Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Η μετεξέλιξη των ΤΕΙ και οι πρώην απόφοιτοί τους

Ορθώς η Πολιτεία δεν αποκήρυξε τους (κακώς αποκαλούμενους) «αιώνιους» φοιτητές, γιατί να τους αποκηρύξει τώρα; Εκτός και αν ορίσει νέους όρους φοίτησης για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, που θα αφορούν όμως μόνο σε αυτούς.
Δημοσίευση: 13/05/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Νικήτας Χιωτίνης
Κοσμήτωρ Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Οι εξελίξεις των επιστημών επιτάσσουν και την εξέλιξη των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που οφείλουν να ακολουθούν αυτές τις εξελίξεις αλλά και να τις δημιουργούν. Τις δημιουργούν γιατί προετοιμάζουν τους νέους επιστήμονες και ερευνητές, αλλά και τις ακολουθούν γιατί οι εξελίξεις δημιουργούνται και στο πεδίο της πράξης. Αυτό το δεύτερο δεν πρέπει να το ξεχνούμε.

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας κατανοεί και προβλέπει τη σημερινή και μελλοντική πραγματικότητα.  Ιδιαιτέρως εκεί που υφίστανται καθυστερήσεις, θεσμοθετεί νέους τρόπους   ένταξης των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας στη σημερινή εξέλιξη των επιστημών, συμβαδίζοντας με τα διεθνή   δεδομένα και  πρότυπα. Υπερβαίνει τα μεσαιωνικά μοντέλα εκπαίδευσης των νέων και  της σχέσης τους με την υπόλοιπη κοινωνία, θεσμοθετώντας  ακαδημαϊκά συμβούλια με συμμετοχή κοινωνικών αναπτυξιακών και παραγωγικών φορέων, ενδυναμώνει τις επαγγελματικές πρακτικές με τα διετή προγράμματα σπουδών υπό την ευθύνη των Πανεπιστημίων, προσπαθεί να αναβαθμίσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κ.λ.π.

Κυρίως παύει να παίζει εκλογικά παιχνίδια, αδιαφορώντας για το μέλλον των νέων   και την ανάπτυξη της χώρας. Καταργεί έτσι σταδιακώς τα υβριδικά ΤΕΙ  -καθόσον διεθνώς τα τετραετή μεταλυκειακά εκπαιδευτικά ιδρύματα ονομάζονται πανεπιστήμια, με αντίστοιχο γνωσιολογικό περιεχόμενο και ρόλο- και μεριμνά  προς μία δόκιμη ανάπτυξη νέων πανεπιστημιακών Τμημάτων, που δημιουργούνται μέσω μετεξελίξεων των Τμημάτων των ΤΕΙ και του τρόπου γνωσιολογικής οργάνωσής τους. Πρώτο μοντέλο η δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέσω  συγχώνευσης ΤΕΙ Αθηνών και ΤΕΙ Πειραιώς.

Προσοχή όμως: μέσα στον ενθουσιασμό μας, ξεχνούμε πως το Πανεπιστήμιο αυτό δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση δύο θεσμοθετημένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, θεσμοθετημένων με σαφήνεια ως Ανώτατα, ήδη από το 2001. Ζητήθηκε από το νέο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, δηλ. το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, να επεξεργαστεί νέα αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών. Δεν ζητήθηκαν παραπάνω έτη σπουδών, γιατί και στα ΤΕΙ τέσσερα έτη διαρκούσαν οι σπουδές, απλώς ζητήθηκαν καλλίτερα προγράμματα.   Άλλωστε και τα ΤΕΙ τακτικώς επικαιροποιούσαν τα προγράμματά τους, για τους φοιτούντες σε αυτά. Αυτό σημαίνει πως ζήτημα περί των ήδη φοιτούντων  δεν υφίσταται, ούτε νομικώς, αλλά   ούτε και ουσιαστικώς.  

Ορθώς η Πολιτεία δεν αποκήρυξε  τους (κακώς αποκαλούμενους) «αιώνιους» φοιτητές, γιατί να τους αποκηρύξει τώρα; Εκτός και αν ορίσει νέους όρους φοίτησης για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, που θα αφορούν όμως μόνο σε αυτούς. Νομικώς, όσοι δεν έχασαν τη φοιτητική τους ιδιότητα, ως φοιτητές ΤΕΙ, μετετράπησαν σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι ενεργοί φοιτητές στα νέα πλέον πανεπιστημιακά Τμήματα, που αντιστοιχούν σε αυτά που φοιτούσαν όταν το Πανεπιστήμιο ήταν ΤΕΙ. Ασχέτως του πόσα χρόνια φοιτούσαν σε αυτά.  

Επίσης, δεν έχει νόημα   ήδη φοιτητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, να δηλώνει πως θέλει να λάβει πτυχίο ΤΕΙ, καθόσον   ΤΕΙ πλέον δεν υφίσταται!   Αλλά και ούτε πρακτικώς μπορούν να λειτουργούν στο νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πολλαπλά προγράμματα σπουδών δύο διαφορετικών Ιδρυμάτων. Όποιος είναι ενεργός φοιτητής θα παρακολουθήσει τα νέα προγράμματα του Πανεπιστημίου και θα λάβει πτυχίο Πανεπιστημίου, όλα τα άλλα αφ’ ενός δεν είναι νόμιμα, αφ’ ετέρου θα δημιουργήσουν πολλά και δυσεπίλυτα λειτουργικά προβλήματα.

Ως προς τους παλαιότερους τώρα πτυχιούχους ΤΕΙ, θεωρώ πως αυτοί δικαιούνται να αντιστοιχήσουν επισήμως το πτυχίο τους με αυτό του νέου Πανεπιστημίου, άνευ άλλης διαδικασίας. Θεσμικώς τα ΤΕΙ και τα Πανεπιστήμια είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, βρίσκονται αμφότερα στο ίδιο «επίπεδο 6», στην επίσημη διεθνή κατάταξη των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.   Απλώς και μόνο άλλαξε η ονομασία ΤΕΙ με το  διεθνή δόκιμο όρο Πανεπιστήμιο.

Αν όμως θέλουμε να προτάξουμε πως επήλθε και θεσμική αναβάθμιση –που όμως τυπικώς δεν συνέβη κάτι τέτοιο- οι παλαιότεροι φοιτητές να έχουν τουλάχιστον τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα νέα μαθήματα και να πάρουν πτυχίο Πανεπιστημίου.  Κατόπιν αντιστοίχησης των μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει ως φοιτητές ΤΕΙ, με τα νέα μαθήματα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, να  παρακολουθήσουν τα μαθήματα με τα γνωσιολογικά περιεχόμενα που δεν διδάχτηκαν και να πάρουν το νέο πτυχίο του Πανεπιστημίου.

Ας δούμε όμως το ζήτημα πιο γλαφυρά. Όσοι πήραν απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου, καλώς θεωρούνται πως έχουν και τώρα απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σαν το απολυτήριο του σημερινού Λυκείου δηλαδή, που τότε δεν υπήρχε.  Μπορούμε να πούμε πως πρέπει  να ξαναπάμε όλοι  στο Λύκειο και στο Πανεπιστήμιο,  για να διδαχτούμε τα μαθήματα που δεν διδαχτήκαμε, ειδάλλως δεν θα θεωρούμαστε  απόφοιτοι Λυκείου και Πανεπιστημίου; προφανώς όχι, θεωρούμαστε απόφοιτοι  Λυκείου και Πανεπιστημίου, ασχέτως αν αυτά αναβάθμισαν τα προγράμματά τους. Αν όμως θέλουμε να πάρουμε ένα πτυχίο, ή άλλο παρεμφερές πτυχίο, με σημερινή ημερομηνία και με τον σημερινό τίτλο του Τμήματος, να μπορούμε να το κάνουμε. Διεθνώς αυτό ήδη γίνεται και νομίζω θα ενταθεί.

Βεβαίως τα ανωτέρω αφορούν   καταφανώς σε όλους τους πτυχιούχους ΤΕΙ μετά  το 2001.  Το ίδιο όμως θα πρέπει να γίνει και με τους παλαιότερους πτυχιούχους, που έχουν λάβει αντιστοιχία με τους αποφοίτους ΤΕΙ μετά το 2001. Αναφερόμαστε βεβαίως στους αιτούμενους αντιστοίχηση ή νέο πτυχίο Πανεπιστημίου, γιατί τυπική ισοτίμηση –που έχει εφαρμογή σε τυπικά επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα- υφίσταται ήδη.   
Τα ανωτέρω ελπίζω να τύχουν προσοχής και   περαιτέρω επεξεργασίας από τους αρμοδίους, προς νομοθετική ρύθμιση των εκκρεμοτήτων, πάντα με γνώμονα δικαίου.   

Σχόλια (69)

 
KITSOS
14 Μάιος 2018 12:52

Αγαπητέ κύριε Χιωτίνη

θα παρακαλούσα να αναλάβετε την πρωτοβουλία να συντάξετε και να αποστείλετε έγγραφη επιστολή στον αρμόδιο Επίτροπο Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Tibor Navracsics και να του εκθέσατε το θέμα των αποφοίτων ΤΕΙ όπως τα αναφέρετε στις τρεις τελευταίες παραγράφους της τοποθέτησής σας αλλά και το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων τα οποία εκκρεμούν από της Εποχή του Απόστολου Κακλαμάνη δηλαδή εδώ και 34 χρόνια!!!!!!!!!!!!!
Για την επίλυση του θέματος των Μηχανικών ΤΕΙ { ιδίως Πολιτικών Μηχανικών} μην περιμένετε συναίνεση από το ΤΕΕ [στο οποίο εσείς είστε μέλος του] και πολύ δε περισσότερο να μην περιμένετε κάποια κίνηση από την ΕΕΤΕΜ .
Περιμένω την ανταπόκρισή σας στο αίτημα μου.

Με τιμή και εκτίμηση!

 
Νικητας Χιωτίνης
14 Μάιος 2018 13:19

Κε Παπαδόπουλε,
είναι προφανές πως η διαφοροποίηση των πενταετών από τα τετραετή έτη σπουδών υφίσταται. Όμως οι κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων 4ετούς φοίτησης, μπορούν κάλλιστα να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές μαστερ και να ισοτιμηθούν με τους αντίστοιχους 5ετούς εκπαίδευσης. Αν αυτό βέβαια το χρειάζονται επαγγελματικά, γιατί οι συνήθεις οικοδομικές μελέτες καλύπτονται από το πανεπιστημιακό πτυχίο 4ετούς φοίτησης. Το ζήτημα θα τεθεί στις διαπραγματεύσεις, δεν είναι του παρόντος και δεν εξαρτάται από εμένα. Η "πυραμίδα", που θα είναι παράλογο, αντιδεοντολογικό και αντιεπιστημονικό να θεωρήσουμε πως δεν υπάρχει, πρέπει να δίνει πρόσβαση σε ολους να την ανέβουν. Αυτό ήταν το προ πολλών ετών αίτημά μου προς το ΤΕΕ και νομίζω πως υπήρχαν ώρα ακουόντων.(για την Ιστορία, η Κα Μοροπούλου ήταν η πρώτη από πλευράς ΤΕΕ που αναζήτησε λύση στο θέμα αυτό) . Νομίζω πως μιλώ λογικά και νομικώς και επιστημονικώς ορθά. Το πτυχίο του Πανεπιστημίου θα δώσει όλες τις δυνατότητες αυτές . Υπάρχει και η σκέψη η Σχολή Μηχανικών των πρώην ΤΕΙ και νυν Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, να γίνει και αυτή 5ετής, αλλά υπάρχει ως σκέψη, μέλλει να συζητηθεί ευρύτερα.

 
Thomas Paschalis
14 Μάιος 2018 13:34

@ Νικήτας Χιωτίνης
Κ. Χιωτίνη σ΄ ευχαριστώ πολύ προσωπικά για την προσπάθεια που καταβάλεις στο θέμα των πτυχιούχων αλλά και γενικά. Από τα όσα όμως διατυπώνεις αντιλαμβάνομαι πως έχεις αρχίσει να χάνεις τις ελπίδες σου για μια δίκαιη λύση από μέρους της πολιτείας στο πρόβλημα των παλιών πτυχιούχων των ΤΕΙ. Αυτό που με λυπεί ιδιαίτερα είναι πως στο εν λόγω θέμα βρίσκω την ακαδημαϊκή κοινότητα των ΤΕΙ απούσα. Πρώτη φορά στα χρονικά γίνονται αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και δεν προβλέπονται διαδικασίες ισοτίμησης παλαιών και νέων πτυχιούχων και κανείς έως τώρα επίσημα δεν μας έχει εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες.

@ ΠΟΛΙΤΗΣ
Από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού που δεν έχουν όλοι οι καθηγητές διδακτορικά γιατί δεν ενοχλείσαι??? Είναι ελάχιστοι οι καθηγητές στα ΤΕΙ οι οποίοι είναι χωρίς διδακτορικό. Στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ μια προϋπόθεση για την ισοτίμηση πτυχίων πανεπιστημίων της αλλοδαπής με αυτά των ελληνικών πανεπιστημίων είναι η πλειοψηφία των καθηγητών να έχουν διδακτορικό. Όπως καταλαβαίνεις για την ισοτίμηση απαιτείται απλά μια πλειοψηφία καθηγητών με διδακτορικό η οποία σημαίναι 50% + ένας.
Υπάρχει και έρευνα το 2012 του Malcolm Tight, καθηγητή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο του Lancaster, με την οποία διαπίστωσε ότι μόνο το 45,7% του ακαδημαϊκού προσωπικού φαίνεται να κατέχει διδακτορικό δίπλωμα. Μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Only 12 universities and three specialist institutions had 80 per cent or more of their staff with a PhD or equivalent, which was “somewhat surprising” as “research-focused universities would be expected to demand doctoral qualifications from candidates for academic employment”, he says».

