Πανελλαδικές: Πόσοι θα εισαχθούν στα ΑΕΙ από τους υποψηφίους που θα αναγκαστούν να δώσουν επαναληπτικές τον Σεπτέμβριο λόγω Κορωνοϊού και άλλους ειδικούς λόγους

Δημοσίευση: 19/05/2021

Τελευταία Ενημέρωση: 19/05/2021, 21:32

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πανελλαδικές: Πόσοι θα εισαχθούν στα ΑΕΙ από τους υποψηφίους που θα αναγκαστούν να δώσουν επαναληπτικές τον Σεπτέμβριο  λόγω Κορωνοϊού και άλλους  ειδικούς λόγους

Προϋπόθεση για την εισαγωγή σε κάποιο Τμήμα είναι να λάβουν οι εξεταζόμενοι στις επαναληπτικές αυτές εξετάσεις βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου επιτυχόντα των πανελλαδικών εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί ανάμεσα σε γονείς και υποψηφίους για τα ΑΕΙ , καθώς “τρέμουν” για το ενδεχόμενο να μπουν σε δεκαήμερη καραντίνα,από ενδεχόμενο κρούσμα Κορωνοϊού στην τάξη τους, όσο διαρκούν τα μαθήματα μέχρι 11 Ιουνίου, και να “αποκλειστούν” από τις Πανελλαδικές του Ιούνη.

Οι υποψήφιοι που θα “αποκλειστούν” από τις Πανελλαδικές λόγω  καραντίνας  θα συμμετάσχουν στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτέμβρη μαζί με άλλους υποψηφίους  που  δεν έλαβαν μέρος ή διέκοψαν την εξέτασή τους σε ένα ή περισσότερα μαθήματα κατά τη διάρκεια της τακτικής εξεταστικής περιόδου, για σοβαρούς λόγους υγείας, είτε λόγω ψυχικής οδύνης συνεπεία θανάτου συγγενούς α ́ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β ́ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός του μήνα που προηγείται του μήνα έναρξης των εξετάσεων και μέχρι τη λήξη αυτών.

Πόσες θέσεις θα διατεθούν

Οι υποψήφιοι  που θα συμμετάσχουν στις Επαναληπτικές Εξετάσεις του Σεπτέμβρη θα διεκδικήσουν περίπου 350 με 450 θέσεις συνολικά.

Συγκεκριμένα ο αριθμός αυτός θα προκύψει πολλαπλασιάζοντας το 0,5% επί των θέσεων ανά τμήμα.

Επειδή υπάρχουν τμήματα που δεν έχουν 200 φοιτητές, ώστε να προκύπτει ένας υποψήφιος, το υπουργείο Παιδείας έχει προβλέψει και έχει ορίσει ότι  “πρέπει να προκύπτει τουλάχιστον μία (1) θέση ανά Τμήμα”.

Για τμήματα που από το 0,5% προκύπτει αποτέλεσμα κάτω του 1,50 ορίζεται μία θέση.

Παράδειγμα εάν ένα τμήμα έχει 300 θέσεις τότε προκύπτει 1,5 θέση,οπότε χάνεται η δεύτερη θέση.

Προϋπόθεση για την εισαγωγή στα ΑΕΙ

Προϋπόθεση για την εισαγωγή σε κάποια σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι να λάβουν οι εξεταζόμενοι στις επαναληπτικές αυτές εξετάσεις βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου επιτυχόντα των πανελλαδικών εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου της αντίστοιχης κατηγορίας ημερησίου Λυκείου (ΓΕ.Λ. ΕΠΑ.Λ.) στη συγκεκριμένη σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά στο σύνολο των μαθημάτων

Στις επαναληπτικές εξετάσεις οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά στο σύνολο των μαθημάτων στα οποία έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή με την αίτηση-δήλωση που υπέβαλαν τον Μάρτιο (Ομάδας Προσανατολισμού, Γενικής Παιδείας, Ειδικά Μαθήματα, Μουσικά Μαθήματα (Μουσική Αντίληψη και Γνώση, Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία) Μαθήματα Ειδικότητας, πρακτικές δοκιμασίες) και όχι μόνο σε όποιο απουσίασαν.

Με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις, η συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ακυρώνεται, όπως και η βαθμολογία και η επίδοσή του σε μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες, στα οποία έχει ήδη εξεταστεί, και ο υποψήφιος λογίζεται ως μη εξετασθείς.

Οι υποψήφιοι των εσπερινών λυκείων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας με την οποία επέλεξαν να εξεταστούν στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου, μπορούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις μαζί με τους υποψηφίους των ημερησίων Λυκείων.

Στην περίπτωση αυτή εξετάζονται στην ίδια ύλη και θέματα με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων και διεκδικούν τις ίδιες με αυτούς θέσεις.

Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα, Λύκεια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων, μπορεί να ορίζονται εξεταστικά κέντρα και σε άλλες πόλεις της χώρας.  

Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε θέματα που καθορίζουν οι αρμόδιες, κατά περίπτωση, Κεντρικές Επιτροπές Εξετάσεων.

Δικαιολογητικά και προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια

Για να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι στις επαναληπτικές εξετάσεις, πρέπει το αργότερο εντός δύο (2) ημερών, εκ των οποίων τουλάχιστον η τελευταία εργάσιμη, από την ημέρα λήξης του Προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων και του Προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ κατά περίπτωση, να καταθέσουν οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, ή ο κηδεμόνας τους, σχετική αίτηση στην ΕΕΔΔΕ που εδρεύει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει το σχολείο στο οποίο είχαν υποβάλει την αρχική αίτηση-δήλωσή τους για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, συνοδευόμενη από ένα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει αδυναμία του υποψηφίου να συμμετάσχει την ημέρα εξέτασης του μαθήματος:

α) δικαιολογητικά ασθενείας από Δημόσιο Νοσοκομείο τα οποία φέρουν σφραγίδα Διευθυντή είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος ή Δημόσιου Κέντρου Υγείας, τα οποία φέρουν σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου,

β) δικαιολογητικά ασθενείας από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής,

γ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ληξιαρχική πράξη θανάτου συγγενούς α ́ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β ́ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή.

Δε θεωρούνται επαρκείς απλές ιατρικές βεβαιώσεις από ιδιώτες ή υπεύθυνες δηλώσεις των μαθητών ή των γονέων και κηδεμόνων τους.

Σε περίπτωση απουσίας κατά τη διάρκεια του Προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων, η προθεσμία κατάθεσης της σχετικής αίτησης και των δικαιολογητικών είναι το αργότερο εντός δύο (2) ημερών, εκ των οποίων τουλάχιστον η τελευταία εργάσιμη από την ημέρα εξέτασης του μαθήματος στο οποίο απουσίασε ή διέκοψε την εξέτασή του ο υποψήφιος και κατατίθενται στην ΕΕΔΔΕ που εδρεύει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει το σχολείο στο οποίο είχαν υποβάλει την αρχική αίτηση-δήλωσή τους για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Σε περίπτωση απουσίας κατά τη διάρκεια του Προγράμματος διεξαγωγής των πρακτικών δοκιμασιών, η προθεσμία κατάθεσης της σχετικής αίτησης και των δικαιολογητικών είναι το αργότερο εντός δύο (2) ημερών, εκ των οποίων τουλάχιστον η τελευταία εργάσιμη από την ημέρα κατά την οποία ήταν προγραμματισμένη η συμμετοχή του υποψηφίου σε αυτές εφόσον είτε απουσίασε είτε διέκοψε λόγω ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειας και κατατίθενται στην οικεία ΕΕΔΔΕ.

Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης λόγω ξαφνικής ασθένειας υποψήφιος ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, αναγκαστεί να διακόψει την εξέτασή του, η Λυκειακή Επιτροπή ή η Εξεταστική Επιτροπή κατά περίπτωση, αφού συντάξει σχετικό πρακτικό, αποστέλλει για φύλαξη το γραπτό δοκίμιο στην οικεία ΕΕΔΔΕ και αντίγραφο του πρακτικού στο Βαθμολογικό Κέντρο ενημερώνοντας για την απουσία του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος θα λάβει μέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις, εφόσον καταθέσει σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σε διαφορετική περίπτωση το γραπτό δοκίμιο αποστέλλεται τελικά στο ΒΚ για βαθμολόγηση με σχετικό πρακτικό της ΕΕΔΔΕ.

Αν βέβαια ο υποψήφιος δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση ότι ολοκλήρωσε τελικά την εξέτασή του, τότε το γραπτό του αποστέλλεται και βαθμολογείται κανονικά.

Τα δικαιολογητικά και η σχετική αίτηση μπορούν να αποσταλούν στις οικείες ΕΕΔΔΕ και μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς.

Σε αυτή την περίπτωση ως ημερομηνία κατάθεσης θα θεωρείται η χρονολογική σήμανση αποστολής των εγγράφων.

Κατάθεση μηχανογραφικού και καθορισμός θέσεων εισαγωγής

Οι υποψήφιοι  των επαναληπτικών εξετάσεων από φέτος καταθέτουν μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τους,    μετά από την ολοκλήρωση των επαναληπτικών εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης.

 

Σχόλια (9)

@Μαρια
|

Το γέλιο θα πέσει με την προχειρότητα σχεδιασμού από την Υπουργό που υποστηρίζετε. Είναι δύσκολο να κλείσουν 10 ημέρες νωρίτερα τα Λύκεια και να γίνουν οι εξετάσεις χωρίς άγχος; Εσύ θεωρείς απίθανο κάποιος που θέλει και άλλο χρόνο να βγει θετικός (και με επανάληψη τεστ σε ιδιωτική δομή); Ένας αρκεί για όλη την τάξη.. Μιλάμε για 400 θεσεις συνολικά τον Σεπτέμβριο!
Μάλλον ζείτε σε άλλη χώρα, εκεί που οι υπουργοί κάθονται οκλαδόν και συζητάνε τα προβλήματα με τα παιδάκια ή παίζουν ανέμελα βόλεϊ περήφανοι για το έργο τους..

Μ.
|

Πρέπει να κλείσει η Γ Λυκείου μια εβδομάδα νωρίτερα!!

Λ.Λ.
|

Εφόσον τα θέματα των επαναληπτικών είναι δυσκολότερα, για ποιον λόγο ο υποψήφιος πρέπει να πιάσει τουλάχιστον ίση βαθμολογία με τον τελευταίο επιτυχόντα της κανονικής περιόδου; Και άτυχος και τιμωρημένος;

Μαρία
|

@Έχει να πέσει γέλιο.., To γέλιο ....πέφτει με αυτά που γράφετε!!!

Ηλίας
|

Δεν είναι και τόσο δύσκολο! Μη διαμαρτυρόμαστε!

οι επαναληπτικές είναι ΛΑΘΟΣ
|

η ζωή έχει ατυχίες. υπήρξε προβλημα; την επομενη χρονιά . απλό . αυτή η "φιλανθρωπία" δεν έχει νόημα

@ Έχει να πέσει γέλιο..
|

τα όποια θετικά self-test πρέπει να επαληθευτούν στη συνέχεια με rapid-test ή/και PCR. Μην σπέρνεται τον τρόμο εσκεμμένα.

Έχει να πέσει γέλιο..
|

Να δούμε πως θα διαχειριστούν τους εκατοντάδες (τουλάχιστον) «φορείς τελευταίας στιγμής COVID» που θα δηλώσουν θετικό αποτέλεσμα στην πλατφόρμα για να δώσουν εξετάσεις το Σεπτέμβριο συμπαρασύροντας αντίστοιχα εκατοντάδες τάξεις σχολείων!
Μια θέση σε κάθε σχολή για 1000(;) υποψήφιους;;
Η κορύφωση του έργου της Υπουργού μας που κάθεται οκλαδόν στην αυλή με τα παιδάκια.

Αναστασία
|

Απαράδεκτη η ποσόστωση. Τα θέματα του Σεπτεμβρίου είναι πάντα δυσκολότερα από του Ιουνίου. Αν τα παιδιά γράψουν τη βάση, πρέπει να μπουν. Κλείστε τα σχολεία για τη Γ Λυκείου 1 εβδομάδα νωρίτερα.


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/72947/panelladikes-posoi-tha-eisahthoyn-sta-aei-apo-toys-ypopsifioys-poy-tha-anagkastoyn-na