Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη νέων Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) στο Μητρώο Β’ επιπέδου ΤΠΕ

Δημοσίευση: 24/10/2023

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη νέων Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) στο Μητρώο Β’ επιπέδου ΤΠΕ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) https://e-pimorfosi.cti.gr/mis μέχρι και 14 Νοεμβρίου 2023

Δημοσιεύθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επικαιροποίηση και τον εμπλουτισμό του Μητρώου Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) που θα υλοποιήσουν επιμορφωτικά προγράμματα Β1 και Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)/ Β’ ΚΥΚΛΟΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον φορείς που είναι Δημόσια Σχολεία ή άλλες δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που δεν αποτελούν ανεξάρτητους οικονομικούς φορείς, ενώ για τη συμμετοχή των λοιπών Κ.Σ.Ε. που είναι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί φορείς, καθώς και ΑΕΙ, προβλέπεται διαφορετική ανοιχτή διαδικασία που θα λάβει χώρα σε επόμενο χρόνο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) https://e-pimorfosi.cti.gr/mis μέχρι και 14 Νοεμβρίου 2023.

Οι φορείς που ήδη περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο Μητρώο Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., δεν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, καλούνται ωστόσο, να ελέγξουν τα ήδη καταχωρισμένα στοιχεία τους στο Πληροφοριακό σύστημα της Πράξης και εφόσον έχουν τροποποιηθεί (πχ. νέος Διευθυντής σχολικής μονάδας, νέες προδιαγραφές του διαθέσιμου εξοπλισμού, προσθήκη επιπλέον αιθουσών), να στείλουν σχετικό ενημερωτικό μήνυμα στην Υπηρεσία Υποστήριξης - Help Desk της πράξης.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να «κατεβάσουν» το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης που περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές ένταξης στο Μητρώο Κ.Σ.Ε. Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., ΕΔΩ.

Οδηγίες σχετικά με την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται στο σχετικό εγχειρίδιο χρήσης του Πληροφοριακού συστήματος, που είναι διαθέσιμο ΕΔΩ.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού κόμβου https://e-pimorfosi.cti.gr → (Επιλογή) Υποστηρικτικές Δομές → (Επιλογή) Help Desk (Έντυπο Υποβολής Ερωτήματος).


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/85339/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-tin-entaxi-neon-kentron-stirixis-epimorfosis-kse