Κοινές θέσεις της Ε.Λ.Μ.Ε. Βαυαρίας και του Σ.Ε.Π.Ε. Μονάχου & Περιχώρων «Ο ΠΛΑΤΩΝ»

Δημοσίευση: 06/02/2018

Τελευταία Ενημέρωση: 07/02/2018, 07:06

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

 Κοινές θέσεις της  Ε.Λ.Μ.Ε.  Βαυαρίας και του Σ.Ε.Π.Ε. Μονάχου & Περιχώρων «Ο ΠΛΑΤΩΝ»

Θεωρώντας ως πρωταρχικό σκοπό και μέλημά μας, την διατήρηση των σχολείων της Βαυαρίας, την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε αυτά, καθώς και την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους, προς το συμφέρον όλων και κυρίως των μαθητών μας, το ΔΣ της ΕΛΜΕ Βαυαρίας και  του Σ.Ε.Π.Ε. Μονάχου & Περιχώρων «Ο ΠΛΑΤΩΝ»  ενωμένοι και αποφασισμένοι,  γνωστοποιούμε  τις θέσεις μας  και ζητούμε την συνεργασία όλων, προς επίτευξη των παραπάνω στόχων μας.

Οι θέσεις μας αυτές είναι:

1.    Άμεση κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα σχολεία της Βαυαρίας.

Τα σχολεία μας υπολειτουργούν από την αρχή της χρονιάς, λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος νέων εκπαιδευτικών να αποσπαστούν στην Βαυαρία, λόγω της θεσμοθέτησης διατάξεων που περιορίζουν τις παρατάσεις απόσπασης των εκπαιδευτικών, και λόγω της αδυναμίας της πολιτείας να κατανοήσει πλήρως τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν εδώ, με συνέπεια να θεσμοθετήσει ένα μη άρτιο και δυσλειτουργικό πλαίσιο στελέχωσής τους.

2.    Θεσμοθέτηση μιας πλήρως αυτοματοποιημένης χρονικά διαδικασίας, για την  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποσπάσεων στο εξωτερικό σε συγκεκριμένες ημερομηνίες χωρίς να χρειάζεται κάθε χρονιά νέα υπουργική απόφαση .

Με τον τρόπο αυτό, η οριστικοποίηση των αποσπάσεων και παρατάσεων κάθε χρονιά,  θα γίνεται το πολύ έως τα τέλη Μαΐου, για την έγκαιρη οργάνωση της μετακίνησης των εκπαιδευτικών. Εξάλλου ο προγραμματισμός των αποσπάσεων ζητείται από τις γερμανικές αρχές τον Ιούνιο και εκτός αυτού, σε πολλές περιοχές τις Γερμανίας τα μαθήματα αρχίζουν στα μέσα του καλοκαιριού. Έτσι, τα σχολεία δεν θα έχουν ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό και οι νεοαποσπασθέντες εκπαιδευτικοί θα βρίσκουν ευκολότερα στέγη από εκπαιδευτικούς που λήγει η απόσπασή τους και επιστρέφουν στην Ελλάδα.

3.    Άρση της απώλειας της οργανικής θέσης από την πρώτη μέρα απόσπασης στο εξωτερικό.

Η απώλεια της οργανικής θέσης από την πρώτη μέρα  απόσπασης και όχι η πέραν της 5ετίας, που ίσχυε μέχρι πρότινος, πρόσθεσε επιπλέον προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων. Μικρότερος αριθμός αιτήσεων και  συρρίκνωσή του αριθμού αυτού κατά την τελική φάση των αποσπάσεων. Αποτέλεσμα, η υποστελέχωση και υπολειτουργία  των σχολείων και η άκαρπη επανάληψη της διαδικασίας.

4.    Αύξηση του χρόνου απόσπασης με επιμίσθιο, από 3 σε τουλάχιστον 5 έτη.

Ο μικρός χρόνος των τριών ετών για μια τόσο μακρινή εγκατάσταση σε συνδυασμό με την μεγάλη μείωση του επιμισθίου τα τελευταία έτη, αποτελεί σοβαρό αντικίνητρο για να έρθει κανείς με απόσπαση εδώ. Η εγκατάσταση στην Βαυαρία και ειδικότερα στο Μόναχο, είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω της μεγάλης έλλειψης σπιτιών και έχει μεγάλο οικονομικό κόστος. Η εξεύρεση στέγης απαιτεί συχνά αρκετούς μήνες. Συχνό αποτέλεσμα, η ανάκληση ή η διακοπή της απόσπασης. Επιπλέον, ο παιδαγωγικά απερίσπαστος χρόνος για όσους μείνουν, περιορίζεται σημαντικά, αφού  ο πρώτος  χρόνος περνά με τη διαδικασία της εξεύρεσης στέγης, της εγκατάστασης και της αυτοεπιμόρφωσής τους,  ενώ ο τελευταίος χρόνος, με την προετοιμασία της επανεγκατάστασής τους στην Ελλάδα.

Η απόσπαση για πάνω από πέντε έτη, συνηθέστερα επτά, αποτελεί κανόνα  των αποσπάσεων εκπαιδευτικών άλλων χωρών στην Βαυαρία, βοηθά στο να μην παραμένουν τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικό προσωπικό, αφού υπάρχει  χρονική επικάλυψη τεσσάρων ετών αντί των δύο και δεν επιβαρύνει καθόλου τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού το ίδιο επιμίσθιο ούτως ή άλλως θα δινόταν και σε νέους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.

5.    Νέο νομοθετικό πλαίσιο για την άρση αδικιών και εξάλειψη  ασαφειών που έχει επιφέρει η προηγούμενη ΚΥΑ.

Υπάρχουν κατηγορίες εκπαιδευτικών που για προσωπικούς, κυρίως οικογενειακούς, λόγους θέλουν παράταση της απόσπασής τους χωρίς επιμίσθιο. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δυστυχώς δεν μπορούν να οργανώσουν τη ζωή τους και κάθε χρόνο ζουν με την αγωνία της επόμενης χρονιάς. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο και δίκαιο το νομοθετικό πλαίσιο για τις περιπτώσεις αυτές, ώστε να μπορούν να πάρουν αποφάσεις για τη ζωή τους.

Ο νόμος 4415/2016 με τον οποίον έγιναν φέτος οι αποσπάσεις καθώς και όλο το ευρύτερο για τις αποσπάσεις νομοθετικό πλαίσιο, είναι γεμάτο κενά και καταστρατηγεί κάθε έννοια ισονομίας αφού:

i.    Δεν έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί τη δυνατότητα πενταετούς απόσπασης.

Ο νόμος δεν προβλέπει τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών, που αποσπάστηκαν αρχικά για ένα έτος χωρίς επιμίσθιο και στη συνέχεια έλαβαν τριετή απόσπαση με επιμίσθιο. Όταν συμπληρώσουν με αυτόν τον τρόπο αυτά τα 4 έτη, δεν μπορούν να λάβουν παράταση για ένα ακόμη έτους, έστω και χωρίς επιμίσθιο, προς συμπλήρωση της πενταετίας. Αυτό είχε ήδη κατά το τρέχον σχολικό έτος τη συνέπεια να λάβουν διαπιστωτικές πράξεις λήξης απόσπασης εκπαιδευτικοί, που ενώ δεν έχουν συμπληρώσει πενταετή απόσπαση, σύμφωνα με τον νέο νόμο, δεν δικαιούνται παράταση για 1 επιπλέον έτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία μας, κατά την νέα σχολική χρονιά ο αριθμός αυτών των περιπτώσεων θα είναι πολύ μεγαλύτερος.

ii.    Πέρα από αυτά  παρατηρείται ότι  ισχύουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά  για την τοποθέτηση των άνευ επιμισθίου αποσπασμένων εκπαιδευτικών στα  σχολεία περιοχής Συντονιστικού Γραφείου Μονάχου. Η Βαυαρία  βλέπετε είναι ξεχωριστό κρατίδιο στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, σε σχέση με την νομοθεσία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Το ίδιο το Υπουργείο παραβλέποντας τον Ν. 4415/2016, εφαρμόζει παρερμηνεύοντας και  καταστρατηγώντας  κάθε έννοια ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ,  την ΚΥΑ 2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016(ΦΕΚ1740/Β/15-6-2016). Η εν λόγω ΚΥΑ αναφέρει ρητά την διαδικασία καταβολής ειδικού επιμισθίου σε εκπαιδευτικούς του εξωτερικού και δεν αναφέρεται σε κανένα εδάφιο στον τρόπο τοποθέτησης των άνευ επιμισθίου αποσπασμένων εκπαιδευτικών ειδικά  στα  σχολεία της Βαυαρίας. Σαν αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της παρερμηνείας και εφαρμογής της εν λόγω ΚΥΑ, έχουμε την μη ύπαρξη σωστής διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού χωρίς αρμονική και ισόνομη κάλυψη οργανικών-λειτουργικών κενών στα σχολεία της Βαυαρίας.

iii.    Η αναδρομική θέσπιση, στο ΦΕΚ 1888/31.5.2017 άρθρο 3 παράγραφος 2στ΄,  του χρόνου τοποθέτησης των χωρίς επιμίσθιο αποσπασμένων εκπαιδευτικών, σε επιδοτούμενα από το Βαυαρικό κράτος σχολεία, ως χρόνου καταβολής επιμισθίου  είναι άδικη και νομικά αίολη, πρώτον λόγω της αναδρομικότητάς της και δεύτερον γιατί δεν γίνεται καμία διάκριση, αφού δεν λαμβάνεται υπόψη, ούτε η χρονική περίοδος εργασίας των εν λόγω εκπαιδευτικών στα σχολεία αυτά κατά την διάρκεια του σχολικού έτους, ούτε και το πλήθος των ανά εβδομάδα ενταγμένων σε αυτά ωρών τους. Έτσι ακόμη και για τοποθέτηση μετά τον Γενάρη, με πολύ λίγες ενταγμένες ώρες ανά εβδομάδα και ελάχιστους μήνες εργασίας, σε επιδοτούμενα από το Βαυαρικό κράτος σχολεία, κάποιοι εκπαιδευτικοί χάνουν το δικαίωμα καταβολής του επιμισθίου, μιάμιση χρονιάς.

6.    Νομικός επαναπροσδιορισμός της σύνθεσης και επανασύσταση των Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Για την εύρυθμη λειτουργία της διοίκησης και της διαχείρισης  του προσωπικού, απαιτείται η επανασύσταση των καταργημένων υπηρεσιακών συμβουλίων, δηλαδή των αντίστοιχων των ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ στην Ελλάδα, με την συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών. Τέτοια συμβούλια υπήρχαν παλιά και διαλύθηκαν μετά την συρρίκνωση του οργανογράμματος των Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης, στην Γερμανία.

7.    Διαδικασία επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών επί θητεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στην ημεδαπή. Σε συνδυασμό με το προηγούμενο άρθρο 6 περί επαναλειτουργίας των Ειδ. Υπηρ. Συμβουλίων.

8.    Δυνατότητα παράτασης απόσπασης πέραν της πενταετίας άνευ επιμισθίου για όσους  εκπαιδευτικούς το επιθυμούν αφού με αυτόν τον τρόπο λύνονται οικογενειακά προβλήματα των εκπαιδευτικών, δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός , και τα σχολεία μένουν λιγότερο ακάλυπτα σε εκπαιδευτικούς.

9.    Στελέχωση των συντονιστικών γραφείων με κατάλληλο αριθμό αποσπασμένων εκπαιδευτικών των απαραίτητων για εφεδρεία βασικών ειδικοτήτων.

Δεν επιτρέπεται να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας και μακράς διάρκειας άδεια εκπαιδευτικού, βασικής ειδικότητας στο εξωτερικό και να μην υπάρχει στο γραφείο εφεδρικός καθηγητής, με πρώτη ή δεύτερη ανάθεση σε ίδια με τον αδειούχο συνάδελφο ειδικότητα, ο οποίος και να διατίθεται στο σχολείο για την προσωρινή αναπλήρωση του απόντος. Η έλλειψη τέτοιου προσωπικού έχει ως συνέπεια την υπολειτουργία των σχολείων αλλά και των συντονιστικών γραφείων, τα οποία δεν διαθέτουν  ούτε το απαραίτητο προσωπικό.

10.    Αναβάθμιση τις υλικοτεχνικής υποδομής και των χώρων εκπαίδευσης σύμφωνα με τα πρότυπα του κράτους υποδοχής.

Τα σχολεία μας και ειδικότερα το Λύκειο, δεν αντιμετωπίζονται ως ισότιμα με τα εδώ σχολεία, λόγω των μόνιμων προβλημάτων υποστελέχωσής τους, αλλά  και εξαιτίας της μη επαρκούς συντήρησης και ανανέωσης υπολογιστών, εργαστηρίων, μηχανημάτων προβολής, υλικών γυμναστικής κ.τ.λ., καθώς και των χώρων που διαθέτουν, οι οποίοι συχνά δεν πληρούν τις ελάχιστες για την αναγνώρισή τους στην Γερμανία προϋποθέσεις.

11.    Έγκαιρη καταβολή των επιμισθίων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών καθώς και των εξόδων πρώτης μετάβασης.

Η καταβολή των επιμισθίων αργεί υπερβολικά, όταν αυτή δίνεται αποκλειστικά από το ελληνικό κράτος. Ειδικά εφέτος έσπασε κάθε ρεκόρ, καθώς δεν έχει καταβληθεί κανένα επιμίσθιο από την αρχή της σχολικής χρονιάς σε όσους τοποθετήθηκαν σε μη επιδοτούμενα από τους Βαυαρούς σχολεία, δηλαδή ήδη εδώ και πέντε μήνες. Αυτό έχει ως συνέπεια οι εδώ αποσπασμένοι σε αυτά τα σχολεία εκπαιδευτικοί, να αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα επιβίωσης, έχοντας εξαντλήσει κάθε οικονομικό απόθεμα και δυνατότητα πίστωσής τους για να ανταπεξέλθουν στο υψηλότατο κόστος εγκατάστασης και διαβίωσης στο εξωτερικό. Σε αντίθεση με όσους είχαν την τύχη να τοποθετηθούν στα επιδοτούμενα από τους Βαυαρούς Δημοτικά και Γυμνάσια, όπου η καταβολή γίνεται κανονικά από την αρχή της χρονιάς.

 Για τα Δ.Σ.
                                                                   της Ε.Λ.Μ.Ε. Βαυαρίας
Ο  Πρόεδρος                                                                                            Η Γενική Γραμματέας                                                
 Καλλέργης Νίκος                                                                                                Σκεύα Σοφία         
                                                                        
                                                                            Για το Δ.Σ.
                                                       του Σ.Ε.Π.Ε. Μονάχου & Περιχώρων                                                                                                                                                                         
                                                                         « ΠΛΑΤΩΝ »
Ο Πρόεδρος                                                                                                 Η Γενική Γραμματέας                

 Λανόπουλος Θωμάς                                                                                             Γεωργίου Ευαγγελή

 


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/55384/koines-theseis-tis-elme-vayarias-kai-toy-sepe-monahoy-perihoron-o-platon