Θεματική Εβδομάδα-Υποχρεωτική: Δηλώσεις υπ. Παιδείας και διευκρινίσεις από το ΙΕΠ

Δημοσίευση: 30/01/2017

Τελευταία Ενημέρωση: 31/01/2017, 06:43

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Θεματική Εβδομάδα-Υποχρεωτική: Δηλώσεις υπ. Παιδείας και διευκρινίσεις από το ΙΕΠ

Προφανώς και θα γίνει η Θεματική Εβδομάδα. Είναι υποχρεωτική. Θα γίνει σε όλα τα γυμνάσια και ελπίζω να είναι και μία εξαιρετικά παραγωγική εβδομάδα σε όλα τα επίπεδα. Σαφέστατα θα γίνει και για  τους γονείς.   Νομίζω ότι είναι μία εβδομάδα που, πραγματικά, θα μας πάει όλους  ένα βήμα πιο μπροστά.

Τη δήλωση αυτή έκανε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, προσερχόμενος στη Βιβλιοθήκη του Ωνασείου Ιδρύματος για την τελετή βράβευσης μαθητών, και υπογράμμισε τα εξής:

-Η Θεματική Εβδομάδα είναι μία εβδομάδα που έχει σχέση και με ζητήματα διατροφής, με ζητήματα εθισμού, με το θέμα των σχέσεων ανάμεσα στα φύλα, οπότε η δική μας έμφαση είναι να συζητηθούν στα σχολεία όλα αυτά τα ζητήματα.

-Τώρα το ζήτημα το οποίο έχει κατά κάποιον τρόπο παρεξηγηθεί, δεν ισχύει. Στα σχολεία θέλουμε να συζητηθούν οι σχέσεις ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια, στους άντρες και τις γυναίκες, η ισότητα των φύλων.

-Νομίζω ότι η Ιεραρχία έχει τη σοφία να καταλάβει και τις εγκυκλίους και τις διευκρινίσεις και κυρίως να υποστηρίξει τη Θεματική Εβδομάδα που είναι αυτό το πολύμορφο πλαίσιο στο οποίο θα συζητηθούν τα υπόλοιπα ζητήματα.

Διευκρινίσεις από το ΙΕΠ

Το ΙΕΠ, με αφορμή τις αντιδράσεις, εξέδωσε σήμερα τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Α. Η καινοτομία της Θεματικής Εβδομάδας δεν εντοπίζεται μόνο στη θεματολογία της. Προφανώς, τα ζητήματα που προτείνονται, απασχολούν έντονα και επίμονα τους ίδιους τους εφήβους και προβληματίζουν ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, που αναγνωρίζουν το μέγεθος της ευθύνης εκείνων που με ειλικρίνεια και εντιμότητα οφείλουν να μιλήσουν στους νέους για τόσο σημαντικά ζητήματα, όπως η «αποδοχή του εαυτού» και η «αποδοχή του άλλου».  

Β. Η καινοτομία της Θεματικής Εβδομάδας δεν έγκειται μόνο στη διαθεματική προσέγγιση (ούτε στις θεματικές προεκτάσεις) που προτείνει, η οποία, εξάλλου, αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή στον σχεδιασμό κάθε παρέμβασης για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας (σωματικής και ψυχικής) στην εκπαίδευση. Σαφέστατα, η θεματολογία της Θεματικής Εβδομάδας δεν καλύπτει το σύνολο των ζητημάτων που εντάσσονται στο πλαίσιο της Αγωγής και Προαγωγής Υγείας. Όμως, η επιλογή των ζητημάτων αυτών, συνδέεται άρρηκτα με την ηλικία και τη φάση ζωής στην οποία βρίσκονται οι έφηβοι, στους οποίους και πρωτίστως απευθύνεται. Μάλιστα, πρόκειται για ζητήματα που τα περιβάλλουν «μύθοι» και «στερεότυπα» που αναπαράγονται ανεξέλεγκτα στο διαδίκτυο και αλλού… Αν το σχολείο με την υποστήριξη των γονέων δεν αναλάβει το δύσκολο ομολογουμένως έργο να αποδομήσει, να καταρρίψει τα στερεότυπα και να μιλήσει «ανοιχτά», τότε ποιος;

Γ. Η καινοτομία της Θεματικής Εβδομάδας» δεν έγκειται μόνο στη στοχοθεσία της.  Στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, εξίσου έντονα και επίμονα τέθηκε, λόγω των αναρίθμητων περιστατικών βίας και εκφοβισμού με τα οποία έρχεται αντιμέτωπη η κοινωνία και λόγω των ανησυχητικών διαστάσεων που έχουν λάβει τα φαινόμενα «εξαρτητικών» και αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών ανάμεσα στους νέους, το ζήτημα της ανάληψης περισσότερων και ουσιαστικότερων πρωτοβουλιών πρωτογενούς πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της σωματικής και ψυχικής υγείας των νέων. Ως πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θεωρήθηκε η ένταξη της Αγωγής Υγείας στο ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα και με όρους που υποδεικνύονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Δ. Η καινοτομία της Θεματικής Εβδομάδας δεν εστιάζεται μόνο στη μεθοδολογία υλοποίησής της. Ήδη τα προγράμματα Αγωγής και Προαγωγής Υγείας, που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των αντίστοιχων προαιρετικών (εκτός ωρολογίου) προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, ακολουθούν παιδαγωγικές τεχνικές που προάγουν την καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων ζωής και δεν περιορίζονται στην στείρα, ελάχιστα αποτελεσματική παροχή γνώσεων. Ομοίως, στο πλαίσιο επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, δίνεται η ευκαιρία να «επεκταθεί» το περιεχόμενο των Προγραμμάτων Σπουδών προς την κατεύθυνση ανάπτυξης προβληματικής γύρω από συναφή θέματα.

Ε. Ωστόσο, το συνδυαστικό αποτέλεσμα της αξιοποίησης των παιδαγωγικών τεχνικών που υιοθετούν τα προαιρετικά προγράμματα Αγωγής Υγείας, με την επέκταση του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε σχολικής μονάδας, εντός του ωρολογίου προγράμματος, εκτιμάται ότι αξίζει μια πιο προσεκτική θεώρηση προτού μια κοινά αποδεκτή πρακτική σε διεθνές επίπεδο στην προσέγγιση της πρόληψης και της προαγωγής υγείας στο σχολείο, απορριφθεί ως «ανοίκεια» ή «περιττή» για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Πέρα από κάθε αμφιβολία, απαιτείται αξιολόγηση, με βάση, ωστόσο, το παράδειγμα της εφαρμογής. Γι’ αυτόν το λόγο ακριβώς το ΙΕΠ έχει σχεδιάσει τις διαδικασίες και τα εργαλεία για την αποτίμηση της υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας, η οποία θα γίνει από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους (Εκπαιδευτικούς, Διευθυντές και Διευθύντριες, Υπευθύνους και Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων, Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, Σχ. Συμβούλους Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, κλπ).

Ζ. Η καινοτομία της Θεματικής Εβδομάδας δεν έγκειται μόνο στη συνδρομή   Φορέων της Πολιτείας, όπως το Υπουργείο Υγείας, η Γενική Γραμματεία για την Ισότητα των Φύλων κλπ, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΙΕΠ και παρείχαν εκπαιδευτικό υλικό. Ούτως ή άλλως, οι Φορείς αυτοί έχουν ήδη σχεδιάσει εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό, τα οποία διαθέτουν στα σχολεία, επιμορφώνουν εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων, ειδικοί επιστήμονές τους επισκέπτονται σχολικές μονάδες και υλοποιούν προγράμματα, συνδράμοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην κοινή προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης. Υπ’ αυτή την έννοια, η καινοτομία της Θεματικής Εβδομάδας δεν θα πρέπει να αναζητηθεί ούτε στα χαρακτηριστικά καθολικής πρόληψης που έχει, δηλαδή στο ότι απευθύνεται στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς), με περιεχόμενο διαμορφωμένο ανάλογα με την ομάδα-στόχο (μαθητές/τριες και γονείς/ εκπαιδευτικοί),  δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θεωρείται εγγενές στοιχείο των παρεμβάσεων πρωτογενούς πρόληψης.

Η. Η καινοτομία της Θεματικής Εβδομάδας εδράζεται στην υιοθέτηση της αντίληψης ότι οι σχολικές κοινότητες θα πρέπει να έχουν πρώτον, τη χρονική και δεύτερον την θεσμική δυνατότητα να οικειοποιούνται και να ανασχεδιάζουν το εκπαιδευτικό έργο, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να συνεργάζονται και να υποστηρίζουν όλα τα μέλη τους.

Θ. Η καινοτομία της Θεματικής Εβδομάδας βρίσκεται στην αντίληψη ότι το σχολείο θα πρέπει να  είναι «ανοιχτό» στους προβληματισμούς της κοινωνίας, δημοκρατικό, συμμετοχικό. Η καινοτομία της Θεματικής Εβδομάδας βασίζεται στην ισχυρή πεποίθηση ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό, διαθέτει  τα εχέγγυα και επιδιώκει την παιδαγωγική ελευθερία στην  άσκηση του ρόλου του.

Ι.Τέλος, η καινοτομία της Θεματικής Εβδομάδας πηγάζει από το όραμα δημιουργίας ενός υγιούς και ανεκτικού σχολικού κλίματος σε κάθε σχολείο, δηλαδή στη διαμόρφωση ενός πλέγματος σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων των γονέων), με τους μαθητές και τις μαθήτριες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ενός πλέγματος προστασίας τους και προετοιμασίας τους για ένα καλύτερο μέλλον, ως σκεπτόμενα άτομα και ενεργά πολιτικά όντα.

 

Σχόλια (7)

Ε.Μ
|

Πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια αυτή του Υπουργείου. Το σχολείο ως φορέας αγωγής έχει το δικαίωμα και θα πρέπει να καλλιεργεί την εκμάθηση πρώτα απ όλα στάσεων και δεξιοτήτων καθώς έχει σημαντική ευθύνη στη συναισθηματική εκπαίδευση και ανάπτυξη των σημερινών μαθητών και μελλοντικών πολιτών . Ειδικότερα η Αγωγή Υγείας προσεγγίζει όλα τα ζητήματα εκείνα που απασχολούν τους νέους σήμερα και τα για τα οποία οι νέοι ψάχνουν τις απαντήσεις μέσα στο διαδύκτιο, τα κοινωνικά δίκτυα και πολλές φορές σε ανθρώπους και φίλους ελλιπώς ενημερωμένους! Οι ευαισθητοποιημένοι και σωστά καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί-παιδαγωγοί που αγαπούν και είναι κοντά στα παιδιά οι πλέον αρμόδιοι να συζητήσουν και να λύσουν τυχόν απορίες. Η δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου προϋποθέτει κατά τη γνώμη μου ανοιχτή επικοινωνία, σεβασμό (του άλλου και στη διαφορετικότητα) και αποδοχή όλων των ανθρώπων. Οι προστριβές, οι συγκρούσεις ανάμεσα στους φορείς αγωγής προφανώς σίγουρα δεν οδηγούν στην παραπάνω κατεύθυνση...Ας αρκεστεί ο κάθε φορέας λοιπόν στο πως θα βελτιώσει το δικό του το ρόλο και ας αναλάβει τη δική του ευθύνη για τα θέματα διαπαιδαγώγησης αντί να τα ρίχνει ο καθένας όλα στην εκπαίδευση για ότι κάνει και για ότι δεν κάνει...

Β.Μαρια
|

Η διαπαιδαγωγηση των παιδιων μας οσον αφορα τις προσωπικες τους σχεσεις θεωρω οτι ειναι δουλεια των γονεων και οχι δικη σας κυριε Υπουργε ουτε των εκπαιδευτικων. Καντε την δουλεια σας στα εκπαιδευτικα σας θεματα και μην δηλητηριαζεται με οτι εσεις θελετε τα παιδια μας. Δεν εχετε το δικαιωμα αυτο.Ειναι παρανομο. Θα ηθελα να ρωτησω κσι κατι αλλο... Γιατι τα παιδια μπορουν να παρουν απαλλαγη απο το μαθημα των θρησκευτικων και δεν μπορουν απο την θεματικη εβδομαδα;;;; Η εχουμε δημοκρατια η δεν εχουμε.

ΜQ
|

Πολλά μπράβο στα σχόλια του Παναγιώτη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να "ενημερώσει" υποχρεωτικά τα παιδιά μας για ό,τι κυκλοφορεί. Θα πέσουν μηνύσεις. Μπορεί φέτος να το περάσουν ανώδυνα, αλλά και μόνο που πραγματοποιείται ο άξονας "έμφυλες ταυτότητες" αφήνουμε να στρωθεί ο δρόμος για του χρόνου με πιο ξεκάθαρη ρητορική υπέρ της ομοφυλοφιλίας.
Να ξυπνήσουν οι γονείς, υπάρχει δήλωση απαλλαγής, να την καταθέσουν άμεσα στα σχολεία. Καμία ανοχή.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|

το κ.λ.π κ.Κλαδά δεν είναι υπόθεση δική σου να μιλήσεις στα παιδιά μου/μας.αρκέσου μόνο στα του οίκου σου και άσε τα <<άλλα>> να τα ρυθμίσω εγω και η οικογενεια μου.....εσυ μείνε στα διδακτικά σου καθήκοντα.αλήθεια,πως θα εβλεπες την ιδεα να προσκληθούν στα σχολεία ειδικοί της εκκλησίας να ερθουν να μας ανοίξουν τα μάτια για πολλά απο τα θεματα που αναφερονται στην εγκυκλιο του υπεπθ (να δουμε και την αλλη οψη..)

Μανώλης
|

Να ζητηθούν υπεύθυνες δηλώσεις από τους γονείς ότι συμφωνούν να συμμετάσχουν τα παιδιά των, στη θεματική βδομάδα για την ενότητα με τις ¨έμφυτες ταυτότητες¨, γνωρίζοντας οι ίδιοι την ωριμότητα του καθενός παιδιού των... άλλως θα υπάρξουν μηνύσεις για ψυχικά τραύματα και μπούλινγκ που υπέστησαν τα παιδιά μας.
Ας αναλογισθεί επιτέλους τις ευθύνες του ο υπουργός.

Διονύσης Κλαδάς
|

Πολυ καλη προταση η θεματικη εβδομάδα. Ισως μια ολόκληρη εβδομάδα να ειναι πολλή. Προτεινονται ομως θεματα που θα βοηθήσουν τα παιδια.. Στο σχολείο συζητούνται τα πάντα, με σοβαρότητα, παιδαγωγική προσέγγιση και ειλικρίνεια. Ολα τα άλλα ειναι δήθεν αναστολές. Προσωπικα σαν ΠΕ12 θα τους μιλήσω για τον εθισμό σε κινητα, διαδίκτυο, παιγνίδια, κλπ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|

δεν εχετε κανενα δικαιωμα να δηλητηριαζεται τις αθωες ψυχες των παιδιων μας.


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/48692/thematiki-evdomada-ypohreotiki-diloseis-yp-paideias-kai-dieykriniseis-apo-iep