Πρωτοβουλίες ΟΗΕ για το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και σε αλλες χώρες

Δημοσίευση: 08/07/2015

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πρωτοβουλίες ΟΗΕ για το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα  και σε αλλες χώρες

Η θέσπιση ενός κανονιστικού πλαισίου με γνώμονα τις διεθνείς υποχρεώσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους παρόχους εκπαίδευσης που προβλέπει, μεταξύ άλλων, τις ελάχιστες προδιαγραφές και τα πρότυπα για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Τη θεμελιώδη απόφαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRC) του ΟΗΕ της 29ης Ιουνίου 2015, που καλεί επειγόντως τα κράτη-μέλη του να προβούν σε άμεσες νομοθετικές ενέργειες εποπτείας και ρύθμισης της ιδιωτικής εκπαίδευσης, παρέδωσε σήμερα στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας το Δ.Σ. της ΟΙΕΛΕ.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

1. καλεί όλα τα Κράτη να λάβουν όλα τα μέτρα ώστε να εφαρμοστούν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το δικαίωμα στην εκπαίδευση, με σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους υλοποίησης του δικαιώματος αυτού για όλους,

2. καλεί όλα τα Κράτη να δώσουν πλήρη ισχύ στο δικαίωμα στην εκπαίδευση μέσω, μεταξύ άλλων, της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που έχουν να σέβονται, να προστατεύουν και να εκπληρώνουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένης της λήψης μέτρων, όπως:

(α) Η θέσπιση ενός κανονιστικού πλαισίου με γνώμονα τις διεθνείς υποχρεώσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους παρόχους εκπαίδευσης που προβλέπει, μεταξύ άλλων, τις ελάχιστες προδιαγραφές και τα πρότυπα για τη σύσταση και τη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,

(β) Η διεύρυνση των εκπαιδευτικών ευκαιριών για όλους χωρίς διακρίσεις, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα κορίτσια, στα περιθωριοποιημένα παιδιά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, μέσω, μεταξύ άλλων, της αναγνώρισης της ιδιαίτερης σημασίας των δημόσιων επενδύσεων στην εκπαίδευση, στο μέγιστο των διαθέσιμων πόρων, καθώς και της ενίσχυσης της δέσμευσης με τις κοινότητες, τους τοπικούς φορείς και της κοινωνίας των πολιτών ώστε να συμβάλουν στην εκπαίδευση ως δημόσιο αγαθό,

(γ) Η διασφάλιση ότι η εκπαίδευση είναι σύμφωνη με τα πρότυπα και τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στις διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

(δ) Η εποπτεία των ιδιωτικών φορέων παροχής εκπαίδευσης και η απόδοση ευθυνών σε εκείνους των οποίων οι πρακτικές έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην άσκηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση μέσω, μεταξύ άλλων, της εμπλοκής των υφιστάμενων εθνικών μηχανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, των βουλευτών και της κοινωνίας των πολιτών,

(ε) Η ενίσχυση της πρόσβασης σε κατάλληλες θεραπείες και η αποζημίωση των θυμάτων από τις παραβιάσεις του δικαιώματος στην εκπαίδευση,

(στ) Η ενίσχυση των δραστηριοτήτων έρευνας και ευαισθητοποίησης για την καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων ευρέος φάσματος της εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης στην απόλαυση του δικαιώματος στην εκπαίδευση.

3. επιβεβαιώνει εκ νέου τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις για τη λήψη μέτρων, ατομικά και μέσω της διεθνούς βοήθειας και συνεργασίας, ιδίως οικονομικής και τεχνικής, στο μέγιστο των διαθέσιμων πόρων, με σκοπό τη σταδιακή επίτευξη της πλήρους υλοποίησης του δικαιώματος στην εκπαίδευση με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της υιοθέτησης των νομοθετικών μέτρων,

4. αναγνωρίζει το ρόλο που οι διαδικασίες επικοινωνίας μπορούν να διαδραματίσουν στην προώθηση του αγώγιμου χαρακτήρα του δικαιώματος στην εκπαίδευση, και υπό αυτό το πλαίσιο καλεί όλα τα Κράτη που δεν έχουν ακόμη υπογράψει και επικυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα να εξετάσει να πράξει το ίδιο ως ζήτημα προτεραιότητας,

5. ενθαρρύνει τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τα όργανα των συνθηκών, τις ειδικές διαδικασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπών συναφών οργάνων και μηχανισμών των Ηνωμένων Εθνών, τους εξειδικευμένους φορείς, ταμεία και προγράμματα, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους, να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση της πλήρους υλοποίησης του δικαιώματος στην εκπαίδευση παγκοσμίως και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα αυτό με την ενίσχυση παροχής τεχνικής βοήθειας προς τις κυβερνήσεις.

Το κείμενο της απόφασης συνοδεύεται από ανακοίνωση της παγκόσμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης όλων των εκπαιδευτικών, της Education International, η οποία εκτιμά πως η απόφαση του ΟΗΕ είναι εξαιρετικά σημαντική και δεν έχει ιστορικό προηγούμενο.

Η ΟΙΕΛΕ

Οπως ανακοίνωσε η ΟΙΕΛΕ:

Α. Μαζί με τα κείμενα αυτά οι αιρετοί της Ομοσπονδίας παρέδωσαν ενδεικτικά έγγραφα που αποδεικνύουν τις δραματικές συνέπειες της εμπορευματοποίησης του εκπαιδευτικού αγαθού στην Ελλάδα και των παρανομιών στην εγχώρια ιδιωτική εκπαίδευση.

Β. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας των εκπροσώπων της ΟΙΕΛΕ στο υπουργείο Παιδείας, παραδόθηκε ο φάκελος στον υπουργό Αρ. Μπαλτά και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αναπληρωτή υπουργό Τάσο Κουράκη.

Γ. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μ. Κουρουτός, ανέλυσε στον υπουργό τη σημασία της απόφασης του ΟΗΕ για το αγαθό της παιδείας και για την επείγουσα ανάγκη εποπτείας και ρύθμισης της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ο κ. Κουράκης τόνισε πως οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Παιδείας κινούνται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Η ΟΠΟΊΑ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΟΙΕΛΕ


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/39039/protovoylies-oie-gia-horo-tis-idiotikis-ekpaideysis-stin-ellada-kai-se-alles-hores