Το κτιριολογικό πρόγραμμα των Γραφειακών Χώρων Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Δημοσίευση: 28/07/2015

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το κτιριολογικό  πρόγραμμα  των  Γραφειακών Χώρων Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Ο υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς μετά:

- Την αύξηση κατά την τελευταία δεκαετία των διοικητικών καθηκόντων και τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας, παγιώνοντας την απασχόληση αποσπασμένων εκπαιδευτικών για την εύρυθμη λειτουργία της.

-Την ανάγκη στελέχωσης της Υπηρεσίας με εκπαιδευτικούς για το συντονισμό, παρακολούθηση και συνεργασία με φορείς της εκπαίδευσης για τη διαχείριση ζητημάτων σχετικών με την εκπαιδευτική πολιτική στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

-Την επελθούσα λήξη της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου όπου στεγάζεται η Υπηρεσία.

-Την αναγκαιότητα ύπαρξης εγκεκριμένου κτηριολογικού προγράμματος , σύμφωνα με - έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, και,

-Το συνολικό αριθμό των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση, βάσει της οργανικής κατανομής θέσεων προσωπικού (17 θέσεις διοικητικών) και το μέσο όρο του δηλωθέντος αριθμού αποσπασμένων (σε διάθεση) εκπαιδευτικών της παρελθούσης πενταετίας,

υπέγραψε απόφαση , με την οποία εγκρίνεται το ακόλουθο κτιριολογικό πρόγραμμα των Γραφειακών Χώρων Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης στο Ηράκλειο Κρήτης:


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/39206/ktiriologiko-programma-ton-grafeiakon-horon-perifereiakis-dieythynsis-protovathmias