Είστε εδώ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

 1. Επιστήμες της Αγωγής (έως το 2015-2016 ονομαζόταν Σπουδές στην Εκπαίδευση MEd) (ΕΚΠ)
 2. Εκπαίδευση Ενηλίκων MEd (ΕΚΕ)
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ακ. έτος 2017-2018), Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας(ακ. έτος 2016-2017), Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (έως το 2015-2016) (ΓΕΡ)
 5. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (έτος εισαγωγής 2017-18), Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (έτος εισαγωγής 2016-17), Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (έτος εισαγωγής έως το 2015-16) ΓΑΛ
 6. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία MA (έτος εισαγωγής έως το 2017-18)
 7. Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός (έτος εισαγωγής από το 2018-19)
 8. Language Education for Refugees and Migrants (LRM)
 9. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 10. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ) (έτος εισαγωγής από το 2018-2019)
 11. Σύγχρονες τάσεις στην Ανάλυση και τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας (ΑΔΕ) (έτος εισαγωγής έως το 2017-2018)
 12. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 13. Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (ΕΑΓ)
 14. Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα MA
 15. Σχεδιασμός Φωτισμού (έως το 2015-2016 ονομαζόταν Σχεδιασμός Φωτισμού-Πολυμέσα MA)
 16. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (έως το 2015-2016 ονομαζόταν Ακουστικός Σχεδιασμός - Πολυμέσα ΜΑ)
 17. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 18. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ (ΔΥΥ) (Το Πρόγραμμα Σπουδών δεν προσφέρεται από το 2012-13 και μετά)
 19. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 20. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 21. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 22. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ)
 23. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 24. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)
 25. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος
 26. Master in Business Administration (MBA) (έτος εισαγωγής από το 2018-2019)
 27. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας Msc (έως το 2015-2016 ονομαζόταν Διασφάλιση Ποιότητας Msc) (ΔΙΠ)
 28. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Msc (ΠΣΧ)
 29. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων MSc (ΠΣΠ) [Το Πρόγραμμα δεν προσφέρεται από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και μετά. Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί πρέπει να ολοκληρώσουν το Πρόγραμμα έως το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, όπου σύμφωνα με την ΥΑ 206500/Ζ1/18-12-2014 (ΦΕΚ3523/Β’/29-12-2014) το ΠΜΣ θα είναι σε λειτουργία]
 30. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής MSc (ΠΣΕ) [Το Πρόγραμμα δεν προσφέρεται από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και μετά. Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί πρέπει να ολοκληρώσουν το Πρόγραμμα έως το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, όπου σύμφωνα με την ΥΑ 206502/Ζ1/18-12-2014 (ΦΕΚ3520/Β’/29-12-2014) το ΠΜΣ θα είναι σε λειτουργία]
 31. Διαχείριση Αποβλήτων MSc (ΔΙΑ)
 32. Διαχείριση Τεχνικών Έργων MSc (ΔΧΤ)
 33. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές MSc (ΣΜΑ)
 34. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική MSc (ΠΣΦ)
 35. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (MSc) (ΚΠΠ) (έτος εισαγωγής έως το 2016-2017)
 36. Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠΒ) (έτος εισαγωγής από το 2017-2018)
 37. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά MSc (ΜΣΜ)
 38. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα MSc (ΠΛΣ)
 39. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών MSc (ΚΦΕ)
 40. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού Msc (ΣΔΥ) (έως το 2015-2016 ονομαζόταν Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού MSc)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ESOS:  Για όποια επισήμανση ή πρόσθεση νέου ΠΜΣ παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το e-mail: info@esos.gr ή το τηλ. 210-4833190

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