ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΟΚ:Κατάργηση προσευχής,παρελάσεων εκκλησιασμού προτείνει η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου

Δημοσίευση: 26/05/2016

Τελευταία Ενημέρωση: 26/05/2016, 17:53

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΟΚ:Κατάργηση προσευχής,παρελάσεων εκκλησιασμού προτείνει η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου

Η πρόταση 39 σημείων για τις αλλαγές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Κατάργηση των παρελάσεων των μαθητών, του υποχρεωτικού εκκλησιασμού και της υποχρεωτικής προσευχής, είναι μεταξύ των προτάσεων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που περιλαμβάνονται στην εισήγηση της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου, την  οποία το   esos δημοσιεύει κατ αποκλειστικότητα, και θα παρουσιαστεί στην τελική συνάντηση των Επιτροπών του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, στο υπουργείο Παιδείας, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας.

Ειδικότερα η εισήγηση περιλαμβάνει τα εξής σημεία:

 Ζητήματα Λειτουργικής Φύσης

1.Εξασφάλιση των συνεδριάσεων του Συλλόγου των διδασκόντων για την ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών του σχολείου.

2.Εξασφάλιση εντός του ωραρίου εργασίας των εκπαιδευτικών των ωρών για διοικητικό έργο, συνεδρίαση του Συλλόγου, συνάντηση με Συμβούλους και εξασφάλιση της συναίνεσης ως προς αυτό

3.Συγκεκριμενοποίηση των καθηκόντων των εκπαιδευτικών και του τρόπου άσκησης και ελέγχου τους.

4.Μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών σε σχέση με τις δράσεις του σχολείου.

5.Ενίσχυση των διοικητικών-γραμματειακών υποδομών των σχολείων.

6.Αποσαφήνιση του ρόλου των συμβούλων.

7.Ενίσχυση του εκπαιδευτικού ως προς την συμπερίληψη μαθητών με αναπηρίαΒκαι ειδικές παιδαγωγικές ανάγκες.

8. Εξίσωση των ευθυνών και υποχρεώσεων των διευθυντών α και β βαθμίδας.

9.Αποσαφήνιση και οροθέτηση των αρμοδιοτήτων των μονομελών και πολυμελών οργάνων.

10. Υποστήριξη των πρωτοβουλιών ανάληψης προγραμμάτων και αντίστοιχη αναγνώριση της προσφοράς εργασίας των εκπαιδευτικών, καθώς και αναγνώριση της διοικητικής εργασίας των εκπαιδευτικών.

11. Κατάργηση των παρελάσεων των μαθητών, του υποχρεωτικού εκκλησιασμού και της υποχρεωτικής προσευχής.

12. Κατοχύρωση της περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών σε όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση, σε σύνδεση με τους μαθησιακούς στόχους των Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Ζητήματα Σχολικής Μονάδας

13. Καθιέρωση ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού με παράλληλη προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες (ευελιξία).

14. Δικτύωση του σχολείου με άλλα σχολεία και την τοπική κοινότητα και σε επίπεδο προγράμματος (προγράμματα με κοινωνικό ή τοπικό ενδιαφέρον).

15. Ενίσχυση του θεσμού και των διαδικασιών της μαθητικής εκπροσώπησης.

16. Θεσμοθέτηση εφημερίδας του σχολείου ή του δικτύου των σχολείων και αντίστοιχα ηλεκτρονικής σελίδας.

17. Καθιέρωση της ετήσιας θεατρικής παράστασης (άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινότητα).

18. Διερεύνηση των δυνατοτήτων χρήσης της δομής και των χώρων του σχολείου σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα κατά τις απογευματινές ώρες.

19. Ευρωπαϊκή δικτύωση της σχολικής μονάδας (αδελφοποίηση με σχολεία στο εξωτερικό, ανταλλαγές επισκέψεων).

20. «Βάπτιση» του σχολείου για λόγους συμβολικούς και για την εξασφάλιση ταυτότητας.

21. Ενοποίηση της οργανωτικής δομής της (τώρα δεκάχρονης) υποχρεωτικής εκπαίδευσης (σε ολοήμερη βάση).

22.Ενίσχυση της αυτονομίας και των πρωτοβουλιών του εκπαιδευτικού.

23.Άμεση συνεργασία φορέων (σχολείο-σύμβουλοι-κοινότητα-δήμοι).

