Ελληνική Pisa: 13 οδηγίες προς τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις

Δημοσίευση: 16/05/2024

Τελευταία Ενημέρωση: 16/05/2024, 11:21

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

υπουργείο Παιδείας

Δείτε τα 660 Γυμνάσια και Δημοτικά Σχολεία που συμμετέχουν στις εξετάσεις

Εγκύκλιο με 13 οδηγίες προς τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα έτους 2024, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

  • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τη εγκύκλιο
  • Πατήστε εδώ  για να δείτε τα 660 Γυμνάσια και Δημοτικά Σχολεία που συμμετέχουν στις εξετάσεις

Ειδικότερα, η εγκύκλιος ορίζει τα εξής:

1. Οι Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα θα πραγματοποιηθούν στο σχολείο σας την Τετάρτη 22/05/2024 στην Στ ́ Δημοτικού / Γ ́ Γυμνασίου kαι ώρες 09.00 – 12.10.

Οι εξετάσεις θα διαρκέσουν συνολικά 190’ ως εξής (με τη σειρά που αναφέρονται): 75 ́ η εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα
3 ́’ διάλειμμα
75 ́ η εξέταση στα Μαθηματικά
10 ́ η συμπλήρωση των κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων

2. Ο/H Διευθυντής/-ντρια της σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη της διενέργειας και της εποπτείας των εξετάσεων, καθώς και του ορισμού δύο (2) εκπαιδευτικών ως επιτηρητών/-τριών για κάθε αίθουσα που χρησιμοποιείται για τις εξετάσεις, εκτός της περίπτωσης των μονοθέσιων σχολείων, όπου ορίζεται ένας/μία (1) επιτηρητής/-τρια.

3. Οι Διευθυντές/-ντριες Εκπαίδευσης έχουν την εποπτεία στα σχολεία της Διεύθυνσής τους και την υποχρέωση επίλυσης τυχόν διαδικαστικών προβλημάτων. Στην εξαιρετική περίπτωση που επιλεγείσα σχολική μονάδα αιτιολογημένα αδυνατεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις (π.χ. τοπικοί εορτασμοί/αργίες, σοβαρά κωλύματα ασθένειας), αντικαθίσταται με ευθύνη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από άλλη σχολική μονάδα με τα ίδια χαρακτηριστικά και ενημερώνεται το Ι.Ε.Π και η Επιστημονική Επιτροπή. Οδηγίες παρέχονται στη σελίδα των Διαγνωστικών Εξετάσεων: http://iep.edu.gr/el/sxoleia-diefthynseis

 4. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης για κάθε σχολική μονάδα που συμμετέχει στις εξετάσεις ορίζεται ένας/μία Σύμβουλος Εκπαίδευσης, ο/η οποίος/α καθοδηγεί και υποστηρίζει τις διαδικασίες για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.

5. Στις εξετάσεις θα συμμετέχουν:

α. Στα Δημοτικά σχολεία: όλοι/-ες οι μαθητές/-τριες της Στ ́ τάξης του σχολείου.

β. Στα Γυμνάσια: όπου η Γ ́ Γυμνασίου έχει έως και 4 τμήματα συμμετέχει το 1 τμήμα από αυτά. Όπου η Γ ́ Γυμνασίου έχει από 5 τμήματα και πάνω, συμμετέχουν τα 2 τμήματα από αυτά. Η επιλογή των τμημάτων θα γίνει από τον/τη Διευθυντή/-ντρια της σχολικής μονάδας.

6. Για τους/τις μαθητές/-τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία διευκρινίζεται ότι θα προβλεφθούν από τον/τη Διευθυντή/-ντρια διευκολύνσεις πρόσβασης αυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται:

α. Οι εν λόγω μαθητές/-τριες πρέπει να υποστηριχθούν από τον/την εκπαιδευτικό που τους/τις υποστηρίζει κατά τη διάρκεια του καθημερινού προγράμματος.

β. Η βοήθεια στοχεύει να διευκολύνει την πρόσβαση στις ερωτήσεις και στη συμπλήρωση του απαντητικού δελτίου με όποιον τρόπο είναι αναγκαίος (π.χ. ανάγνωση των ερωτήσεων, συμπλήρωση των απαντήσεων από τον/την εκπαιδευτικό μετά από υπόδειξη του/της μαθητή/-τριας, παροχή περισσότερου χρόνου ή/και άλλα).

γ. Ο χρόνος εξέτασης, ανά εξεταζόμενο μάθημα, μπορεί να παραταθεί με απόφαση του/της Διευθυντή/-ντριας του σχολείου έως 15 ́.

7. Στην ιστοσελίδα των εξετάσεων http://iep.edu.gr/el/arxiki-eedx μπορείτε να ενημερώνεστε για οποιοδήποτε διαδικαστικό θέμα. Στη σελίδα «Επικοινωνία» μπορείτε να βρείτε τους τρόπους επικοινωνίας και υποστήριξης.

8. Τα θέματα των εξετάσεων θα κληρωθούν από την Επιστημονική Επιτροπή νωρίς το πρωί της 22ας Μαΐου 2024 και θα είναι προσβάσιμα μέσω της Πλατφόρμας Σχολείων της παραπάνω ιστοσελίδας από τα σχολεία που συμμετέχουν με χρήση των κωδικών Π.Σ.Δ. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/-ντριας της σχολικής μονάδας, εκτυπώνονται και διανέμονται σε έντυπη μορφή στους/στις μαθητές/-τριες.

9. Ενδεικτικά παραδείγματα θεμάτων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των εξετάσεων. Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουν τα παραδείγματα στην τάξη τους, έτσι ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές/-τριες με τη διαδικασία συμπλήρωσης σειράς ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, επισημαίνοντάς τους ότι πρέπει να διαβάζουν και τις τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις πριν την επιλογή τους. Επίσης, επισημαίνεται πως δύο (2) από τα ερωτήματα του θέματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και δύο (2) από τα ερωτήματα του θέματος των Μαθηματικών θα είναι ανοικτού τύπου, στα οποία οι μαθητές/-τριες καλούνται να τεκμηριώσουν την απάντησή τους.

10. Οι μαθητές/-τριες θα σημειώνουν τις απαντήσεις τους στις κλειστές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε ξεχωριστό ανώνυμο απαντητικό δελτίο. Στις ανοικτές ερωτήσεις οι μαθητές/-τριες γράφουν τις απαντήσεις εντός των αντίστοιχων πεδίων που υπάρχουν στο ανώνυμο απαντητικό δελτίο. Ειδικότερα, για τα Μαθηματικά επισημαίνεται ότι οι μαθητές/-τριες πρέπει να καταγράψουν όλες τις διαδικασίες επίλυσης των προβλημάτων εντός του απαντητικού δελτίου και όχι μόνο την ορθή απάντηση. Τα απαντητικά δελτία έχουν ήδη αποσταλεί στα σχολεία ταχυδρομικώς από το Ι.Ε.Π.

11. Το απαντητικό δελτίο υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα των εξετάσεων έτσι ώστε να λάβετε γνώση και να το δείξετε στους/στις μαθητές/-τριές σας, προκειμένου να εξοικειωθούν με τη δομή του και τον τρόπο συμπλήρωσης του. Ειδικότερα για το πεδίο με τα κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία προτείνουμε να εξηγήσετε νωρίτερα στους/στις μαθητές/-τριες σε τι αφορούν και να τους/τις βοηθήσετε κατά τη συμπλήρωσή τους.

12. Το πεδίο Στοιχεία Σχολικής Μονάδας θα συμπληρωθεί από έναν/μία από τους/τις επιτηρητές/-τριες της αίθουσας πριν την έναρξη των εξετάσεων.

13. Την επομένη των εξετάσεων τα συμπληρωμένα απαντητικά δελτία θα επιστραφούν στο Ι.Ε.Π. σύμφωνα με τις οδηγίες που εσωκλείονται στο φάκελο με τα απαντητικά δελτία που έχει ήδη αποσταλεί στα σχολεία που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις.
 


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/88188/elliniki-pisa-13-odigies-pros-toys-dieythyntes-ton-sholikon-monadon-poy-tha