Αντισυνταγματικότητα διατάξεων με τις οποίες δεν μοριοδοτείται η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών στον ιδιωτικό τομέα- Παραπομπή στην Ολομέλεια

Δημοσίευση: 02/02/2023

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αντισυνταγματικότητα   διατάξεων   με τις οποίες δεν μοριοδοτείται η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών στον ιδιωτικό τομέα- Παραπομπή στην Ολομέλεια

Με τις αποφάσεις 166-9/2023 του Γ’ Τμήματος κρίθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 53 του ν. 4589/2019 και οι αντίστοιχες προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση θέσεων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, δεν είναι σύμφωνες συνταγματικές

Σ.τ.Ε. Γ΄ 166-9/2023
Πρόεδρος: Γ. Τσιμέκας, Αντιπρόεδρος
Εισηγητής: Β. Ανδρουλάκης, Σύμβουλος Επικρατείας

Με τις αποφάσεις 166-9/2023 του Γ’ Τμήματος κρίθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 53 του ν. 4589/2019 και οι αντίστοιχες προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση θέσεων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, σύμφωνα με τις οποίες κατά την σύνταξη των αξιολογικών πινάκων κατατάξεως υποψηφίων για διορισμό ή πρόσληψη λαμβάνεται υπ’ όψιν και μοριοδοτείται η προϋπηρεσία υποψηφίων ως αναπληρωτών ή ωρομισθίων στην δημόσια εκπαίδευση, κατ’ εξαίρεση δε η προϋπηρεσία στην ιδιωτική, δεν είναι σύμφωνες με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και αξιοκρατίας, οι οποίες διέπουν την στελέχωση της δημόσιας υπηρεσίας.

Τούτο διότι η εκπαιδευτική προϋπηρεσία αποτελεί γενικό και αντικειμενικό κριτήριο επιλογής και συνάδει με τις αρχές της ισότητας και αξιοκρατίας, από τις οποίες ο νομοθέτης μπορεί αιτιολογημένα να αποκλίνει, εφ’ όσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

Στην προκειμένη, όμως, περίπτωση καίτοι ουδόλως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4589/2019 λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά την διαδικασία συντάξεως των πινάκων κατατάξεως η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση (παρά μόνον κατ’ εξαίρεση σε ειδικές περιπτώσεις), από κανένα στοιχείο δεν προκύπτουν οι λόγοι αυτής της διαφοροποιήσεως της προϋπηρεσίας που παρασχέθηκε στην ιδιωτική εκπαίδευση σε σχέση με την παρασχεθείσα στην δημόσια, αν και η ιδιωτική προϋπηρεσία αναγνωρίζεται σε ειδικές περιπτώσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι αυτή, κατ’ αρχήν, ποιοτικά δεν διαφοροποιείται από την παρασχεθείσα σε δημόσια εκπαιδευτήρια.

Εξ άλλου, σε προηγουμένως ισχύσαντα πάγια συστήματα διορισμού η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα της εκπαιδεύσεως λαμβανόταν υπ’ όψιν και εμοριοδοτείτο, ενώ, λόγω της αυστηρής συνταγματικής πλαισιώσεως της ιδιωτικής εκπαιδεύσεως, η παρεχόμενη στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια εκπαίδευση είναι, σύμφωνα με τον νόμο κατά βάση ομοίου τύπου και περιεχομένου με την παρεχόμενη από τα κρατικά, το δε υπηρεσιακό καθεστώς των υπηρετούντων εκπαιδευτικών προσεγγίζει αυτό των υπηρετούντων στην δημόσια εκπαίδευση.

Για τους λόγους αυτούς μόνη η διαφοροποίηση στον τρόπο προσλήψεως των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, την οποία επικαλείται τόσο το Α.Σ.Ε.Π. όσο και ο Υπουργός Παιδείας, δεν αποτελεί επαρκές αιτιολογικό έρεισμα της μη αναγνωρίσεως της προϋπηρεσίας τους, δοθέντος ότι πρόκειται για κριτήριο το οποίο δεν συνάπτεται με την ικανότητα των υποψηφίων να ασκήσουν εκπαιδευτικό έργο.

Περαιτέρω, είναι μεν θεμιτό ο νομοθέτης να επιδιώκει να ενισχύσει όσους έχουν υπηρετήσει ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στην δημόσια εκπαίδευση και ως εκ τούτου διαθέτουν σημαντική εμπειρία, έχουν δε προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες σε αυτήν, ιδίως κατά την προηγηθείσα μακρά περίοδο, κατά την οποία, λόγω σοβαρότατων δημοσιονομικών περιορισμών ήταν εξαιρετικά δυσχερής έως αδύνατη η εφαρμογή παγίου συστήματος διορισμών, πλην τούτο δεν μπορεί να οδηγήσει σε κατ’ ουσίαν παντελή παραγνώριση της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Παραπομπή της υποθέσεως στην Ολομέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 5 του Συντάγματος.

Σχόλια (6)

Ζητείται ελπίς
|

Τι έκπληξη! ποιός θα μπορούσε να προβλέψει ότι η διαφορετική μεταχείριση σε αυτή την περίπτωση (δημόσιο vs ιδιωτικό ο εργοδότης) θα ήταν αντισυνταγματική! Και είναι και νομικός η κα. υπουργός παιδείας...

ΠΑΠΑΡ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ
|

Σχετικά με τις προϋποθέσεις πρόσληψης στα ιδιωτικά που προανέ΄φερε ο συνάδελφος: Είναι το πτυχίο, οι ξένες γλώσσες κλπ, όπως και στο δημόσιο, δεν είναι διαφορετικές.Εκτός αν αναφέρεσαι σε γραπτό διαγωνισμό, που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Επιπρόσθετα, στο ιδιωτικό κάθε μέρα δοκιμάζεσαι από λογικές και '' παράλογες'' απαιτήσεις σχολαρχών, γονέων και διευθυντών.
Είναι απολύτως σωστό το σκεπτικό των δικαστών για την αναγνώριση προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
"" Τελικά υπάρχουν δικασταί εις τας Αθήναις""

@Ιδιωτικος
|

Το υποχρεωτικό ωράριο στα ιδιωτικά σχολεία είναι οι 18 ώρες για τη Δ/θμια; Αν ένας εκπαιδευτικός έχει 18 ώρες την εβδομάδα αυτό θεωρείται πλήρες ωράριο; Για τους καλοκαιρινούς μήνες τι ισχύει αν κάποιος συνεχίζει στο ίδιο σχολείο;

Πλατάρος Γιάννης
|

Είναι σωστό να μοριοδοτειται η ιδιωτική τυπική εκπαίδευση, που είναι δημοσια λειτουργία, ας την λέμε "ιδιωτική".
Όχι η άτυπη εκπαίδευση.
Χρειάζεται όμως και μια επί πλέον προϋπόθεση για την τυπική: Οι προϋποθέσεις πρόσληψης να είναι ανάλογες με του δημοσίου.

Ιδιωτικός
|

Αν οι υποχρεωτικές ώρες είναι 23 τότε οι 12 ώρες αντιστοιχούν σε 12/23 του μήνα δλδ 0,52 του μήνα. Άρα ο πρώτος χρόνος αντιστοιχεί σε (12*0,52) 6,26 μήνες. Οι 14 ώρες ανα μήνα αντιστοιχούν σε 4/23 = 0,61 του μήνα, άρα στο χρόνο είναι (12*0,61) 7,3 μήνες

Μάνος
|

Προς το esos και τους αγαπητούς αναγνώστες:
Γνωρίζει κανείς πώς μοριοδοτούνται οι ωρομίσθιοι των ιδιωτικών σχολείων;
Αν π.χ. έχει διδάξει κάποιος για 2 χρόνια: τον 1ο χρόνο είχε 12 ώρες και τον 2ο 14 ώρες πόσους μήνες διδακτικής υπηρεσίας συμπληρώνει; (από Σεπτέμβρη ως 30/06)


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/81608/antisyntagmatikotita-diataxeon-me-tis-opoies-den-moriodoteitai-i-proypiresia