«Δηλαδή ο φοιτητής που πέρασε στην ΑΣΟΕ με τον φοιτητή που πέρασε στο ΤΕΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων καταβάλαν την ίδια προσπάθεια τόσο για την εισαγωγή τους όσο και για την αποφοίτηση τους; Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιη η εξομοίωση των πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕΙ»

Καταρχάς να σε ενημερώσω πως σύμφωνα με τη νομοθεσία ΑΕΙ=Πανεπιστήμια + ΤΕΙ.
Περαιτέρω, τόσο τα προγράμματα της ΑΣΟΕΕ όσο και ενός ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν 240 πιστωτικές μονάδες που αυτό σημαίνει όμοιος φόρτος εργασίας.
Τέλος, για την εισαγωγή στην ΑΣΟΕ ο υποψήφιος κατέβαλε μεγαλύτερη προσπάθεια από έναν υποψήφιο για την εισαγωγή σε ένα ΤΕΙ της περιφέρειας, όπως επίσης κατέβαλε μεγαλύτερη προσπάθεια και από έναν υποψήφιο για την εισαγωγή σε πανεπιστήμιο της περιφέρειας. Ισχύει όμως και το αντίστροφο, δηλαδή ένας υποψήφιος για κεντρικό ΤΕΙ να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια από έναν υποψήφιο για την εισαγωγή σε πανεπιστήμιο της περιφέρειας. Επίσης, όσοι επιλέγουν πανεπιστήμια του εξωτερικού για την εισαγωγή σε αυτά καταβάλουν πολύ μικρότερη προσπάθεια και όσοι επιλέγουν το ΕΑΠ δεν καταβάλουν καμία προσπάθεια. Οι βάσεις εισαγωγής ορθώς δεν πρέπει να είναι κριτήριο για την εξομοίωση των ΑΕΙ. Τα κριτήρια πρέπει να είναι καθαρά ακαδημαϊκά.

@ Οτιναναι
«Δηλαδη το ΟΠΑ ειναι το ιδιο με το τει αθηνας. Οκ.»
Υπάρχουν εξωτερικές αξιολογήσεις της ΑΔΙΠ για να σου λυθεί η παραπάνω απορία.
Να σε ρωτήσω όμως και γω κάτι?
Το ΟΠΑ είναι το ίδιο με το London Business School? Μήπως με το MIT? Το LSE? Το Harvard? Θα μου απαντήσεις σε παρακαλώ?

 
Γιάννης
14 Μάιος 2018 15:45

Κύριε Χιωτίνη, εκτός των άλλων απαράδεκτων που λέτε, λέτε και ανακρίβειες. - Δεν γνωρίζετε, για παράδειγμα, ότι πολλές εκατοντάδες (πάνω από χίλια) Πανεπιστήμια, από τα περίπου τρεις χιλιάδες πεντακόσια που υπάρχουν στις ΗΠΑ, είναι Τεχνολογικά Πανεπιστήμια ή Τεχνολογικά Ινστιτούτα τεσσάρων ετών φοίτησης με ακαδημαϊκή ολοκλήρωση (πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό) και πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα;;;
- Δεν γνωρίζετε για τα πολυάριθμα, περίπου 226, πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών (Fachhochschulen ή Hochschulen / Universities of Applied Sciences) στη Γερμανία με προπτυχιακό τίτλο, 3-4 έτη και πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα στο γνωστικό του αντικείμενο;;; .και ότι υπάρχουν δύο τύποι πτυχίου Bachelor:
 Bachelor of Arts (BA) που αφορά σπουδές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 Bachelor of Science (BSc) που αφορά σπουδές Θετικών και Μηχανικών Επιστημών;;;
Και υπάρχουν επίσης και περίπου110 πανεπιστήμια (Universitäten/ Universities) και τεχνολογικά πανεπιστήμια (Technische Universitäten/ Technical Universities).
- Που είναι η επωνυμία εφαρμοσμένων επιστημών ή τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, στο Π.Δ.Α.;;; Γιατί μπήκε γεωγραφικός προσδιορισμός αντί επιστημονικός;;; όπως βλέπετε έξω δεν ονομάζονται απλά Πανεπιστήμια….
Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που θα μπορούσα να αναφέρω αλλά ας αναφέρω ένα αντίστοιχο παράδειγμα με Πανεπιστήμια τεσσάρων ετών (πτυχίο) και πέντε ετών (μεταπτυχιακό) όπως είναι στη Φιλανδία.
Κύριε Χιωτίνη γνωρίζετε ότι εκεί, όποιος θέλει σπουδάζει στο τετραετές και λαμβάνει πτυχίο μηχανικού και όποιος θέλει σπουδάζει στο πενταετές και λαμβάνει μεταπτυχιακό μηχανικού αλλά και οι δυο έχουν πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα;;; γνωρίζετε επίσης ότι αυτός που σπούδασε 4 χρόνια μπορεί να κάνει και μεταπτυχιακό και εξισώνεται και ακαδημαϊκά με αυτόν του πενταετούς;;;
Τώρα όσο για το «….π.χ. δεν είναι ανάγκη να έχουμε όλοι δυνατότητα να υπογράφουμε γέφυρες ή προεντεταμένο σκυρόδεμα με ανοίγματα 30 μέτρων....αλλά να υπογράφουμε τις συνήθεις κατασκευές, που καλύπτονται διεθνώς με ένα πανεπιστημιακό δίπλωμα.» που μας λέτε, δεν καταλαβαίνω, γιατί ένας Διπλωματούχος πολιτικός Μηχανικός (και σε λίγο μεταπτυχιακός) έχει το δικαίωμα να υπογράφει αυτά που λέτε αλλά και το αντικείμενο πολλών άλλων ειδικοτήτων (τοπογράφων, αρχιτεκτόνων κ.λπ.) και ό τετραετούς φοίτησης π.χ. μόνο δομοστατικός να μην έχει το δικαίωμα να υπογράφει γέφυρες και προεντεταμένο σκυρόδεμα ….. αφού σπουδάζει τέσσερα χρόνια μόνο αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Πως μπορεί ο πενταετούς, με μόνο ένα χρόνο παραπάνω να έχει γνώσεις για 3-4 ειδικότητες του τετραετούς και να έχει και μεταπτυχιακή ειδίκευση στη βασική ειδικότητα.
Είναι πολλά τα ερωτήματα που θα μπορούσα να θέσω και που θεωρώ ότι δεν θα απαντήσετε, γιατί δεν έχετε πειστικές απαντήσεις αλλά, ας σταματήσω εδώ γιατί έχω δει και άλλες αντίστοιχες ανακοινώσεις σας σχετικά με τα ανώτατα ΤΕΙ και τα Πανεπιστήμια, τώρα βλέπω και αυτές μεταξύ Πανεπιστημίων και καταλαβαίνω πλήρως τι εξυπηρετείτε……. Νομίζω ότι μας δίνετε το δικαίωμα να το λέμε….. μετά από όσα υπο στηρίζετε….

 
Thomas Paschalis
14 Μάιος 2018 18:13

@ Νικήτας Χιωτίνης
Επίσης για τη φράση σου κε Χιωτίνη:
«π.χ. δεν είναι ανάγκη να έχουμε όλοι δυνατότητα να υπογράφουμε γέφυρες ή προεντεταμένο σκυρόδεμα με ανοίγματα 30 μέτρων....αλλά να υπογράφουμε τις συνήθεις κατασκευές, που καλύπτονται διεθνώς με ένα πανεπιστημιακό δίπλωμα.», βρίσκω πως έχεις απόλυτο δίκαιο. Αυτό όμως γιατί να μην ισχύει και για τους φοιτούντες στα πολυτεχνεία? Μήπως είναι ορθότερο να μειωθούν τα έτη σπουδών στα τέσσερα? Έτσι για να συμβαδίζουμε και με την υπόλοιπη Ευρώπη που τόσο πολύ αγαπάμε.

 
ΑΓ
14 Μάιος 2018 19:01

@ κ. Χιωτίνης

κ. Χιωτίνη, μιλάτε για μετονομασία των δύο αττικών ΤΕΙ ενώ ουσιαστικά κλείσανε και άνοιξε ένα νέο ίδρυμα...το ΠΔΑ. Έτσι παρουσιάστηκε από την πολιτική Ηγεσία. Και εξ αυτού του λόγου ΟΥΔΕ ΜΙΑ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΕΓΙΝΕ για ισοτίμηση των παλαιών με τους νέους πτυχιούχους.-

Οι απόφοιτοι είδαν την χείρα του Υπουργού, προτεταμένη (δεν το προχωράω άλλο) καθώς και την ίδια και χειρότερη αντιμετώπιση από τους Καθηγητές των δύο ΤΕΙ, με εξαίρεση κάποιες φωνές που ακούστηκαν σε αυτό το πάνελ (και τι να σου κάνει το ESOS μόνο του!!). Και αναγνωρίζω ότι εσείς ήσασταν σε αυτούς τους 3-4 καθηγητές.

Άρα ας μην μιλάμε για μετονομασία. Δεν μας τιμά νομίζω.

Επίσης, στην περίπτωση των περιφερειακών ΤΕΙ...ας μην μιλάμε για Συγχωνεύσεις. Είναι αστείο. Μιλάμε για απορρόφηση ή καλύτερα για ΚΛΕΙΣΙΜΟ των ΤΕΙ και απλά εκμετάλλευση των υποδομών και των ανθρωπίνων πόρων των ΤΕΙ από τα κυρίαρχα Πανεπιστήμια. Θα δικαιούμασταν να μιλάγαμε για συγχώνευση, όταν θα ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩΤΑΝ ξεκάθαρα και σε μία γραμμή ενός άρθρου ο Πανεπιστημιακός χαρακτήρας των ΤΕΙ (απόρροια του οποίου είναι όλες αυτές οι αλλαγές) και φυσικά η αναδρομικότητα της όποιας συγχώνευσης σε ό,τι αφορά τους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ.

Επομένως ΜΗΝ υποστηρίζετε (προσωπική μου άποψη) ότι έγινε κάποια μετονομασία ή ότι θα γίνει κάποια συγχώνευση γιατί είναι εντελώς λάθος. ΑΠΛΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΤΕΙ....that simple!!!

Αυτό το καταλάβαμε.

Αυτό που δεν καταλάβαμε (εγώ προσωπικά) και περίμενα μία πληροφορία από εσάς, ως Διπλ Μηχανικός, είναι μας εξηγήσετε ΠΟΣΟ μας κορόιδεψε η πολιτική ηγεσία που μας άφησε να πιστεύουμε, τους Πτυχιούχους Μηχανικούς, ότι με το 5ετές GrecoMaster που απλόχερα έδωσε το ΥΠΕΠΘ θα έλυνε το πρόβλημα τριών δεκαετιών για την εκχώρηση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε εμάς;
Το ΥΠΕΠΘ με ένα άρθρο τους έκανε τους Διπλωματούχους…Μαστερούχους. Και με βασιλικά διατάγματα μιας άλλης εποχής (totalement ancienne!!!!) διατηρούν επαγγελματικά δικαιώματα 3-4 ειδικοτήτων.
Σε εμάς όμως ο κ. Υπουργός νίπτει τας χείρας του και πετάει το μπαλάκι στο ΤΕΕ. Πείτε μου ειλικρινά ποιος λόγος συντρέχει για τον οποίο το ΤΕΕ θα φροντίσει να προασπίσει τα συμφέροντα των πτυχιούχων μηχανικών ΤΕΙ, με δίκαιο τρόπο;
Όταν το ΤΕΕ σήμερα έχει κατακλείσει το Δημόσιο με προσφυγές προκειμένου...άκουσον άκουσον...οι μηχανικοί ΤΕΙ να ΜΗΝ αναλάβουν ΚΑΜΙΑ θέση ευθύνης σε αυτό!!!!!!!!! Όταν ανακοινώνει πέρυσι τον Μάιο τη δημιουργία μητρώου ΤΕΙτζίδων, κάτι εντελώς άδικο και υποτιμητικό!!!

Κ. Χιωτίνη πείτε στον κόσμο, στους χιλιάδες μηχανικούς ΠΟΤΕ θα βγάλουν πόρισμα οι επιτροπές Γαβρόγλου για τα δικαιώματά μας!!!
Πείτε μας τι δρομολογείται για εμάς χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα.
Ας βγει κάποιος να μας πει κάτι. Ο νέος πρύτανης, καθηγητής ΕΜΠ τι έχει να πει γι αυτό;

Ας μας γράψετε κάτι, έστω και με ένα ψευδώνυμο.

Πόσο κορόιδα είμαστε τελικά;…για να μη πω κάτι άλλο!!!!

 
αποφοιτος μηχανικος ΤΕ
14 Μάιος 2018 20:06

@Νικήτας Χιωτίνης
''δεν είναι ανάγκη να έχουμε όλοι δυνατότητα να υπογράφουμε γέφυρες ή προεντεταμένο σκυρόδεμα με ανοίγματα 30 μέτρων....αλλά να υπογράφουμε τις συνήθεις κατασκευές, που καλύπτονται διεθνώς με ένα πανεπιστημιακό δίπλωμα.''
Σοβαρα μιλατε τωρα; Κανετε τα στραβα ματια τοσα χρονια που παλευουμε για τα ΕΔ; Θελω τα δικαιωματα που εχει ενα μηχανικος 4ετους φοιτησης απο πανεπιστημιο η τει εξωτερικου. Εχουμε φαει το ρατσισμο στα μουτρα τοσα χρονια. Μακαρι να παει στο Ευρωπαικο Δικαστηριο να πεσουν καμπανες. Σε ολα τα σχολια σας απλα προσπαθειτε να μας φερετε εμμεσα οτι θα ειμαστε παλι κατωτερο.

 
Καθηγητής ΤΕΙ
14 Μάιος 2018 21:25

Σαφώς και τα ΤΕΙ ανήκουν στην τριτοβάθμια. Σαφώς και δεν αξίζουν υποτίμησης όταν μάλιστα πολλά τμήματα είναι ισάξια Πανεπιστημιακών τμημάτων.
Όμως, ένας απόφοιτος των ΤΕΙ παρακολούθησε άλλο πρόγραμμα σπουδών το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξισωθεί αυτομάτως με ένα πρόγραμμα άλλου τμήματος. Πόσο μάλλον με μια απλουστευτική λογική αλλαγής ονόματος.
Το παράδειγμα με το εξατάξιο γυμνάσιο και τα σημερινά σχολεία είναι εντελώς άστοχο: μπορεί να έχει ισοδυναμία με τα σημερινά σχολεία και να μην χρειάζεται να ξανα-παμε σχολείο όπως αναφέρεται στο άρθρο, αλλά δεν νομίζω να έχουν αλλάξει οι τίτλοι σπουδών και να έχουν προμηθευτεί οι κάτοχοι απολυτηρίων εξατάξιου Γυμνασίου με πτυχία Λυκείου!
Είναι άλλο πράγμα η αντιστοίχιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, άλλο πράγμα το όνομα του πτυχίου, άλλο πράγμα το όνομα του ιδρύματος και άλλο πράγμα το πραγματικό πρόγραμμα σπουδών. Που ακούστηκε αλλαγή πτυχίου λόγω αλλαγής καθεστώτος του Ιδρύματος; Παραλογισμός...
Επιπλέον τι θα συνέβαινε με τους υπόλοιπους φοιτητές ΤΕΙ ανά την χώρα; Δεν θα έπρεπε και αυτοί αυτομάτως να ζητήσουν αυτόματη αλλαγή του πτυχίου τους ασχέτως Ιδρύματος;
Θα πρέπει σε αυτή την χώρα κάποτε να σταματήσει η λογική του τύπου: ή ασπρο ή μαύρο, ή όλοι ή κανένας. Οι άνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν την κουλτούρα να απαιτούν αυτά που πραγματικά τους αναλογούν και τους αξίζουν.

