Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Θέμα υγείας των μαθητών στα σχολικά γεύματα θέτει η ΔΟΕ

. Οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν ούτε τις γνώσεις ούτε την πιστοποίηση που απαιτείται έτσι ώστε να ενεργούν σύμφωνα με το σκοπό σύστασης της Επιτροπής, να προβαίνουν, δηλαδή, σε «ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των σχολικών γευμάτων»
Δημοσίευση: 08/11/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εξαιρετικής σημασίας ζητήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες υγιεινής και την υγεία των μαθητών στα σχολικά γεύματα , τίθενται ,   με την απόφαση να  ανατεθεί το έργο της  Παραλαβής του φαγητού σε εκπαιδευτικούς .

Αυτό τονίζει σε ανακοινωθέν η Διδασκαλική Ομοσπονδία και καταγγέλλει τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, που υπέγραψε τη σχετική απόφαση ότι,   αγνοεί ακόμα και τα στοιχειώδη:

Α. Οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν ούτε τις γνώσεις ούτε την πιστοποίηση που απαιτείται έτσι ώστε να ενεργούν  σύμφωνα με το σκοπό σύστασης της Επιτροπής, να προβαίνουν, δηλαδή, σε «ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των σχολικών γευμάτων.» καθώς και με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή ότι: «Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας παραλαμβάνει καθημερινά τα σχολικά γεύματα, φροντίζοντας για τον ποσοτικό (αριθμό πακέτων) και ποιοτικό έλεγχό τους… ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων, τη συνολική ποσότητα των παραδοθέντων γευμάτων, καθώς και το είδος του γεύματος. Επιπλέον, σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό  1% (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) των γευμάτων, 1% από τις σαλάτες και 1% από τα ψωμάκια, ελέγχει τη συμμόρφωση ως προς τη σύνθεση των γευμάτων».

Β. Τίποτε από τα παραπάνω δεν υπάγεται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών.

Γ. Ο χρόνος υλοποίησης όλων των παραπάνω πολύ απλά δεν υπάρχει αφού, σε περίπτωση που το Υπουργείο Παιδείας δεν το γνωρίζει, οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν στις τάξεις και οι διευθυντές είναι επιφορτισμένοι με το τεράστιο όγκο εργασίας που το ίδιο το Υπουργείο τους αναθέτει.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΔΟΕ

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επανέρχεται στο ζήτημα της σίτισης των μαθητών μέσω  της υλοποίησης του προγράμματος «σχολικά γεύματα» , έπειτα από την τελευταία ανακοίνωσή του στις 9 Οκτωβρίου 2017, με

Είναι αναμφισβήτητο ότι σε εποχές βαθιάς οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που ζούμε, έχει πολύ μεγάλη σημασία η ουσιαστική αντιμετώπιση των φαινομένων  υποσιτισμού μαθητών, ως αποτέλεσμα των ασκούμενων πολιτικών των περικοπών και της λιτότητας της σημερινής, αλλά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. και οι σύλλογοι διδασκόντων των σχολικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα, είναι εκείνοι που σε όλα αυτά τα χρόνια της εφαρμογής των μνημονίων που η οικονομική κρίση εξαθλιώνει την κοινωνία και πρώτα τα πιο ευαίσθητα μέλη της, τα παιδιά, έχουν αναδείξει το ζωτικής σημασίας θέμα του υποσιτισμού των μαθητών, έχουν διατυπώσει συγκεκριμένες διεκδικήσεις για τη σίτιση και την κοινωνική στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους και έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την, κατά το δυνατό, αντιμετώπιση του φαινομένου.

Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι μετά τις προηγηθείσες Υ.Α. και εγκυκλίους είχαμε εκφράσει έντονο προβληματισμό, είχαμε προχωρήσει σε σημαντικές παρατηρήσεις και είχαμε διατυπώσει προτάσεις, η Υπουργική Απόφαση 3870/3-11-2017 αγνοεί όλα τα παραπάνω και συνεχίζει να υιοθετεί μια «λογική» πλήρως ξεκομμένη από την πραγματικότητα και την λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Στην ανακοίνωσή μας σχετικά με την εγκύκλιο της 6-10-2017 (Φ.14/ΦΜ/167447/Δ1) είχαμε τονίσει ότι:
•    Στα σχολεία δεν υπάρχουν ούτε ειδικοί χώροι σίτισης ούτε ο κατάλληλος εξοπλισμός.
•    Δεν υπάρχουν τραπεζοκόμοι και (την ώρα που προβλέπεται ως ώρα σίτισης) καθαρίστριες, αφού οι περισσότερες καθαρίστριες είναι εργολάβοι καθαρισμού που εργάζονται  μετά τις 16.00 καθημερινά.
•    Τα σχολεία αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στη στοιχειώδη λειτουργία τους εξαιτίας της υποχρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών.
•    Το πρόγραμμα αφορά το σύνολο των μαθητών-τριων. Επομένως,  θα πρέπει στις 13.15 ή ακόμη και 13.20 οι μαθητές-τριες να σιτίζονται στις αίθουσες όπου γίνονται μαθήματα μέχρι και τις 13.15. Είναι φανερό ότι ο χρόνος που μεσολαβεί δεν είναι ικανός ούτε οι αίθουσες και τα θρανία να πλυθούν και να απολυμανθούν. Ιδιαίτερα σε μια εποχή έξαρσης των ιώσεων τίθεται σοβαρός κίνδυνος για την υγεία των μαθητών-τριων μας.

Καταλήγοντας είχαμε διατυπώσει την άποψη ότι το Πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει με την διανομή των γευμάτων στους μαθητές-τριες ώστε να τα παίρνουν στο σπίτι τους εφόσον αυτά φτάνουν στις σχολικές μονάδες συσκευασμένα.

Η Υπουργική Απόφαση 3870/3-11-2017, δημιουργεί ακόμη σοβαρότερα προβλήματα. Το έργο που ανατίθεται στις Επιτροπές Παραλαβής οι οποίες συστήνονται δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το έργο που προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί κάτι που έχει ως αποτέλεσμα το να δημιουργούνται εξαιρετικής σημασίας ζητήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες υγιεινής και την υγεία των μαθητών.

Προφανώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αγνοεί ακόμα και τα στοιχειώδη:
•    Οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν ούτε τις γνώσεις ούτε την πιστοποίηση που απαιτείται έτσι ώστε να ενεργούν  σύμφωνα με το σκοπό σύστασης της Επιτροπής, να προβαίνουν, δηλαδή, σε «ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των σχολικών γευμάτων.» καθώς και με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή ότι: «Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας παραλαμβάνει καθημερινά τα σχολικά γεύματα, φροντίζοντας για τον ποσοτικό (αριθμό πακέτων) και ποιοτικό έλεγχό τους… ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων, τη συνολική ποσότητα των παραδοθέντων γευμάτων, καθώς και το είδος του γεύματος. Επιπλέον, σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό  1% (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) των γευμάτων, 1% από τις σαλάτες και 1% από τα ψωμάκια, ελέγχει τη συμμόρφωση ως προς τη σύνθεση των γευμάτων».
•    Τίποτε από τα παραπάνω δεν υπάγεται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών.
•    Ο χρόνος υλοποίησης όλων των παραπάνω πολύ απλά δεν υπάρχει αφού, σε περίπτωση που το Υπουργείο Παιδείας δεν το γνωρίζει, οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν στις τάξεις και οι διευθυντές είναι επιφορτισμένοι με το τεράστιο όγκο εργασίας που το ίδιο το Υπουργείο τους αναθέτει.

Επιπρόσθετα, με τα όσα ορίζονται στην Υ.Α. για την Επιτροπή Παραλαβής, γίνεται αδύνατο να εφαρμοστεί ως λύση αυτό που ως Δ.Ο.Ε. έχουμε προτείνει,ι το να παίρνουν οι μαθητές το φαγητό σπίτι τους κατά την αποχώρησή τους από το σχολείο ώστε να γευματίσουν στο σπίτι τους (που με βάση τις συνθήκες είναι η μόνη πρόσφορη λύση παρά το γεγονός ότι σε πολυπληθείς σχολικές μονάδες θα έχει δυσχέρειες).

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να ανακαλέσει τόσο την Υπουργική Απόφαση 3870 της 3-11-2017 όσο και την εγκύκλιο της 6ης/10/2017 και:
•    Να περιλάβει στις επιλογές και δηλώσεις των γονέων και την εκδοχή οι μαθητές-τριες να παίρνουν το φαγητό σπίτι τους κατά την αποχώρησή τους από το σχολείο ώστε να γευματίσουν στο σπίτι τους.
•    Να φροντίσει για την ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των σχολείων για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών τους.
•    Να προχωρήσει στη θεσμική συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος, για ολόκληρη την επικράτεια, διασφαλίζοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Μέχρι να γίνει αυτό:
•    Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να πάρουν αποφάσεις (συντάσσοντας σχετικό πρακτικό συλλόγου διδασκόντων) όπου θα αρνούνται να συγκροτήσουν τις Επιτροπές Παραλαβής, αφού τα όσα καλούνται να αναλάβουν ως έργο δεν ανήκουν στα καθήκοντα των εκπαιδευτικών.
•     Η παράδοση των γευμάτων θα είναι στην ευθύνη του αναδόχου, στον οποίο το Υπουργείο ανέθεσε το έργο και εξυπακούεται ότι έχει φροντίσει ώστε να διαθέτει  την απαραίτητη τεχνογνωσία και τις αναγκαίες πιστοποιήσεις.

Καλούμε  τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. να αναλάβουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης των γονέων, με βάση το παραπάνω πλαίσιο.

Η κυβέρνηση θα πρέπει  να επανεξετάσει συνολικά το ζήτημα από την άποψη της ανάληψης της ευθύνης για την ποιότητα και καταλληλότητα των γευμάτων από πραγματικά αρμόδιους και όχι από τους εκπαιδευτικούς. Είναι, επίσης, πιο επίκαιρο από ποτέ το αίτημα για διαμόρφωση χώρων εστίασης σε όλα τα σχολεία, της πρόσληψης τραπεζοκόμων και της ενίσχυσης των σχολείων με περισσότερο προσωπικό καθαριότητας. Η καταστρατήγηση δικαιωμάτων και η διατάραξη της σχολικής ζωής δεν είναι δείκτης άσκησης πολιτικής κοινωνικής ευαισθησίας. Τέλος τονίζουμε, για μια ακόμη φορά, πως το ζήτημα του υποσιτισμού των μαθητών δε λύνεται με αποσπασματικά και κακοσχεδιασμένα μέτρα αλλά με την άρση των πολιτικών της εξαθλίωσης των εργαζομένων που έχουν επιβάλει οι μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόζονται στη χώρα μας.

 

Σχόλια (3)

 
Εκπαιδευτικός
08 Νοε 2017 21:45

Χίλια μπράβο στη ΔΟΕ για την ανακοίνωση.Διαχρονικά αυτό το κράτος θεωρούσε,αν και έλεγε το αντίθετο,τους εκπαιδευτικούς β΄διαλογής υπαλλήλους.Με τις εφημερίες,παγκόσμια πρωτοτυπία,τους έκανε αστυνομικούς ή φύλακες της αυλής.Με το να τα συνοδεύουν μέχρι την αυλή από τις σκάλες συνοδούς-φύλακες.Το χειρότερο όμως τους κατάντησε ποινικά υπεύθυνους για κάθε ατύχημαΜε τα ολοήμερα για την ώρα του φαγητού τους κατάντησε τροφοεπόπτες ή φάε Γιαννάκη όλο το φαι σου.Με το τωρινό τους καταντά και ενδιάμεσους ντελίβερι.Και όλα αυτά έγιναν με την ανοχή των εκπαιδευτικών.Δείξτε μια χώρα στον κόσμο που οι εκπαιδευτικοί κάνουν εφημερία,συνοδεύουν τα παιδιά στις σκάλες,εποπτεύουν αν φάνε ή δε φάνε,κάνουν το νοσοκόμο κλπ.Δεν υπαρχει καμμία από τη Γη του Πυρός εως τη Μογγολία.Όποιος το αμφισβητεί ας το ψάξει.Κατάντησαν το εκπαιδευτικό να τον τυραννά ο κάθε μαθητής με προβλήματα συμπεριφοράς και να μην μπορεί το σχολείο στοιχειωδώς, όπως και πάλι γίνεται παγκόσμια,να τον διώξει και να ψάξει άλλο σχολείο ,αν τον δεχτεί κάποιο.Κατάντησαν τους εκπαιδευτικούς να είναι έρμαιο του κάθε περίεργου γονέα χωρίς να μπορούν ,όπως και πάλι γίνεται παγκόσμια,να καλούν την αστυνομία να τον μαζε
έψει.Ποιος θα σεβαστεί έναν εκπαιδευτικό φύλακα,παιδοφύλακα,τροφοεπόπτη,ενδιάμεσο ντελίβερι που σκύβει το κεφάλι σε κάθε γονέα;Παρακαλώ τη ΔΟΕ να ξεκινήσει για τα παραπάνω έναν διάλογο για να αλλάξουν και πάνω από όλα κατάργηση του ΠΔ/79 που αναφέρεται σε αυτά.Όσο για τα γεύματα που μας στέλνουν πίσω στην εποχή της ΟΥΝΤΡΑ απλά ντρέπομαι.Δεν αξίζει η χώρα τέτοια υποβάθμιση.Εγώ δήλωσα ότι ούτε θα μοιράσω ,ούτε και θα παρίσταμαι στη διανομή ή στο να τα τρώνε οι μαθητές.Ας προσλάβουν κόσμο να το κάνει ή ας το κάνουν οι συντάκτες αυτής της εγκυκλίου με τον υπουργό.Να δώσουν και το παράδειγμα.Όχι αριστεροί από μακριά.

 
ΕΚΠ
09 Νοε 2017 13:36

Κύριοι της ΔΟΕ υπάρχει λύση.Πριν λίγο καιρό υπάλληλοι του Δήμου μετέφεραν ορισμένα έπιπλα σε γραφείο και τα άφησαν έξω.Σε ερώτηση του Διευθυντή για το ποιος θα τα βάλει μέσα στο γραφείο απάντησαν ότι δεν είναι δική τους δουλειά αλλά άλλου συνεργείου.Η σύμβασή τους δεν προέβλεπε την μεταφορά μέσα.Το αυτό έγινε και το χειμώνα όταν οδηγός μικρού οχήματος αρνήθηκε να οδηγήσει εκχιονιστικό ζητώντας γραπτή άδεια για ανάληψη της ευθύνης από τον προιστάμενο που δεν την έδωσε.Αυτό λοιπόν που σωστά κάνουν οι υπάλληλοι της ΠΟΕ-ΟΤΑ μπορούμε να το κάνουμε και εμείς.Είναι εκτός καθηκόντων μας και δεν μπορούμε να το κάνουμε.Δεν προβλέπεται και δεν μπορεί να σας υποχρεώσει κανείς.Αν θέλουμε ας ζητήσουμε εγγράφως από τον διευθυντή του σχολείου και τον διευθυντή εκπαίδευσης σε περίπτωση αλλοιωμένων τροφίμων,ή ακατάλληλων ή δηλητηρίασης την ευθύνη αναλαμβάνουν αποκλειστικά αυτοί.Και εδώ τελειώνει το παραμύθι.Κανείς δε θα δώσει αυτό το χαρτί.Δεν μπορούμε λίγο να μοιάσουμε τους συναδέλφους μας των ΟΤΑ που κάνουν το αυτονόητο για τα δικαιώματά τους;Ούτε αυτό το αυτονόητο δεν μπορεί να γίνει;Θα μου πείτε ότι το δημόσιο έπρεπε να κάνει 7000 διορισμούς και όλοι γίναν στους ΟΤΑ και καμία στην εκπαίδευση ή στα νοσοκομεία.Ξέρουν να διεκδικούν αποτελεσματικά.

 
kostas
10 Νοε 2017 04:53

Οι κύριοι της Δ.Ο.Ε. αγναντεύουν την Ακρόπολη και τη Βουλή!
Στέλνουν και υποδείγματα πρακτικού κάθε φορά που καταστρατηγούνται τα δικαιώματά μας και νομίζουν ότι έχουν κάνει το καθήκον τους!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean