Το νέο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ: Με Πανελλαδικές στη Γ Λυκείου σε τέσσερα μαθήματα η εισαγωγή των υποψηφίων στα ΑΕΙ από το σχ. έτος 2019-20

Δημοσίευση: 06/07/2017

Τελευταία Ενημέρωση: 06/07/2017, 21:03

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το νέο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ: Με Πανελλαδικές στη Γ Λυκείου σε τέσσερα μαθήματα  η εισαγωγή των υποψηφίων στα ΑΕΙ από το σχ. έτος 2019-20

Για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι μαθητές της Γ Λυκείου θα πρέπει να επιλέξουν τέσσερα μαθήματα

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν καταργούνται, αλλά από το σχολικό έτος 2019-20, μεταφέρονται στο δεύτερο τετράμηνο της Γ Λυκείου. Με αυτούς τους βαθμούς των τεσσάρων μαθημάτων και με τον συνυπολογισμό σε μικρό ποσοστό του πρώτου τετραμήνου (προφορικά και ενδοσχολικές εξετάσεις) οι οι υποψήφιοι θα εισάγονται στα ΑΕΙ.

Αυτός είναι ο βασικός κορμός του νέου συστήματος πρόσβασης στα ΑΕΙ,που ο υπουργός Παιδείας Κ, Γαβρόγλου -εκτός απροόπτου θα ανακοινώσει την άλλη εβδομάδα- τον οποίο ανακοίνωσε σε σημερινή συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γεράσιμος Κουζέλης.

Σε ερώτηση του esos πως θα διασφαλίζεται το αδιάβλητο εάν στο βαθμό του Απολυτηρίου με τον οποίο οι υποψήφιοι θα εισάγονται στα ΑΕΙ θα συνυπολογίζεται και ο προφορικός βαθμός με τις ενδοσχολικές εξετάσεις του Α τετραμήνου ο πρόεδρος του ΙΕΠ απάντησε ότι θα συνυπολογίζεται σε πολύ μικρό ποσοστό.

Για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι μαθητές της Γ Λυκείου θα πρέπει να επιλέξουν τέσσερα μαθήματα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Για την Α Λυκείου ο πρόεδρος του ΙΕΠ είπε ότι  δεν θα αλλάξει το νέο σχολικό έτος το ωρολόγιο Πρόγραμμα, ούτε τα Προγράμματα Σπουδών. Ωστόσο, όπως είπε, θα μειωθεί ο εξεταστικός φόρτος των μαθητών . Θα αντικατασταθούν οι εξετάσεις, όπου είναι δυνατόν με τη συγγραφή εργασιών

Οι μαθητές δημιουργούν το “προφίλ” τους

Αλλάζει ο παραδοσιακός τρόπος εξάτσης των μαθητών στη Α Λυκκείου

Εξαφανίζονται τα μονόωρα μαθήματα στο Γυμνάσιο και Λύκειο Ο πρόεδρος του ΙΕΠ ανακοίνωσε ότι από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης θα εξαφανιστούν τα μονόωρα μαθήματα

 

Εισαγωγικά, ο κ. Κουζέλης επισήμανε την ενίσχυση του επιστημονικού και ερευνητικού χαρακτήρα του Ινστιτούτου, ο οποίος αποτυπώνεται και στο νέο οργανόγραμμα με τις αντίστοιχες ομάδες εργασίες, ανά διδακτικό αντικείμενο. Επίσης, τόνισε τη συμβολή του ΙΕΠ στις αλλαγές τόσο στην Α’θμια, όσο και στη Β’θμια Εκπαίδευση. Κυρίως όσον αφορά στη Β’θμια (τετράμηνα, εξετάσεις) επισημάνθηκε ότι αυτές αποτιμώνται θετικά, γιατί «δίνεται ουσιαστικός χρόνος στην εκπαιδευτική διαδικασία».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΙΕΠ αναφέρθηκε στα εξής θέματα:

Θεματική Εβδομάδα

Η Θεματική Εβδομάδα, η οποία εγκαινίασε έναν νέο κύκλο στην εκπαιδευτική- παιδαγωγική παρέμβαση, εφαρμόστηκε σε μεγάλο ποσοστό και με επιτυχία και η αποτίμηση από τα μέχρι τώρα στοιχεία, κρίνεται ως θετική. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν το ΙΕΠ, το οποίο υποστήριζε τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της Θεματικής Εβδομάδας. Τέλος σχεδιάζεται η διεύρυνση των θεματικών ενοτήτων, πέραν των τριών που υλοποιήθηκαν φέτος (αναλυτικές πληροφορίες στο σχετικό συνημμένο έγγραφο).

Νέο Λύκειο

Κατ’ αρχάς διευκρινίστηκε ότι η όποια αλλαγή δεν  θα ισχύσει από την σχολική χρονιά 2017-2018. Οι αλλαγές θα είναι σταδιακές ανά έτος (2018-2019 - Α’ και Β’ Λυκείου, 2019-2020- Γ’ Λυκείου), έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα και να σχεδιαστούν λεπτομερώς, αλλά και να αφομοιωθούν από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η πρόταση για τη νέα δομή του Λυκείου έχει συζητηθεί επί μακρόν. Παρά τις όποιες αντιρρήσεις και τοποθετήσεις, διαπιστώνεται πλήρης συναίνεση σχετικά με τα αρνητικά χαρακτηριστικά του Λυκείου και επισημαίνεται η ανάγκη αλλαγής του. Ο βασικός άξονας της πρότασης του ΙΕΠ, είναι να δοθεί η δυνατότητα στον μαθητή να διαμορφώσει το δικό του προφίλ και –κυρίως- να ελαφρυνθεί ο μαθητής από τον φόρτο των συνεχών εξετάσεων, των οποίων σημαντικό μέρος θα αντικατασταθεί από τη συγγραφή εργασιών.

Στόχοι των αλλαγών είναι:

-να δοθεί έμφαση στην ενδοσχολική διαδικασία

-να έχει ολοκληρωθεί η σφαιρική εκπαίδευση των μαθητών μέχρι την Β’ Λυκείου, έτσι ώστε στη Γ’ Λυκείου να τους δίνεται η δυνατότητα να εμβαθύνουν στα αντικείμενα της επιλογής τους

-να δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή μέσω των δημιουργικών δραστηριοτήτων να ασχολείται με ζητήματα που να του κινούν το ενδιαφέρον και να ενισχύεται το πνεύμα συνεργασίας στην τάξη.

Για συγκεκριμένα ζητήματα (τρόπος εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, ποσοστά προσμέτρησης του βαθμού των τετραμήνων κλπ) θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις από το ΥΠΠΕΘ, μετά από συζήτηση όλων των λεπτομερειών και των εναλλακτικών προτάσεων που έχουν κατατεθεί.

Προγράμματα Σπουδών

Τα Προγράμματα  Σπουδών (ΠΣ)  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας βρίσκονται σε διαδικασία αναμόρφωσης με βάση συγκεκριμένους άξονες και προτεραιότητες. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί τα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων γλωσσών και των θρησκευτικών,  ενώ έχει ξεκινήσει και το ΠΣ της Ιστορίας.

Η διαδικασία για την εκπόνηση των καινούργιων Προγραμμάτων Σπουδών, η οποία ακολουθήθηκε ήδη για την Ιστορία και  κρίνεται ως αποδοτική είναι η ακόλουθη: Ανάθεση σε ομάδα Πανεπιστημιακών > πρώτο πόρισμα > προώθηση σε μεγαλύτερη ομάδα εργασίας > πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω μητρώου σε εκπαιδευτικούς α’θμιας και β’θμιας εκπαίδευσης.

Με την ολοκλήρωση των Π.Σ. αρχίζει και η διαδικασία εκπόνησης των διδακτικών εγχειριδίων και του εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού, με τη δημιουργία του Φακέλου Μαθήματος.

Ειδικότερα για το μάθημα της Ιστορίας, θα υπάρχουν δείγματα του Φακέλου Μαθήματος για κάθε τάξη και τα πλήρη προγράμματα (εκτός Β’ και Γ’ Λυκείου, για τις οποίες θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος), μέχρι το τέλος του 2017.

Η αναμόρφωση  των Προγραμμάτων Σπουδών χαρακτηρίζεται από δύο αλληλένδετους στόχους:

•    1ος στόχος: Να ολοκληρώσει και να εξασφαλίσει θεσμικά τον εξορθολογισμό των εκπαιδευτικών διαδικασιών, των προγραμμάτων και των υλικών τους.

•    2ος στόχος: Να προωθήσει αναγκαίες και ώριμες αλλαγές αυτών των διαδικασιών και προγραμμάτων, ενισχύοντας πρωτοβουλίες και εισάγοντας νέες και πιο αποτελεσματικές διδακτικές μεθόδους.

Ο πρώτος στόχος αντιστοιχεί σε μια εμβάθυνση και ολοκλήρωση της διαδικασίας  «αναμόρφωσης και εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης» η οποία  υλοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2016-17  και η αποτίμησή της ολοκληρώθηκε από τα σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) στις 30/6/2017,  ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Ιουλίου από τους Σχολικούς Συμβούλους.

Για την επίτευξη του πρώτου στόχου εκτός του «εξορθολογισμού» θα ληφθεί υπόψη και το σύνολο του διαθέσιμου υλικού δηλ. τα  υφιστάμενα προγράμματα  σπουδών και όσα είχαν παραχθεί από προηγούμενες δράσεις».

Ο δεύτερος στόχος συνοψίζει στρατηγικές εκπαιδευτικές επιδιώξεις, στο επίκεντρο των οποίων είναι η εξασφάλιση:

(α) μιας διδακτικής διαδικασίας  που θέτει και αποζητά να λύσει προβλήματα, στηρίζεται στην έρευνα αντί για την υπαγόρευση της «αλήθειας», επιζητά πρωτίστως την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και μαθητριών, γνωρίζει από ποιες προϊδεάσεις και προ-καταλήψεις εκκινούν οι μαθητές και οι μαθήτριες  στις διαφορετικές ηλικίες και διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και ποια γνωστικά εμπόδια θέτουν αυτές, ξεκινά από τον πραγματικό κόσμο και καταλήγει στις (πρακτικές) συνέπειες των όσων πραγματεύεται θεωρητικά και υπό συνθήκες σχολικής τάξης,

(β) μιας εκπαιδευτικής συνεργασίας μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών που διευρύνει την ισότητα ευκαιριών, καλλιεργεί δημοκρατικές αξιώσεις και στάσεις, αδρανοποιεί τις υφιστάμενες κοινωνικές διακρίσεις βάσει κοινωνικής τάξης, φυλής, φύλου και πολιτισμικών οριζόντων, τείνει με κάθε τρόπο στην άρση της απαξίωσης της τεχνικής γνώσης,   καλλιεργεί συστηματικά μορφές γνώσης και ικανότητες συνδεδεμένες με την τέχνη, την εικόνα, τον ψηφιακό κόσμο, εντάσσει όλες και όλους στην κοινότητα εκπαίδευσης και μάθησης, διαφοροποιώντας τους τρόπους της ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών, αποσκοπεί στη μόρφωση πολιτών με αυτόνομη, ισχυρή και πολυδιάστατα καλλιεργημένη κρίση.

Με άξονα τη συγκεκριμένη αντίληψη οι Φάκελοι Μαθήματος, πέραν του σχολικού εγχειριδίου, αποτελούν πρωτίστως παιδαγωγική επιλογή.

Επιμόρφωση και Αρχική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών

Το ΙΕΠ έχει εκπονήσει σχέδιο επιμόρφωσης και όσον αφορά στα νέα Προγράμματα Σπουδών, όσο και στους τρόπους προσέγγισης και ένταξης παιδιών από διαφορετικά πολιτισμικά και εθνοτικά περιβάλλοντα μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

Επίσης, συμμετέχει στο πρόγραμμα επιμόρφωσης στις ΤΠΕ σε συνεργασία με τον «Διόφαντο», ενώ επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί έμφαση στην εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Το ΙΕΠ έχει άλλωστε καταθέσει στο Υπουργείο πρόταση, που επεξεργάστηκε μεικτή επιτροπή, για την απόκτηση της Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπάιδευσης.

