Οι προτάσεις της ΕΛΜΕ Βάδης Βυρτεμβέργης

Δημοσίευση: 11/04/2018

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

 Οι προτάσεις της ΕΛΜΕ Βάδης Βυρτεμβέργης

Κατόπιν της συνάντησης που είχε ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Βάδης Βυρτεμβέργης με την πρώην διευθύντρια της ΔΙΠΟΔΕ κα Ταβουλάρη στις 16/2/2018 και στο πλαίσιο της πολύ εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων με το Υπουργείο θα θέλαμε να καταθέσουμε τις προτάσεις μας ώστε την επόμενη σχολική χρονιά, 2018-2019, να διασφαλιστεί τόσο η έγκαιρη όσο και η εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων στο κρατίδιό μας.
Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στα ακόλουθα θέματα:

1.    ΝΕΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ: Ζητάμε την επιτάχυνση των διαδικασιών απόσπασης εκπαιδευτικών εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς 2018-2019.

Οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στη στελέχωση των σχολικών μονάδων κατά το τρέχον σχολικό έτος (κενά σε αμιγώς ελληνικές εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων σε πολλά κρατίδια, καθώς επίσης και σε Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας, με αποτέλεσμα είτε να παραμείνουν κλειστά είτε να υπολειτουργούν) ήταν τραγικές. Θεωρούμε ότι έχει και πάλι καθυστερήσει η έναρξη της διαδικασίας των αποσπάσεων εξωτερικού και πιστεύουμε ότι,αν δεν δρομολογηθεί τάχιστα, θα έχουμε τα ίδια σοβαρά προβλήματα που υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια και που σταδιακά οδηγούν στη συρρίκνωση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η απώλεια της οργανικής θέσης των αποσπασμένων εκπαιδευτικών (σε όλες τις άλλες περιπτώσεις αποσπάσεων διατηρείται η οργανικότητα), η μη έγκαιρη καταβολή των (ήδη χαμηλών) επιμισθίων τους, καθώς επίσης και η καθυστέρηση στην καταβολή του αντιτίμου των εισιτηρίων πρώτης μετάβασης λειτουργούν ως ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ και αποθαρρύνουν πολλούς εκπαιδευτικούς από το να συμμετάσχουν στη διαδικασία  υποβολής αίτησης για απόσπαση στις σχολικές μονάδες στο εξωτερικό.

Συγχρόνως θεωρούμε ότι η επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος ως προς το χρόνο απόσπασης, δηλαδή του λεγόμενου 3+2 έτη ΜΕ επιμίσθιο (έστω και κατόπιν αντικειμενικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού), θα δημιουργούσε ένα επιπλέον κίνητρο στους υποψήφιους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς.  

2.    ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.

Ζητάμε:

-την έγκαιρη προκήρυξη των παρατάσεων των εκπαιδευτικών που έχουν συνάψει γάμο με μόνιμο κάτοικο εξωτερικού (ομογενή ή αλλοδαπό), ώστε να βρίσκονται στις θέσεις τους με την έναρξη του σχολικού έτους (το σχολικό έτος σε κάποια κρατίδια ξεκινά ήδη τον Αύγουστο)

-την απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής αίτησης για παράταση στο εξωτερικό των ανωτέρω εκπαιδευτικών.Για την εγκατάσταση και αδιάκοπη εργασιακή σχέση του/της συζύγου να αρκεί

  •          είτε βεβαίωση από την οικεία προξενική αρχή
  •          είτε  βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για όλα τα έτη εργασίας
  •          και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Τα πιστοποιητικά  ή πτυχία που αποδεικνύουν το επίπεδο        γλωσσομάθειας κι έχουν ήδη κατατεθεί να μην χρειάζεται να κατατίθενται κάθε χρόνο.

-την τροποποίηση των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4415/2016.

Πιο συγκεκριμένα :

α. Να  τροποποιηθεί το άρθρο 26  “μεταβατικές διατάξεις” παρ. 1 και 1α, έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος  που τίθεται ως προϋπόθεση για παράταση των έγγαμων εκπαιδευτικών με μόνιμο κάτοικο εξωτερικού από επτά (7) έτη συνεχούς απόσπασης σε πέντε(5) .

Εναλλακτικά τα επτά συνεχή έτη να γίνουν 7 συνολικά.

β. Να  τροποποιηθεί επίσης  το άρθρο 26 “μεταβατικές διατάξεις”,παρ.1γ που σχετίζεται με το επίπεδο γλωσσομάθειας που πρέπει να κατέχουν οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί με μόνιμο κάτοικο εξωτερικού που αιτούνται παράτασης της απόσπασής τους από πολύ καλή γνώση της γλώσσας σε καλή. Ή να υπάρξει μεταβατική περίοδος,  έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο απόκτησης γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1.

γ.  Να  αρθεί το άρθρο 26 “ μεταβατικές διατάξεις”   παρ. 2γ και δ για τη σταδιακή μετατροπή των αμιγών σχολείων σε δίγλωσσα, καθώς οι επαφές για σύναψη διακρατικών συμφωνιών μεταξύ της Ελληνικής Πολιτείας και του γερμανικού Ομόσπονδου Κράτους της Βάδης -Βυρτεμβέργης δεν έχουν προχωρήσει   με αποτέλεσμα  να εγκυμονεί κίνδυνος για παύση της λειτουργίας του μοναδικού Ελληνικού Λυκείου.

δ. Να δίνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕΡΑΝ της πενταετίας η δυνατότητα για  απόσπαση ( χωρίς επιμίσθιο και μόνο με τις  
τακτικές του αποδοχές στην Ελλάδα). Η επιλογή τους να γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους αξιολογικούς πίνακες για τη σύνταξη των οποίων να μην λαμβάνονται υπόψη τα έτη υπηρεσίας τους στο εξωτερικό και ούτε αυτή να μοριοδοτείται, αλλά (να λαμβάνονατι υπόψη) αντικειμενικά κριτήρια , όπως το Επίπεδο Γλωσσομάθειας, Μεταπτυχιακός και  Διδακτορικός  Τίτλος Σπουδών κλπ

Για το λόγο αυτό θεωρούμε επιβεβλημένη την κατάργηση της διάταξης της παρ.3β του άρθρου 26 « Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών –Προσδιορισμός Υπηρεσιών Αναγκών» στην οποία ορίζεται ότι «Δεν μπορούν να αποσπαστούν στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί, που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε (5) συνολικά έτη απόσπασης», έτσι ώστε να διασφαλίζεται η παροχή  ίσων ευκαιριών στους  προς απόσπαση εκπαιδευτικούς,  μέσα από μια αντικειμενική και αδιάβλητη  διαδικασία.

Εν συνεχεία, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το Ελληνικό Λύκειο Στουτγάρδης αποτελεί το ΜΟΝΑΔΙΚΟ Λύκειο στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Δυστυχώς η χρηματοδότησή του είναι αποσπασματική και  ανεπαρκής με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ίδια η ύπαρξή του λόγω της μη έγκαιρης καταβολής του μισθώματος.

Πολύ σημαντική θεωρούμε, επίσης, την επαναφορά των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενική και δίκαιη μεταχείριση όλων των συναδέλφων και να αποφεύγονται φαινόμενα πιθανών αυθαιρεσιών.

Το γεγονός ότι το κρατίδιό μας δεν διαθέτει Συντονιστή Εκπαίδευσης –  παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας -  καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την επανασύσταση των Συμβουλίων αυτών.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε την αναγκαιότητα λειτουργίας ενός αμιγούς Ελληνικού Γυμνασίου καθώς, λόγω του έντονου μεταναστευτικού ρεύματος, πολλοί Έλληνες μαθητές (Γυμνασίου) έχουν ως μοναδική επιλογή τη γερμανική εκπαίδευση. Στις περιπτώσεις των μαθητών με ελλιπή ή ανύπαρκτη γερμανομάθεια οι συνέπειες δύναται να είναι καταστροφικές για τις επιδόσεις τους και την εξέλιξή τους. Το κόστος ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι ελάχιστο, αφού το υπάρχον κτήριο, στο οποίο στεγάζεται το Ελληνικό Λύκειο Στουτγάρδης, καθώς επίσης και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Λυκείου επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες και του Γυμνασίου. Προϋπόθεση αποτελεί η έναρξη διαπραγματεύσεων εκ μέρους της ελληνικής πλευράς με τις Αρχές του συγκεκριμένου Κρατιδίου, ώστε να υπάρξει μία διακρατική συμφωνία (άλλες εθνοτικές ομάδες το έχουν ήδη επιτύχει αυτό).

Θεωρούμε τέλος ότι ζητήματα διαφάνειας ως προς τις τοποθετήσεις, τα κενά και τις αναθέσεις  δεν αποτελούν ζητήματα προς συζήτηση, διότι καθορίζονται με σαφήνεια από την εκπαιδευτική νομοθεσία. Η διοίκηση, συνεπώς, της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης δεν θα πρέπει να δημιουργεί προβλήματα αλλά να λύνει τα τυχόν υπάρχοντα.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τα αιτήματά μας. Βασικό και διαχρονικό στόχο της ΕΛΜΕ Βάδης-Βυρτεμβέργης αποτελεί η απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων στο κρατίδιό μας και η αναβάθμιση της ποιότητας της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Βάδης-Βυρτεμβέργης

Χρήστος Παύλος

 

 

Σχόλια (3)

Μαρία Μ.
|

Αυτό που ζητάει πραγματικά η ΕΛΜΕ Β/Β με τον νέο πρόεδρο της στην ουσία είναι πώς θα αυξηθεί ο χρόνος απόσπασης με επιμίσθιο, να μην χάνεται η οργανική. Ολα τα άλλα είναι δευτερεύων.
Ετσι θα θέλουν να έρθουν περισσότεροι εκπαιδευτικοί και αυτοί που παίρνουν παράταση λόγω οικογένειας και γάμου με ομογενή άνευ επιμισθίου ας κόψουν το λαιμό τους. Αφού παίρνουν την παράταση μετά από τις αποσπάσεις θα είναι υποχρεωμένοι να παρατήσουν τις οικογένειες τους και να επιστρέψουν μόνοι τους στην Ελλάδα ή να παραιτηθούν.

Stefanos
|

Φτάνουμε τέλος Απριλίου και ακόμα να βγει η εγκύκλιος για τις αποσπάσεις στο εξωτερικό. Κοιμάται το υπουργείο. Τι κάνουν οι υπεύθυνοι? Κάθε φέτος και χειρότερα...

Λογική
|

Τα αυτονόητα ερεθίζουν το υπουργείο! Εκπέμπει δυστυχώς σε άλλη συχνότητα.


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/56341/oi-protaseis-tis-elme-vadis-vyrtemvergis