνε όλοι ηλεκτρονικά αν επιθυμούν την κατάργηση ή όχι του θεσμού.Η έρευνα του Π.Ι.που επικαλείστε είναι του 2008.Κάποια ποιο καινούρια έχετε από αυτήν της προηγούμενης δεκαετίας;.Αφήστε το πόρισμα του εθνικού διαλόγου του 2016 που αυτοί που πήραν μέρος είναι ελάχιστη μειοψηφία σε σύγκριση με τους 150.000 εκπαιδευτικούς.Ο κ.@Δημητρόπουλος στο πρώτο σχόλιο λέει ότι είστε παλιός σύμβουλος.Από πότε είστε σχολικός σύμβουλος δεν το αναφέρετε.Θα αιτιολογούσε και τη γνώμη σας για την μη αλλαγή του θεσμού και των ατόμων που τον αποτελούν.Πάντως με το χέρι στην καρδιά σας λέω ότι η συνεχής σας παρουσία σε όλα τα συμβούλια επιλογών των υπόλοιπων στελεχών της εκπαίδευσης σας έβλαψε ανεπανόρθωτα .Εσείς ειδικά και επειδή γράφετε σε κάποιο σημείο ότι στηρίζετε τους εκπαιδευτικούς αλλά και πραγματικά που είστε μορφωμένοι άνθρωποι και επιπέδου δεν έπρεπε να εμπλακείτε σε αυτά γιατί δεν το είχατε και ανάγκη.Τη θέση σας την είχατε και μπορούσατε ή να αποχωρούσατε ή να αντιστεκόσασταν για το δίκαιο.Δεν κάνατε ούτε το ένα ούτε το άλλο και τώρα αδιαφορούν οι πάντες για την τύχη του θεσμού.

 
Νικος
29 Ιαν 2018 08:09

Το αρθρο του κ. Μπαραλου προσφερει μια σε βαθος αναλυση του θεσμου του Σχολικου Συμβουλου. Η υποστηριξη του θεσμου του Σχολικου Συμβουλου ηταν απαραδεκτη. Υπαρχουν Σχολικοι Συμβουλοι με υψηλο αισθημα ευθυνης, αρτια καταρτισμενοι, που προσφερουν εξαιρετικο εργο. Ειναι λαθος η καταργηση τους.

 
iremias
29 Ιαν 2018 08:10

Οι σχολιαστές δεν τεκμηριώνουν τις κατά τα άλλα σεβαστές απόψεις τους και προσωπογραφούν δεν αιτιολογούν.Γιατί έτσι μας αρέσει δηλαδή.!

 
Σκαντζή Κατερίνα
29 Ιαν 2018 09:00

Το άρθρο σας είναι εύστοχο. Αλλά, οι ίδιοι οι Σχολικοί Σύμβουλοι διαχρονικά, προστάτευσαν τον θεσμό; '

 
ΓΙΩΡΓΟς
29 Ιαν 2018 09:21

Πολύ καλό, όπως πάντα και με επιχειρήματα το άρθρο του κ. Μπαραλού. Τα σχολεία πλέον αποξενώνονται με την κεντρική διοίκηση και την επιτόπια επιμόρφωση. Ποιό στέλεχος πλέον θα επισκέπτεται και θα φροντίζει άμεσα τα επαρχιακά και δυσπρόσιτα σχολεία που αισθανόταν ότι κάποιος τους νοιάζεται βλέποντας τον Σύμβουλο κοντά τους. Από ποιόν θα περιμένουν άμεσο ενδιαφέρον τα σχολεία της Νεάπολης, της Αρεόπολης, της Πύλου, της Κοντοβάζαινας; Συνάδελφοι όλη η Ελλάδα δεν είναι η Αθήνα. Τα προβλήματα της επαρχίας είναι διαφορετικά. Προσγειωθείτε στην ελληνική πραγματικότητα.

 
ΤΑΣΟΣ
29 Ιαν 2018 10:40

Αν θελουν να ειναι σχολικοι συμβουλοι να ειναι ως εξης:

1. να κάνουν 10 ωρες μαθημα την εβδομαδα.
2. να πληρωνονται μονο τα οδοιπορικα και οχι το πολυ μεγαλο επιδομα που επαιρναν .

