To Σχέδιο διάταξης για τις φετινές προσλήψεις αναπληρωτών

Δημοσίευση: 08/04/2016

Τελευταία Ενημέρωση: 08/04/2016, 20:37

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

To Σχέδιο διάταξης για τις φετινές προσλήψεις αναπληρωτών

Τα βασικά κριτήρια για την πρόσληψη αναπληρωτών θα είναι : -Η επιτυχία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ -Η προϋπηρεσία σε θέση αναπληρωτή εκπαιδευτικού -Τα ακαδημαϊκά προσόντα και -Τα κοινωνικά κριτήρια

Τη διάταξη νόμου για προσωρινό σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2016-2017, παρουσίασε ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης ,κατά τη σημερινή συνάντησή του με τα Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ.

Τα βασικά κριτήρια για την πρόσληψη  αναπληρωτών  θα είναι :

-Η επιτυχία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

-Η προϋπηρεσία σε θέση αναπληρωτή εκπαιδευτικού

-Τα ακαδημαϊκά προσόντα και

-Τα κοινωνικά κριτήρια

Μετά από διάλογο συμφωνήθηκε, το ταχύτερο δυνατό να κατατεθούν οι προτάσεις των Ομοσπονδιών των εκπαιδευτικών.

Σε ό,τι αφορά στους μόνιμους διορισμούς 20.000 εκπαιδευτικών σε βάθος τριετίας, ο κ. Φίλης επανέλαβε ότι παραμένει σταθερός στόχος του Υπουργείου και ότι σύντομα θα καταθέσει στη Βουλή την τεκμηριωμένη μελέτη επί του θέματος που έχει ήδη παρουσιάσει στους θεσμούς.

Ο κ. Φίλης ανέφερε ότι η διάταξη λαμβάνει υπόψη την πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ σύμφωνα με την οποία δίνεται  προτεραιότητα στα αξιοκρατικά κριτήρια και ιδιαίτερα στην επιτυχία σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Άρθρο…..
Κάλυψη λειτουργικών αναγκών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και  ρύθμιση θεμάτων μόνιμων εκπαιδευτικών

1.    Μετά το άρθρο 9 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 9Α ως ακολούθως:   

«Άρθρο 9Α
Πρόσληψη αναπληρωτών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

       
1. Για το σχολικό έτος 2016-2017 οι λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους,  καλύπτονται  με πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από τον αξιολογικό Πίνακα Α΄ (Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης) και τον αξιολογικό Πίνακα Β΄ (Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΑΕ), κατά τον τρόπο που ορίζεται στις επόμενες παραγράφους.

2. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) εκδίδει Προκήρυξη για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κατά κλάδο και ειδικότητα, με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης, ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και της παραγράφου 6 του άρθρου 9, με την επιφύλαξη της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 4 του παρόντος για το ΕΕΠ και το ΕΒΠ.

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση , με τον τρόπο που θα ορισθεί στη σχετική προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. Οι ανωτέρω αιτήσεις υποβάλλονται άπαξ και είναι αμετάκλητες.

3. Ο Πίνακας Α΄ (Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης) καταρτίζεται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:

α) Ακαδημαϊκά κριτήρια .

Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μία (1) μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

β) Επιτυχία σε γραπτό διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π.      

Η επιτυχία κατά τον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. μοριοδοτείται με ένα (1) μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα που συγκέντρωσε ο υποψήφιος πάνω από τη βαθμολογική βάση. Η επιτυχία κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. μοριοδοτείται με μισό (0.5) μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα που συγκέντρωσε ο υποψήφιος πάνω από τη βαθμολογική βάση.

Όσοι υπάγονται σε περισσότερες των ανωτέρω περιπτώσεων λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.

γ) Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία

- Η προϋπηρεσία από 0 έως και 8 μήνες: 0,10 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 8 έως και 16 μήνες: 0,15 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 16 έως και 24 μήνες: 0,20 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 24 έως και 32 μήνες: 0,30 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 32 έως και 40 μήνες: 0,35 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 40 έως και 60 μήνες: 0,40 μονάδες για κάθε μήνα

Το ανώτατο όριο μονάδων από προϋπηρεσία κατά τα ανωτέρω είναι 16,80 μονάδες

Για τον υπολογισμό των ανωτέρω μονάδων λαμβάνεται υπ’ όψιν η πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή. Συγκεκριμένα, λαμβάνεται υπ’όψιν η προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν.3027/2002 (Α΄ 152), όπως ισχύει, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.3194/2003 (Α΄ 138) όπως ισχύει, καθώς και της παρ.4 του άρθρου 41 του ν.3762/2009 όπως ισχύει.

δ) Κοινωνικά κριτήρια

Τα κοινωνικά κριτήρια καθώς και η μοριοδότησή τους είναι τα προβλεπόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε συνδυασμό με το άρθρο 52 του ν.4115/2013 (Α΄24). Σε περίπτωση ύπαρξης μόνιμης αναπηρίας του υποψήφιου εκπαιδευτικού κατά ποσοστό 67% και άνω, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να είναι ικανός για την άσκηση εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η αναπηρία του δεν πρέπει να οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας.

4. Ο Πίνακας Β΄ (Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) περιλαμβάνει τρεις υποπίνακες (Β1, Β2 και Β3), οι οποίοι καταρτίζονται ως ακολούθως:

Α. Υποπίνακας Β1 (Νηπιαγωγών ΕΑΕ και Δασκάλων ΕΑΕ).  Στον υποπίνακα Β1 εντάσσονται οι  εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους Νηπιαγωγών ΕΑΕ και Δασκάλων ΕΑΕ. Η κατάταξη των εκπαιδευτικών ΕΑΕ στον υποπίνακα Β1 γίνεται ως ακολούθως:

Στον πίνακα προτάσσονται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 61 και ΠΕ 71, αντίστοιχα . Η κατάταξη των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου (ΠΕ 61 και ΠΕ 71) γίνεται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων, ως εξής:

αα) Ακαδημαϊκά κριτήρια

Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μία (1) μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

ββ) Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία άνω του ενός διδακτικού έτους (δέκα διδακτικών μηνών) σε δομές ΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

- Η προϋπηρεσία από 10 έως και 16 μήνες: 0,15 μονάδες για κάθε μήνα

- Η προϋπηρεσία από 16 έως και 24 μήνες: 0,20 μονάδες για κάθε μήνα

- Η προϋπηρεσία από 24 έως και 32 μήνες: 0,30 μονάδες για κάθε μήνα

- Η προϋπηρεσία από 32 έως και 40 μήνες: 0,35 μονάδες για κάθε μήνα

- Η προϋπηρεσία από 40 έως και 60 μήνες: 0,40 μονάδες για κάθε μήνα

Το ανώτατο όριο μονάδων από προϋπηρεσία κατά τα ανωτέρω είναι 16,80 μονάδες

γγ) Κοινωνικά κριτήρια.

Τα κοινωνικά κριτήρια καθώς και η μοριοδότησή τους είναι τα προβλεπόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε συνδυασμό με το άρθρο 52 του ν.4115/2013 (Α΄24). Σε περίπτωση ύπαρξης μόνιμης αναπηρίας του υποψήφιου εκπαιδευτικού κατά ποσοστό 67% και άνω, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να είναι ικανός για την άσκηση εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η αναπηρία του δεν πρέπει να οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας.

Στον υποπίνακα Β1 ακολουθεί η κατάταξη  των λοιπών Νηπιαγωγών ΕΑΕ και Δασκάλων ΕΑΕ, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας δυνάμει των ακόλουθων κριτηρίων, αθροιστικώς  μοριοδοτούμενων ως εξής:
       
αα) Ακαδημαϊκά κριτήρια

-Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία, έξι (6) μονάδες.

-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία, τέσσερις (4) μονάδες.

Στις περιπτώσεις που υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου στο ίδιο αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνον ο διδακτορικός τίτλος.

-Τίτλος διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου της
αλλοδαπής, τρεις (3) μονάδες.

-Σεμινάρια αποδεδειγμένης ετήσιας διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών στην
ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τις 30/08/2010, από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων, μισή (0,5) μονάδα

-Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

ββ)  Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία άνω του ενός διδακτικού έτους (δέκα διδακτικών μηνών) σε δομές ΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

- Η προϋπηρεσία από 10 έως και 16 μήνες: 0,15 μονάδες για κάθε μήνα

- Η προϋπηρεσία από 0 έως και 8 μήνες: 0,10 μονάδες για κάθε μήνα

- Η προϋπηρεσία από 8 έως και 16 μήνες: 0,15 μονάδες για κάθε μήνα

- Η προϋπηρεσία από 16 έως και 24 μήνες: 0,20 μονάδες για κάθε μήνα

-Η προϋπηρεσία από 24 έως και 32 μήνες: 0,30 μονάδες για κάθε μήνα

- Η προϋπηρεσία από 32 έως και 40 μήνες: 0,35 μονάδες για κάθε μήνα

- Η προϋπηρεσία από 40 έως και 60 μήνες: 0,40 μονάδες για κάθε μήνα

Το ανώτατο όριο μονάδων από προϋπηρεσία κατά τα ανωτέρω είναι 16,80 μονάδες

γγ) Κοινωνικά κριτήρια Τα κοινωνικά κριτήρια καθώς και η μοριοδότησή τους είναι τα προβλεπόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε συνδυασμό με το άρθρο 52 του ν.4115/2013 (Α΄24). Σε περίπτωση ύπαρξης μόνιμης αναπηρίας του υποψήφιου εκπαιδευτικού κατά ποσοστό 67% και άνω, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να είναι ικανός για την άσκηση εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η αναπηρία του δεν πρέπει να οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας.

Β. Υποπίνακας Β2 (Λοιπών Εκπαιδευτικών ΕΑΕ).  Στον υποπίνακα Β2 εντάσσονται οι  λοιποί εκπαιδευτικοί ΕΑΕ και συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί  του κλάδου ΠΕ 11.01 (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ΕΑΕ) και των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50». Η κατάταξη των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με βάση τα κριτήρια και τη μοριοδότησή τους, που προβλέπονται για τη κατάταξη στον υποπίνακα Β1 των λοιπών Νηπιαγωγών ΕΑΕ και Δασκάλων ΕΑΕ, με τη διαφοροποίηση ότι μοριοδοτούνται τα διδακτορικά διπλώματα και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών των υποψηφίων που αποτελούν ειδικά προσόντα ένταξης στους ανωτέρω κλάδους.

Γ. Στον υποπίνακα Β3 (ΕΕΠ και ΕΒΠ) εντάσσεται το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις κριτήρια ένταξης καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις αναφορικά με την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για το προσωπικό αυτό. Η κατάταξη του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου γίνεται ως εξής:

Για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Η κατάταξη του ΕΕΠ γίνεται με βάση τα οριζόμενα στην περίπτωση Α΄ της παρούσας παραγράφου κριτήρια για την κατάταξη των λοιπών εκπαιδευτικών ΕΑΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη διαφοροποίηση ότι μοριοδοτούνται οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα των υποψηφίων στην ειδικότητα του κλάδου της προς πλήρωση θέσης  ή στην ΕΑΕ.

Για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Η κατάταξη του ΕΒΠ γίνεται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων,:

αα) Ακαδημαϊκά κριτήρια: Βαθμός πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή Τ.Ε.Ε.  ή Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δεκαπέντε (15), ενώ για το πτυχίο ή δίπλωμα Ι.Ε.Κ. μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δώδεκα (12).