 
George
14 Μάιος 2018 21:25

@Γιάννης
"Που είναι η επωνυμία εφαρμοσμένων επιστημών ή τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, στο Π.Δ.Α.;;; Γιατί μπήκε γεωγραφικός προσδιορισμός αντί επιστημονικός;;;"

Απλά τα πράγματα Γιάννη... Αντί να ακολουθηθεί η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων και να μετονομαστούν τα ΤΕΙ σε Τεχνολογικά Πανεπιστήμια, χωρίς συγχωνεύσεις ή κατάργηση τμημάτων, έφτιαξαν στο πόδι ένα ίδρυμα που θέλουν να το αποκόψουν από τα ιδρύματα τα οποία διέλυσαν και όχι συγχώνευσαν. O γεωγραφικός προσδιορισμός "Δυτικής" μπήκε λόγω της θέσης των εγκαταστάσεων των 2 ΤΕΙ.... Οδεύουμε προς μία προσχεδιασμένη κονιορτοποίηση των ΤΕΙ όλης της Ελλάδας.

 
KITSOS
14 Μάιος 2018 22:39

Πράξτε τα δέοντα κύριε Χιωτίνη

Παραπάνω σας έχω ζητήσει να απευθυνθείτε στον Επίτροπο Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Tibor Navracsics .
Από την Ελλάδα δεν ελπίζουμε τίποτα και ο λόγος είναι προφανής διότι έχουν περάσει 34 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα.
Με εκτίμηση
Ένας από τους πολλούς Πολιτικούς Μηχανικούς ΤΕΙ

 
ΑΤΕΙ πειραια
15 Μάιος 2018 09:11

Συνάδελφοι,
Ασφαλιστικά μέτρα όχι σήμερα αλλά χθες.
Ακομα προλαβαίνουμε .
Μπορούμε ομαδικά ,που θα ήταν το καλύτερο αλλά και ατομικά όσοι θίγονται .

 
Γιώργος Παπαδόπουλος
15 Μάιος 2018 09:15

Κύριε Χιωτίνη,
εξακολουθώ να θεωρώ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ (και αντιεπιστημονικό) ένας διπλωματούχος ναυπηγός μηχανικός να είναι στην υψηλότερη θέση της πυραμίδας (όσον αφορά σε ηλεκτρολογικές μελέτες) και εγώ για να μπορέσω να βρεθώ στην ίδια θέση να πρέπει να κάνω ένα μεταπτυχιακό.

Όσον αφορά στην κυρία Μοροπούλου γνωρίζω τον ρόλο που έπαιξε στο θέμα των δικαιωμάτων επί Πανάρετου αλλά και γενικότερα τις απόψεις της.

Το ίδιο το ΤΕΕ έχει εκφράσει επίσημα την άποψη ότι το επάγγελμα του μηχανικού στην Ελλάδα πρέπει να το ασκούν μόνο όσοι έχουν ενιαίες και αδιάσπαστες 5ετείς σπουδές. Προφανώς προορίζοντας τους μηχανικούς ΤΕΙ για βοηθούς του.
Η κυρία Μοροπούλου το είπε ξεκάθαρα, πως το ΤΕΕ θεωρεί ότι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί μπορούν να αναλαμβάνουν το ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ επίπεδο τεχνικής ευθύνης, δηλαδή την μελέτη, επίβλεψη, ολοκληρωμένο προγραμματισμό και διεύθυνση έργων και εκτέλεση έργων.
Ενώ η άποψη του για τους μηχανικούς 4ετούς φοίτησης είναι να μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδες μελέτης και επίβλεψης τεχνικών έργων και τη δυνατότητα τους να εκτελούν τεχνικά έργα.

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ειπωθεί κάτι περισσότερο.

 
Μηχανικός ΤΕ
15 Μάιος 2018 09:57

Δεν υπάρχει περίπτωση να αποκτήσουμε ΕΔ παρα μόνο αν πάει σύντομα στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν βλέπετε ότι κανεις διπλωματούχος μηχανικός δεν σχολιάζει πέρα από τον Κ. Χιωτινη; Τι περιμένετε ; Υποστήριξη ; 35 χρονια πέρασαν. Ξεπεραστε το και αλλάξτε χώρα , εκεί που σας σέβονται και σας φέρονται σαν επαγγελματίες.

 
Άμεσα..
15 Μάιος 2018 14:27

ασφαλιστικά μέτρα ΤΩΡΑ...κάντε κάποιος την αρχή, δώστε στοιχεία δικηγόρου να επικοινωνήσουμε όλοι μαζί...

Δεν πάει άλλο η κοροϊδία με την ισοτίμηση, μας πέταξαν έξω και δεν μιλάμε.....

Αν το έκαναν αλλού να δούμε πως θα αντιδρούσαν....

Ο Σύλλογος αποφοίτων παρέδωσε, δεν υπάρχει καμία φωνή....

 
Νικόλαος
15 Μάιος 2018 18:05

Τα επαγγελματικά δικαιώματα τα έδωσε ο Βασιλιάς πριν 1 αιώνα και τέλος! Μπορεί τώρα ένας Υπουργός να πάει κόντρα σε κοντζάμ Βασιλέα; Από Υπουργούς λοιπόν δεν υπάρχει ελπίδα δικαίωσης το πολύ πολύ να μας παρπάμψει ο κος Υπουργός στον κο Γλύξμπουρκ...

 
KITSOS
16 Μάιος 2018 00:28

<ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε.>

Κύριε Χιωτίνη περιμένω να στείλετε άμεσα επιστολή στον ΕΠΊΤΡΟΠΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. κ. Tibor Navracsics .
Αν δεν το κάνεις άφησέ μας στην κακομοιριά μας ! Μη χύνεις δάκρυα για εμάς!
Ένας Πολιτικός Μηχανικός ΤΕΙ

 
Γουδής Παναγιώτης
16 Μάιος 2018 07:28

Αγαπητέ κε Χιώτινη ,

Σταματείστε να πουλάτε ελπίδα , δεν σας τιμά αυτό που κάνετε ,βλέπετε οτι υπάρχουν αντιρρήσεις και διαφωνίες απο τους ενδιαφερόμενους για την συμπεριφορά όλων σχεδον των διδασκόντων στα καταργημένα πλέον Ιδρύματα πλήν εξαιρέσων (προσωπικά δεν πίστεψα ποτέ ότι ηταν αληθινές )
Σήμερα λοιπόν ,όλοι είναι τακτοποιημενοι πλην των αποφοίτων των 40 ετών
δικαίως εχουν πικρία ,δεν χρείζεται ανα 10 ημέρες με τις αποψεις σας να τους υπενθυμίζετε το χάλι τους .Εχετε θεσμική ιδιότητα , στο νεο Ιδρυμα να καταθέσετε τις θέσεις σας στην ΔΕ, και να μας κάνετε κοινωνους, εφόσον νομίζετε οτι πρεπει (και οποιοι άλλοι νομίζουν ότι πρεπει να κανουν το ίδιο)

Να σημειώσω οτι το όλο πρόβλημα αφορά την σχολή Μηχανικών , γιατί δεν προτρέπετε τους συναδέλφους να τοποθετηθουν και αυτοί στην ΔΕ

ευχαριστώ για τον χρόνο σας

 
Πτυχιούχος Τει
16 Μάιος 2018 09:22

Αγαπητοί συνάδελφοι ,
Ο κύριος Χιωτίνης είναι από τους μοναδικούς που τουλάχιστον ταράζουν λίγο τα νερά ,στο βαλτωμενο τοπίο των πτυχίων μας.
Έχει απόψεις και προτάσεις ( πολλές φορές βέβαια κλείνει τα μάτια στους προ 2001 πτυχιούχους ) που σίγουρα ακούγονται .
Δεν ξέρω αν θα ληφθούν υπόψιν αλλά τις καταθέτει επώνυμα και με διαχρονική συνέπεια .
Πυροτεχνήματα του στυλ αφήστε μας στην ησυχία μας δεν κάνουν καλό .
Τον παρακινούμε να συνεχίσει και μέσα στις προτάσεις του να συμπεριλάβει ισότιμα και τους προ 2001 πτυχιούχους.
Εγώ προσωπικά τον τιμώ και τον ευχαριστώ πολύ για ότι κάνει μέχρι τώρα και τον παρακαλώ να μας κάνει κοινωνούς σε θέματα που μας αφορούν .
Κύριε καθηγητά ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιας.

 
APOFOITOS ATEI
16 Μάιος 2018 09:58

Xoρτάσαμε τσάϊ και συμπάθεια εκ του ασφαλούς από τους πρώην καθηγητές μας, που αναβαθμίσθηκαν με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από καθηγητές ΤΕΙ σε καθηγητές Πανεπιστημίου ! Αφού ότι λένε είναι ανέξοδο και δεν προβαίνουν επίσημα σε γραπτές προτάσεις, προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου, στο οποίο πια υπηρετούν, που θα συζητηθούν και μπορεί να έχουν κάποια θετική εξέλιξη για τους αποφοίτους, τότε είναι καλύτερα να κρατήσουν τις απόψεις τους για τον εαυτό τους. Δε χρειαζόμαστε ηθική συμπαράσταση, αλλά πράξεις θεσμικές και ενίοτε αποτελεσματικές.

 
Νικήτας Χιωτίνης
16 Μάιος 2018 12:28

Κε "απόφοιτε ΤΕΙ" ........για την αλήθεια: ότι γράφω από το φιλόξενο αυτό βήμα ειμαι απολύτως σίγουρος πως διαβάζεται από όλους -από όλους- και κατά κανόνα κάνω και επισήμως τις σχετικές προτάσεις προς τους νομοθετούντες. Μάλιστα οι προτάσεις μου είναι και πέραν των όσων γράφω εδώ -εδώ τις προτάσεις μου τις στηρίζω με επιχειρήματα γενικής αξίας, κατά τη γνώμη μου βεβαίως, κάτι που δεν χωρεί σε επίσημα έγγραφα προς τους αρμοδιους, όλους τους αρμοδίους- π.χ. προτάσεις περί εκτάκτων εκπαιδευτικών, λειτουργίας των Σχολών, κ.λ.π.

 
Thomas Paschalis
16 Μάιος 2018 15:37

@ Νικήτας Χιώτης
"Αν οι μηχανικοί τετραετούς εκπαίδευσης θέλουν να ισοτιμηθούν με αυτούς της πενταετούς, θα πρέπει είτε να κάνουν και αυτοί ένα μαστερ...."

Να ρωτήσω κάτι κε Χιωτίνη? Τι σε κάνει να πιστεύεις πως οι μηχανικοί τετραετούς φοίτησης με μάστερ θα ισοτιμηθούν με αυτούς της πενταετούς φοίτησης? και θα έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα. Ουδέποτε το ΤΕΕ έδειξε τέτοια διάθεση. Αν ήταν έτσι θα δέχονταν ήδη στο μητρώο του ως μέλη τους αποφοίτους ΤΕΙ με μάστερ. Το ΤΕΕ μιλάει για επίπεδα ευθύνης ανάλογα με τα έτη σπουδών αλλά αναφέρεται μόνο στο πρώτο πτυχίο. Ποτέ δεν ανέφερε επίσημα ότι θα θεωρεί το ίδιο έναν απόφοιτο πενταετούς φοίτησης με έναν απόφοιτο τετραετούς με μαστερ. Κάνω λάθος? Μόνο τους πτυχιούχους με μάστερ της αλλοδαπής δέχεται στο μητρώο του διότι εκεί υπάρχει κοινοτικό δίκαιο που τους το επιβάλλει.

 
Νικητας Χιωτίνης
17 Μάιος 2018 00:48

Κε Thomas Paschalis δίκιο έχετε..επι του παρόντος. Αλλά όταν ολοκληρωθούν οι συζητήσεις -που ήδη νομιζω γίνονται- ελπίζω τα πράγματα να ειναι διαφορετικά και επιστημονικώς ορθότερα. Αρκεί να υπάρξει λογικη ένθεν κακείθεν...με δεδομενα τα διεθνως τεκταινομενα...όπου οι απόφοιτοι οποιασδηποτε Σχολής Μηχανικών δεν έχουν σε ολες τις ευρωπαϊκές χώρες - και δεν πρέπει να έχουν- εξ αρχής απεριόριστα δικαιώματα μελέτης ......

 
DIAKONIARIS
17 Μάιος 2018 08:26

<ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ>

Από λόγια του αέρα χορτάσαμε. Εδώ και 34 χρόνια παραμύθι και άγιος ο θεός!
Μπορεί να τρώμε σανό, ολόκληρη την μπάλα αλλά δεν σημαίνει ότι τρώμε και τα σύρματα που είναι δεμένη.
Παραπάνω ο KITSOS σου έχει κάνει μία πρόταση.
Γιατί δεν κάνεις κάτι?
Υποκριτικές συμπεριφορές κ. Χιωτίνη δε μας ταιριάζουν!

 
Γιώργος Παπαδόπουλος
17 Μάιος 2018 10:51

@ Thomas Paschalis
Έχεις απόλυτο δίκιο.

Για όποιον ενδιαφέρεται:
Βάλτε στο google «Υλικό για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ».
Θα σας βγάλει στη σελίδα του ΤΕΕ.
Στα διάφορα links που υπάρχουν εκεί βρείτε το «Συνημμένο 1», το συγκεκριμένο αρχείο έχει τίτλο «Απαραίτητες ρυθμίσεις στο π.δ. για τη διασφάλιση των όρων της άσκησης του επαγγέλματος, όσον αφορά στους διπλωματούχους μηχανικούς, με κατοχύρωση του δημοσίου συμφέροντος».

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 αναφέρεται το εξής: «Το επάγγελμα του μηχανικού δικαιούνται αποκλειστικά να ασκούν:
α) οι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου πενταετούς τίτλου σπουδών διπλωματούχου μηχανικού Πολυτεχνείου, Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής ή Τμήματος ιδρυμάτων της ημεδαπής»

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 αναφέρεται το εξής: «Πλήρης πρόσβαση στις επαγγελματικές δραστηριότητες κάθε ειδικότητας παρέχεται αποκλειστικά στους κάτοχους ενιαίου και αδιάσπαστου πενταετούς τίτλου σπουδών διπλωματούχου μηχανικού.»

Επίσης στην παράγραφο 10 του άρθρου 1 αναφέρεται το εξής: «Οι επαγγελματικές δραστηριότητες της Βασικής Ειδικότητας ασκούνται αποκλειστικά από τους διπλωματούχους μηχανικούς της ειδικότητας, κατά το άρθρο 1, §1 οι οποίοι και δεν υποκαθίστανται από τους κατόχους Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης, προσδίδουν δε μόνο πρόσθετα προσόντα στο πεδίο εξειδίκευσης».

Από τα παραπάνω εγώ προσωπικά συμπεραίνω ότι το ΤΕΕ θέλει το επάγγελμα του μηχανικού να ασκείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τους διπλωματούχους μηχανικούς 5ετούς φοίτησης και ότι οι μηχανικοί 4ετούς φοίτησης (είτε των ΤΕΙ είτε του ΠΔΑ – επιμένω σε αυτό) κάτοχοι μεταπτυχικού/ών τίτλου/ων σπουδών όχι μόνο δεν θα μπορούν να ισοτιμηθούν με τους διπλωματούχους, αλλά δεν θα μπορούν καν να ασκούν το επάγγελμα του μηχανικού.

Αν κάποιος από τα παραπάνω εξάγει διαφορετικά συμπεράσματα ή έχει άλλες πληροφορίες για τις θέσεις του ΤΕΕ (δημόσιες όμως, όχι του τύπου «άκουσα», «μου είπαν» κλπ) ας τις καταθέσει.

@ Νικητας Χιωτίνης
Βρίσκω τη φράση σας «Αν οι μηχανικοί τετραετούς εκπαίδευσης θέλουν να ισοτιμηθούν με αυτούς της πενταετούς, θα πρέπει είτε να κάνουν και αυτοί ένα μαστερ....» ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ προσβλητική. Δηλαδή στην Ελλάδα είτε θα είσαι διπλωματούχος μηχανικός (ή κάποιος που έχει ισοτιμηθεί μαζί τους) ή τίποτα. Δηλαδή το πτυχίο μηχανικών ΤΕΙ εξυπηρετεί μόνο για να έχει κάποιος το δικαίωμα να κάνει ένα master και κατ’ επέκταση να γίνει διπλωματούχος.
Μάλιστα...

Προσοχή: μπορεί κάποιος να πει ότι στην Ελλάδα πράγματι αυτό ισχύει (δηλαδή ή διπλωματούχος ή τίποτα) και εν πολλοίς θα έχει δίκιο, αλλά εδώ δεν συζητάμε για πως είναι η κατάσταση σήμερα, αλλά για πως πρέπει να γίνει.

Για χάρη της συζήτησης ας δεχτούμε ότι εγώ (πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός) κάνω ένα master και ισοτιμούμαι με διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό.
Πως ακριβώς εννοείτε την ισοτίμηση; Ότι θα έχω ΑΚΡΙΒΩΣ τα ίδια δικαιώματα με έναν διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό, δηλαδή ΠΛΗΡΗ δικαιώματα στα ηλεκτρολογικά / μηχανολογικά (ν 6422/34) όπως επίσης και στην πληροφορική (πδ 44/09);
Μήπως πάλι εννοείτε ότι με ένα master θα αποκτήσω ΠΛΗΡΗ δικαιώματα μόνο στα ηλεκτρολογικά;

Αν ισχύει το πρώτο, βρίσκω την άποψη εξαιρετικά προωθημένη και ενδιαφέρουσα, η οποία αξίζει τουλάχιστον να συζητηθεί.
Αν ισχύει το δεύτερο, τότε, συγχωρέσετε με, θεωρώ μεγάλη κοροϊδία να πρέπει να πάρω master για να μπορώ να ασκώ το επάγγελμα που σπούδασα, όταν στην Ελλάδα (αν δεν κάνω μεγάλο λάθος) το όποιο επάγγελμα ασκείται με βάση τον πρώτο τίτλο σπουδών.
Εν πάση περιπτώσει καλό θα ήταν να μας εξηγήσετε τι ακριβώς εννοείτε όταν λέτε ισοτίμηση.

 
TAKITOS
17 Μάιος 2018 12:24

Ο ΛΥΚΟΣ

Ο λύκος πάντα λύκος είναι!
Ο χειρότερος λύκος είναι αυτός που φοράει προβιά αρνιού!

 
bob mastoras
17 Μάιος 2018 13:22

Ο προβληματισμός και τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Παπαδόπουλος θεωρώ ότι είναι μια γόνιμη συμβολή στην συζήτηση. Δηλαδή με τις περισσότερες εκτιμήσεις του θα συμφωνήσω, όχι όλες βέβαια.

Θα θίξω όμως το εξής «ο επάγγελμα που σπούδασα, όταν στην Ελλάδα (αν δεν κάνω μεγάλο λάθος) το όποιο επάγγελμα ασκείται με βάση τον πρώτο τίτλο σπουδών.» Αυτό θεωρώ ότι είναι μία φήμη που καλλιεργήθηκε ακριβώς για να εμποδιστεί η αναβάθμιση μηχανικών απόφοιτων ΤΕΙ . Θα επιχειρηματολογήσω με παράθεση περιπτώσεων απόκτησης ΕΔ μετά από σπουδές και δραστηριότητα μετά από κάποιο βασικό πτυχίο στο αμιγώς ελληνικό σύστημα απόδοσης ΕΔ. Λεω στο «αμιγώς ελληνικό» για να μην αναφερθώ στην μεταφορά από το εξωτερικό με βάση το ΠΔ38/2010.

Φυσικοί με μεταπτυχιακό ενδεικτικό στην ραδιοηλεκτρολογία αποκτούσαν ΕΔ ηλεκτρολόγου μηχανικού. Για δεκαετίες στελέχωναν οργανισμούς όπως τον ΟΤΕ σε θέσεις μηχανικού σε τεχνικά τμήματα, Υπηρεσίες όπως την ΕΥΠ ως ΠΕ 6 (μηχανικοί) και την μέση εκπαίδευση ως ΠΕ12 (μηχανικοί) (Γνωμοδότηση 124/2002 Του ΝΣΚ) ΥΠΑ. Βλέπε ΝΔ 2624/1953 (ΦΕΚ 292/Α/1953) και το ΒΔ 510/1971 (ΦΕΚ 152/Α/1971)
Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια είναι μία προϋπόθεση για την ανάληψη του διδακτικού λειτουργήματος. Αυτή αποκτάται ανάμεσα σε άλλα και με πιστοποιητικά που δίνονται μετά από σπουδές μετά το βασικό πτυχίο σε πτυχιούχους που μπορεί να μην έχουν παρακολουθήσει επαρκή αριθμό μαθημάτων παιδαγωγικής και διδακτικής, και με μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης ή διδακτορικά στην εκπαίδευση και αγωγή.
Γιατροί με μεταπτυχιακό από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας στην Δημόσια Υγεία αποκτούν δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του νομίατρου. Το άρθρο 6 του ν.2519/1997 (ΦΕΚ Α 165) ορίζει την σύσταση θέσεων Γιατρών δημόσιας υγείας ΕΣΥ και προβλέπει ως πιθανή προϋπόθεση την κατοχή μεταπτυχιακού στην δημόσια υγεία ή στην κοινωνική ιατρική. Ακαδημαϊκοί μεταπτυχιακοί τίτλοι αυτού του τύπου είναι δηλαδή προϋπόθεση και για τον κλάδο ΠΕ Ιατρών δημόσιας υγείας.
Η απόκτηση ιατρικής ειδικότητας είναι βέβαια το παράδειγμα πρόσδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων και αναγνώρισης προσόντων μέσω μιας επίπονης εκπαίδευσης/μαθητείας που λαμβάνει χώρα μετά την απόκτηση του βασικού πτυχίου.
Η απόκτηση ΕΔ άσκησης ιατρικής ειδικότητας δεν αποκτούνται με τον βασικό τίτλο σπουδών. Απαιτείται η απόκτηση ιατρικής ειδικότητας που έπεται του βασικό τίτλο σπουδών και δεν αποτελεί τίτλο σπουδών.
Στους επαγγελματικούς χώρους της νομικής η άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος απαιτεί την πρακτική άσκηση διάρκειας 18 μηνών. Χωρίς αυτήν το βασικό πτυχίο δεν παράγει αναγκαστικά δικαίωμα άσκησης δικηγορίας. Για την άσκηση του λειτουργήματος του δικαστή απαιτείται φοίτηση στην σχολή δικαστών (ΕΣΔΙ). Να σημειώσουμε ότι για την εισαγωγή στην ΕΣΔΙ η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών ελαφρύνει από την απαίτηση για άσκηση δικηγορίας διάρκειας δύο ετών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.3912/2011, δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας οι πτυχιούχοι των τμημάτων της Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος της αλλοδαπής και χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

Υπάρχουν αρκετές άλλες περιπτώσεις αλλά ήδη μακρηγόρησα.

 
apofoitos mhxanikos TE
17 Μάιος 2018 16:13

Χρειαζομαστε τουλαχιστον ακομα μια 10ετια μνημονια. Ολοι εσεις που δεν δικαιωσατε ΕΔ στους χιλιαδες αποφοιτους ΤΕΙ εδω και τοσα χρονια,δεν ξερω τι να πρωτοπω. Μεταναστευση σε αλλη χωρα,. Για πειτε μου κ Χιωτινη γιατι δινατε ΕΔ σε αποφοιτους απο ιδρυματα εξωτερικου και οχι στους αποφοιτους ΤΕΙ; δεν εχετε λογια,απλα πουλατε σανο.

 
Thomas Paschalis
17 Μάιος 2018 16:31

@ Νικητας Χιωτίνης
κε Χιωτίνη οι παρακάτω φράσεις που χρησιμοποίησες τα λένε όλα:
«Αλλά όταν ολοκληρωθούν οι συζητήσεις…»
«νομίζω γίνονται…»
«ελπίζω τα πράγματα…»
«Αρκεί να υπάρξει…»

@ Γιώργος Παπαδόπουλος
Ναι Γιώργο δίκιο έχεις και συμφωνούμε απόλυτα. Το ΤΕΕ στο επάγγελμα των μηχανικών θέλει να έχουν πρόσβαση μόνο οι πτυχιούχοι πενταετούς φοίτησης και οι πτυχιούχοι της αλλοδαπής με μάστερ και αυτό επειδή τους το επιβάλει η κοινοτική νομοθεσία. Και το πιο πιθανό σενάριο είναι τα τμήματα των μηχανικών του ΠΔΑ να γίνουν πενταετούς φοίτησης διότι αν παραμείνουν τετραετούς δημιουργούνται προβλήματα. πχ ο ΔΟΑΤΑΠ αναγνωρίζει ως ισότιμα με αυτά των πολυτεχνείων τα πτυχία τριετούς και τετραετούς φοίτησης της αλλοδαπής αρκεί ο κάτοχος να έχει μάστερ. Τώρα όμως με τη θέσπιση του ΠΔΑ ο ΔΟΑΤΑΠ θα πρέπει να αναγνωρίσει αυτά τα πτυχία της αλλοδαπής τριετούς και τετραετούς φοίτησης ισότιμα με αυτά του ΠΔΑ. Με αυτόν τον τρόπο όμως δημιουργείται νομικό έρεισμα στους πτυχιούχους του ΠΔΑ με μάστερ να αξιώσουν και αυτοί ισοτίμιση με τα πτυχία των πολυτεχνείων, όπως ακριβώς γίνεται και με τους πτυχιούχους σχολών μηχανικών με μάστερ.

 
GEORGE
17 Μάιος 2018 21:37

apofoitos mhxanikos TE

Σε τέσσερις γραμμές λες όλη την αλήθεια. Τα πολλά λόγια περιττεύουν. Ο συγκεκριμένος όλο τσάι και συμπάθεια είναι. Όταν έχει καιρό να εμφανισθεί, γράφει κι ένα κείμενο. Ας τις κρατήσει για τον εαυτό του τις απόψεις του, αφού αν θέλει, αυτά που λέει τα καταθέτει εγγράφως θεσμικά μέσα στα όργανα. Το κάνει όμως ή να ΄χαμε να λέγαμε ;

 
Γιώργος Παπαδόπουλος
17 Μάιος 2018 22:45

@ bob mastoras
Στα περισσότερα συμφωνώ μαζί σου. Για αυτό και εγώ ο ίδιος έγραψα ότι έγραψα με την επιφύλαξη «αν δεν κάνω μεγάλο λάθος».
Έχω όμως κάποιες (μικρο)ενστάσεις.
Αναφορικά με τους δικηγόρους: όντως για να αποκτήσει κάποιος την άδεια άσκησης επαγγέλματος, πρέπει να περάσει από το στάδιο του ασκούμενου. Για να το κάνεις αυτό σου αρκεί το πτυχίο σου. Δεν είναι προαπαιτούμενο να έχεις μεταπτυχιακό τίτλο.
Για την παιδαγωγική επάρκεια το λες και εσύ. «Αυτή αποκτάται ανάμεσα σε άλλα και με πιστοποιητικά που δίνονται μετά από σπουδές μετά το βασικό πτυχίο». Ούτε εδώ σου ζητάει μεταπτυχιακό για να μπορείς να πάρεις τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
Το παράδειγμα με τους φυσικούς αποτελεί, για εμένα, μια στρέβλωση. Όταν ξεκίνησε να διδάσκεται η πληροφορική στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επειδή δεν υπήρχαν αρκετοί πληροφορικάριοι, δικαίωμα να διδάξουν είχαν μαθηματικοί (πχ) αρκεί να είχαν μεταπτυχιακό στην πληροφορική. Όμως ακόμα και εδώ οι μαθηματικοί μπορούσαν να ασκήσουν το επάγγελμα τους, και με το μεταπτυχιακό ασκούσαν και ένα άλλο.

Για να μην μακρηγορούμε. Ακόμα και για τους διπλωματούχους μηχανικούς η απόκτηση του διπλώματος δεν οδηγεί στο επάγγελμα. Πρέπει να πάρεις άδεια άσκησης από το ΤΕΕ. Όμως και εδώ για να πάρεις μέρος στις εξετάσεις σου αρκεί το δίπλωμα.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean