Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Σήμερα: Έκτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων ΤΕΙ για τις συγχωνεύσεις των Ιδρυμάτων τους με τα Πανεπιστήμια

Παρουσία του υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου
Δημοσίευση: 12/07/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Έκτακτη Σύνοδο θα πραγματοποιήσουν, σήμερα  Πέμπτη, οι Πρυτάνεις των ΤΕΙ,με μοναδικό θέμα τις συγχωνεύσεις των Ιδρυμάτων τους με τα Πανεπιστήμια.

Οι εργασίες της Συνόδου θα πραγματοποιηθούν  στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ, ενώ το μεσημέρι θα παραβρεθεί και ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.

Το esos θα σας μεταφέρει άμεσα ρεπορτάζ από τη συνεδρίαση των Πρυτάνεων των ΤΕΙ.

Στην τελευταία Σύνοδο που έγινε στη Λαμία τον περασμένο Απρίλιο, απέχοντος του υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, οι Πρυτάνεις των ΤΕΙ έθεσαν δώδεκα όρους και προϋποθέσεις για την συγχώνευση των ΤΕΙ με Πανεπιστήμια, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι:

Α. Η ενσωμάτωση των Τ.Ε.Ι. στα Πανεπιστήμια δεν γίνεται χαριστικά αλλά αποτελεί την τυπική αναγνώριση της ακαδημαϊκής ολοκλήρωσης που έχουν επιτύχει στην πράξη

Β. Η ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των ιδρυμάτων των Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να αφορά όλα τα ιδρύματα του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Γ. Θεωρούμε θετική την πρακτική της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΕΘ να συγκροτήσει μικτές επιτροπές ανά περιφέρεια, για την διερεύνηση των βέλτιστων μορφών συνεργασίας ανάμεσα στα επιχώρια ΑΕΙ.

Ειδικότερα οι δώδεκα όροι και προϋποθέσεις που είχε θέσει  η Σύνοδος   είναι οι εξής:

1. Σε όσες περιπτώσεις προτείνεται ως ακαδημαϊκά συμβατή και βιώσιμη λύση η μετεξέλιξη τμημάτων Τ.Ε.Ι. δια της ενσωμάτωσης τους στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, θα πρέπει να διασφαλιστούν, πέρα από ακαδημαϊκές παραμέτρους, τα παρακάτω:

α) η ακαδημαϊκή και κοινωνική υπόσταση των Τ.Ε.Ι. που έχει κατακτηθεί με τις προσπάθειες του προσωπικού τους και παρά τη διαχρονική επιλογή της πολιτείας για την ελλιπή επιχορήγηση και την υποστελέχωσή τους,

β) η διασφάλιση ακαδημαϊκού περιβάλλοντος ανάπτυξης και εργασιακής ειρήνης στα Ιδρύματα που θα προκύψουν, και

γ) η ίση και αξιοπρεπή αντιμετώπιση σε ίδιες κατηγορίες ακαδημαϊκού προσωπικού (Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π.), και εργαζομένων στα Τ.Ε.Ι.
 
Ακαδημαϊκή συγκρότηση των Ιδρυμάτων

2. Η ακαδημαϊκή συγκρότηση των ιδρυμάτων να γίνει με ακαδημαϊκά κριτήρια λαμβάνοντας υπ' όψη την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των ήδη λειτουργούντων τμημάτων, τον αριθμό μελών Δ.Ε.Π., την ερευνητική προϊστορία των τμημάτων το εθνικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό και ανάγκες. Τα πορίσματα των επιτροπών θα πρέπει να συνοδεύονται από τεκμηρίωση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας των προτάσεων.

3. Οι προτάσεις του Υπουργείου που θα βασισθούν στο πόρισμα των επιτροπών  θα πρέπει να τύχουν επεξεργασίας και έγκρισης από τις Συγκλήτους των Ιδρυμάτων.

4. Ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές για όσα Τμήματα Τ.Ε.Ι. προτείνεται να ενσωματωθούν στα Πανεπιστήμια, κατά τη στιγμή της ακαδημαϊκής τους ενσωμάτωσης στο αντίστοιχο Πανεπιστήμιο (σημείο μηδέν), θα πρέπει να επισυμβούν ταυτόχρονα τα εξής:

i) Ιδρύεται το νέο πανεπιστημιακό Τμήμα,

ii) καταργείται το παλαιό Τμήμα Τ.Ε.Ι., και

iii) το σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού και της υλικοτεχνικής υποδομής του παλαιού Τμήματος περνά απευθείας στο νέο Τμήμα.

Διοικητική οργάνωση των Νέων Ιδρυμάτων

5. Η διοικητική οργάνωση και τα συλλογικά όργανα των νέων Ιδρυμάτων θα πρέπει να αποτελούν την αντανάκλαση της βούλησης του συνόλου του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού που θα στελεχώσουν τα νέα ιδρύματα με τη θεσμοθετημένη και συντεταγμένη ενσωμάτωση σε αυτό των αντίστοιχων κατηγοριών προσωπικού των Τ.Ε.Ι.
 
6. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται η ένταξη των Τμημάτων αυτών σε υφιστάμενη Σχολή του Πανεπιστημίου, θα πρέπει να ανασυσταθεί η Σχολή και αναλόγως να ανασυγκροτηθεί η Κοσμητεία της.

Ένταξη του ακαδημαϊκού προσωπικού στα νέα Τμήματα    

7. Για την ένταξη του ακαδημαϊκού προσωπικού στα νέα ιδρύματα εφαρμόζονται, με τις ανάλογες διοικητικής φύσεως προσαρμογές, οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4521/2018, οι οποίες προβλέπουν τους όρους και τη διαδικασία ένταξης του ακαδημαϊκού προσωπικού Τ.Ε.Ι. (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) σε πανεπιστημιακά Τμήματα που προκύπτουν από μετεξέλιξη καταργούμενων αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι.  

Ένταξη των υφιστάμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι.

8. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4521/2018, οι οποίες προβλέπουν τους όρους και τη διαδικασία ολοκλήρωσης των σπουδών των υφιστάμενων προπτυχιακών φοιτητών.

Θέματα διοικητικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι.

9. Τα νέα ιδρύματα θα πρέπει να προχωρήσουν σε διοικητική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών τους. Για τα υφιστάμενα μέλη του διοικητικού προσωπικού, εφόσον κριθούν ότι πλεονάζουν στην πόλη που υπηρετούν και δεν επιθυμούν τη μετακίνησή τους σε δομή του Ιδρύματος σε άλλη πόλη, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα οικειοθελούς μετάταξής τους σε δημόσια υπηρεσία (ευρύτερος δημόσιος τομέας, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ) της επιλογής τους στον τόπο διαμονής τους, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης περί κινητικότητας στο δημόσιο.

Σπουδές 2ου και 3ου κύκλου σπουδών

10. Τα υπάρχοντα προγράμματα Π.Μ.Σ. των τμημάτων Τ.Ε.Ι. εξακολουθούν να λειτουργούν και εντάσσονται στα νέα τμήματα. Το ίδιο ισχύει και για τα προγράμματα 3ου κύκλου σπουδών.

Χρηματοδότηση

11. Για να νέα ιδρύματα θα πρέπει να διασφαλισθεί για τα πρώτα χρόνια λειτουργία επαρκής χρηματοδότηση και για τα νέα τμήματα να διασφαλισθούν οι αναγκαίες υποδομές και το προσωπικό. Για νεοιδρυόμενα τμήματα να προβλεφθεί κατά προτεραιότητα κατανομή θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού.

Διοικητική Διάρθρωση των νέων ιδρυμάτων

12. Τα νέα ιδρύματα οφείλουν εντός ενός έτους από την έναρξη λειτουργίας του να προχωρήσουν στην κατάρτιση νέων οργανισμών διοικητικών υπηρεσιών και κανονισμού σπουδών που να αντανακλούν την νέα πραγματικότητα.

Σχόλια (10)

 
TEI
10 Ιουλ 2018 17:42

Τι απο τα παραπάνω εφαρμόστηκε στα Ιονια, στη Ηπειρο ή στα Στρατοπεδα συγκεντρωσης ΤΕΙ ( γενικά Τμήματα) που σχεδιαζουν στη Θεσσαλία ???

 
Έλληνας
11 Ιουλ 2018 09:29

Με την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ γιατί κάποιος να κουραστεί στις πανελλήνιες και να μοχθήσει να βγάλει Πανεπιστήμιο τετραετούς ή πενταετούς φοίτησης, τη στιγμή που μπορεί χωρίς πολύ κόπο να βγάλει κάποιο ΤΕΙ (ευκολότερη φοίτηση, μικρότερο χρονικό διάστημα σπουδών) και να έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα;;

 
ΣυνΕλληνας
11 Ιουλ 2018 12:19

@Δυστυχως (για εσας) ειστε εκτός πραγματικότητας διότι δεν ισχυει σχεδόν σχεδον τίποτα από αυτά που λέτε.

 
Ribopaido
11 Ιουλ 2018 13:00

@Ελληνας

Ελληνας δεν είσαι, μάλλον εκτος πραγματικότητας..
Πηγαινε βγάλε ενα τει και αν πιστευεις οτι θα κάνεις πάρτι θα κλαίς

 
kostas mpentis
11 Ιουλ 2018 13:06

@Έλληνας

...μάλλον δεν έχετε κατανοήσει τι πρόκειται να γίνει...απλά τα ΤΕΙ ΔΕΝ θα υπάρχουν, οι τελευταίοι εισακτέοι θα είναι εφέτος! Θα λειτουργήσει μια μεταβατική περίοδος για τους ήδη υφιστάμενους, όπως σε όλους τους τομείς λειτουργίας αλλαγής-συγχωνεύσεων υπηρεσιών.

 
@Ελληνας
11 Ιουλ 2018 15:14

Είσαι ανατριχιαστικά ανενημέρωτος!!!Μη λες περισσότερα γιατί εκτίθεσαι...!!!

 
@Έλληνας
11 Ιουλ 2018 17:03

Τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ αποτελούν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας εδώ και πολλά χρόνια. Τα ΤΕΙ δεν ανωτατοποιούνται, καθώς είναι ήδη ΑΕΙ, αλλά καταργούνται.

 
ΑΠ
11 Ιουλ 2018 18:14

@ Έλληνας
Από τα χειρότερα σχόλια που εχω διαβάσει εδώ μέσα. Τα τει είναι Ανώτατα Ιδρύματα εδώ και 17 χρονια. (2001). Επίσης τι έχετε να πείτε στην περίπτωση που το ΤΕΙ μεγαλύτερες βάσεις από πανεπιστήμια ; Απορώ γιατί περνάνε κάτι τέτοια σχόλια. Είσαι κυριολεκτικά παραπληροφόρηση

 
Μέλος ΔΕΠ
11 Ιουλ 2018 19:07

Στα σχέδια Νόμου για τα Ιόνια και για την Ήπειρο ΔΕΝ έχουν ενσωμματωθεί πολλά από αυτά που λέγατε.
Ειδικά τους φοιτητές τους έχετε ξεχάσει. Για να πάρουν πτυχίο από το Πανεπιστημιακό Τμήμα θα πρέπει να δώσουν άπειρα μαθήματα.
Τους υπαλλήλους τους κρατάτε ομήρους σε δομές φαντάσματα.
Τα Ιδρύματα συνάδελφοι είναι το τρίπτυχο φοιτητές-καθηγητές-υπάλληλοι. Ή όλοι εντάσονται στο νέο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα ή κανένας. Οτιδήποτε άλλο επιδιώκετε να πετύχετε ενέχει σκοπιμότητες και δεν συνάδει με την ιδιότητα του Πανεπιστημιακού Δασκάλου.
Κρίμα...

 
Γιαννης Μ.
12 Ιουλ 2018 16:07

Για τους αποφοίτους τίποτα ε;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean