Νέα μοριοδότηση στο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών

Δημοσίευση: 17/01/2019

Τελευταία Ενημέρωση: 17/01/2019, 16:47

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Νέα μοριοδότηση στο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών

Η τελική ρύθμιση όπως διορθώθηκε από τον υπ. Παιδείας

Το νέο πλαίσιο μοριοδότησης διορισμού εκπαιδευτικών που επανακατέθηκε σήμερα στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή, ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.

Συγκεκριμένα το νέο πλαίσιο,όπως είπε ο υπουργός Παιδείας, έχει ως εξής:

Α. Ακαδημαϊκά Προσόντα : εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο

•    Διδακτορικό δίπλωμα: σαράντα (40) μονάδες.
•    Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: είκοσι (20) μονάδες.
•    Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: οκτώ  (8) μονάδες.
•    Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: επτά (7) μονάδες.
•    Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10), το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή δύο μονάδων και πέντε δεκάτων (2,5) της μονάδας και με ανώτατο όριο τις είκοσι πέντε (25) μονάδες. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
•    Άριστη γνώση  έως δύο (2) ξένων γλωσσών:   επτά (7) μονάδες για  κάθε μία (1) εξ αυτών.
•    Πολύ καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών:  πέντε (5) μονάδες για κάθε μία (1) εξ αυτών.
•    Καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών :  τρεις (3) μονάδες για κάθε μία (1) εξ αυτών.
•    Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου):  τέσσερις (4) μονάδες.
•    Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες.

Β. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία:

•    Εκατόν είκοσι μονάδες κατ’ ανώτατο όριο: μία (1) μονάδα  ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες.

Γ. Κοινωνικά κριτήρια:

•    Τρεις (3) μονάδες για κάθε τέκνο ανήλικο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τη στρατιωτική του υποχρέωση και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του.

•    Αναπηρία  πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον δέκα (10) έτη, ή τέκνου: το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή τεσσάρων δεκάτων (0,4) της μονάδας.  Η αναπηρία του υποψηφίου μοριοδοτείται εφόσον δεν οφείλεται κατά κανένα ποσοστό σε ψυχικές παθήσεις.

Ο υπουργός Παιδείας έκανε την εκτίμηση ότι ο αριθμός των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις 15.000 θέσεις  θα ανέλθει στις 150.000.

Από αυτούς όπως είπε οι 35.000 έχουν προυπηρεσία από 1 έως 15 χρόνια.

Σχόλια (10)

ΚΩΣΤΑΣ ΠΕ19
|

Για να διοριστείς το μοναδικό προσόν πρέπει να είναι το βασικό πτυχίο. Τίποτα άλλο. Δεν έχουν όλοι πλούσιους γονείς για να κάνουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά μέχρι τα 30.
Η μόνη δίκαιη αξιολόγηση είναι ο γραπτός διαγωνισμός.

Ένας μη πολύτεκνος
|

Χαίρομαι που υπάρχουν συνάδερφοι που σκέπτονται όπως ο Νίκος, η Σοφία και ο @Νίκος. Δυστυχώς δεν είστε η πλειοψηφία, ούτε οι ΑΡΕΣΤΟΙ στον εκάστοτε υπουργό γιατί είστε λίγοι και δεν δίνετε πολλούς ψήφους στις επικείμενες εκλογές. Ας ελπίσουμε ότι σε μια μελλοντική "μεταρρύθμιση" θα εισακουστείτε.

Κωνσταντίνος
|

Όλα τα δεύτερα πτυχία θα μοριοδοτηθούν ;
Ακόμα και αυτά που αποκτήθηκαν με μόνο 6-7 μαθήματα αφού μετά τις κατατακτήριες αφαιρέθηκαν τα κοινά μαθήματα με την πρωτη σχολή ;

Η προϋπηρεσία από τα ιδιωτικά φροντηστήρια θα αναγνωριστεί σε αναλογία με την αντίστοιχη που αναγνωρίζεται από τα ιδιωτικά σχολεία ;

ΣΟΦΙΑ
|

Συμφωνώ απόλυτα, αγαπητέ συνάδελφε Νίκο Φ. Επιπλέον δεν μπορείς να πετάς έξω εν μία νυκτί τέτοιες ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες χωρίς καμία έγκαιρη προειδοποίηση ή έστω μια μεταβατική περίοδο, όταν πανευρωπαϊκά υπάρχει μέριμνα γι αυτούς τους ανθρώπους που η προσφορά τους αναμφισβήτητα είναι και κοινωνική. Σημειωτέον, δεν είμαι πολύτεκνη... δεν είχα ούτε το θάρρος ούτε τις δυνάμεις να γίνω και θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους που έχουν προσφέρει με την πολυτεκνία τους τη δυνατότητα να ασκούμε όλοι εμείς το εκπαιδευτικό μας λειτούργημα. Αν τώρα στους πολύτεκνους προσφέρεται και κάποιο προνόμιο ως ανταμοιβή στο έθνος μας που εξαφανίζεται, αυτό θα πρέπει να χαίρει αποδοχής απ' όλους μας και όχι να καταδικάζεται και μάλιστα από κάποιους ρατσιστικά και με εμπάθεια. Αφού τόσα χρόνια ίσχυε η πρόταξη και ήταν γνωστή σε όλους μας, γιατί δεν γίναμε όλοι πολύτεκνοι; Ίσως γιατί η πολυτεκνία τελικά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αφήστε, λοιπόν, το κράτος να δώσει κίνητρα για να χουμε μαθητές να διδάξουμε.

120 μήνες προϋπηρεσία
|

α) Είναι δυνατόν ορισμένοι (όχι όλοι ευτυχώς) να ζητούν πάνω από αυτό το υψηλό ανώτατο όριο (περίπου 10 έτη);

Δηλαδή, τόσοι άνθρωποι με μεταπτυχιακά ή και διδακτορικά να μην έχουν καμία ευκαιρία;

β) Επίσης, μια σοβαρή κοινωνική πολιτική για το τεράστιο ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ πρόβλημα της Ελλάδας πρέπει να περιλαμβάνει και τις οικογένειες με 1 ή 2 παιδιά, και φυσικά να επεκτείνεται στους τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Μάλιστα, είναι αναγκαίο να δοθούν κίνητρα σε νέους ανθρώπους (έως 45 ετών) να παραμείνουν στην Ελλάδα και να ξεκινήσουν οικογένεια, διαφορετικά μέχρι το 2040 θα καταρρεύσουν όχι μόνο το εκπαιδευτικό και ασφαλιστικό σύστημα αλλά και ο κοινωνικός ιστός της ελληνικής κοινωνίας εξαιτίας της μετανάστευσης νέων ανθρώπων στην Ευρώπη και της υπογεννητικότητας.

γ) Τέλος, άμεσα να καταρτιστεί από το υπουργείο Παιδείας -ανεξαρτήτως σύνθεσης κυβέρνησης, να γίνει διακομματική συμφωνία- ένα σχέδιο ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ και ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ για την επόμενη πενταετία, με τη δημιουργία και χρηματοδότηση Προτύπων Λυκείων Οικοτρόφων, στα πρότυπα σχολείων του εξωτερικού, για παιδιά 15-18 ετών οικογενειών που διαμένουν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της Ελλάδας (πχ. νησιά, ορεινά χωριά κ.α.)

Σοβαρότητα χρειάζεται από όλους τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους διότι η Παιδεία, ειδικά η Α'Βθμια και η Β'θμια, καθορίζει το μέλλον μιας χώρας για τις επόμενες δεκαετίες.

@Νίκος Φ.
|

Νίκο, εγώ προσωπικά δε συμφωνώ πως πρέπει να υπάρχει ποσόστωση στους διορισμούς για του πολύτεκνους ως "μέσο καταπολέμησης της υπογεννητικότητας". Δεν πολεμάς την υπογεννητικότητα διορίζοντας όποιον έχει 3 ή 4 παιδιά αλλά προσπαθείς να έχεις παροχές (όχι άμεσα σε χρήμα) στους γονείς όταν κάνουν και ένα ή δύο παιδιά.

xatzis
|

Είτε έτσι είτε αλλιώς χωρίς την δυνατότητα γραπτού διαγωνισμού δεν υπάρχει ελπίδα για τους περισσότερους από τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς. Ισες λοιπόν ευκαιρίες?

ΓΙΑΝΝΗΣ
|

Κύριε Υπουργέ
Η πραγματική αξιοκρατία δημιουργεί μια θετική διάχυση στη κοινωνία και επιδρά πολλαπλάσια στις εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών που γνωρίζουν να διακρίνουν τις πραγματικές προθέσεις μιας πολιτικής. Αντίθετα μια πλασματική αξιοκρατική πολιτική μπορεί να κερδίσει κάποιους συμφεροντολογικά, χάνει όμως τη κοινωνία. Για παράδειγμα είχατε δώσει δεκαέξι μόρια στο δεύτερο πτυχίο του οποίου η απόκτηση απαιτεί κόπο, μόχθο και σπουδές τεσσάρων και πέντε ετών κάτι που ήταν δίκαιο. Σαφώς και κάποιος Καθηγητής που κατέχει πτυχίο Μαθηματικού και πτυχίο Φυσικού ή πτυχίο Λογιστικής και πτυχίο Οικονομικών Επιστημών έχει πιο πλούσια γνώση για να διδάξει από τον κάτοχο ενός πτυχίου. Γιατί λοιπόν τα δεκαέξι μόρια τα κάνατε επτά; Επίσης είναι καλύτερος Καθηγητής ένας υποψήφιος που διαθέτει ένα πτυχίο και δύο ξένες γλώσσες ή ο κάτοχος δύο συναφών πτυχίων; Ακόμη είναι το ίδιο το μάστερ διετούς φοίτησης με το μάστερ μονοετούς φοίτησης; Επιπλέον θα πρέπει να μοριοδοτείται το ίδιο το βασικό πτυχίο τετραετούς φοίτησης με το πτυχίο πενταετούς φοίτησης των Πολυτεχνικών σχολών; Που είναι οι εξαγγελίες σας ότι το πτυχίο των Πολυτεχνικών σχολών θα μετράει συγχρόνως και ως μάστερ;
Κύριε Υπουργέ μειώνοντας το δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ (που μπορεί να είναι συναφές με το πρώτο) ουσιαστικά πριμοδοτείτε εμμέσως τη διδακτική εμπειρία για την απόκτηση της οποίας ο ένας υποψήφιος εργαζόταν και ήταν ασφαλισμένος ενώ ο άλλος ήταν άνεργος και σπούδαζε με όλες τις δαπάνες, τα κόστη και τις θυσίες που αυτό συνεπάγεται. Επιπροσθέτως για να αποκτήσει κανείς τα 120 μόρια που θέτετε στα ακαδημαϊκά προσόντα θα πρέπει να κατέχει όλη τη γκάμα των πτυχίων και μάλιστα με άριστα κάτι που όπως αντιλαμβάνεστε είναι σχεδόν αδύνατο.
Κύριε Υπουργέ άλλο η πραγματική αξιοκρατία και άλλο η πλασματική αξιοκρατία. Ο λαός τα βλέπει και τα αντιλαμβάνεται. Να είστε βέβαιος.

ΛΑΜΠΡΟΣ
|

Το μόνο δωρεάν ακαδημαϊκό προσον που είναι το δεύτερο πτυχίο και για το οποίο σπουδάζεις τουλάχιστον 4 χρόνια, δίνει τα ίδια μόρια με μία ξένη γλωσσα. Τι να πει κανείς...

Νίκος Φ.
|

Το σύστημα είναι άδικο, ειδικά για τις κατηγορίες που έμπαιναν μπροστά στους πίνακες αναπληρωτών. Η πρόταξη των ΑΜΕΑ είναι πράξη κοινωνικής ευθύνης για άτομα που υπηρετούν χρόνια την εκπαίδευση, παρά τα χρόνια μη αναστρέψιμα νοσήματα που έχουν. Είναι ντροπή να συμβαίνει αυτή η κατάφωτη αδικία. Πρέπει να υπάρχει πρόταξη σε όλους τους πίνακες και το 5% των μόνιμων διορισμών.

Επίσης, όταν οι γεννήσεις από 120.000 τα έτη 2008 και 2009 έχουν πέσει τα τρία τελευταία χρόνια στις 88.000, καταλαβαίνει κανείς ότι επείγει και η πρόταξη στους πίνακες των πολύτεκνων εκπαιδευτικών και ένα 10% των μόνιμων διορισμών. Αυτό μακροπρόθεσμα θα αυξήσει τις γεννήσεις, όπως έγινε από το 2004 και μετά, με την αύξηση κατά 15.000 έως 20.000 ετησίως των γεννήσεων. Έτσι δημιουργήθηκαν χιλιάδες νέα τμήματα και τάξεις στα σχολεία και βρήκαν δουλειά χιλιάδες εκπαιδευτικοί εργασία, μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι. Πρέπει, επιτέλους, να κοιτάξουμε το μέλλον.

Τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά είναι καλά, αλλά υπάρχουν και κοινωνικά/οικονομικά αδύναμοι ( η πλειοψηφία στην ελληνική κοινωνία ) που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές, εντός ή εκτός Ελλάδας.

Το νέο σύστημα τσακίζει αλύπητα τους αναπληρωτές που χρόνια είναι στην εκπαίδευση, και ειδικότερα τους ΑΜΕΑ και αυτούς με πολλά παιδιά. Τόση αναλγησία από "αριστερή" κυβέρνηση δεν το περίμενε κανείς...


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/60880/nea-moriodotisi-sto-systima-diorismoy-ekpaideytikon