 
ΣΤΡΙΠΙΚΛΟ
29 Ιαν 2018 11:22

Τα παραπάνω γραφόμενα από συναδέλφους επιβεβαιώνουν το: "Να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα." "Όσα δε φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια", κ.α. Χολή βγάζουν και τίποτα άλλο. Τίποτα δεν πρόσφεραν αυτοί οι κύριοι; Και αν πρόσφεραν, ποιος τους άκουγε; Οι εκπαιδευτικοί με όραμα, όπως ήταν και οι Σ Σ. Κρίμα!

 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΑΛΟΣ
29 Ιαν 2018 11:32

@ Εκπαιδευτικός.
Κύριε ανώνυμε, κουρασμένε και εξοργισμένε «Εκπαιδευτικέ». Ειλικρινά δεν είχα εσάς στο μυαλό μου όταν έγραφα το σχετικό κείμενο και αναρωτιέμαι γιατί διαβάζετε τέτοια κείμενα που σας κάνουν κακό. Πολύ περισσότερο που παρα την κατάστασή σας μπήκατε στον κόπο να γράψετε μια σελίδα με κοινοτοπίες, διαστρεβλώσεις και αναφορές που δεν τιμούν το όνομα πίσω από το οποίο θέλετε να κρυφτείτε.
Ενδιαφέροντα τα όσα γράφετε και αποκαλυπτικά της λογικής του φθόνου και της εκδίκησης εμβαπτισμένη στην ανθρωποφαγία αλλά ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που είμαι σίγουρος ότι οι Συνάδελφοί μου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ λένε καθημερινά στους μαθητές τους σε όλα τα σχολεία. Μάλλον θα πρέπει να εμπλουτίστε το οπλοστάσιό σας με έννοιες όπως αξιοκρατία, δημοκρατία, σεβασμός στις απόψεις των άλλων και τα σχετικά.
Γράφετε για κύκλους που κλείνουν και ανοίγουν και αναρωτιέστε: «Που το κακό ;». Λόγω ειδικότητας σας ενημερώνω ότι οι κύκλοι δεν ανοιγοκλείνουν μόνοι τους και προκειμένου για κύκλους με κοινωνικές αναφορές τους κλείνει και τους ανοίγει η κοινωνία (με την ευρύτερη έννοια) κάτω από αναγκαιότητες οι οποίες διαμορφώνουν σχετικά αιτήματα που στις Δημοκρατίες στηρίζονται στην πλειοψηφία. Αν σας διαφεύγει, σας ενημερώνω ότι αίτημα κατάργησης του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων δεν διατυπώνεται από τους Εκπαιδευτικούς, όπως αυτές εκφράζονται συλλογικά από τις ομοσπονδίες ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και ΟΙΕΛΕ οι οποίες ποτέ μέχρι σήμερα δεν ζήτησαν την κατάργησή του. Το αντίθετο.
Μιλάω για τον θεσμό, μιλάτε για πρόσωπα και γράφετε με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο «ο κύκλος έκλεισε», επειδή κάποιοι Σ.Σ. όπως λέτε συμμετείχαν σε συμβούλια επιλογής Διευθυντών Σχολείων. Ξέρετε, η συγκρότηση των Συμβουλίων γίνεται με νόμο της Πολιτείας κι αυτό που θα έπρεπε να σας απασχολεί είναι όχι η συμμετοχή αλλά η στάση των συμμετεχόντων.