Ζητήματα Γνωστικής Φύσης

24. Άμεσος περιορισμός της ύλης κατά τουλάχιστον 20%-30% (μείωση της έκτασης, αύξηση του βάθους).

25. Αντικατάσταση ωρών μαθήματος με ώρες για προγράμματα και σχολικές δραστηριότητες.

26.Ανανέωση προγράμματος και κυρίως βιβλίων με προτεραιότητα σε όσα έχουν ήδη κριθεί ως απαράδεκτα.

27. Μεταβολή δια των υλικών και προγραμμάτων της μαθητικής στάσης απέναντι στη γνώση.

28.Κατάργηση των επαναληπτικών εξετάσεων (και του μήνα εξετάσεων) στο Γυμνάσιο – αντικατάστασή τους με εργασίες (και εξετάσεις κατά τη διάρκεια του έτους).

29.Θεσμοθέτηση των ομαδικών εργασιών ως τρόπου εξέτασης.

30.Ενοποίηση των κατευθύνσεων των μαθημάτων (ενδεικτικά: σε 3 ή 4, όπως [α] Γλώσσες και Πολιτισμός, [β] Μαθηματικά, [γ] Τέχνες, [δ] Εισαγωγή στην
κουλτούρα των Φυσικών και [ε] των Κοινωνικών Επιστημών).

31.Αντίστοιχη ενοποίηση των ειδικοτήτων που διδάσκουν τα μαθήματα.

32.Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως προς τη χρήση ψηφιακού υλικού, την
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την αξιοποίηση της εικόνας και του ήχου στα μαθήματα, τη συμμετοχή μαθητών με αναπηρία στην τάξη, τη συμμετοχή παιδιών διαφορετικής εθνοτικής προέλευσης και διαφορετικού πολιτισμού.

33.Εξασφάλιση της ενισχυτικής διδασκαλίας.

34.Καθιέρωση ολοκληρωμένου προγράμματος Ευέλικτης Εβδομάδας.

35.Θεσμοθέτηση και αξιοποίηση εναλλακτικών τρόπων συνεργασίας των
μαθητών (αμοιβαία διόρθωση, συνεργασία διαφορετικών τάξεων από
διαφορετικά σχολεία, ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών από τους μαθητές).

36.Διεύρυνση του ποσοστού της ύλης που διαμορφώνεται από τους
εκπαιδευτικούς τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο.

37.Άρση της λογικής της επανάληψης σε κύκλους των σχολικών αντικειμένων
(π.χ. στο μάθημα της Ιστορίας) με έμφαση στο χρονικό και τοπικό παρόν.

38.Εξασφάλιση της εσωτερικής συνοχής της ύλης που διδάσκεται σε διαφορετικά
αντικείμενα (π.χ. Λογοτεχνία-Ιστορία-Γεωγραφία).

39.Δημιουργία ωρολόγιων ενοτήτων σε βάρος της πολυδιάσπασης των ωρών.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 129 ΣΕΛΙΔΩΝ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχόλια (28)

Γιασσιράνης Δημήτριος
|

1) Μπείτε πρώτα στον κόπο να διαβάσετε το κείμενο με τις 124 σελίδες...
2) Αν διαφωνείτε πουθενά το συζητάμε...
3) Αυτοί στη φωτογραφία μπορεί να μη δίδαξαν ποτέ τους αλλά δεν έφτιαξαν αυτοί το σχέδιο αλλά 500 καθηγητές και ειδικοί μετά από συζητήσεις με δασκάλους και γονείς σε ολόκληρη την Ελλάδα.
4) Να γράψετε σε ποιο σημείο και γιατί διαφωνείτε συγκεκριμένα!
5) Θεωρώ τον ΣΥΡΙΖΑ αναξιόπιστο κόμμα και γενικά καταστροφικό για τη χώρα όμως στο θέμα της παιδείας έχουν δίκιο και θεωρώ τις μεταρρυθμίσεις θετικότατες!
Απλά διαβάστε το αναλυτικό που συνοδεύει τις προτάσεις και μετά τοποθετηθείτε..

Κώστας
|

@Δημήτρη,
δεν είναι ο μόνος σοβαρός με όραμα. Το όραμα της Διαμαντοπούλου επαναλαμβάνει, μόνο που όταν πήγε κάτι να αλλάξει εκείνη, την έφαγαν οι συνδικαλιστές του Φίλη.

Ευαγγελία
|

Όσο δεν αντιδρούμε, τόσο αποθρασύνεται ο ανθελληνικός που κυβερνάει....Σχολεία της παρακμής, του ανθελληνισμού και του αθεϊσμού με μαθητές αλλοτριωμένους και ξένους προς κάθε τι το Ελληνικό και Ορθόδοξο....

Δημήτρης
|

Τελικά ο Φίλης είναι ο ΜΟΝΟΣ σοβαρός, με όραμα και διάθεση για μεταρρυθμίσεις υπουργός.

Τασος
|

Χαιρομαι που αρκετοι μεσα στο esos, βλεπουν θετικα καποιες αλλαγες (που εχουν εφαρμοστει σε εκπαιδευτικα συστηματα της ευρωπης εδω και χρονια) γιατι απλα αντιλαμβανονται οτι το υπαρχον συστημα ειναι παρωχημενο και δεν εξυπηρετει πλεον ουτε τους μαθητες, ουτε τους εκπαιδευτικους (αυτους τουλαχιστον που αντιλαμβανονται το ρολο τους και καταλαβαινουν τις δυσκολιες και τα προβληματα της εποχης) ουτε τους γονεις.
Μακαρι να εφαρμοστουν σωστα, να μειωθει η υλη, η αποστηθιση αχρηστων πληροφοριων και η μονοτονη επαναληψη των εξετασεων και η βαθμοθηρια. Ολοι βριζουν το υπαρχον συστημα, τους εκπαιδευτικους και το κρατος αλλα οταν προτεινονται καποιες αλλαγες τοτε αμεσως αντιστεκονται σε οποαδηποτε αλλαγη. Οσοι διαφωνουν (και δεν ειναι κακο να διαφωνει κανεις..) ας διαβασουν για τα εκπαιδευτικα συστηματα του εξωτερικου και να προτεινουν αλλες καλυτερες ιδεες.

Αναστασία
|

Ο Κ. ΦΙΛΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΡΕΠΟΥΣΗ, ΔΡΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ ΧΑΡΑΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ.
ΣΑΝ ΔΑΣΚΑΛΑ, ΣΑΝ ΜΗΤΕΡΑ, ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΡΟΤΙΜΩ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΩ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΟΥ.
ΛΥΠΑΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ.

HΡΑ
|

Να σχολιάσω τι; Τις γενικολογίες ΓΥΡΩ από το σχολείο και τη λειτουργία του; Αφού οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα ΤΙ συγκεκριμένα γίνεται ΜΕΣΑ σ' αυτό και ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα.

Thanasis
|

Οι πρωτοφανείς εθνομηδενιστικές "ιδέες" σε μια περιοχή του πλανήτη που βρίσκεται διαρκώς στις παρυφές ενός πολεμικού τυφώνα μόνο τυχαίες δεν είναι. Οι μακροχρόνιες - συστηματικές προσπάθειες για αφελληνισμό του τόπου . Θα αντέξουμε σύντροφοι. Θα σας ξεπεράσουμε.

Δροσια2Δροσια2
|

ΕΠΙΧΕΙΡΉΜΑΤΑ 0. Με το σχολείο αυτό διωχνουμε αναπληρωτές και χαζεύουμε κι άλλο τα παιδιά. Για τα παιδιά που όλη μέρα είναι μπροστά στην οθόνη κουβέντα δεν άκουσα. ΑΣΧΕΤΟΙ

Alan
|

Η προσευχή και οι παρελάσεις είναι το πρόβλημα; Συνήθης πρακτική για αποπροσανατολισμό από τα καίρια προβλήματα της Παιδείας, όπως τα κενά στα σχολεία και οι ελλείψεις εκπαιδευτικών...

Dimi C.
|

Εκπλήσσεστε; Γιατί; Ο ρόλος του Φίλη στη συγκεκριμένη φάση είναι σχεδόν σωτήριος. Τι εννοώ; Την πίστη μας, την αγάπη για την Ελλάδα, τις αξίες και τα ιδανικά (αυτά που δίνουν βάση και συνοχή τόσο στην οικογένεια, όσο και στην κοινωνία και κατ' επέκταση σε έναν ολόκληρο λαό) και όλα, όσα μας παρέδωσαν οι πρόγονοί μας με το τίμημα της ίδιας τους της ζωής, εμείς οι ίδιοι τα βγάλαμε από τη ζωή μας. Ποιος Θεός και ποια Ελλάδα; Όλα τα έχουμε πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων. Γιατί γκρινιάζουμε λοιπόν που έρχεται ο Φίλης να κάνει το αυτονόητο: να καθιερώσει στην πράξη αυτό που είμαστε. Μας δείχνει σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Οι πολιτικοί είναι ο καθρέφτης μας. Δεν θέλει και πολύ για να το καταλάβουμε. Αν δεν τους αντέχουμε και θέλουμε να φύγουν, ας αλλάξουμε ΠΡΩΤΑ τους εαυτούς μας και μετά θα φύγουν και αυτοί. Η σωτηρία της Ελλάδας μας πάντως δεν βρίσκεται ούτε στην οικειοθελή αποχώρηση των κυβερνώντων, όπως απαιτούν κάποιοι που σχολίασαν ανωτέρω, ούτε στην κάλπη.
Καλημέρα και περαστικά μας!

marty
|

Άρες μάρες κουκουνάρες! Απορώ ορισμένοι, ευτυχώς ελάχιστοι μάλλον τυχαία εκπαιδευτικοί, τις βλέπουν ως θετικές αφού διώχνουν τις αγκυλώσεις δεκαετιών. Τέτοιος "προοδευτισμός" υπάρχει στις προτάσεις με κατάργηση παρελάσεων, προσευχής , εκκλησιασμού, θρησκευτικών κλπ. Αλλά η βαθμολογία με ομαδικές εργασίες θετικότατο. Διότι θα μάθουν οι μαθητές τι εστί συνεργατικότητα. Μάλλον όσοι υποστηρίζουν τέτοιες αρλούμπες δεν έχουν αναλάβει διερευνητικές εργασίες (αγγλιστί projects).

Ελεύθερος
|

Η επιτροπή "εθνικού" διαλόγου αντιμάχεται, χωρίς προσχήματα πλέον, ό,τι καλλιεργεί στα παιδιά την εθνική ταυτότητα και την βαθειά θρησκευτική Πίστη του Έθνους των Ελλήνων/Ελληνίδων γονέων τους.

Ερωτήματα
|

Αρκετές από τις προτάσεις θα έπρεπε να υιοθετηθούν χθες. ΑΛΛΑ. Πώς όλα αυτά έστω και σταδιακά θα εφαρμοστούν από έναν κλάδο που "δηλητηριάστηκε" από συνδικαλιστικές κραυγές άρνησης οποιασδήποτε αλλαγής και προτιμά να λειτουργεί στον αυτόματο πιλότο;
Οι προτάσεις για να εφαρμοστούν απαιτούν πραγματική συνεργασία των εκπαιδευτικών και πολλές ώρες παραμονής στο σχολείο. Σε μια κοινωνία βαθιά αντιμεταρρυθμιστική ΠΩΣ όλα αυτά θα εφαρμοστούν; Με την πρακτική του "αποφασίζομεν και διατάσσομεν";

ΔημήτρηςΚ@ Δημήτρης
|

Αγαπητέ συνάδελφε σε ευχαριστώ που τα είπες όπως θα ήθελα να τα πω κι εγώ.
Να τελειώνουν όλες αυτές οι δικαιολογίες για να μη γινεται μάθημα.
Όποιος δεν θέλει να πάει στο Λύκειο να μη πάει, είναι προαιρετικο.
Στο γυμνάσιο δεν έχουν δουλεια οι παππάδες με τα παιδιά
Καιρός είναι να τελειώνουν όλα τα αστεία που όλοι διακωμωδούμε.
Τέλος, τέλος οι αυταπάτες, η κοροϊδία, η ανεπίσημη λούφα.

Παπατρέχα Μαρια
|

Μπράβο....όλα αυτά?????
Μήπως το όνομα " Ελλάδα" να το αλλάξουμε κι αυτό?????
Για μαζευτειτε λίγο όλοι εκεί πάνω.
Έχετε ξεφύγει τελείως κ δεν ξέρετε τι φτιαχνετε. Ή μάλλον σας φαίνεται ότι κάτι κανετε. Την ύλη συμμαζεψτε, όλα τ αλλα μια χαρά είναι. Τι σκοτιζεστε?

Χαρά
|

Είμαι εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας με πολλά χρόνια πριν τον διορισμό και στα φροντιστήρια. Οι αλλαγές-αν γίνουν- είναι σε θετική κατεύθυνση και νομίζω τα θέλει και η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Η δευτεροβάθμια χρειάζεται να αυξηθούν οι πραγματικές ώρες διδασκαλίας με περιορισμό των ωρών που χάνονται, αλλά και με επιμήκυνση του διδακτικού έτους και περιορισμό της διάρκειας των εξετάσεων. Να μειωθεί επίσης η γραφειοκρατεία στα σχολεία που είναι αρκετή και να στραφούμε σε θέματα ουσίας και στήριξης της πραγματικής μόρφωσης των παιδιών και του ρόλου του δημόσιου σχολείου. Οι υπόλοιπες φωνασκίες είναι περίσσιες. Προτάσεις χρειαζόμαστε.

kostas
|

Βλέποντας τα πράγματα μέσα από την εκπαίδευση τα τελευταία 20 χρόνια, μόνο θετικές είναι οι παραπάνω εξελίξεις. Καιρός είναι να γίνει αποδέσμευση της εκπαίδευσης από κολλήματα του παρελθόντος. Κοιτάμε μπροστά! Πραγματικά αντιφατικές οι απόψεις της αντιπολίτευσης...

k
|

Τελικά αρχίζω και πιστεύω πως ο Φίλης θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους μεγαλύτερους μεταρρυθμιστές!

μητροπουλος
|

ΦΥ-ΓΕ-ΤΕ

Δημήτρης
|

ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΙΟ ΡΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ!
Γιατί να καταργηθεί ο εκκλησιασμός;
Γιατί γίνεται για να χάσουν μάθημα τα παιδιά τις δύο πρώτες ώρες! Γιατί επίτηδες το 15μελές αν δε μπορούμε να πaμε περίπατο ζητά εκκλησιασμό! Αλλά βέβαια! Ο Φίλης είναι τρελός που λέει το αυτονόητο.. Όποιος μανδάμ θέλει να πάει στην Εκκλησία είναι απόλυτα ελεύθερος! Όχι όμως να χάνονται οι δύο πρώτες ώρες για να πάμε και οι μισοί να μιλάνε στην εκκλησία και ο Πατήρ να φωνάζει, και οι άλλοι μισοί να μένουν έξω γιατί "εγώ δεν πιστεύω κύριε".
ΟΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ!
Φυσικά και είναι τρελός ο Φίλης που λέει ότι κάθε χρόνο πριν από μια εθνική γιορτή όλοι όσοι βαριούνται δηλώνουν συμμετοχή στην παρέλαση για να χάσουν 10 ώρες συνολικά μάθημα και να πάνε να κάνουν μια διαδρομή 100μ... Όποιος θέλει συμπατριώτες να παρελάσει, να το δηλώσει και να πάει με τους πρόσκοπους.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ!
Και ναι λοιπόν, ο Φίλης είναι τρελός επειδή λέει ότι η προσευχή γίνεται για να καθυστερήσει λίγο το σχολείο μέχρι να έρθουν οι κοιμισμένοι... Αν έχει ένα νόημα η προσευχή να γίνεται είναι μόνο στις Εξετάσεις.. Γιατί μόνο τότε βλέπω τους μαθητές να τη χρειάζονται και να την χρησιμοποιούν μήπως περάσουν το μάθημα..
ΥΓ: Αυτά που λέει ο Φίλης είναι αυτονόητα. Είναι πράγματα που δε συμφέρουν πρώτα απ' όλα εμένα σαν Θεολόγο. Απλώς δείτε το σαν παράπονο, αγανάκτησα να με παρακαλάει ο Πρόεδρος του 15μελούς για Εκκλησιασμό κάθε που δεν τους μένει περίπατος, αγανάκτησα να μένουν οι μισοί μαθητές στο τμήμα ενώ παραδίδω ύλη.. για να συμμετέχουν στην πρόβα της παρέλασης και βαρέθηκα να σηκώνεται δύο χρόνια ο ίδιος μαθητής να λέει την προσευχή και οι υπόλοιποι ως ρομπότ να συμμετέχουν με τόση βαρεμάρα, αδιαφορία και απόγνωση που ένα σύστημα σχεδιάστηκε για να συμπληρώνω εγώ ωράριο και ο φυσικός να κάνει ιδιαίτερα, αντίθετα με τις δικές τους ανάγκες, κλίσεις, δυνατότητες και ενάντια στα πιο δημιουργικά κομμάτια του εαυτού τους..

apsekastos
|

ΦΥ-ΓΕ-ΤΕ.-

Jenny
|

Απλά δεν αντέχεστε.φυγετε τωρα

Διονύσης Κλαδας
|

Βλέποντας τα μέτρα μετα απο 33 χρονια στα σχολεία, και σαν πρωην Δ/ντής Γυμνασίου και Λυκείου, τα μέτρα δεν σοκάρουν. Ειναι καιρος να αλλαξουν κάποια "κολληματα" στην Ελλαδα. Ειμαστε εδω για να μαθαίνουμε τα παιδια πως να ανακαλύπτουν και να μαθαίνουν, οχι να πιστεύουν. Δε χρειάζεται να εισαι αριστερος (??) για να το δεις . Πουθενα στον πολιτισμένο κόσμο δεν ανακατεύεται η Εκκλησια με τα σχολεία ουτε πάνε τα παιδια να κανουνε στις παρελάσεις τη δουλεια του Στρατού. Εκαστος στο ειδος του και ο Λουμιδης στους καφεδες του. Προχώρα Φίλη αν και δεν συμπαθω κανεναν σας στο ΣΥΡΙΖΑ.

Κοσμάς Αθανασιάδης
|

Αν υπάρξει σωστή οργάνωση και υποστήριξη από την πολιτεία των όσων σχεδιάζονται θα βελτιωθεί το έργο και οι υπηρεσίες του σχολείου στην κοινωνία.

Ευστάθιος Θέος
|

Από τα πρόσωπα που εμφανίζονται στη φωτογραφία του άρθρου δεν έχει διδάξει κανείς τους σε σχολείο Β'θμιας. Μα το χειρότερο είναι οτι δε ζητάνε την άποψη ελεύθερων και μάχιμων καθηγητών που διδάσκουν χρόνια στα Γυμνάσια και Λύκεια . Θεωρούν οτι τα γνωρίζουν όλα και επιδίδονται σε αμπελοφιλοσοφημένες θεωρίες προσπαθώντας να τις εφαρμόσουν χωρίς χρήματα, χωρίς καθηγητές, χωρίς επιμορφώσεις, χωρίς πραγματικό και ουσιαστικό διάλογο, χωρίς κοινωνικό έρεισμα. Από μικρός άκουγα συνέχεια "αλλαγή", "να τα αλλάξουμε όλα", "να κάνουμε μεταρρυθμίσεις". Τα ερωτήματα όμως είναι: είναι ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες οι μεταρρυθμίσεις? Ποιον θα ωφελήσουν οι αλλαγές? Πώς θα υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις? Από που θα βρεθούν τα χρήματα για αυτές? Υπάρχει κοινωνικό έρεισμα για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές? Υπάρχει η βούληση και η αποδοχή του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας (όχι των συνδικαλιστικών οργάνων, των παρατάξεων και του εκάστοτε κυβερνητικού συνδικαλισμού). Στην Ελλάδα μας όμως, πάντα αποφασίζουμε και υλοποιούμε ό,τι κατεβάσει η γκλάβα μας, μετατρέποντας τα παιδιά μας σε πειραματόζωα στα χέρια κάθε ανεγκέφαλου ανευθυνουπεύθυνου πολιτικού προσώπου με ασυλία.

Γιάννης
|

Πριν τα περάσουν όλα αυτά στη γενική εκπαίδευση, δεν θα έπρεπε (για όσα υπάρξει συμφωνία ΟΛΩΝ των κοινωνικών εταίρων), να δοκιμαστούν για κάποιο ικανό διάστημα στα ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ σχολεία; Τι στην ευχή τα έχουν;

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|

Τα ισοπεδώνουν όλα γιατί δεν έχουν περάσει πόρτες τάξεων οι περισσότεροι από αυτούς....Την πράξη την έχουνε σχεδιάσει;;;;;;;;;Αμφιβάλλω! Είναι σαν αυτό που λέμε : -Τι κάνεις;
- Εντύπωση!!!!!!!


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/44226/apokleistiko-eisigisi-sokkatargisi-proseyhisparelaseon-ekklisiasmoy-proteinei-i