Ολοκληρώθηκε η δεκαήμερη διαβούλευση επί του πολυνομοσχεδίου του υπ. Παιδείας

Δημοσίευση: 18/02/2024

Τελευταία Ενημέρωση: 18/02/2024, 19:36

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

υπουργείο Παιδείας

Στο τέλος της άλλης εβδομάδας στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο και την μεθεπόμενη η συζήτηση και ψήφιση

Ολοκληρώθηκε σήμερα Κυριακή, στις 7 το βράδυ η δεκαήμερη  δημόσια διαβούλευση του πολυνομοσχεδίου 205 άρθρων του υπουργείου Παιδείας «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου –Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων», η οποία ξεκίνησε στις 8 Φεβρουαρίου.

Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης , στην ηλεκτρονική πλατφόρμα opengov  είχαν δημοσιευθεί 1.506 σχόλια και προτάσεις.

Την "πρωτιά" σε αριθμό σχολίων κατέχουν τα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια με  647 σχόλια και  ακολουθούν οι ρυθμίσεις για τα δημόσια Πανεπιστήμια   με 390    και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο με 237 Σχόλια.

Στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδες (22 ή 23 Φεβρουαρίου) θα καταθέσει

Ο  υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης αναμένεται να καταθέσει το πολυνομοσχέδιο, προς ψήφιση, στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδες (22 ή 23 Φεβρουαρίου)

Η συζήτηση στη Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, η οποία θα διαρκέσει τρεις ημέρες.

Μέχρι την Παρασκευή 1η Μαρτίου το πολυνομοσχέδιο θα έχει συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ακολουθεί ο αριθμός σχολίων ανά Κεφάλαιο του πλυνομοσχεδίου:

  • 237 Σχόλια ΜΕΡΟΣ Α’ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (άρθρα 1-12)
  • 64 Σχόλια ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (άρθρα 13-36) 
  • 390 Σχόλια ΜΕΡΟΣ Γ’ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (άρθρα 37-126) 
  • 647 Σχόλια ΜΕΡΟΣ Δ’ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (άρθρα 127-155) 
  • 125 ΣχόλιαΜΕΡΟΣ Ε’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (άρθρα 156-171)
  • 7 ΣχόλιοΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 172-192)
  • 14 Σχόλια ΜΕΡΟΣ Ζ’ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 193-201)
  • 13 Σχόλια ΜΕΡΟΣ Η’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 202-204)
  • 9 Σχόλια ΜΕΡΟΣ Θ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 205 Έναρξη ισχύος

Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με τη δημόσια διαβούλευση

Οι προηγούμενες διαβουλεύσεις

Όσον αφορά τις διαβουλεύσεις νομοσχεδίων του υπουργείου Παιδείας των τελευταίων χρόνων είχαμε:

 6 Φεβρουαρίου: Εκσυγχρονισμός Ακαδημίας Αθηνών, 61 Σχόλια

5 Ιανουαρίου 2024: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 621 σχόλια

20 Φεβρουαρίου 2023: «Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις», 259 σχόλια.

19 Ιουνίου 2022:   Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και άλλες διατάξεις, 1.498 σχόλια.

3 Φεβρουαρίου 2021: Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 5 σχόλια.

13 Ιανουαρίου 2021: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις, 569 σχόλια.

23 Δεκεμβρίου 2020:  Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις, 569 σχόλια.

24 Νοεμβρίου 2020:   Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), 10 σχόλια.

19 Ιουλίου 2020:  Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, 1.521 σχόλια.

22   Απριλίου 2020:  Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις,  14. 716 σχόλια

18 Δεκεμβρίου 2019: Για το νομοσχέδιο «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», 110 σχόλια.

28 Φεβρουαρίου 2019: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, 93 σχόλια.

4 Μαρτίου 2019: Συνέργεια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, 210 σχόλια.

22 Φεβρουαρίου: Συνέργεια Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 957 σχόλια.

8 Οκτωβρίου 2018: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις, 552 σχόλια.

18 Ιουνίου 2018: Αναδιάρθρωση του Ιονίου πανεπιστημίου με την απορρόφηση σε αυτό του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, 111 σχόλια.

14 Μαΐου 2018: Αναδιάρθρωση του πανεπιστημίου Ιωαννίνων με την απορρόφηση σε αυτό του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, 1.004 σχόλια.

26 Μαρτίου 2018: Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 4.400 σχόλια.

4 Ιανουαρίου 2018: Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 1.426 Σχόλια.

16 Ιουνίου 2017: Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις, 945 σχόλια.

16 Νοεμβρίου 2017: Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 306 σχόλια.

3 Απριλίου 2017: Καθορισμός κριτηρίων πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ , 13.937 Σχόλια.

20 Αυγούστου 2016: Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 4.890 σχόλια.

23 Σεπτεμβρίου 2016: ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικές σπουδές, 378 Σχόλια.

29 Ιουνίου 2015: «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις, 6.050 σχόλια.

14 Δεκεμβρίου 2014: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση , 3.565 σχόλια.

30 Ιουλίου 2014: Ίδρυση και Οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις, 0 Σχόλια.

20 Αυγούστου 2013: Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 3.812 Σχόλια.

26 Νοεμβρίου 2012: Οργάνωση και τη λειτουργία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), 384 σχόλια. 

 

Σχόλια (1)

αμ
|

Η διαβούλευση έχει αναδείξει πολύ σοβαρά ζητήματα, λάθη ασυνταξίες, παραλείψεις, αλλά υποδείξεις. Ας ελπίσουμε να επιλυθούν αν και προηγούμενες διαβουλεύσεις μένουν στην διαβούλευση.


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/86956/oloklirothike-i-dekaimeri-diaboyleysi-epi-toy-polynomoshedioy-toy-yp-paideias