Πάντως δεν θα μείνετε χωρίς δουλειά. Ακολουθώντας τη δική σας λογική σύμφωνα με την οποία όποιος συμμετείχε στα συμβούλια επιλογής πρέπει να εξαφανισθεί, τότε θα πρέπει να ετοιμάζεστε να κλείσετε κι άλλους κύκλους. Των Διευθυντών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Αιρετών, των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Πεπειραμένων Εκπαιδευτικών, που επίσης συμμετείχαν στα συμβούλια επιλογής.
Σίγουρα η εκτίμησή σας όχι μόνο για τους Σχολικούς Συμβούλους αλλά και για τους εκπαιδευτικούς είναι αξιομνημόνευτη, αφού γράφετε απαξιωτικά και υποτιμητικά για τους δάσκαλους «κανένας δάσκαλος δεν τον χρησιμοποιεί και ούτε και τον ξέρει» αναφερόμενος στον Γκράμσι, αν και όπως φαίνεται πολύ λίγα γνωρίζετε για την επιρροή των κειμένων του.
Στο ερώτημά σας «Πότε διδάξατε σε τάξη και πόσες ώρες συνολικά για να προσμετρηθεί επί της ουσίας;» σας ενημερώνω ότι κανένας Σχολικός Σύμβουλος δεν κατέλαβε εξ εφόδου τη θέση στην οποία υπηρετεί και όλοι οι νόμοι επιλογής στελεχών (όχι μόνο σχολικών συμβούλων) προσδιορίζουν επακριβώς πόσα χρόνια διδακτικής υπηρεσίας απαιτούνται για την υποβολή υποψηφιότητας. Εκτός κι αν φαντάζεσθε πως οι Σ.Σ. έπεσαν από τον ουρανό στην εκπαίδευση και δεν έτριψαν επι δεκαετίες κιμωλία στον πίνακα.
Κύριε «εκπαιδευτικέ» αν συμμετάσχετε στις κρίσεις που έρχονται για την κατάληψη θέσεων των νέων στελεχών στις θέσεις των καταργούμενων Σχολικών Συμβούλων που διακαώς επιθυμείτε, θα μου επιτρέψετε μια συμβουλή. Τα χρόνια στην τάξη δυστυχώς δεν φτάνουν για να αναλάβει κανείς να συμβουλεύει συναδέλφους του. Ούτε η ορμητικότητα της ηλικιακής νεότητας. Χρειάζεται και καμιά δεκαετία τρίψιμο παντελονιών, διάβασμα, ξενύχτια, αγωνίες, απομόνωση από φίλους, απώλεια χρονονησίδων από οικογενειακές στιγμές, πλήθος συνεχών αξιολογήσεων και χαμένες ευκαιρίες, για να αποκτήσει κανείς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, να συγγράψει και να δημοσιεύσει άρθρα και βιβλία για την εκπαίδευση. Μετά ίσως μπορέσει να πορευτεί με αξιοπρέπεια.
Αλλά δεν σας φοβάμαι. Θα βρείτε τον τρόπο.
Σημείωση: Δεν απαντώ σε ανώνυμους και τρολ αλλά με σας έκανα μία και μοναδική εξαίρεση γιατί χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «εκπαιδευτικός» μπορεί και να είστε στ’ αλήθεια.

 
Ράπτης Ηλίας, πρώην σχολικός σύμβουλος Π.Ε.
29 Ιαν 2018 15:34

Επωνύμως, λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο,

( αν μου επιτρέπεις βέβαια την οικεία προσφώνηση!)

Δυστυχώς για σας - κι όταν γράφω "εσάς" εννοώ τους της ΠΕΣΣ κι όσοι εξ υμών ενστερνίζονται ανάλογες απόψεις και πρακτικές - ο " Εκπαιδευτικός" σε πολλά σημεία έχει δίκαιο είτε αρέσει είτε δεν αρέσει στους ... εντός των τειχών ευρισκομένους. Σε κάθε περίπτωση, αγαπητέ Γιώργο, είναι μια άποψη, ακόμα κι αν διαφωνεί κανείς με το κάπως οργισμένο ύφος, οφείλει να τη σεβαστεί, πολύ περισσότερο ένας σχολικός σύμβουλος...

Ο διδακτικισμός, τα πρέπει & δεν πρέπει, η χρήση βαρύγδουπων εννοιών όπως π.χ. "αξιοκρατία"( εδώ γελάνε, Γιώργο!) και η υπέρμετρη υπεροψία περί "προσοντούχων στελεχών", εξυπνακισμοί , άστοχες παραφράσεις σαν κι αυτή με τον Γκράμσι (θα τρίζουν τα κόκκαλά του, Γιώργο ! ) και οι παντελώς αστήρικτοι ισχυρισμοί σαν κι αυτούς του τύπου " ... κανένας σχολικός σύμβουλος δεν κατέλαβε εξ εφόδου τη θέση ..." ( είσαι σίγουρος γι αυτό, Γιώργο; Γιατί εγώ ΑΛΛΑ γνωρίζω κι κι ΄ΑΛΛΑ ΒΙΩΣΑ στο πετσί μου...) ή του τύπου " ...προσδιορίζουν επακριβώς πόσα χρόνια διδακτικής εμπειρίας απαιτούνται... " ( κι εδώ γελάνε, Γιώργο ! Μήπως τα πράγματα έχουν κάπως αλλιώς,Γιώργο, και πώς ακριβώς;) και η δήθεν political correctness ( δηλ. όλα στα "μέτρα μας" και για την πάρτη μας) μια καθαρά συντεχνιακή αντίληψη, που εξώφθαλμα και προκλητικά υπερασπίζεστε και γαία πυρί μειχθήτω...

"...Μάλλον θα πρέπει να εμπλουτίστε το οπλοστάσιό σας με έννοιες όπως αξιοκρατία, δημοκρατία, σεβασμός στις απόψεις των άλλων και τα σχετικά...."

"... σας ενημερώνω ότι κανένας Σχολικός Σύμβουλος δεν κατέλαβε εξ εφόδου τη θέση στην οποία υπηρετεί..."

"...προσδιορίζουν επακριβώς πόσα χρόνια διδακτικής υπηρεσίας απαιτούνται για την υποβολή υποψηφιότητας..."

"...αναφερόμενος στον Γκράμσι, αν και όπως φαίνεται πολύ λίγα γνωρίζετε για την επιρροή των κειμένων του...."

Περιττό βέβαια να τονίσω ότι ουδεμία σχέση έχω με τον μνημονιακό ΣΥΡΙΣΑ και τις κυοφορούμενες αλλαγές...Κάποια στιγμή προτίθεμαι να διατυπώσω κι εγώ την άποψή για το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου και κυρίως για το πώς, γιατί και ποιοι κατάντησαν ένα τόσο προοδευτικό θεσμό σ' αυτό το χάλι. Αλλά δεν προλαβαίνω, γιατί εσείς, κι όταν λέω "εσείς" εννοώ τους της ΠΕΣΣ και όσους άλλους ενστερνίζονται ανάλογες απόψεις και πρακτικές, δεν περνάει μέρα που να μην "θορυβοποιείται" με τις ημερίδες - ζεσταίνοντας και ξαναζεσταίνοντας τη ξαναζεσταμένη σούπα για το ρόλο του θεσμού του σχολικού συμβούλου - τα άρθρα και τις επισκέψεις- συναντήσεις στα διάφορα κομματικά γραφεία. Είναι κι αυτή μια πρακτική, αγαπητέ Γιώργο, που οδηγεί στον πλήρη ευτελισμό αυτού του τόσο προοδευτικού θεσμού. Αλλά θέλει κότσια, πολιτική βούληση, γνώση και πείρα, και πάνω απ' όλα αξιοκρατία Χ Ω Ρ Ι Σ εισαγωγικά, Γιώργο, και έλεγχο και εποπτεία για το τι πάει καλά και τι πάει στραβά ΚΑΙ σ' αυτόν τον έρμο το θεσμό τον οποίο απ' όταν ήμουν δάσκαλος υπερασπίστηκα με πάθος και αυταπάρνηση. Έγινε ποτέ κάτι τέτοιο και δεν το πήρα χαμπάρι,Γιώργο ; Εδώ είμαστε κι αν προσκομίσεις στοιχεία για το αντίθετο, ευχαρίστως να κάνω την αυτοκριτική μου και να ζητήσω και συγνώμη...
Αυτά προς το παρόν, αγαπητέ Γιώργο, για να μην μπω και στο "γιατί" και "πώς" οργανώθηκαν τα δύό τελευταία συνέδρια της ΠΕΣΣ....Με εξαίρεση το 1ο που είχε τη σφραγίδα του Γ. Μπαραλού, τα άλλα ήταν...

και πάντα με εκτίμηση

Ηλίας Ράπτης

 
Νικος
29 Ιαν 2018 16:49

Συγχαρητήρια κ. Μπαραλε

Έστω και τώρα και από την θέση σας εκπροσωπείτε επάξια τον θεσμό και τους σχολικούς συμβούλους με τις τοποθετήσεις σας και τις απαντήσεις σας.

Αλήθεια που είναι η η επίσημη ΠΕΣΣ

Και πάλι μπράβο

 
Εκπαιδευτικός
29 Ιαν 2018 17:48

@Κύριε Μπαραλέ. Η απάντηση σας πλήρης απαξιωτικών σχολίων ,ειρωνείας και λοιπών άλλων χαρακτηρισμών αποδεικνύουν πόσο δίκαιο έχουν όσοι θέλουν την κατάργηση του θεσμού.Αν δεν θέλετε κριτική να μην δημοσιεύετε.Τι θέλετε να σας επαινούν μόνο λέγοντας τι ωραία που τα λέτε; Αρνητική κριτική δεν τόλμησαν να σας κάνουν ποτέ; Όταν αρθρογραφείτε να δέχεστε και την αντίθετη άποψη.Ο Στάλιν πέθανε προ πολλού μαζί με τον ολοκληρωτισμό και την απαγόρευση της άλλης άποψης.Επομένως οι χαρακτηρισμοί αυτοί σας χαρακτηρίζουν μαζί με τα γραφόμενα σας.Το όποιος δεν είναι μαζί σας είναι εχθρός σας δεν περνάει άλλο.Τους διχασμούς να τους κρατήσετε για τον εαυτό σας.Δεν θα πάρω .Εσείς αλήθεια δεν κουραστήκατε να είστε τόσα πολλά χρόνια,που δεν τα λέτε,σχολικός σύμβουλος;Αφήστε να γίνει και κάποιος άλλος.Για τα συμβούλια επιλογής και τον αδιαφανή τρόπο επιλογής των μελών τους θα αποφασίσουν τα δικαστήρια και το ευρωπαικό κοινοβούλιο και με εκπλήσσει που υποστηρίζετε τον αδιαφανή τρόπο διορισμού τους.Γιατί διορισμός είναι και όχι διαφανής και αξιοκρατική επιλογή.Το ξέρουν οι πάντες δεκαετίες.Εσείς γιατί ισχυρίζεστε το αντίθετο;Γράψατε ότι ο θεσμός σας είναι δασκαλογέννητος και σας απάντησα ότι καιρός είναι να επιστρέψετε στις ρίζες σας,δηλαδή εκεί που γεννηθήκατε.Να ξαναγίνετε δάσκαλοι μετά από πολλά χρόνια απουσίας.Και αυτό θα μου απαγορεύσετε να το πω;Ποιόν επηρεάζουν τα κείμενα του Γκράμσι κύριε εκτός από εσάς και άντε άλλων πέντε δέκα;.Ο άνθρωπος ταυτίστηκε και ήταν από τους θεμελιωτές του ανεφάρμοστου ευρωκομμουνισμού που πέθανε μαζί με τον Μπερλιγκουέρ και τον Μαρσέ.Στο 2017 ζούμε ,αν δεν το έχετε ακόμη αντιληφθεί, και αυτά έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.Όσο για αυτό που γράφετε επίσης ειρωνικά ότι θέλω να γίνω σύμβουλος σας λέω ότι δεν θέλω αλλά και να ήθελα δεν με αφήνετε εσείς με τα τρία χρόνια παράτασης της θητείας σας και τα συνολικά εφτά μέχρι τώρα χρόνια της συνεχούς θητείας σας. Γιατί δεν απαντάτε για τον αντισυνταγματικό νόμο Διαμαντοπούλου που απέκλεισε πάνω από τους μισούς υποψήφιους στις επιλογές του 2011 με αποτέλεσμα να γίνουν αυτοί που ήταν σύμβουλοι από το 2007 και πίσω;Από όσο ξέρω δε από το βιογραφικό σας πρέπει να έχω περισσότερα προσόντα από εσάς και πολύ περισσότερα διδακτικά.Κρατήστε λοιπόν τις ειρωνείες για τον εαυτό σας .Ευχαριστώ δε για την εξαίρεση που κάνατε να με απαντήσετε γιατί και εγώ εξαίρεση έκανα να απαντήσω σε ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος προχωρά μπροστά και δεν ζει στις εποχές του Γκράμσι και του Αλτουσέρ και ότι με πείσμα αρνούνται να δεχτούν ότι ο θεσμός τους έχει τελειώσει από τους καιρούς και το Υπουργείο.Αν δε θέλετε να το επιβεβαιώσετε κάντε ένα ...δημοψήφισμα στα σχολεία.Αν είναι συντριπτικό υπέρ σας στείλτε το στο Υπουργείο αν όχι αποδεχτείτε το μοιραίο του κύκλου που έκλεισε. Τόσο δύσκολο είναι να γυρίσετε στην τάξη;

 
Δάσκαλος
29 Ιαν 2018 23:41

Ο εκπαιδευτικός μοιάζει πολύ πικραμένος από το ν. του 2011....δε γίνεται όμως διάλογος με κραυγές και απωθημένα...

 
peirat6@gmail.com
30 Ιαν 2018 09:57

@Εκπαιδευτικός & @ ΠΕ.
Ο κ.Μπαραλός παραθέτει επιχειρήματα και εσείς μια που δεν έχετε τη δυνατότητα γράφετε οτι πιο διχαστικό και νοσηρό.

 
Στέλλα
30 Ιαν 2018 13:35

@ Εκπαιδευτικός
Σας ευχαριστούμε που μας βοηθάτε να κατανοήσουμε ότι ένας θεσμός καταργείται διότι υπάρχουν πρώην πικραμένοι που ζητούν εκδίκηση και διότι κάποιοι περιμένουν να πάρουν σειρά και δεν βρίσκουν τον τρόπο. Ένα σύστημα αν είναι λάθος αλλάζουμε το σύστημα κύριε εκπαιδευτικέ, δεν καταργούμε το θεσμό.
Μπήκατε στον κόπο να γράψετε τόσες αράδες για να κρίνετε πρόσωπα, ΔΕΝ ΒΡΗΚΑΤΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ. Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου κύριε, είναι θεμελιώδης για την εκπαιδευτική κοινότητα για όλους τους λόγους που παραθέτουν οι εξαιρετικοί αρθρογράφοι και σεις το μόνο που κάνετε είναι δημιουργείτε εντυπώσεις αρνούμενος να βγάλετε τις προσωπικές σας παρωπίδες.
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι ζητούν και περιμένουν από την εποχή της Γιαννάκου να κριθούν για το έργο τους. Αν τολμά ας το κάνει αυτή η πολιτική ηγεσία και μετά τα ξαναλέμε.....

 
ΠΕ
30 Ιαν 2018 15:19

@Μπαραλός .Ούτε εσείς και ούτε πριν λίγες ημέρες ο κ. Κατσαρός απαντήσατε σε αυτά τα βαρύτατα που γράφει ο κ.Ράπτης.Τι να απαντήσετε άραγε;Και δίκαιο έχει και τα ξέρει από πρώτο χέρι γιατί τα βίωσε επώδυνα και προσβλητικά.Μπορείτε να τον διαψεύσετε;Εξακολουθείτε δε να μην απαντάτε στην ερώτηση πόσα χρόνια υπηρεσίας έχετε και από αυτά πόσα χρόνια ήσασταν στην τάξη και πόσα εκτός αυτής συμπεριλαμβανομένων και των ετών σαν Σχολικός Σύμβουλος.Στα άλλα απαντάτε σε αυτό όμως όχι.
@peirat6@gmail.com. Ο κ.Μπαραλός δεν απάντησε σε ερωτήματα που του τέθηκαν και το μόνο που έκανε ήταν να μας πείσει πως να διατηρηθεί ο θεσμός του.Ο νέος νόμος ακόμη δεν δημοσιεύτηκε και άρα δεν τον γνωρίζουμε.Που ακούστηκε να γίνεται κριτική σε έναν αδημοσίευτο νόμο από τις φήμες που ακούγονται;Εξ άλλου ,αν βασιστούμε στις φήμες,προβλέπονται με τον νέο θεσμό περίπου 650 θέσεις έναντι των περίπου υφιστάμενων 850 θέσεων Σχολικών Συμβούλων.Μπορούν αφού θεωρούν τον εαυτό τους την αφρόκρεμα της εκπαίδευσης να τις διεκδικήσουν.Ο θεσμός με την σημερινή του μορφή καταργείται και όχι οι θέσεις.
@Δάσκαλος .Αν και δεν με αφορά το θέμα για το 2011 και τον αντισυνταγματικό ,μη αξιοκρατικό και παντελώς πρωτοφανή νόμο της κ.Διαμαντοπούλου το γεγονός είναι ότι βάσει αυτού αποκλείστηκαν από τις επιλογές υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων 572 υποψήφιοι δάσκαλοι και απέμειναν για τις επιλογές 560 νομίζω.Δηλαδή αποκλείστηκαν οι περισσότεροι και απέμειναν λιγότεροι από τους μισούς που ήταν ήδη Σχολικοί Σύμβουλοι και φυσικά ξαναέγιναν αφού αποκλείστηκαν οι περισσότεροι συνυποψήφιοι και η αναλογία με τις προσφερόμενες θέσεις εξανεμίστηκε.Για αυτό το απαράδεκτο και μη ηθικό γεγονός κανείς δεν έκανε κριτική και νύξη.Ποιοί να κάνουν όμως.Αυτοί που επωφελήθηκαν από αυτό και επιπλέον κριτικάρουν τους άλλους.Επομένως αν υπάρχει κραυγή είναι αυτή του δικαίου εναντίον της αδικίας και του στοχευμένου αποκλεισμού.Είναι απωθημένο που λέτε γιατί καταστρατηγήθηκαν οι συνταγματικά ίσες ευκαιρίες και η δικαιοσύνη έναντι όλων των πολιτών.Όχι και να φταίνε και τα θύματα που διαμαρτύρονται που λέτε.Πάει πολύ.

 
GRAMSCI
31 Ιαν 2018 21:09

...Οι μαχητές δεν μπορούν και δεν πρέπει να ελεεινολογούν τη μοίρα τους, επειδή πάλαιψαν όχι γιατί τους εξανάγκασε κανείς, αλλά γιατί το θέλησαν οι ίδιοι συνειδητά...
Antonio Gramsci...

 
eftychia nicolacopoulou
14 Φεβ 2018 16:41

Υπαρχουν Σχολικοι Σύμβουλοι που με υψηλο αισθημα ευθύνης, παιδαγωγική εμπειρία και ειδικά καταρτισμένοι, προσφερουν εξαιρετικό έργο. Εκείνοι που στηρίζονται σε άλλες αξίες δεν δουλεύουν για την επικράτηση του θεσμού και δεν ενδιαφέρονται γι αυτό το θέμα. Ως σχολική σύμβουλος γαλλικής και επειδή πάντοτε και ως καθηγήτρια εκτιμούσα το έργο των σχολικών συμβούλων, επιθυμώ την διατήρηση του θεσμού του σχολικού συμβούλου όπως ήταν και όπως είναι σήμερα. Είμαστε επιμορφωτές και πηγαίνουμε στα σχολεία, συνεργαζόμαστε με τους εκπαιδευτκούς της ειδικότητάς μας, έχουμε σχολεία παιδαγωγικής ευθύνης, συνεργαζόμαστε με τους διευθυντές, ενδιαφερόμαστε για τους μαθητές, ερχόμαστε σε επαφή με τους συλλόγους των γονέων και των εκπαιδευτικών των σχολείων της παιδαγωγικής μας ευθύνης, ενημερώνουμε τα σχολεία για καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις, διοργανώνουμε ημερίδες και συζητάμε με τους εκπαιδευτικούς μας για τα θέματα που τους απασχολούν. Κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να καταργηθούν οι σχολικοί σύμβουλοι και κυρίως ο επιμορφωτικός τους ρόλος. Ευχαριστώ. Ευτυχία Νικολακοπούλου, Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής, Νοτίου Αιγαίου, Δρ Ελληνικής & Γαλλικής Φιλολογίας!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean