Μελέτη ΣΥΡΙΖΑ για Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής: 6 τμήματα δε θα έχουν καθόλου εισακτέους- 50 πόλεις θα χάσουν φοιτητές139 τμήματα θα έχουν απώλειες φοιτητών

Δημοσίευση: 05/02/2021

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

 Μελέτη ΣΥΡΙΖΑ για Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής: 6 τμήματα δε θα έχουν καθόλου εισακτέους- 50 πόλεις θα χάσουν φοιτητές139 τμήματα θα έχουν απώλειες φοιτητών

Απώλειες: Κεντρική Μακεδονία: 90% Βόρειο Αιγαίου: 86% Ιόνιο: 70% Στερεά Ελλάδα & Εύβοια: 62% Δυτική Μακεδονία: 59% Κρήτη: 56% Νότιο Αιγαίο: 50% Πελοπόννησος:47%

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αγγελόπουλος Γιώργος • Βεντούρας Ερρίκος • Γεωργαντάς Ηλίας • Κοτσιφάκης Γιώργος • Κοτσιφάκης Θεμιστοκλής • Κυπριανός Παντελής • Λόντος Χαράλαμπος • Μπόγρης Αντώνης • Νταής Στέργιος

Τις επιπτώσεις του νέου συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και της θέσπισης Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, έπειτα από μελέτη και επεξεργασία των δημοσιευμένων δεδομένων για τις εξετάσεις των υποψηφίων από τα ημερήσια Γενικά Λύκεια για το 2020, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων με τίτλο «Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (άρθρα 5 έως 11).

Όπως προκύπτει από τη ανάλυση των δεδομένων, η εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των εισακτέων τουλάχιστον κατά 23% σε σχέση με το 2020.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις:

 •     κάθε πανεπιστημιακό τμήμα θέτει μια «δική» του βάση,
 •     η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής είναι το ποσοστό του μέσου όρου των επιδόσεων όλων των υποψηφίων στα 4 εξεταζόμενα μαθήματα του κάθε πεδίου,
 •     το ΥΠΑΙΘ καθορίζει το εύρος για το ποσοστό του μέσου όρου, μέσα στο οποίο θα μπορεί να κινηθεί η επιλογή του κάθε τμήματος (πχ: 80% έως 120%).

Ωστόσο, η θέσπιση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στερείται εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής λογικής, καθώς η βελτίωση των επιδόσεων στις πανελλαδικές εξετάσεις δε σχετίζεται με την εφαρμογή οποιουδήποτε βαθμολογικού «κόφτη», αλλά με ουσιαστικές αλλαγές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στο Λύκειο.

Η νομοθετική πρόταση της κυβέρνησης θέτει περιορισμούς στην πρόσβαση των υποψηφίων στα Πανεπιστήμια και επιφέρει μια σειρά από αρνητικές συνέπειες σε μαθητές και ΑΕΙ, στις πόλεις και τις περιφέρειες που αυτά εδρεύουν. Την ίδια στιγμή, η πρόσβαση στα ιδιωτικά κολέγια δεν προϋποθέτει καμία βάση εισαγωγής παρά μόνο τη δυνατότητα καταβολής διδάκτρων.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, οι μέσοι όροι στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020 κυμάνθηκαν ως εξής:

Οι τιμές αυτές αφορούν τους υποψήφιους από τα ημερήσια Γενικά Λύκεια, δηλαδή το 87% των υποψηφίων, με το ισχύον σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, ακόμα και αν όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα επιλέξουν το χαμηλό όριο της ΕΒΕ (80%), με βάση τα στατιστικά δεδομένα των μορίων που συνέλεξαν οι υποψήφιοι το 2020, το 2021 δε θα εισαχθούν (προσεγγιστικά):

 •     1ο πεδίο: 7.686 υποψήφιοι - δηλαδή το 36%
 •     2ο πεδίο:4.653 υποψήφιοι - δηλαδή το 31%
 •     3ο πεδίο: 3.424 υποψήφιοι - δηλαδή το 31%
 •     4ο πεδίο:8.739 υποψήφιοι - δηλαδή το 37%

Λαμβάνοντας υπόψη πως το 2020, από τους 71.159 υποψήφιους δεν εισήχθησαν σε ΑΕΙ 10.319 (15%), με το προτεινόμενο σχέδιο, το 2021 δε θα εισαχθούν 24.502 (34%) υποψήφιοι - σύμφωνα με το «ευνοϊκό» σενάριο (συντελεστής 0,8) ή 34.070 (52%) - σύμφωνα με το «μέτριο» σενάριο (συντελεστής 1,0).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ

Υπενθυμίζεται πως το νομοσχέδιο προβλέπει κοινούς συντελεστές ΕΒΕ για τους υποψήφιους που φοιτούν σε ημερήσια Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, και κοινή ΕΒΕ σε εσπερινά και ημερήσια. Οι κοινοί συντελεστές για αποφοίτους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αναμένεται να πλήξουν τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, οι οποίοι έχουν παράλληλο σύστημα εισαγωγής με δικές τους βάσεις και αριθμό θέσεων.

Η θεσμοθέτηση κοινής βάσης (ΕΒΕ) ημερησίων και εσπερινών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αντίστοιχα) θα αποκλείσει τους απόφοιτους των εσπερινών από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι συνήθως είναι εργαζόμενοι μαθητές. Πρόκειται για ρυθμίσεις με ιδιαίτερα σκληρό και ταξικό πρόσημο.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Η εφαρμογή του προτεινόμενου συστήματος εισαγωγής -ακόμα και στο «ευνοϊκό σενάριο»- θα έχει ως αποτέλεσμα:

 •     139 τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις να έχουν απώλειες φοιτητών (σε σύνολο 418),
 •     6τμήματα δε θα έχουνκαθόλου εισακτέους,
 •    50 πόλεις θα χάσουν φοιτητές,
 •    17από τα 24 ΑΕΙ θα υποστούν απώλειες.

Πιο αναλυτικά, τα τμήματα ανά Πανεπιστήμιο που θα υποστούν απώλειες είναι τα εξής

Οι επιπτώσεις της Ελάχιστης Βάσεις Εισαγωγής ανά πόλη και περιφέρεια:


Το ποσοστό των τμημάτων που θα υποστούν απώλειες ανά Περιφέρεια:

 •     Κεντρική Μακεδονία: 90%
 •     Βόρειο Αιγαίου: 86%
 •     Ιόνιο: 70%
 •     Στερεά Ελλάδα & Εύβοια: 62%
 •     Δυτική Μακεδονία: 59%
 •     Κρήτη: 56%
 •     Νότιο Αιγαίο: 50%
 •     Πελοπόννησος:47%
 •     Θεσσαλία: 37%
 •     Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: 36%
 •     Δυτική Ελλάδα: 34%
 •     Ήπειρος: 22%
 •     Θεσσαλονίκη: 16%
 •     Αττική: 11%

*το μέγεθος του βέλους και ο χρωματισμός του χάρτη είναι ανάλογος του ποσοστού Τμημάτων που έχουν μείωση

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το προτεινόμενο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ αναμένεται να έχει αρνητικές συνέπειες σε διάφορα επίπεδα. Κύρια χαρακτηριστικά είναι η συρρίκνωση του Ενιαίου Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης & Έρευνας, η ένταση των ανισοτήτων και των αποκλεισμών στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, η ανακατεύθυνση χιλιάδων υποψηφίων σε αμφιβόλου ποιότητας και κοστοβόρες λύσεις που προσφέρουν τα ιδιωτικά κολέγια, όπως και η αποδυνάμωση των περιφερειακών ιδρυμάτων, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες.

 •     ~ 30% περιορισμός των φοιτητών στα ΑΕΙ
 •     Αύξηση της μαθητικής διαρροής στο Λύκειο και μείωση των αποφοίτων λόγω της δυσκολίας εισαγωγής στα ΑΕΙ και της εφαρμογής της Τράπεζας Θεμάτων
 •     Αύξηση της φοίτησης σε φροντιστήρια και των σχετικών οικογενειακών δαπανών
 •     Πλήρης ακύρωση του μορφωτικού ρόλου του λυκείου για όλες τις τάξεις
 •     Μείωση της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων δεδομένου ότι πλέον συνδέεται με τον αριθμό των φοιτητών
 •     Κλείσιμο και συγχώνευση Τμημάτων - μείωση ερευνητικού έργου & αύξηση της «διαρροής εγκεφάλων»
 •     Ανακατεύθυνση σπουδαστών στα ιδιωτικά κολλέγια και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών λόγω των διδάκτρων
 •     Περιορισμός της αναπτυξιακής συνεισφοράς των περιφερειακών Πανεπιστημίων, ειδικά στην επαρχία όπου τα Πανεπιστήμια συνεισφέρουν με μελέτες, έργα και επενδύσεις
 •     Περιορισμός της πολιτιστικής συνεισφοράς των ακαδημαϊκών κοινοτήτων στην επαρχία
 •     Σημαντικές αρνητικές συνέπειες στις τοπικές οικονομίες

Σχόλια (24)

ΠΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ86 (ΠΡΩΗΝ ΠΕ20.01)
|

Ο βαθμος εισαγωγης στις διαφορες σχολες ειναι καθαρα βαθμος καταταξης στις σχολες αυτες και δεν ειναι ο βαθμος του απολυτηριου ή δεν εχει σχεση με τον βαθμο του απολυτηριου !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Π.χ. στην δεκαετια του '80 (περιπου 1985 - 1986 - 1987, κλπ, κλπ) στους περιπου 141.000 υποψηφιους περνουσαν σε Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. γυρω στους 40.000 με 41.000 !!!!!!!!!!!!!!! Οποτε, ας το πουμε ετσι, ισχυε ονομος της αγορας, υψηλη ζητηση, περιορισμενη προσφορα, αρα και οι βασεις ηταν υψηλες !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ειδικα στις Πανεπιστημιακες σχολες, Ιατρικες, Νομικες, κλπ, κλπ, κλπ, δεν πιανονταν, οπως ειναι και σημερα δηλαδη !!!!!!!!!!!!!!! Σημερα παλι, οπου ο αριθμος των υποψηφιων ειναι, λεω ενα νουμερο τωρα, 90.000 και οι προσφερομενες θεσεις ειναι 89.900, λεω ενα αλλο νουμερο, ε, φυσικο ειναι να υπαρχει πτωση τιμων, "βασεων" θελω να πω, οποτε γι΄ αυτο εχουμε αυτα τα νουμερα !!!!!!!!!!!!!!!! Απο κει και περα, ειναι και θεμα προτιμησεως των υποψηφιων, η διαμορφωση των βασεων εισαγωγης στις σχολες της Τριτοβαθμιας Εκπαιδευσης !!!!!!!!!!!! Θυμαμαι για περιπου το 1985, λεμε τωρα, η Παιδαγωγικη ακαδημια Δασκαλων στο Α.Π.Θ. ΕΙΧΕ ΒΑΣΗ 1850 ΜΟΡΙΑ, με αριστα το 2000, εκεινα τα χρονια, και η Σ.Σ.Ε. (Σχολη Ευελπιδων) στην Αθηνα ειχε βαση 1300 - 1350 μορια περιπου, που υποτιθεται οτι βγαινοντας απο κει, θα αναλαβεις τις τυχες της χωρας στον στρατιωτικο τομεα, ετσι και γινει καποιος πολεμος, συρραξη, κλπ, κλπ !!!!!!!!!!! Θα γινεις, Ταξιαρχος, Υποστρατηγος, Αντιστρατηγος, Αρχηγος Γ.Ε.Ε.Θ.Α., κλπ, κλπ, κλπ, κλπ, οχι ενας απλος δασκαλος, αντε το πολυ - πολυ, Διευθυντης Δημοτικου σχολειου !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

φοιτητής
|

τα μόρια που μαζεύει ένας φοιτητής δεν έχουν την ίδια βαρύτητα γιατί άλλο βάρος έχουν τα μαθήματα μαθηματικά φυσική χημεία από ιστορία κοινωνιολογία οικονομία(θεολογία) δηλαδή 15000 μόρια από οικονομικό είναι 9000 σε θετικές, έτσι για να μην κοροιδευόμαστε.

@Κλειδαριά
|

...και να ανοίξουν περισσότερα κολέγια.
Έτσι θα έχουμε πτυχιούχους άριστους ...
Βρε δε πάει καλά ο κόσμος!

γιόχαν
|

Η ανάλυση του ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το νομοσχέδιο της Κεραμέως είναι ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΩΣΤΟ.Επιτακτική ανάγκη,προχωρήστε άμεσα.

foros1
|

Πολύ απλά, οι υποψήφιοι του 3 έως 7 θα κατευθυνθούν στα κολλέγια.
Αν μάλιστα τα πτυχία τους έχουν τα ίδια δικαιώματα με αντίστοιχα τμημάτων με υποψήφιους του 13 έως 17, τι το καλύτερο?
Άλλωστε εκεί πρακτικά, δεν θα έχει νόημα και το ν+2.

Κλειδαριά
|

Τώρα δεν έχω κανέναν ενδοιασμό ότι πρέπει να κλείσουν το ταχύτερο!

Ελπίδα
|

Νομίζω ότι η "διαρροή εγκεφάλων" ως συνέπεια της μείωσης των φοιτητών που θα μπαίνουν με βαθμό κάτω από την βάση είναι το πιο καταλυτικό επιχείρημα.

Τρελό αυτογκόλ !!!
|

Καλά ούτε αυτό δεν μπορούν να αντιληφθούν εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ,
κανονικά το υπουργείο αυτή την «μελέτη» πρέπει να την βάλει στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου !!!

Αν είναι δυνατόν
|

Υπάρχουν τόσες σχολές με μηδενικές σχεδόν βάσεις! Κλείσιμο τώρα!

Ξερόλας
|

Ποντάρω ότι φέτος θα πέσουν τα πιο εύκολα θέματα της τελευταίας 10ετίας, τουλάχιστον. Για να δουμε μετά πόσο θα σταθεί η μελέτη;

Μουρικης
|

Esos παρακαλώ ζητήστε και δημοσιεύστε τα στοιχεία που βασίζεται η έρευνα αυτή.
Πέρα από το τη γενική διαπίστωση ότι ένας σημαντικός αριθμός μαθητών δε θα εισαχθεί σε κάποια σχολή, αναφέρει ότι 6 σχολές δε θα έχουν ΚΑΝΕΝΑ εισακτέο.
Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΡΩΤΟΣ επιτυχόντας με τις περσινές βάσεις είχε ΚΑΤΩ από τα 7800-9000 μόρια (ανάλογα το ΕΠ)
Ποιες είναι οι σχολές αυτές?
Οι Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) με βαθμολογία 1ου 7.700 μόρια (εντελώς οριακά δηλαδή...)

Αν κάποιες σχολές έχουν ΜΗΔΕΝΙΚΗ ζήτηση κάτι πρέπει να γίνει...

Αθηνά
|

Αυτό που πάθατε όλοι τελευταία με τους υποψήφιους των πανελλαδικών που περνάνε με βαθμό κάτω από την βάση πραγματικά θέλει διερεύνηση....Οι πανελλήνιες είναι ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.Δίνει Χ θέσεις.Δεν το γνωρίζατε?Τώρα το ακούτε πρώτη φορά?Πρός τι λοιπόν αυτές οι ειρωνείες και οι κοροιδείες και τα τετελεσμένα τυπού σιγά μην βγάλουν την σχολή με τέτοιο βαθμό....Έχω και άλλα πολλά να πω αλλά δεν θα ασχοληθώ.....

ΠΟΛΙΤΗΣ
|

Ας δουν τα χάλια μας κυρίως εκείνοι που ισχυρίζονται ότι ο διαγωνισμός PISA που μας κατατάσσει στα τάρταρα δίνει λάθος αποτελέσματα.

pezoporos
|

Πείστηκα ότι είναι σωστό το μέτρο.

Βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ
|

Το αντικείμενο και η έδρα μιας σχολής σαφέστατα παίζει ρόλο στη ζήτηση για σπουδές άρα προφανώς τόσο οι περιφερειακές σχολές όσο και οι κεντρικές πρέπει να αναδιαρθρωθούν.

Η βάση εισαγωγής σε Σχολές όπως Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ή Επιστήμης Υλικών στην Κρήτη δεν τις καθιστά μη αναγκαίες - δεκάδες τμήματα παραμένουν χωρίς αντιστοίχιση σπουδών και αυτό περιοριζει ακόμη περισσότερο τις δηλώσεις στο μηχανογραφικό δελτίο, ενώ άλλα απλώς δηλώνονται για το δικαίωμα στην αίτηση μετεγγραφής και την απόκτηση φοιτητικής ιδιότητας.

https://www.esos.gr/arthra/68314/antistoihies-tmimaton-eisagogikon-kate…

UOP
|

Εξαιρειτικό θετικό νέο που η αξιωματική αντιπολίτευση έκανε αυτό που θα έπρεπ αν κάνει όταν συνέννωνε αδιακρίτως και με (ξένη) προίκα νέα τμήματα. Το Μπράβο για την έρευνα που δείχνει οτι αρκετές πόλεις θα χάσουν κάτι από αυτό που δεν έπρεπε να έχουν, δηλαδή φοιτητές με Μ.Ο. 3 που στην πραγματικότητα δεν ήταν φοιτητές αλλά περιπλανώμενοι νέοι για λίγα χρόνια μέχρι που παραιτούθντα. Το κέρδος να το δώσει το υπουργείο για ίδρυση υποδομών και κύρια εστίελς και λέσχες

ΟΧΙ στους περιορισμούς
|

λειτουργίας των Πανεπιστημίων ως ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τους οποίους θέτουν "φοιτητές" με βαθμολογίες που δεν δικαιολογούν ούτε καν την κατοχή απολυτηρίου Λυκείου.
Το ότι θα υπάρξουν Τμήματα που δεν θα έχουν φοιτητές σημαίνει πολύ απλά ότι δεν έπρεπε να δημιουργηθούν.

Jack senior
|

Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά επικροτεί την κ. Κεραμέως. Σωστός είναι ο νόμος. Δεν μπορεί πλέον να αντέξει ο Έλληνας φορολογούμενος να σπουδάζουν οι νέοι μας άχρηστα αντικείμενα για την κοινωνία, με στόχο το ταμείο ανεργίας, μόνο και μόνο για να ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες (ενοικίαση διαμερισμάτων, τυροπιτάδικα, σουβλατζίδικα, μπαρ κτλ). Κάπου πρέπει να σοβαρευτούμε. Τι νόημα έχουν οι σπουδές σε αντικείμενα που δεν οδηγούν πουθενά και δεν δίνουν καμία προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης? Μάλλον πιστεύουν οι Συριζαίοι πως οφείλουμε να εκπαιδεύουμε πτυχιούχους άνεργους, οι οποίοι ή θα υποαπασχολούνται μετά σε δουλειές που δεν απαιτούν πανεπιστημιακό πτυχίο ή θα φεύγυν στο εξωτερικό. Χρειάζεται αρκετή δουλειά ακόμη, αλλά ο νόμος αυτός είναι προς την σωστή διεύθυνση. Τα πανεπιστήμια πρέπει να εκπαιδεύουν ανθρώπους υψηλού επιπέδου, χρήσιμους στην κοινωνία, και όχι απλώς να χρηματοδοτούν την τοπική κοινωνία (χειμερινός τουρισμός φοιτητών) ή να ικανοποιούν την επιστημονική ματαιοδοξία του κάθε καθηγητή. Η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών δεν βλέπουν αρνητικά να κλείσουν μερικά παν/μιακά τμήματα.

και όχι μόνο
|

αν υπολογίσετε και το ποσοστό των κενών θέσεων ανά τμήμα, είναι ακόμα ποιο τραγικό
αν προσθέσετε και τις μετεγγραφές θα δείτε ότι η περιφέρεια θα αδειάσει και τα κεντρικά ιδρύματα που μπορεί να έχουν χάσει λόγω Εβελίνα θα πάρουν φοιτητές από μετεγγραφές.
Υπολογίζετε ότι η περιφέρεια (Θράκη, Μακεδονία, Αιγαίο) θα χάσει το 70% των φοιτητών τους ότι και να γίνει (ακούω αύξηση θέσεων)...κρατήστε το νούμερο και τα λέμε.

Η μελέτη είναι σωστή
|

Μπράβο στον ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει με στοιχεία ότι το νομοσχέδιο είναι σωστό !!!
Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσα τμήματα με φοιτητές μη ικανούς να σπουδάσουν και να λειτουργούν.
Ας τα δει η κυβέρνηση και να προχωρήσει ακόμα γρηγορότερα.
Συγχωνεύσεις τμημάτων και ιδρυμάτων, άμεσα καλύτερα πανεπιστήμια,
Τα αξίζουν τα παιδιά μας.
Υπουργείο προχωρά και μην τους ακούς .
.

ΠΑΠΑΣ
|

Μπράβο πολύ ωραία δουλειά....επειδή έχετε τα στοιχεία....δώστε παρακαλώ και διαστήματα βαθμολογιών των υποψηφίων που θα χαθούν οι θέσεις ανά τμήμα. 0- 3, 15 υποψήφιοι , 3 - 5 , 30 υποψήφιοι , 5-7 25 υποψήφιοι.....για να έχουμε πραγματικοί εικόνα ....για πιο πράγμα μιλάμε.....και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του....!!!
Πάντως σαν γενική αρχή το Πανεπιστήμιο θέλει κριτήρια......γιατί ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ....ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΘΕΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΉ ΠΡΟΣΠΑΘΕΊΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΉΣΩ ΠΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΕ ΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΑΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ Μ.Ο. ΒΑΘΜΩΝ 5 ;

So what
|

Δηλαδή τι θέλουμε, άνεργους πτυχιούχους ;

ΓΙΩΡΓΟΣ
|

Εξαρτάται τι πανεπιστήμιο και τι επίπεδο σπουδών θέλει η πολιτεία. Μισές αλήθειες...

Νίκος
|

Θα ήθελα να αναφέρουν οι εκάστοτε πολιτικοί που κάνουν δηλώσεις κατά πόσο συμφωνεί ο αριθμός των εισακτέων με τον αριθμό των φοιτητών που μπορεί να εξυπηρετήσει ένα τμήμα, ένα νούμερο το οποίο στέλνει κάθε χρόνο στο υπουργείο και το οποίο ποτέ δεν έχει εισακουστεί, λόγω μικροπολιτικής.


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/71495/meleti-syriza-gia-elahisti-vasi-eisagogis-6-tmimata-de-tha-ehoyn-katholoy-eisakteoys-50