Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Τι ισχύει από φέτος για τις απουσίες των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου

Δημοσίευση: 23/01/2018
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση (Δείτε εδώ την απόφαση):

1. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

2. Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου να ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/τριών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών, σύμφωνα με το άρθρο 29, κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τρι- ας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

5. Στην περίπτωση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες.

6. Στην περίπτωση των Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων ή Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες.

7. Στην περίπτωση των ιδιωτικών σχολείων τα οποία λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα ανάλογα με τον αριθμό των επιπλέον ωρών.

8. Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18 μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαρκής και η φοίτηση μαθητη που πραγματοποίησε έως 164 απουσίες εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: α) για τις παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώ- νουν την ασθένεια, β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαι- ρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι δεκαπέντε πλήρες και γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3.

9. Η φοίτηση των μαθητών/τριών των Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι/ες παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων, χαρακτηρίζεται ως εξής:

α. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του/της μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει για τη Β' τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε (75), για τη Γ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε (75), για τη Β' τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα οκτώ (78), για τη Γ' τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα οκτώ (78) και για τη Δ' τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις ογδόντα τρεις (83) απουσίες.

β. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/ τριας που σημείωσε πάνω από εβδομήντα πέντε (75) απουσίες για τη Β' τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα πέντε (75) απουσίες για τη Γ' τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα οκτώ (78) απουσίες για τη Β' τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα οκτώ (78) απουσίες για τη Γ' τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και πάνω από ογδόντα τρεις (83) απουσίες για τη Δ' τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ..

10. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

11. Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:

Α. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3699/ 2008 (Α' 199):

«Για τους μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκ-παιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η φοίτηση τους θεωρείται επαρκής όταν:
α) το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα και
β) οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης».

Β. Σύμφωνα με τον ν. 3699/2008 (Α' 199) όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 48 του ν. 4415/2016 (Α' 159) «Η φοίτηση των μαθητών/τριών στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση και ανεξάρτητα από τον αριθμό απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατάκτηση των διδακτικών στόχων, τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή».

Ενημέρωση γονέων - Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προ- βλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24.

2. Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση - ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), ή με επιστολή. Εάν η επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι γονείς/κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες.

3. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ ντρια του σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η εκ- παιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών.

4. Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες.

5. Οι απουσίες των μαθητών/τριών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών.

6. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται κηδεμόνας του μαθητή/τριας νοείται το φυσικό πρόσωπο που καθορίζεται στο άρθρο 13, προκειμένου για μαθητές/τριες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη γνωστοποίηση του λόγου απουσίας τους.

Φοίτηση μαθητών/τριών

1. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών/τριών των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων Γυμνασίων ΕΑΕ, Λυκείων ΕΑΕ, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελ- ματικών Γυμνασίων-Λυκείων και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εξαρτάται εκτός από την επίδοση τους και από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

2. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

3. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.

4. Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρο- λόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

5. Απουσία μαθητή/τριας από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

6. Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται απουσία από όλα τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησης του. Σε περίπτωση που, κατά την πλήρως αιτιολογημένη κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, η συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στον περίπατο ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό φοίτησης. Στις εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες δεν συμμετέχουν οι μαθητές/τριες αλλά δεν παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ή δεν συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες με απόφαση του Συλ- λόγου Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 33120/ΓΔ4/28-02-2017 υπουργική απόφαση (Β' 681), καταχωρίζονται απουσίες.

Περιπτώσεις όπου απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

1. Όλες οι απουσίες των μαθητών/τριών καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο). Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών δε λαμβάνονται υπόψη:

α) απουσίες από το σχολείο, κατά τις ώρες λειτουργίας του, μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες, στο Εξωτερικό ή το Εσωτερικό, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατά- ξεις όργανα.

β) Απουσίες μαθητών για την προσέλευση τους ενώ- πιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών, η οποία βεβαιώνεται νόμιμα.

γ) Απουσίες μαθητών/τριών: α) του Ρωμαιοκαθολικού Δόγματος κατά τις εορτές του Μνηστήρος Ιωσήφ, της Αγίας Δωρεάς και από την προηγούμενη μέχρι και την επόμενη του Λατινικού Πάσχα, β) του Εβραϊκού θρη- σκεύματος την προηγούμενη και την 1η του Εβραϊκού Έτους, την ημέρα της Εξιλέωσης, καθώς και την προηγούμενη και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα, γ) του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τις ημέρες των εορτών Εΐντ Αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ) και Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρμπάν Μπαϊράμ), καθώς και την επόμενη ημέρα αυτών. Για να μην ληφθούν υπόψη οι απουσίες της περί- πτωσης αυτής, πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1989 (Α' 75), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του/της μαθητή/τριας ή του κηδεμόνα του/ της εάν είναι ανήλικος/η, για το θρήσκευμα.

δ) Απουσίες μαθητών/τριών που πραγματοποιήθη- καν λόγω της μετεγγραφής τους σε Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο άλλης πόλης μέχρι δύο (2) ημέρες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι απου- σίες που πραγματοποιήθηκαν την ημέρα έκδοσης του υπηρεσιακού σημειώματος μετεγγραφής.

ε) Απουσίες μαθητών/τριών οι οποίοι/ες απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία μαθημάτων, αλλά την ώρα πραγματοποίησης της διδασκαλίας παρευρίσκονται στο σχολείο, σύμφωνα με το άρθρο 25.

στ) Απουσίες μαθητών/τριών που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες καθιστούν αντικειμενικά δύσκολη την προσέλευση στο σχολείο.

ζ) Απουσίες μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα μακροχρόνιας κινητικότητας στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι με την επιστροφή τους θα προσκομίσουν βεβαίωση του σχολείου υποδοχής, η οποία θα επιβεβαιώνει την επαρκή φοίτηση τους κατά τη διάρκεια της εκεί παραμονής τους.

2. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες έως είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος:

α) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση,

β) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος,

γ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από όλων των τύπων νεοπλασίες και υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης,

δ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η υπουρ- γική απόφαση 2209/1998 (Β' 314),

ε) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα.

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ ες, θα πρέπει:

αα. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.

ββ. Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή/ ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.

3. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό δι- άστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού όπως :

α. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση

β. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο

γ. θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ ες ,θα πρέπει:

αα. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.

ββ. Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή/ ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέ- ρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής. Σε περίπτωση νοσηλείας σε χώρες του εξωτερικού, να προσκομίσουν τις αντίστοιχες ιατρικές γνωματεύσεις και έγγραφα μεταφρασμένα στα Ελληνικά από την αρμόδια Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

γγ. Η αίτηση του/της μαθητή/τριας, με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά, κατατίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου και τίθεται υπόψη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών όπου εξετάζεται το αίτημα και, εφόσον ισχύουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, συντάσσεται πρακτικό για την εκάστοτε περίπτωση μαθητή/τριας, το οποίο κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο.

4. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα, για όσο διάστημα απαιτείται και έως δύο (2) εβδομάδες, μαθητών/τριών με εξαιρετικές επιδόσεις στη μουσική, στον χορό ή σε άλλες καλές τέχνες, για τη μετάβαση και τη συμμετοχή τους σε συναυλίες, εκδηλώσεις χορού ή εκθέσεις ζωγραφικής ή γλυπτικής που έχουν πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια εμβέλεια. Η απόφαση αυτή εκδίδεται με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες της πρόσκλησης συμμετοχής τους από το όργανο διοργάνωσης της εκδήλωσης καθώς και βεβαίωσης συμμετοχής τους στην εκδήλωση.

5. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα, για όσο διάστημα απαιτείται, για τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς που διεξάγονται με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.

6. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες των μαθητών/-τριών λόγω συμμετοχής τους:

α) σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργ νώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,

β) σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις εγκεκριμένες από την οικεία αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλτισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) Ομοσπονδία με ανώτατο όριο πέντε (5) ημερών,

γ) σε αποδεδειγμένες αθλητικές υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή αγωνιστικές, με την εκάστοτε εθνική ομάδα με ανώτατο όριο των δέκα (10) ημερών, λαμβανομένων υπόψη των προϋποθέσεων της παρ. 46, του άρθρου 13, του ν. 3149/2003 (Α ́141).

Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών για όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των περιπτώσεων (β) και (γ) θα εκδίδεται εφόσον προσκομίζονται από τους/ τις ενδιαφερομένους/ες οι προσκλήσεις συμμετοχής από τον επίσημο φορέα διοργάνωσης των αγώνων, καθώς και οι σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής τους, ενώ για τις υποχρεώσεις προετοιμασίας με την εθνική ομάδα η σχετική βεβαίωση συμμετοχής από την εκάστοτε επίσημη Ομοσπονδία του αθλήματος.

7. Οι απουσίες μαθητών/τριών λόγω συμμετοχής τους σε εθελοντική αιμοδοσία καταχωρίζονται αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, ως εξής: Της ημέρας της αιμοδοσίας, όταν ο/η μαθητής/ τρια προσφέρει αίμα για ασθενή του συγγενικού του/ της περιβάλλοντος. Μίας (1) ημέρας επιπλέον όταν ο/η μαθητής/τρια, με δική του/της πρωτοβουλία, προσέρχεται να προσφέρει αίμα σε κέντρο αιμοδοσίας ή όταν ο/η μαθητής/τρια ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή όταν συμμε- τέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία.

Σημειώνεται ότι τα ηλικιακά κριτήρια των δοτών/τριών αίματος καθορίζονται από το π.δ. 138/2005 (Α' 195), ήτοι το 18ο έτος. Μπορεί να γίνουν δεκτοί/ες αιμοδότες/τριες ηλικίας 17 ετών με υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα τους.

8. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες που πραγματοποιούνται για συμμετοχή σε εισιτήριες εξετάσεις σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως π.χ. η Σχολή Καλών Τεχνών. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με εισήγηση του/της Υπεύθυνου/ ης του Τμήματος εξετάζει κατά περίπτωση τις απουσίες της κατηγορίας αυτής του/της μαθητή/τριας με βάση τις ημερομηνίες που φέρουν τα παρακάτω έγγραφα, που πρέπει να προσκομίσει ο/η μαθητής /τρία: α) βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών του/της μαθητή/τριας προκειμένου να συμμετάσχει στις εισιτήριες εξετάσεις, β) βεβαίωση συμμετοχής του/της μαθητή/τριας στις εισιτήριες εξετάσεις.

9. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες λόγω υποχρεωτικής παρουσίας σε Δικαστήριο.

10. Σε κάθε περίπτωση, για να μη ληφθούν υπόψη απουσίες μαθητή/τριας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, απαιτείται η προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαι λογητικών.

 

Σχόλια (12)

 
Θεόδωρος
24 Ιαν 2018 16:53

Να κανουμε τη φοιτηση δια αλληλογραφίας καλύτερα!!!!

 
μαρια
24 Ιαν 2018 23:09

απο το κακο στο χειροτερο

 
Ανέστης - Εκπαιδευτικός
25 Ιαν 2018 11:24

Θετικό. Τελειώνουν τα πήγαινε-έλα των γονέων και η πρωτοκόλληση των αιτήσεων δικαιολόγησης. Στα μεγάλα σχολεία ένας μισθός το μήνα πήγαινε (αθροιστικά) σε τέτοιες δουλειές. Από την άλλη είναι μισή δουλειά. Πάλι θα υπάρχουν απουσιολόγια και απουσιολόγοι, φάκελοι αποκομμάτων (για να περνιούνται οι απουσίες στο myschool) και η ενημέρωση δεν είναι αυτοματοποιημένη.
Με ένα app στο κινητό/τάμπλετ του εκπαιδευτικού και τον κατάλληλο προγραμματισμό του myschool, θα μπορούσε η ενασχόληση του σχολείου με τις απουσίες να τελείωνε στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα της διδακτικής ώρας. Θα γλιτώναμε άλλον έναν ή και δύο μισθούς το μήνα...

 
Chris
25 Ιαν 2018 13:01

Δυστυχώς άλλη μια Υ.Α. με ελλείψεις...
Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, οι οποίοι παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων, ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαρκής και η φοίτηση μαθητών που πραγματοποίησαν έως 108 απουσίες και έχουν Γενικό Μέσο Όρο προφορικής βαθμολογίας δεκαπέντε πλήρες (όπως θα έπρεπε να ισχύσει ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18).
Αν δεν αλλάξει η Υ.Α. οι μαθητές αυτοί θα μείνουν στην ίδια τάξη με μια απόφαση που τους ανακοινώθηκε ακριβώς στη μέση της σχολικής χρονιάς...
Κατά τ΄άλλα ωραία η τεχνολογία με τα κινητά τηλέφωνα, τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία και τα SMS, για την ενημέρωση των απουσιών, αλλά ποιος θα τα χρεώνεται όλα αυτά και πόσος χρόνος θα απαιτείται; Γιατί δε γίνεται αυτοματοποιημένα μέσω του myscool αφού όλα τα στοιχεία θα υπάρχουν σε αυτό;;;

 
Aristophanes
25 Ιαν 2018 16:46

Το υπάρχον σύστημα των απουσιών είναι πελατειακό. Εκτός αυτού είναι και άδικο και μη δημοκρατικό. Υπάρχουν μαθητές που "αξιοποιούν" το σύστημα κάνοντας 164 απουσίες και μαθητές που δεν ξεπερνούν τις 50-70 απουσίες. Οι περισσότερες απουσίες "δικαιολογούνται" με αίτηση του γονέα (64 απουσίες στις οποίες ο γονέας συνήθως βεβαιώνει πως ο μαθητής ήταν ασθενής), ενώ υπάρχουν και 50 αδικαιολόγητες (που δεν χρειάζεται αίτηση του γονέα ή σχετική βεβαίωση γιατρού κλπ). Δηλαδή ο κάθε μαθητής μπορεί να κάνει 114 απουσίες. Οι πέραν των 114 και μέχρι των 164 "δικαιολογούνται" μόνο με απλή βεβαίωση γιατρού (άλλοι λένε από δημόσιο νοσοκομείο) και εφ' όσον ο μαθητής έχει μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από 15. Τελικά σχεδόν όλοι οι μαθητές (ειδικά της Γ' Λυκείου) κάνουν 164 απουσίες με την ανοχή των συλλόγων διδασκόντων. Η κάθε βεβαίωση γιατρού κοστίζει τουλάχιστον 20 ευρώ. Οι μη έχοντες 20 ευρώ βέβαια ακόμα και σε πραγματική ασθένεια δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τις απουσίες. Περίπου 9 -10 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο κοστίζουν στους γονείς τα "χαρτιά γιατρών' για δικαιολόγηση απουσιών. Με το υπάρχον "σύστημα" και τις 164 απουσίες που έχει "δικαίωμα" να κάνει ο μαθητής σε μερικά μαθήματα μπορεί να έχει παρακολουθήσει ελάχιστες ώρες. Αλλά το σοβαρότερο με το ισχύον "σύστημα", είναι στο τι μαθαίνει το παιδί για την πολιτεία και το "σύστημα". Μαθαίνει πως μπορεί να εξαπατά την πολιτεία και το "σύστημα". Να απουσιάζει και να πηγαίνει μια βεβαίωση γιατρού που βεβαιώνει πως ήταν ασθενής ενώ δεν ήταν. Ήδη την εξαπάτηση την έχει μάθει από τον γονέα που έχει δικαιολογήσει 64 απουσίες με αιτιολογία "ασθένεια"... Η λύση είναι απλή : Δεν παίρνεις απουσίες. Καταργείς όλο το παραπάνω σύστημα και σαν σοβαρό εκπαιδευτικό σύστημα απαιτείς και καταγράφεις ελάχιστο υποχρεωτικό αριθμό παρουσιών για κάθε μάθημα. (Στα ΙΕΚ ο ελάχιστος αριθμός παρουσιών είναι για κάθε μάθημα 85% των ωρών διδασκαλίας). Για κάθε 100 ώρες λοιπόν απαιτείς τις 85 ο μαθητής να είναι στην τάξη. Ούτε ψεύτικα χαρτιά γιατρών ούτε πελατειακό σύστημα. Και ακριβοδίκαιο σύστημα για όλους. Το παραπάνω θα επιφέρει και τεράστια οικονομία αφού δε χρειάζονται απουσιολόγια, καρμπόν, βιβλία απουσιών και εργατοώρες καταχώρησης και ελέγχου των ... απουσιών. Η οικονομία που θα γίνει πρέπει να ξεπερνά τα 10 -12 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

 
Anastasia
25 Ιαν 2018 23:53

Καλό που μειώνεται η γραφειοκρατία, αλλά τώρα οι μαθητές θα έχουν την άνεση να απουσιάσουν 114 ώρες. Άλλος δεν θα ξυπνάει τι πρωϊ, άλλος θα την κοπανάει, άλλος δεν θα σκέφτεται τις ωριαίες...Είναι πολλές οι 114. Και τι σημαίνει παιδαγωγικά μέτρα όταν συμπληρώνει κάποιες μονόωρες; Τι εργαλεία έχουμε στα χέρια μας και τι είδους βοήθεια; Τι προβλέπει ο νόμος για τα παιδιά που αδιαφορούν για το σχολείο, για την επίπληξη για την αποβολή; Όταν προσπαθείς και ο γονιός όχι μόνο σε ακυρώνει αλλά σου κουνάει και το δάχτυλο; Όταν καλείς τους γονείς στο σχολείο για να συνεργαστείς μαζί τους και αυτοί είναι άφαντοι; Είμαστε αβοήθητοι σε εποχή με πολλές δυσκολίες με την κοινωνία να παραλογίζεται, με την οικονομική κρίση να θεριεύει και με τα παιδιά να αποτελούν τον καθρέφτη όλων αυτών. Αντί να περιοριστεί η δυνατότητα των παιδιών να γυρνούν έξω από το σχολείο, τους αυξάνουμε τις απουσίες (γιατί τους δίνουμε 114 αδικαιολόγητες) λες και έτσι θα χτυπηθεί η μαθητική διαρροή. Στριμώξτε τους γονείς με κυρώσεις σε περίπτωση αδιαφορίας και μη συνεργασίας. Στείλτε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία. Αλλά τι λέω τώρα; Καθηγητές δεν έχουν τα σχολεία, ζητάω και πολυτέλειες.

 
GIORGOS MAN
02 Μαρ 2018 15:31

Κάθε γνώμη σεβαστή για τις απουσίες και υπάρχουν πολλές απόψεις. Αλλά όποιος έχει παιδί στη Γ΄ Λυκείου ξέρει ότι οι 164 απουσίες είναι λίγες . Και αναφέρομαι στα παιδιά που διαβάζουν συστηματικά με σκοπό να συνεχίσουν στο Πανεπιστήμιο. Δυστυχώς με το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα το σχολείο δεν καλύπτει τις απαιτήσεις των εξετάσεων και τα παιδιά περνούν ατελείωτες ώρες διαβάζοντας για τα Φροντιστήρια. Δυστυχώς .

 
Δημητρης
15 Μαρ 2018 08:24

Δηλαδη η επεκταση των απουσιων σε 164 απο 114 μπορει να γινει απλα με προσκομιση δικαιολογητικου απο γιατρο? Δεν χρειαζεται απαραιτητα δικαιολογητικο απο δημοσιο νοσοκομειο;;

 
Δημητρα
15 Μαρ 2018 15:09

Εγω ενα θελω να ρωτησω , αν μεινεις απο απουσιες στην Γ γυμνασιου, εχεις δικαιωμα να κανεις την ταξη απο την αρχη;;

 
@Δήμητρα
15 Μαρ 2018 23:19

Αν μείνεις από απουσίες στη Γ γυμνασίου, έχεις ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να ξαναφοιτήσεις!

 
Μαρία
19 Μαρ 2018 08:31

Σε ένα δημοσιο Γυμνάσιο η αδικιολογιτες περνάνε στο σύνολο των 114

 
Πέτρος φοιτητής
16 Απρ 2018 15:01

Διαβάζω τα σχόλια και αναρωτιέμαι πως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κατακεραυνώνουν αυτή την υπουργική απόφαση για το όριο τον απουσιών στη Γ' Λυκείου ΓΕΛ και αντί να καταδικάσουν το απαράδεκτο εκπαιδευτικό σύστημα που πραγματικά έχει καταστήσει το σχολείο άχρηστο και χάσιμο χρόνου ασχολούνται μόνο με το θεμα των απουσιων. Όσες περισσοτερες απουσίες μπορούν να κάνουν οι μαθητές της Γ Λυκείου τόσο το καλύτερο για τους ίδιους! Το σχολείο δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και γι αυτο χρειάζεται μία αναδιοργάνωση! Το θέμα δεν είναι οι απουσίες αλλά το απεχθές εκπαιδευτικό σύστημα!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean