Πρόστιμα σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων: Τι απαντά το υπ. Οικονομικών

Δημοσίευση: 23/11/2023

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πρόστιμα σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων: Τι απαντά το υπ. Οικονομικών

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης επιβάλλονται στα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως είναι και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων"

Σε εκκρεμότητα έχουν πολλοί Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων πρόστιμα, τα οποία τους έχουν επιβληθεί από την εφορία , επειδή δεν εξέδωσαν ΑΦΜ , όπως είχαν υποχρέωση.

Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων , οι οποίοι είναι  Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση, αλλά υποχρεούνται να έχουν ΑΦΜ και να προβαίνουν σε δηλώσεις μεταβολής, σε περίπτωση αλλαγής προέδρου, στο Μητρώο της ΔΟΥ που υπάγονται. 

Ωστόσο, πολλοί σύλλογοι δεν έχουν διεκπεραιώσει έγκαιρα αυτές τις γραφειοκρατικές υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα, να έχουν σε εκκρεμότητα πρόστιμα. 

Η απάντηση του υπ. Οικονομικών 

Το υπουργείο Οικονομικών , μέσω  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,  απάντησε στη Βουλή σε σχετική ερώτηση Βουλευτών, ως εξής:  

  • Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4987/2022 (Α’ 206), όπως ισχύει, σχετικά με την εγγραφή στο φορολογικό μητρώο, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που πρόκειται να καταστεί υπόχρεο, μεταξύ άλλων, σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο. Προκειμένου δε για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, η δήλωση εγγραφής υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη νόμιμη σύστασή τους (αρ. 10 παρ. 1 περ. α).
  • Ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, υποχρεούται να ενημερώνει τη Φορολογική Διοίκηση για μεταβολές στα στοιχεία εγγραφής ή έναρξής του, με την υποβολή δήλωσης μεταβολών στο φορολογικό μητρώο εντός τριάντα (30) ημερών από την πραγματοποίηση της μεταβολής, και δεν μπορεί να επικαλείται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης τις μεταβολές των στοιχείων του μέχρι τον χρόνο ενημέρωσής της (αρ.3 περ. α).
  • Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής από τον φορολογούμενο της ανωτέρω δήλωσης προβλέπεται από τον νόμο η επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περ. α ́ της παρ. 1 σε συνδυασμό με την περ. α ́ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4987/2022. Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων αυτών εκδόθηκε η ΠΟΛ 1252/2015 ερμηνευτική εγκύκλιος, με σχετικές οδηγίες καθώς και η ΠΟΛ 1168/2017 εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις στις ΔΟΥ για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων των νομικών οντοτήτων, μεταξύ των οποίων και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, που είχαν παραλείψει να εγγραφούν στο Φορολογικό Μητρώο, ενώ είχαν σχετική υποχρέωση.
  • Συνεπώς, κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα με το υφιστάμενο και ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι προβλεπόμενες κυρώσεις για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης επιβάλλονται στα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως είναι και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, που δεν έχουν εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο ή που υπέβαλαν εκπρόθεσμα δηλώσεις μεταβολής. Από δε τις οριζόμενες κυρώσεις, εξαιρούνται οι περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.4446/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σχόλια (3)

Ανεξάρτητος Άρχων
|

Ο Κύριος Πιτσιλής ας δώσει λύση σε αυτό το θέμα, διότι αν περιμένουμε τον πρωθυπουργό μάλλον δεν.

Οι σύλλογοι γονέων δεν χρειάζεται να έχουν ΑΦΜ, δεν είναι π.χ. ΜΚΟ σε ακριτικά νησιά που μπορεί να έχει διαρροή εσόδων.

Εδώ μετα βίας οι περισσότεροι σύλλογοι καλύπτουν τα έξοδά τους.

Ετεοκρής
|

Να επέμβει ο Πρωθυπουργός και να δώσει εντολή για τη διαγραφή όλων αυτών των προστίμων. Και να τους πει και μια βαριά κουβέντα... που βρήκανε την πηγή
για να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους. Και να είναι και βροντερή, να ακουστεί μέχρι την Ομόνοια!

Πλατάρος Γιάννης
|

Είναι 8 ετών υπόθεση τουλάχιστον.
Είναι της τάξης των 100€ το πρόστιμο, αλλά πάρα πολλοί Σ. Γ., δεν έχουν ούτε το πρόστιμο να δώσουν.


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/85727/prostima-se-syllogoys-goneon-kai-kidemonon-ti-apanta-yp-oikonomikon