Επιστροφή διδάκτρων από ΙΕΚ

Δημοσίευση: 04/08/2014

Τελευταία Ενημέρωση: 18/09/2014, 13:01

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Επιστροφή διδάκτρων από ΙΕΚ

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης καλεί τους υποψήφιους καταρτιζόμενους ΙΕΚ για το 2010 οι οποίοι κατέβαλαν δίδακτρα στον καταργηθέντα
Ο.Ε.Ε.Κ. και για διάφορους λόγους δεν εκπαιδεύτηκαν, να υποβάλουν στην Γ.Γ.Δ.Β.Μ. από την Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014 μέχρι και την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014, προκειμένου να τους επιστραφούν τα δίδακτρα ως αδικαιολογήτως καταβληθέντα, τα κάτωθι:
1. Αίτηση με την οποία ζητούν να τους επιστραφούν τα αδικαιολογήτως καταβληθέντα,
2. Tο παραστατικό ή νόμιμο αντίγραφο της καταβολής των διδάκτρων,
3. Yπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία θα αναγράφονται: α)το ακριβές ποσό καταβολής,
β) ο φορέας στον οποίο κατεβλήθησαν τα δίδακτρα (Ο.Ε.Ε.Κ.), γ) η αιτία καταβολής τους, δ) αριθμός ενεργού λογαριασμού τραπέζης (IBAN) στον οποίο αναγράφονται πρώτοι δικαιούχοι.
Επισημαίνεται ότι δικαιούχοι οι οποίοι είχαν καταθέσει το παραστατικό της καταβολής των διδάκτρων ή νόμιμο αντίγραφό του στον πρώην Ο.Ε.Ε.Κ., μπορούν με αίτησή τους στο Υπουργείο Παιδείας, Γενική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων, Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Ζ΄, (τηλ: 2103442204, fax: 2103443857), να ζητήσουν είτε να τους διατεθεί απευθείας, είτε να διαβιβαστεί στην Γ.Γ.ΓΔ.Β.Μ., Δ/νση Διοικ/ού – Οικ/κού.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι
Τμήμα Διοικητικού
Τηλ: 213-1311635, 213-1311636, 213-1311634, 213-1311633 και ώρες 9:00 π.μ.-15:00 μ.μ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/defterovathmia-ekpaidefsi/eidisis-defterovathmia-ekpaidefsi/epistrofh-didaktrvn-apo-iek