Θ. Φορτσάκης: Aυθαίρετα τα κριτήρια επιλογής μελών ΣΕΠ του ΕΑΠ

Δημοσίευση: 04/04/2017

Τελευταία Ενημέρωση: 04/04/2017, 23:13

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Θ. Φορτσάκης: Aυθαίρετα τα κριτήρια επιλογής μελών ΣΕΠ του ΕΑΠ

Ερώτημα για τα αυθαίρετα και άδικα κριτήρια επιλογής μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο που συνοδεύουν την από 2-3-2017 Προκήρυξη για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 υπέβαλε ο Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ στον Υπουργό Παιδείας.

Ο υπογράφων Βουλευτής σημειώνει τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει αυτά τα κριτήρια και η αόριστη αναφορά της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ σε «συγκεκριμένες οδηγίες μοριοδότησης» που θα δοθούν εκ των υστέρων στις Επιτροπές Αξιολόγησης των υποψηφίων και ρωτά τον Υπουργό Παιδείας:

Με βάση ποια διαδικασία και ποια μελέτη προέκυψαν τα κριτήρια επιλογής μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΕΑΠ σύμφωνα με την από 2-3-2017 Προκήρυξη της Διοικούσας Επιτροπής του;

Πρόκειται το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει τα κριτήρια αυτά, ώστε να καταστούν περισσότερο διαφανή και δίκαια για τους υποψηφίους; Πρόκειται το Υπουργείο να αποσύρει την επίμαχη Προκήρυξη;

Ερώτηση  προς
τον  Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
κύριο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

Θέμα: Αυθαίρετα κριτήρια επιλογής μελών ΣΕΠ του ΕΑΠ

Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η από 2-3-2017 Προκήρυξη της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για επιλογή μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) για τα ακαδημαϊκά έτη 2017- 2020, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αιτία είναι τα επισυναπτόμενα σε αυτήν κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μελών ΣΕΠ, ο τρόπος μοριοδότησής τους, καθώς και η αόριστη αναφορά τους σε «συγκεκριμένες οδηγίες μοριοδότησης» που θα δοθούν εκ των υστέρων στις Επιτροπές Αξιολόγησης των υποψηφίων.

Σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των μελών ΣΕΠ που συνοδεύουν την Προκήρυξη, η εμπειρία διδασκαλίας στο ΕΑΠ, αντίθετα με τη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πρακτική, δεν θεωρείται προσόν, αλλά μειονέκτημα, αφού τιμωρείται με «αρνητική μοριοδότηση». Συγκεκριμένα, προβλέπεται κριτήριο με τίτλο «ανανέωση του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΕΑΠ», που ορίζει ότι  στην μοριοδότηση των υποψηφίων που δεν είχαν ποτέ σύμβαση με το ΕΑΠ για διδασκαλία σε τμήμα φοιτητών θα προστίθενται 20 μονάδες. Αντίστροφα, για τους υποψήφιους που έχουν διατελέσει μέλη ΣΕΠ ορίζεται ότι «για κάθε ακαδημαϊκό έτος σύμβασης με τμήμα φοιτητών θα αφαιρείται μία μονάδα».

Ακόμη, η Διοίκηση του ΕΑΠ πρωτοτυπεί εισάγοντας το κριτήριο της «διαθεσιμότητας» στην εν λόγω Προκήρυξη, το οποίο συναρτά με την κύρια επαγγελματική ιδιότητα, τις άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες και δεσμεύσεις των υποψηφίων και στο οποίο δίνει σημαντική μοριοδότηση (20 μονάδες).

Παράλληλα με τα παραπάνω πρωτόγνωρα κριτήρια, υπόνοιες αδιαφάνειας της όλης διαδικασίας προκαλεί και η επιλογή της Διοίκησης του ΕΑΠ να δώσει περισσότερες οδηγίες μοριοδότησης εκ των υστέρων στις Επιτροπές Αξιολόγησης και όχι ταυτόχρονα με την Προκήρυξη.

O Ενιαίος Φορέας Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ στη Γενική Συνέλευση της 3ης Απριλίου 2017 εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία «η τρέχουσα προκήρυξη για τις θέσεις των μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της επόμενης τριετίας (2017-2020) δεν ανταποκρίνεται σε ακαδημαϊκά κριτήρια και βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις κατατεθειμένες προτάσεις των Κοσμητειών του ΕΑΠ». Επίσης, ο Ενιαίος Φορέας Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ ζήτησε την ακύρωση της προκήρυξης αυτής και την αντικατάστασή της από τις σχετικές εισηγήσεις των Κοσμητειών.

Ο  κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1)    Με βάση ποια διαδικασία και ποια μελέτη προέκυψαν τα κριτήρια επιλογής μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του ΕΑΠ σύμφωνα με την από 2-3-2017 Προκήρυξη της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου;

2)     Πρόκειται το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει τα κριτήρια αυτά, ώστε να καταστούν περισσότερο διαφανή και δίκαια για τους υποψηφίους; Πρόκειται το Υπουργείο να αποσύρει την επίμαχη Προκήρυξη;

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης
Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ

 


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/49862/th-fortsakis-aythaireta-ta-kritiria-epilogis-melon-sep-toy-eap