 

Σχόλια (12)

Ηλίας
|

@Γ.Πλατάρος

Το ζήτημα σε μία σχολική εργασία είναι ο πλαγιαρισμός? Καλό είναι να ξέρουν οι μαθητές τι είναι, πως να αποφεύγεται και να υπάρχει και επίπτωση αν δεν περιλαμβάνουν παραπομπές κτλ αλλά... μιλάμε για μαθητές. Δε μπορεί να αναλωθούμε κάνοντας έλεγχο για πλαγιαρισμό σε μία μαθητική εργασία σαν να πηγαίνει για δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό!

Επίσης, τις Ερευνητικές Εργασίες δεν τις "έφαγε" ο πλαγιαρισμός!!! Υπάρχουν θέματα project που δεν ωθούν το μαθητή στη λογοκλοπή αλλά υπάρχουν συνάδελφοι που θα "τρέξουν" τέτοια project?

Τέλος, για να μην υπάρχει και τυπικά νομικό θέμα, μπορεί να γίνει και ψήφιση νόμου όπως ο αντίστοιχος για τη χρήση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας (μουσική, ταινίες κτλ) στην εκπαίδευση.

Φίλιππος
|

Η τωρινή διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας προώθησε συστηματικά την "Κατάργηση των Πανελληνίων Εξετάσεων". Πρόκειται προφανώς για ιδεοληψία η οποία διατυπωνόταν από ανθρώπους με, στην καλύτερη περίπτωση, ελάχιστη γνώση των εκπαιδευτικών ζητημάτων και ειδικά της σχολικής πραγματικότητας. Επίσης, όπως όλες οι ιδεοληψίες, μπορούσε να αγνοεί όλα τα απτά στοιχεία και δεδομένα που έρχονταν σε αντίθεση με τα πιστεύω της. Κοινώς, ότι είναι αδύνατον να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο του όποιου Εθνικού Απολυτηρίου χωρίς κάποια διαδικασία εξετάσεων. Άλλωστε, ούτε και οι πανεπιστημιακές Σχολές θα μπορούσαν να δεχθούν νέους φοιτητές χωρίς κάποιον αξιοκρατικό έλεγχο των ικανοτήτων τους στους τομείς της γνώσης που θεωρούν απαραίτητες για την παρακολούθηση των μαθημάτων που προσφέρουν. Σταδιακά η σύγκρουση της παραγματικότητας με την ιδεοληψία οδηγεί σε συμβιβασμούς και υβριδικά συστήματα όπως αυτό που ανακοινώθηκε.
Και πάλι όμως αγνοούνται σημαντικά δεδομένα της σχολικής πραγματικότητας. Έχουν υπολογίσει στο ΙΕΠ και το Υπουργείο τι ανακατατάξεις θα δημιουργήσουν στα σχολεία τα επιλεγόμενα μαθήματα; Εδώ υπάρχουν σχολεία που δυσκολεύονται να βγάλουν πρόγραμμα με τα επιλεγόμενα μαθήματα της Α΄ Λυκείου. Με ποιον αριθμό μαθητών θα συγκροτείται τμήμα; Σε συνδυασμό με το προηγούμενο, αν και τα επιλεγόμενα μαθήματα είναι πολλά πώς θα διαχειριστούν το προσωπικό; Μπορεί ανάλογα με τις επιλογές των μαθητών να αλλάζει κάθε χρονιά η σύνθεση του απαιτούμενου προσωπικού σε κάθε σχολείο. Εκεί που τη μια χρονιά σε μια ειδικότητα μπορεί να υπάρχουν ελλείψεις την επόμενη μπορεί να πλεονάζουν οι υπάρχοντες. Ακόμη και η συγχώνευση Λυκείων που ίσως οραματίζονται σκοντάφτει στο κτηριακό. Το 4ο επιλεγόμενο μάθημα "πασπαρτού" πώς θα εξασφαλιστεί ότι οι μαθητές δεν θα διαλέγουν το πιο "εύκολο" (πράγμα που θα οδηγεί και σε στρέβλωση των επιλογών τους για το πανεπιστήμιο, αλλά και στην προβληματική ισότητα μεταξύ των υποψηφίων); Επιπλέον, με ένα τέτοιο σύστημα οι δυνατότητες των μαθητών να επιλέξουν σχολές θα είναι είτε πολύ περιορισμένες (ανάλογα με τον συνδυασμό των επιλεγόμενων μαθημάτων τους) είτε αρκετά πιο ευρείες αν υπάρχουν επιλεγόμενα μαθήματα "ομπρέλες" που θα δίνουν τη δυνατότητα αυξημένων επιλογών. Στην δεύτερη όμως περίπτωση καταλήγουμε πάλι σε παραλαγή του υπάρχοντος συστήματος. Η δε λεγόμενη υπευθυνότητα που θα απαιτείται από τους μαθητές σε ένα σύστημα με λίγες επιλογές θα τους οδηγεί μαθηματικά βέβαια στην επιλογή των λιγότερο απαιτητικών μαθημάτων που θα δίνουν μεγαλύτερες πιθανότητες για την είσοδό τους στο πανεπιστήμιο. Ακόμη, με λίγες επιλογές Σχολών ο ανταγωνισμός θα αυξηθεί με συνέπεια την εντατικοποίηση των φροντιστηρίων, κάτι δηλαδή αντίθετο από τον διακηρυγμένο τους στόχο. Να μη μιλήσω καλύτερα για την εξαφάνιση μαθημάτων από την γενική παιδεία της Γ΄ τάξης, αλλά τη διατήρηση των Θρησκευτικών, την εισαγωγή του ανεκδιήγητου μαθήματος με τον ευφάνταστο τίτλο "Δημιουργικές Δραστηριότητες" ή το ότι θα μετράει μόνο ο βαθμός του Α΄ τετραμήνου (προφανώς οι μθαητές θα μπορούν μετά να αγνοούν με ασφάλεια τους καθηγητές τους για το υπόλοιπο της χρονιάς πηγαίνοντας στα φροντιστήρια).
Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα το Υπουργείο αναγνωρίζοντας την υπάρχουσα πραγματικότητα θα προβεί σε νέους συμβιβασμούς (πχ περιορίζοντας τον αριθμό των επιλεγόμενων μαθημάτων ή αυξάνοντας τον αριθμό μαθημάτων γενικής παιδείας) πράγμα που θα οδηγήσει τελικά σε μια παραλλαγή του υπάρχοντος συστήματος.

Αρίσταρχος
|

@Γιάννης Πλατάρος
Αναφέρεσε σε λογοκλοπή «πλαγιαρισμός» αλλά μήπως δεν είναι αυτό το ζητούμενο;; Εδώ το ζητούμενο είναι η συγγραφή εργασιών και όχι ή ανακάλυψη νέας γνώσης. Στα πανεπιστήμια διπλωματική γράφετε στο τέλος των σπουδών ή στο τέλος του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος για να επεκταθεί η γνώση. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ο σκοπός είναι η πρόσληψη και εμπέδωση αρχικής γνώσης και όχι η δημιουργία της. Άρα η σωστή σύνθεση και έρευνα των όσων διδάσκονται στο σχολείο είναι υπέρ αρκετά. Εργασία είναι και όχι κβαντομηχανική ανάλυση.

Ιωάννης
|

Το πιο ανίκανο Υπουργείο Παιδείας να μην κάνει βιαστικές αλλαγές, του ποδαριού. Θα βασανίσει κι άλλο τον εκπαιδευτικό κόσμο!
Εδώ και τώρα διαχρονικό Υπουργείο Παιδείας απο επιστήμονες και γνώστες του αντικειμένου, υπερκομματικούς!
Οι σημαντικές αλλαγές πρέπει να γίνουν όχι απο αριστερούς ιδεοληψίες!

ΒΜ
|

Τα κανάλια και οι δημοσιογράφοι δεν πρόκειται ποτέ ν αφήσουν τη χώρα να ορθοποδήσει.

petran
|

Αγαπητέ φίλε NK,
το ψαλίδισμα της παπαγαλίας μπορεί να πολεμηθεί μέσα από μια "επαναστατική" αλλαγή κουλτούρας και κατανόηση ενός άλλου τρόπου μάθησης σε πολλά επίπεδα και πολλούς αποδέκτες (εκπαιδευτικούς, γονείς, κοινωνία). Η επίτευξη αυτού του στόχου θα αποτελέσει κατά τη γνώμη μου τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της σύγχρονης Ελλάδας. Όμως απαιτεί συναίνεση από όλους τους παράγοντες (εκπαιδευτική κοινότητα, κοινωνία, συνδικαλιστές) γιατί θα θίξει συμφέροντα ενώ απαιτεί: την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που είναι δύσκολοι σε αλλαγές που ξεβολεύουν, αλλαγές που θα ξεκινήσουν από το Δημοτικό και θα φτάνουν στο Πανεπιστήμιο, κατάργηση του ενός βιβλίου, αλλαγή μεθόδων διδασκαλίας και τρόπων αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πολλά άλλα. Βήματα που έχουν γίνει κατά καιρούς και ως ψήγματα αλλά έχουν καεί γιατί ήταν αποσπασματικά και χωρίς πραγματική στήριξη, με πισωγυρίσματα και δίχως συνολικό σχέδιο (βλέπε ερευνητικές εργασίες)

Γιώργος
|

Πρέπει να το πάρουμε απόφαση: Οι πανελλαδικές εξετάσεις ΔΕΝ μπορούν να καταργηθούν. Η διαδικασία τους μπορεί να αλλάζει (κακώς) αλλά χρειάζεται να υπάρχει ένα φίλτρο για την εισαγωγή των μαθητών στα πανεπιστήμια. Αυτό συμβαίνει διότι το ελληνικό κράτος ΔΕΝ έχει τη δυνατότητα να καλύψει εργασιακά τους αποφοίτους του Λυκείου, οπότε οι περισσότεροι ελπίζουν να γίνει κάτι παίρνοντας ένα πτυχίο. Όλες οι εξαγγελίες περί κατάργησης των εξετάσεων είναι είτε ΨΕΜΑΤΑ είτε δηλώσεις ΑΔΑΩΝ για να "χαϊδεύουν αυτιά" και να εξυπηρετούν μικροκομματικές ανάγκες της στιγμής. Το γεγονός είναι ότι σε κάθε περίπτωση το Λύκειο θα παραμένει υποβαθμισμένο αν οι πανελλαδικές εξτάσεις εστιάζονται σε λίγα μαθήματα. Από την τριανταπεντάχρονη θητεία μου ως εκπαιδευτικός, πιστεύω ότι το καλύτερο, το πιο θεμελιωμένο και το πιο δίκαιο σύστημα, ήταν το "σύστημα Αρσένη" που όμως πολεμήθηκε άγρια από τους συνδικαλιστές. Το σύστημα είχε τρωτά σημεία, τα οποία έπρεπε να διορθωθούν και όχι να καταργηθεί τελείως με τη λογική "πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι". Από 2006 και μετά, ότι σύστημα και να εφαρμόστηκε εξελίχθηκε σε φιάσκο και λειτούργησε παραμορφωτικά για το Λύκειο. Φοβάμαι ότι θα συμβεί ακριβώς το ίδιο και με το "νέο" σύστημα που (με παλινωδίες) προσπαθεί να εφαρμόσει του Υπουργείο.

NK
|

Η ανάγκη ύπαρξης των Πανελληνίων εξετάσεων προφανής και αναπόφευκτη. Το ερώτημα είναι γιατί αναμασούσαν τόσον καιρό την υποτιθέμενη "κατάργηση";

Κάποιο μέτρο για το ψαλίδισμα της παπαγαλίας στις Πανελλήνιες θα δούμε κάποτε;

Δ.-Χ. Πούλος
|

Καληνύχτα Εθνικό απολυτήριο-Καλημέρα Δέσμες. Η Παιδεία με το βλέμμα στο μέλλον!

Δ.-Χ. Πούλος
|

Το πολιτικό κόστος ζει και βασιλεύει. Μάλλον θα πρέπει να αποδεχθώ ότι στην χώρα μας η κοινή λογική και η επιστημονική έρευνα σε ζητήματα που άπτονται πολιτικών αποφάσεων είναι εντελώς άχρηστες! Δηλαδή οι προτάσεις των επιτροπών Εθνικού διαλόγου (Μπαμπινιώτη-Λιάκου) που έδιναν λύση στα χρόνια προβλήματα της μέσης εκπαίδευσης και προσέφεραν ευκαιρίες να αποκτήσει αναπτυξιακό ρόλο πετάγονται στο καλάθι των σκουπιδιών. Και το μόνο για το οποίο τελικά αναρωτιέμαι είναι το εξής: έπρεπε να περάσουν 10 χρόνια με τόσες επιτροπές διαλόγου για να καταλήξουν οι πολιτικοί στο συμπέρασμα ότι δήθεν το καλύτερο σύστημα είναι οι "Δέσμες"; ΝΤΡΟΠΗ

Γονεας εκπαιδευτικος
|

Esos,
Ποιες ειναι οι κατευθυνσεις β και γ λυκείου; έχεις κάποια ενημέρωση;;;

Γιάννης Πλατάρος
|

Επειδή κ. Κουζέλη δεν θα σας το πει η ΟΛΜΕ διότι προετοιμάζει την «Αντεπίθεση»(!) (1/11 έδρες) παρακαλώ να διατηρήσετε το κύρος των Εκπαιδευτικών αλώβητο με τις εργασίες που θα αντικαταστήσουν εξετάσεις.
1. Πολύ καλή ιδέα, πάμε στην εποχή του Web 2.0, όλες οι πληροφορίες στο διαδίκτυο, μια βοηθητική κάρτα που συνδέεται με το μυαλό όλων των ανθρώπων, μέχρι στιγμής με το κινητό που έχουμε στην τσέπη. Σε λίγο καιρό νομοτελειακά θα εμπεδώσουν όλοι, ότι δεν χρειάζεται παπαγαλία, αλλά αναλυτική σκέψη. Αυτή τη φορά θα εμπεδωθεί καλά, πολύ καλά στέρεα, αναπόδραστα, αναπότρεπτα, όχι όπως τις άλλες φορές που ομνύουν όλοι στην κριτική σκέψη και θεραπεύουν την παπαγαλία. Ο άνθρωπος του Πλανήτη, με όλες τις εγκυκλοπαίδειες του κόσμου στην κωλότσεπη, με όλα τα λεξικά του κόσμου ανά χείρας, με ευχέρεια χρήσης και ανάσυρσης διαρκώς βελτιούμενη, θα πάει σε ανώτατα επίπεδα δεξιοτήτων που όλοι οι απρόθυμοι να επιμορφωθούν στο ΤΠΕ 1 , θα υπογράψουν την αυτοκαταστροφή τους.
2. Ο Πλαγιαρισμός θα ζει και θα βασιλεύει με ψηφιακά αναλφάβητους εκπαιδευτικούς (υπάρχουν ακόμη!!!) που δεν θα μπορούν να κάνουν στοιχειώδη έλεγχο.
Προτείνω:
Α) Υποχρεωτική ανάρτηση όλων των εργασιών στο διαδίκτυο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το γνωρίζουν όλοι εκ των προτέρων. Είναι κανόνας, είναι δεδομένο.
Β) Τα αρχεία που συντάσσονται οι εργασίες είναι υποχρεωτικά σε επεξεργαστή κειμένου το γνωστό Word ή όποιο συμβατό ομοειδές.
Γ) Χειρόγραφες εργασίες δεν γίνονται δεκτές.
Δ) Λογισμικό ελέγχου λογοκλοπής (πλαγιαρισμού) επαγγελματικού τύπου για χρήση όλων των εκπαιδευτικών.
Ε) Η Βαθμολογία μετά τον έλεγχο του πλαγιαρισμού.
ΣΤ) Σεμινάρια όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού για τον πλαγιαρισμό.
Αν δεν προβλέψετε νομοθετικά τα παραπάνω στοιχειώδη μέτρα, θα έχουμε μια απότομη καταβαράθρωση του επαγγελματικού κύρους όλων των εκπαιδευτικών.
Έχει ήδη γίνει ήδη με τις Ερευνητικές Εργασίες οι οποίες δυσφημίστηκαν κυρίως εξ αυτού , αλλά και από άλλα και τα ξέρετε.
Νομίζω, ότι οτιδήποτε λιγότερο προβλεφθεί από τα παραπάνω στοιχειώδη, θα δράσει δυσμενέστατα κατά του κύρους των εκπαιδευτικών και συνακόλουθα της εκπαίδευσης.


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/51647/neo-systima-prosvasis-sta-aei-me-panelladikes-sti-g-lykeioy-se-tessera-mathimata-i