Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θέσεων για την στελέχωση της Ομάδας Έργου Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Δημοσίευση: 20/11/2023

Τελευταία Ενημέρωση: 20/11/2023, 19:05

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θέσεων για την στελέχωση της Ομάδας Έργου Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις θέσεις της Ομάδας Έργου της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)», εξέδωσε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται έως και 01/12/2023 (ώρα 11:00 π.μ.).

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 08/12/2023 στη διεύθυνση: Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα  (Κεντρική Γραμματεία - 2ος Όροφος), με υποχρεωτικά συμπληρωμένα τα στοιχεία που ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση.

Ως τελική ημερομηνία λήψης κατά την αποστολή των φακέλων λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

Ο/Η εργολάβος θα εκτελεί το έργο του, σε χώρο που θα του παραχωρήσει το Ίδρυμα, στα κεντρικά γραφεία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στην ΑΘΗΝΑ (Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη), αποκλειστικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/85681/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-theseon-gia-tin-stelehosi-tis-omadas-ergoy-sholeia