Placeholder

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα»- Η εγκύκλιος

Τα φαγητά όλης της εβδομάδας- Σε ποια σχολεία θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα
Δημοσίευση: 09/11/2017
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εγκύκλιο με   οδηγίες ως προς την εφαρμογή του προγράμματος σίτισης «Σχολικά Γεύματα», εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
Ειδικότερα σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 109/Α’ /01-08-2017)) ως ακολούθως:

Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα» μεταβαίνουν στις οριζόμενες από το Σύλλογο Διδασκόντων αίθουσες σίτισης. Η ώρα της σίτισης διαρκεί ως τις 13.45 για τους μαθητές που δεν παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, οπότε και αποχωρούν από το σχολείο. Για τους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, η ώρα σίτισης-χαλάρωσης λήγει, όπως προβλέπεται από το ισχύον πρόγραμμα του Ολοημέρου, στις 14.00.

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων όλων των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο ανωτέρω Πρόγραμμα, σε ειδική συνεδρίασή τους, κατά την έναρξη του Προγράμματος, θα αποφασίσουν α) τον καθορισμό των απαραίτητων αιθουσών που κατά περίπτωση κρίνονται αναγκαίες για τη σίτιση των μαθητών, β) τις ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν στην οργάνωση και υλοποίηση της όλης διαδικασίας και γενικότερα τη ρύθμιση όλων των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας.

Όσον αφορά τα ολιγοθέσια σχολεία και ειδικότερα τα 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια και λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους, θα πρέπει να δίνεται στο σχολείο, με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, η δυνατότητα επιλογής του χρόνου εφαρμογής του Προγράμματος Σίτισης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων έχουν εκφράσει ποικιλοτρόπως τη βούλησή τους να ενισχύσουν τους μαθητές.

Το σχολείο αποτελεί βασικό πεδίο εφαρμογής τέτοιου είδους δράσεων, λόγω του εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και ευρύτερα κοινωνικού του ρόλου.

Το Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» στοχεύει, αφενός στην αντιμετώπιση όσο είναι δυνατόν των αναγκών σίτισης των μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και αφετέρου στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην αποτροπή φαινόμενων σχολικής διαρροής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών των επιλεγμένων σχολείων, με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων-κηδεμόνων αυτών (επισυνάπτονται υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων).

Η καθημερινή προσφορά στο σχολείο ενός υγιεινού γεύματος περιλαμβάνει σημαντικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, όπως η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, η ενίσχυση της εκπαίδευσης, η ενίσχυση της αποδοτικότητας των μαθητών.

Το μενού του Προγράμματος αφορά και στις πέντε (5) εκπαιδευτικές ημέρες της εβδομάδας και είναι ειδικά σχεδιασμένο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των μαθητών, στo πλαίσιο της υγιεινής μεσογειακής διατροφής. Τα παραπάνω γεύματα παρασκευάζονται από επιλεγμένους προμηθευτές, που διαθέτουν τα απαιτούμενα συστήματα υγιεινής και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που έχουν οριστεί. Επιπρόσθετα, προβλέπονται συνεχείς πιστοποιημένοι έλεγχοι από αρμόδιους φορείς κατά την προμήθεια, διαδικασία παρασκευής και διανομής των γευμάτων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ –ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Το κάθε προσφερόμενο γεύμα θα είναι ατομικά συσκευασμένο ανά είδος (ζεστό φαγητό και σαλάτα) σε πλαστικούς περιέκτες μιας χρήσεως (C-PET, A-PET & PP), που θα κλείνουν αεροστεγώς, ώστε να μην επιτρέπουν τις διαρροές κατά τη μεταφορά και να προστατεύουν τα τρόφιμα από σκόνη, έντομα και άλλες ρυπάνσεις. Το ψωμί θα είναι συσκευασμένο σε κλειστές ατομικές συσκευασίες.
Κάθε συσκευασία θα συνοδεύεται από χαρτοπετσέτες και κατάλληλα πλαστικά πιρούνια ή κουτάλια - κατά περίπτωση - καθώς και μαχαίρια (χωρίς προεξοχές και ανωμαλίες) μιας χρήσεως.

Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφεται η ημερομηνία παρασκευής και τα συστατικά του γεύματος (π.χ σαλάτα εποχής και κυρίως ζεστό πιάτο).

Τα γεύματα θα είναι τοποθετημένα σε ειδικούς θερμοθαλάμους μεταφοράς τροφίμων με τον ασφαλή ενδεδειγμένο τρόπο. Οι σαλάτες θα μεταφέρονται σε ψυκτικούς θαλάμους.

Τα γεύματα θα παραδίδονται στα σχολεία εντός του χρονικού διαστήματος 11:00 π.μ. -12:45 μ.μ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αφήσει τις μερίδες των γευμάτων σε θερμοθαλάμους, τους οποίους θα παραλαμβάνει την επόμενη σχολική ημέρα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Α. Σε κάθε σχολική μονάδα που συμμετέχει στο πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής των γευμάτων, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/25-10-2017  (ΦΕΚ  ). Πρόεδρος της Επιτροπής αναλαμβάνει ο Διευθυντής/Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, ενώ τις άλλες δυο θέσεις καταλαμβάνουν ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας, όπου προβλέπεται η θέση και ένας εκπαιδευτικός. Ο ορισμός των δυο (2) εκπαιδευτικών γίνεται με εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και με απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπ/σης Π.Ε.

Μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος κάθε σχολικής μονάδας οφείλει να αποστείλει γραπτώς προς το Συντονιστή του Προγράμματος στην οικεία Διεύθυνση Π.Ε. τα ονόματα και τα λοιπά στοιχεία των μελών που απαρτίζουν την Επιτροπή Παραλαβής.

Β. Το έργο και τα καθήκοντα των Επιτροπών Παραλαβής ορίζονται στο άρθρο 6 της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/25-10-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3870 B’/3-11-2017), σύμφωνα με το οποίο:

Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας παραλαμβάνει καθημερινά τα σχολικά γεύματα, φροντίζοντας για τον ποσοτικό (αριθμό πακέτων) και ποιοτικό έλεγχό τους. Πιο συγκεκριμένα, η ανωτέρω επιτροπή παραλαμβάνει δελτίο αποστολής από τον ανάδοχο, στο οποίο αναγράφεται η ποσότητα και η ώρα παράδοσης. Το προσωπικό που μεταφέρει και παραδίδει τα γεύματα θα διαθέτει κατάλληλα θερμόμετρα, ώστε κατά την παραλαβή και παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής θα μετρά τις θερμοκρασίες των θερμοθαλάμων και των ψυκτικών θαλάμων. Οι θερμοκρασίες που πρέπει να τηρούνται για τα ζεστά γεύματα είναι μεγαλύτερες από 63 βαθμούς Κελσίου, ενώ για τα κρύα (σαλάτα) είναι από 0 έως 4 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων, τη συνολική ποσότητα των παραδοθέντων γευμάτων, καθώς και το είδος του γεύματος.

Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στον έλεγχο των μακροσκοπικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των γευμάτων, τα οποία πρέπει να είναι χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών, απαλλαγμένα από ξένες ύλες και το χρώμα, η υφή, η οσμή και η γεύση τους να είναι χαρακτηριστικά του είδους και των συστατικών τους. Γεύματα τα οποία παρουσιάζουν σημάδια σήψης, ευρωτίασης (μούχλας) ή άλλης αλλοίωσης πρέπει να αποκλείονται από την κατανάλωση.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά το τελευταίο πενθήμερο κάθε μήνα, η Επιτροπή αποστέλλει συνολικά όλα τα πρακτικά ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (μαζί με τα σχετικά παραστατικά) του τρέχοντος μήνα στο Συντονιστή του Προγράμματος στην οικεία Δ/νση Π.Ε. Ο Συντονιστής του Προγράμματος καλείται το πρώτο πενθήμερο κάθε επόμενου μήνα να διαβιβάζει συνολικά τα πρακτικά ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και τα σχετικά παραστατικά όλων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του για τον προηγούμενο μήνα υλοποίησης στην Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Το υπουργείο Παιδείας επισυνάπτει στην εγκύκλιο  το πρόγραμμα του μενού των σχολικών γευμάτων και καλεί τους εκπαιδευτικούς  για την ακριβή ενημέρωση του αριθμού των μαθητών που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, καθώς και την αναλυτική και αριθμητική αναφορά των αλλεργιών και δυσανεξιών αυτών, συμφώνα με το άρθρο 5, παρ. 4, της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/48617/Δ1/21-3-2017 Υ.Α. (Β’1115), ως ακολούθως: «Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων α) ενημερώνουν σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για το σκοπό και τους στόχους του Προγράμματος Σίτισης, β) συγκεντρώνουν τις Υπ. Δηλώσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, γ) καταγράφουν τυχόν αλλεργίες - δυσανεξίες των μαθητών και τις αποστέλλουν στο Συντονιστή του Προγράμματος, δ) ενημερώνουν το Σύλλογο Διδασκόντων για τον τρόπο παραλαβής των γευμάτων, ε) συγκαλούν το Σχολικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, προκειμένου να ενημερωθεί η σχολική κοινότητα για το σκοπό και τους στόχους του Προγράμματος, τον τρόπο και τις διαδικασίες υλοποίησής του καθώς και την επίλυση τυχόν πρακτικών ζητημάτων που ανακύπτουν και στ) ενημερώνουν το Συντονιστή για τυχόν αλλαγή του αριθμού συμμετεχόντων μαθητών στο πρόγραμμα.»

Τα σχολικά γεύματα έχουν παρασκευαστεί για να μοιράζονται στην/στις αίθουσα/ες ακριβώς πριν την έναρξη της σίτισης, ώστε να παραμένουν στις ασφαλείς θερμοκρασίες συντήρησης. Η κατανάλωση των γευμάτων πέραν αυτού του πλαισίου δεν είναι ευθύνη των εμπλεκομένων στη διαδικασία σίτισης εντός του σχολείου. Σε όποιες τυχόν περιπτώσεις η κατανάλωση του γεύματος δε γίνεται εντός του σχολείου και βάσει των προαναφερόμενων διαδικασιών σίτισης (π.χ. έκτακτη πρόωρη αποχώρηση μαθητή από το σχολείο), εφιστάται η προσοχή στην τήρηση των όρων που θέτει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

Τα γεύματα να διατηρηθούν υπό ψύξη, με την προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία τους θα φτάσει τους 4 βαθμούς Κελσίου εντός 2 ωρών από το σερβίρισμα. Σε αυτή την περίπτωση τα γεύματα μπορούν να αποθηκευτούν στο ψυγείο και να καταναλωθούν, αφού ξαναζεσταθούν στους 74 βαθμούς Κελσίου για 15 δευτερόλεπτα.

 

Σχόλια (4)

 
Μαρία
09 Νοε 2017 21:30

Λίγο άσχετη ως προς το θέμα η παρατήρησή μου ,αλλά είναι ενδεικτική για την ασχετοσύνη των φωτισμένων μυαλών του Υπουργείου. Στέλνουν έγγραφο επίσημο και δεν είναι ενημερωμένοι ότι το κουδούνι χτυπά για την έναρξη του μαθήματος στις 8.15 και όχι στις 8.10; Διαβάστε και λιγάκι τι στέλνετε.

 
Γιάννης Σαλονικίδης
10 Νοε 2017 20:10

Η εφαρμογή της εγκυκλίου όχι μόνο δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα στα σχολεία αλλά και εγείρει ζητήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Ενδεικτικά αναφέρω:
1. Ακαταλληλότητα χώρων σίτισης [υπάρχουν τραπεζαρίες στα σχολεία;]
2. Καθαριότητα - Οσμές [ποιος θα στρώνει τα τραπέζια-θρανία, ποιος θα τα καθαρίζει, ποιος θα πετάει τα υπολείμματα τροφών - πού;, ποιος θα σφουγγαρίζει το πάτωμα;]
3. Αποχώρηση παιδιών. Θα υπάρχουν 3 περιπτώσεις αποχώρησης μαθητών. Τα παιδιά που φεύγουν στις 13.15 [χωρίς φαγητό], στις 13.45 [αυτά που θα φάνε αλλά δεν μένουν στο Ολοήμερο] και τα παιδιά του Ολοημέρου. Οι δάσκαλοι θα πρέπει να κατευθύνουν άλλα παιδιά στο Ολοήμερο, άλλα για το φαγητό κι άλλα να τα δώσουν στους γονείς επειδή σχόλασαν.
Δεν ξέρω πόσα κομμάτια θα πρέπει να γίνουν ...
4. Ποιότητα φαγητού. Πώς θα εξασφαλιστεί ο έλεγχος της ποιότητας του φαγητού; Είναι εξ ορισμού κατάλληλος ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής ή οποιοσδήποτε δάσκαλος;
5. Ποιος θα έχει την ευθύνη σε περίπτωση τροφικής δηλητηρίασης; Είτε αυτής που οφείλεται στο γεύμα είτε στην περίπτωση που κάποιος γονιός ισχυριστεί πως έφταιγε το γεύμα;
6. Τι θα γίνει με τα γεύματα παιδιών που απουσιάζουν;
7. Τι σημαίνει η αποστροφή της εγκυκλίου "Σε όποιες τυχόν περιπτώσεις η κατανάλωση του γεύματος δε γίνεται εντός του σχολείου και βάσει των προαναφερόμενων διαδικασιών σίτισης (π.χ. έκτακτη πρόωρη αποχώρηση μαθητή από το σχολείο), εφιστάται η προσοχή στην τήρηση των όρων που θέτει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Τα γεύματα να διατηρηθούν υπό ψύξη, με την προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία τους θα φτάσει τους 4 βαθμούς Κελσίου εντός 2 ωρών από το σερβίρισμα. Σε αυτή την περίπτωση τα γεύματα μπορούν να αποθηκευτούν στο ψυγείο και να καταναλωθούν, αφού ξαναζεσταθούν στους 74 βαθμούς Κελσίου για 15 δευτερόλεπτα."

Τι μας ενδιαφέρει - ως σχολείο - για το τι θα συμβεί στην περίπτωση που καταναλωθεί ένα γέυμα εκτός σχολείου;

Με λίγα λόγια: Υπήρχε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για σίτιση, κάποιος υπουργός έκανε σχετικό αίτημα ΧΩΡΙΣ να ενδιαφερθεί για τις λεπτομέρειες υλοποίησης. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε και τώρα καμονόμαστε πως έχουμε τις προϋποθέσεις - για να μην χάσουμε το κονδύλι, ενώ δεν τηρούμε καμία!

Και με μεγάλη ευκολία ρίχνουμε όλο το βάρος και τους ευθύνες στους εκπαιδευτικούς - όπως και για πολλά άλλα.

 
Spiros
10 Νοε 2017 23:47

Και συμπληρώνω και ένα ακόμη στο σχόλιο του Σαλονικίδη.
Ποιος θα τα παραλαμβάνει και πότε; Η τριμελής επιτροπή δασκάλων; Και ποιος θα είναι στην τάξη τότε; Και ποιος θα είναι υπεύθυνος όταν (όχι αν, όταν) γίνει κάτι μέσα; Ο δάσκαλος; Που δεν ήταν μέσα όταν τσακώθηκαν, χτύπησαν ή γίνει οτιδήποτε άλλο από την καθημερινότητά μας επειδή απουσίαζε για αρκετή ώρα για την παραλαβή;

 
Ελένη Φ.
17 Ιαν 2018 15:11

Επειδή έχω ακούσει πολλά σχόλια σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος, έχω κι εγώ να καταθέσω την άποψή μου, με απόλυτο σεβασμό στο ρόλο του δασκάλου και στο ρόλο του σχολείου ως χώρο.
1) Το πρόγραμμα ΔΕΝ είναι ευρωπαϊκό, αλλά εθνικό, που σημαίνει ότι χρηματοδοτέιται από τα εμπλεκόμενα υπουργεία. Εκτός από το λαϊκισμό λοιπόν (πήραμε το πρόγραμμα και καμονόμαστε ...), ας εξετάσουμε τι προωθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τι παρέχει σε μία κοινωνία που δοκιμάζεται από οικονομική άποψη. Πώς συνδράμει στους εργαζόμενους ή και άνεργους γονείς, εξασφαλίζοντας τους ότι το παιδί τους που περνάει τόσες ώρες στο σχολείο, επιστρέφει στο σπίτι "έτοιμο" ως προς τις βασικές του ανάγκες. Τέτοια ανάγκη εξυπηρέτησε και το ολοήμερο που έγινε σε όλες πλέον τις σχολικές μονάδες και που πάλι οι εκπαιδευτικοί έφεραν αντιρρήσεις ως προς την εφαρμογή του.
2) Το πρόγραμμα έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά από "αλλαγές?" στην πρωτοβάθμια εκπαιδευση. Η εφαρμογή πλέον του ωραρίου (ψηφισμένου από το 1985) των εκπαιδευτικών από τις 8.00 έως τις 3.00 βοηθάει στις "χρεώσεις" του κάθε δασκάλου. Δηλαδή την παραλαβή και την επιβλεψη μπορούν να την κάνουν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι τη συγκεκριμένη ώρα δεν βρίσκονται μέσα στην τάξη. Μέχρι τώρα όλη τη διοικητική δουλειά (ουκ ολίγη) την επωμίζονταν 2-3 μέσα σε κάθε σχολική μονάδα, αναλόγως με το φιλότιμό τους. Οι περισσότεροι βρίσκονταν στο χώρο του σχολείου τις ώρες που δίδασκαν και καθόλου επιπλέον. Επίσης είναι πρόκληση για μία κοινωνία που δοκιμάζεται (όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της ΔΟΕ) να διαμαρτύρεται ένας κλάδος με νομιμοποιημένο ωράριο 30 ωρών, όταν η πλειοψηφία των γονιών εργάζονται κάτω από "πραγματικές συνθήκες", με πιο τυχερούς αυτούς που έχουν 40 ώρες εβδομαδιαίως.
3) Σχετικά με την παρέκκλιση από τα καθήκοντα του εκπαιδευτικού, όπως επικαλείται η ΔΟΕ, επίσης μπορώ να πω ότι η σίτιση στο σχολείο είναι ουσιαστική εκπαιδευτική διαδικασία. Εξάλλου τόσα μαθήματα γίνονται για τη διατροφή, για την υγιεινή και για τους τρόπους συμπεριφοράς. Τι καλύτερο να εφαρμόζεται επί του πρακτέου αυτή η φιλοσοφία, εκτός από το θεωρητικό κομμάτι ενός μαθήματος? Τι καλύτερο να τρώει το παιδί προσεκτικά, να πετάει τη συσκευασία του σε μια σακκούλα που θα υπάρχει στην έξοδο της τάξης και ... να έχει κερδίσει τη συντροφία, το ζεστό φαΐ και την ενδεδειγμένη διατροφή? Φαντάζομαι ότι τους εκπαιδευτικούς δεν τους αφορά αν τα περισσότερα παιδιά τρώνε ζεσταμένο στο φούρνο μικροκυμάτων ένα μαγειρεμένο φαγητό από το προηγούμενο βράδυ ή αν περιμένουν τους γονείς τους στις 4.00, στις 5.00 το απόγευμα για να φάνε. Εξάλλου εκείνοι στις 2.30 το πολύ θα είναι στο σπίτι του και θα οργανώνουν την υπόλοιπη μέρα τους.
Εν ολίγοις, συνάδελφοι δάσκαλοι, η συνδικαλιστική γυμναστική καλό είναι να επεκταθεί σε ζητήματα ουσίας. Ο κλάδος δεν απαξιώνεται όταν "υπηρετεί" τις ανάγκες των παιδιών, όταν βρίσκεται κοντά τους στην καθημερινότητά τους και κυρίως όταν γίνεται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια.
Ευχαριστώ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