Ισοτιμία πτυχίων: Να εφαρμοστεί και στην Ευρώπη των ελληνικό μοντέλο πρότεινε ο πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ

Δημοσίευση: 27/11/2023

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ισοτιμία πτυχίων: Να εφαρμοστεί και  στην Ευρώπη των ελληνικό μοντέλο πρότεινε ο πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ

Η πρόταση αναμένεται να συζητηθεί διεξοδικά στο Annual Meeting of the ENIC-NARIC Networks τον Ιούνιο 2024

Την ενοποίηση των εθνικών διαδικασιών αυτόματης αναγνώρισης  των τίτλων σπουδών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με βάση το πετυχημένο Ελληνικό μοντέλο των Μητρώων Αναγνωρισμένων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και το Μητρώο Αναγνωρισμένων Ακαδημαϊκών Τύπων Τίτλων, πρότεινε ο πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ Καθηγητής Ορέστης Καλογήρου   στο διαδικτυακό Annual Meeting του NARIC .

Η πρόταση αναμένεται να συζητηθεί διεξοδικά στο Annual Meeting of the ENIC-NARIC Networks τον Ιούνιο 2024 στη Νάπολη.

Τα θέματα που απασχόλησαν την συνάντηση ήταν η πρόοδος που έχει επιτευχθεί προς τον στόχο της «αυτόματης αναγνώρισης», τον οποίο έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Σύστασή της (Recommendation) το 2018.

Παράλληλα, συζητήθηκε η σύνδεση της αυτόματης Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης με την έννοια της Διασφάλισης Ποιότητας, καθώς και το ζήτημα της κινητικότητας ταλέντων από χώρες εντός και εκτός Ε.Ε..

Η Ελληνική αντιπροσωπία είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τα υπόλοιπα NARIC για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου ακαδημαϊκής αναγνώρισης στην Ελλάδα (Ν. 4957/2022), που έθεσε το πλαίσιο της αυτόματης αναγνώρισης για σκοπούς που συνδέονται με συνέχιση σπουδών και ακαδημαϊκή εξέλιξη στη χώρα. 

Τέλος, ο Ορέστης Καλογήρου    εξέφρασε την πρόθεση του ΔΟΑΤΑΠ να υποβάλλει αίτηση για την διοργάνωση του Annual Meeting of the ENIC-NARIC Networks το έτος 2025 στην Ελλάδα, για πρώτη φορά στην 30χρονη ιστορία του θεσμού.

Τα Εθνικά Μητρώα αναγνωρισμένων ΑΕΙ της αλλοδαπής

Υπενθυμίζεται ότι το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., στις  συνεδριάσεις  14/15.07.2022 και 15/22.07.2022, ενέκρινε την κατάρτιση των μητρώων (που προβλέπονται στον ν.4957/2022) Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής.

Πατήστε αντίστοιχα παρακάτω:

  1. Εθνικό Μητρώου Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής
  2. Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων
  3. Σύστημα αντιστοιχίας βαθμολόγησης ημεδαπών και αλλοδαπών τίτλων σπουδών
  4. Κατάλογος των αλλοδαπών ιδρυμάτων που απονέμουν τίτλους σπουδών που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα (βλ. υποδείγματα βεβαιώσεων τόπου σπουδών)

Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/85772/isotimia-ptyhion-na-efarmostei-kai-stin-eyropi-ton-elliniko-montelo-proteine-o-proedros