ββ) Προϋπηρεσία: Προϋπηρεσία στον Δημόσιο (εκτός από αυτήν που έχει αποκτηθεί σε θέση αναπληρωτή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή στον Ιδιωτικό Τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας και με αντικείμενο τα άτομα με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του βασικού τίτλου σπουδών μισή (0,50) μονάδα για κάθε εξάμηνο και μέχρι τρεις (3) μονάδες. Προϋπηρεσία των υποψηφίων, η οποία αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια συμμετοχής σε εταιρείες ή με εμπορική ιδιότητα κατά την έννοια των άρθρων 32 και 31, παράγραφος 3 του ν. 3528/2007 δεν μοριοδοτείται. Η προϋπηρεσία που αποκτήθηκε σε θέση αναπληρωτή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στον ίδιο κλάδο της προς πλήρωση θέσης υπολογίζεται στο σύνολό της και μοριοδοτείται με 0,20 μονάδες για κάθε μήνα. Προϋπηρεσία μεγαλύτερη ή ίση των δεκαπέντε (15) ημερών στρογγυλοποιείται σε μήνα.

Προϋπηρεσία μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών δεν υπολογίζεται.

γγ) Κοινωνικά κριτήρια:

Τα κοινωνικά κριτήρια καθώς και η μοριοδότησή τους είναι  τα προβλεπόμενα ανωτέρω για την κατάταξη των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων.

Για την κατάρτιση των πινάκων Β2 και Β3, οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, το ΕΕΠ και το ΕΒΠ, οι οποίοι διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) ή στην Ελληνική γραφή Βraille (ΕΓΒ), τοποθετούνται ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, κατά προτεραιότητα, σε σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών. H πιστοποίηση εξειδίκευσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) γίνεται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ) και στην Ελληνική γραφή Βraille (ΕΓΒ) από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ).

5. Ύστερα από τον έλεγχο των τυπικών προσόντων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων καταρτίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες  Α΄ και Β΄, οι οποίοι  αναρτώνται στις ιστοσελίδες  του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης Α΄ και Β΄ ελέγχονται από τα αρμόδια τμήματα του Α.Σ.Ε.Π., αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από ένσταση, η οποία ασκείται σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών από την επομένη της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. Ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων, καταρτίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. οι σχετικοί τελικοί αξιολογικοί  πίνακες κατάταξης, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 

6. Η πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών δύναται να διενεργηθεί, δυνάμει της παραγράφου 18 του άρθρου 18 του ν.2190/1994 (Α΄28) αναλογικώς εφαρμοζόμενη, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες Α΄ και Β΄ και σύμφωνα με τις δηλώσεις προτίμησης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορισθεί κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου».

2. α) Οι παράγραφοι 1,2,3,4, 8 και 9 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) καταργούνται.

β) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του ν.3699/2008 καταργείται.

γ) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν.3699/2008 καταργείται.

δ) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1.1 του άρθρου 20 του ν.3699/2008, το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1.2 του άρθρου 20 του ν.3699/2008, το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1.3 του άρθρου 20 του ν.3699/2008,  το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1.4 του άρθρου 20 του ν.3699/2008, το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2.2  του άρθρου 20 του ν.3699/2008 καθώς και το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν.3699/2008 καταργούνται.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παρατείνεται η ισχύς των πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών που καταρτίσθηκαν  από το Α.Σ.Ε.Π. δυνάμει του τελευταίου διενεργηθέντος διαγωνισμού έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3848/2010 (Α΄71), όπως ισχύουν.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΒΕΛΑΚΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΤΟ ESOS Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ Κ.  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΒΕΛΑΚΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΤΟ ESOS Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΟΕ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΙΚΙΝΗΣ

Σχόλια (13)

Βερα
|

Η πρόταξη των πολυτέκνων δεν πρέπει να χαθεί! Αλλωστε απο το σύνταγμα προβλέπεται η προστασία των πολυτεκνων οικογενειών και η μεριμνα για το διορισμό τους. Αυτά ο κος Φίλης τα προσπερνά? Εχει σαν ΠΡΟΣΧΗΜΑ τις αποφάσεις του ΣτΕ, οι οποίες όμως ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ για τους αναπληρωτές. Εχουμε οικογένειες και παιδιά που γεμίζουν τα σχολεία. Ας σταματήσει ο πολεμος εναντίον των πολυτέκνων τόσο απο το κράτος όσο και απο τους συναδέλφους. ΠΡΟΤΑΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Xristos
|

Δημιουργει προβληματα ο υπουργος εκει που δεν υπαρχουν.Πεταει το εμπειρο προσωπικο που ανοιγουν και κρατουν τα σχολεια απανταχου στην Ελλαδα.Δικαιοσυνη και αναγνωριση περιμενουν οι αναπληρωτες.Ντροπη η κυβερνηση να εφαρμοσει νομο της αληστου μνημης Διαμαντοπουλου.Ολισθαινουμε σε νεοφιλελευθερες ατραπους.

φωτεινη
|

Η ΠΡΟΤΑΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ .ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ 20% ΟΠΩΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ .ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ

Γιώργος
|

Αν υπάρχει κάποιος δίκαιότερος τρόπος από τον ΑΣΕΠ ας τον αναφέρει κάποιος ρε παιδιά! Και όταν λέω ΑΣΕΠ αναφέρομαι σε καινούριο και όχι του 1821! Με αυτόν το τρόπο θα φτάσουμε στο 2030 και εμείς θα ζητάμε να διοριστούν οι επιτυχόντες του 2006 . Σε ότι αφορά την προϋπηρεσία, είναι κοινό μυστικό, ότι πολλοί νέοι θα ήθελαν και αυτοί να περιπλανηθούν στις εσχατιές της πατρίδας μας, αλλά το σύστημα τους εμποδίζει... Μήπως ήρθε ο καιρός να αφαιρούνται μόρια από αυτούς που έχουν προϋπηρεσία για να δουλέψει και κανένας άλλος; ....
Πάντως το δίκαιο το ξέρουμε όλοι.
ΑΣΕΠ ΤΩΡΑ!!!!!

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|

Ειλικρινά από το 2008 και μετά αρχίζω και πιστεύω ότι κάθε πέρισυ και καλύτερα!!!!!!! Αυτό που συμβαίνει είναι επιεικώς απαράδεκτο. Αν θες να λέγεσαι κράτος δικαίου που φυσικά δεν υπάρχει δεν μπορεί να διορίζεις μέσα σε μια νύχτα από το 2008 και πίσω κόσμο με ελάχιστα μόρια δίχως κανένα άλλο αντικειμενικό κριτήριο και μετά το 2008 να βρίσκεις ένα σωρό "φτηνές δικαιολογίες" μόνο και μόνο για να μην προσλάβεις κανέναν επειδή η χώρα βρίσκεται σε κρίση. Αυτό το κράτος πραγματικά είναι ένα απέραντο μπάχαλο. Όποιον βάζουν σε αυτή τη θέση (Υπουργό Παιδείας ) κάνει ότι του κατέβει στο κεφάλι. Κόβει και ράβει ειδικότητες, κάνει αναθέσεις εν μια νυκτί, σε βάζει και τρέχεις σε όλη την ελλάδα με ένα μόνο στόχο -την συλλογή μορίων-κλείνει σχολεία,σου κόβει μόρια τα έτη 2010-2012 διότι υποτίθεται ότι έπρεπε να είχε κάνει ασεπ, αλλάζει ωρολόγια προγράμματα έτσι γιατί κάποια δεν θεωρούνται 'χρήσιμα', αυξάνει ωράρια με το έτσι θέλω, ζητά εθελοντές εκπαιδευτικούς, συνταξιούχους και μη στα πλαίσια του εκσυχρονισμού που το διέπει και άλλες πολλές ιστορίες καθημερινής παράνοιας. Αυτό που τελικά συμπεραίνω είναι ότι αυτό το κράτος θέλει να εξοντώσει τους πολίτες του (εκπαιδευτικούς μόνιμους και αναπληρωτές, γονείς, μαθητές ). Κάθε χρόνο ζούμε και μια τρελή αλλαγή από μεριάς τους. Πραγματικά σας έχουμε βαρεθεί για να μην πω τίποτε άλλο!!!!Παίζετε με τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων που έχουν 'ασπρίσει΄τα μαλλιά τους από την αναμονή έχοντες προυπηρεσία και μη, ασεπ χωρίς ασεπ, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς κοκ. Πράξτε επιτέλους το αυτονόητο και θεσπίστε ένα δίκαιο σύστημα διορισμών (γιατί το σχολείο έχει ανάγκη από μόνιμο προσωπικό και όχι έκτακτο) που να είναι δίκαιο προς όλους όπως γίνεται σε κάθε σοβαρή ευρωπαική χώρα.

Σάββας
|

Με το χρόνο απόκτησης πτυχίου τι γίνεται ρε παιδιά; Κι αυτό δε λαμβάνεται υπόψη;

PANOS
|

επιμενω και λεω οτι η προταξη των πολυτεκνων εκπ/κων ως αναπληρωτών πρεπει να παραμεινει.Διοτι εκτος των αλλων κριτηριων τα οποια προβλεπονται πρεπει το υπουργειο και οχι μονο να δει και το εντονο δημογραφικο προβλημα που αντιμετωπιζει η χωρα μας.και στο κατω-κατω με το δημογραφικο κατηφορο της χωρας μας ,ποσοι αραγε πλεον ειναι οι εκπ/κοι σε αυτην την κατηγορια;
γιατι το ΣτΕ δεν εισηγειται οτι ισχυει και στον υπολοιπο Δημοσιο τομέα (20% προσληψεις για πολυτεκνους).
ολοι θελουμε να γεμισουν οι σχολικες αιθουσες και να εχουμε εργασια.με ολα αυτα τα μετρα των μνημονιων που παρθηκαν εδω και 6 χρονια μειωθηκε (τεχνηεντως) ο αριθμος των μαθητών με αποτελεσμα και σχ.αιθουσες να μειωθουν και συρρικνωσεις σχολειων να γινουν!!
ΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΕΙΤΕ ΟΧΙ , ΑΝ ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ ΘΑ ΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ!!

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ 2004-2010
4.500 ΕΚΠ/ΚΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΦΕΡΑΝ ΙΣΑΡΙΘΜΕΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ (.....ΚΑΙ ΕΠΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ....)

Μαρια
|

Μεταπτυχιακα διδακτορικα στον καιαδα ε;

ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
|

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ

ΧΙΛΙΑ ΜΠΡΑΒΟ

Ακης
|

Kαταπτυστο! ειναι ενα εκτρωμα νομου ! αν θελει να ενεργοποιησει την μοριοδοτηση του 3848/10 οφειλει να το κανει μετα απο γραπτο ΑΣΕΠ, αλλιως το αποτελεσμα ειναι τραγικα αδικο!
Ποιος τον συμβουλευσε να προτεινει κατι τετοιο?

Kanenas
|

Οι πίνακες μηδενικής παύουν να υφίστανται;
Όλοι έχουν μόρια από το πτυχίο τους;

Μανώλης
|

Τι κοροϊδία είναι αυτή επιτέλους με τον λεγόμενο Εθνικό διάλογο, πριν τελειώσει και βγάλουν τα απαραίτητα συμπεράσματα, αλλάζουν και τον τρόπο πρόσληψης των Αναπληρωτών...
Άλλος ένας διάλογος - διαβούλευση εμπαιγμού!!!
Ποιο είναι το μέλλον των εκπαιδευτικών που τέλειωσαν μετά το 2008... της φυγής έξω; Ένα χρόνος πέρασε γιατί δεν κάνουν νέο διαγωνισμό ΑΣΕΠ; Ας εφαρμόσουν επιτέλους τα κριτήρια του ΑΣΕΠ, ότι ισχύει στα άλλα υπουργεία... και όχι ότι γουστάρουν! Πρέπει το ΣτΕ του χρόνου, στο μέσον της χρονιάς, να ακυρώσει και τις προσλήψεις των αναπληρωτών;;; Τους μαθητές τους σκέπτεται κανένας; Ντροπή..

Νικος
|

Η προταση ειναι για κλαματα! πληρης υποβαθμιση της προυρεσιας!! ντροπη τους!


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/43391/shedio-diataxis-gia-tis-fetines-proslipseis-anapliroton