Πίνακες που περνούν "ακτινογραφία" τα ελληνικά ΑΕΙ, όπως ποσοστά αποφοίτων και μέσο χρόνο λήψης πτυχίου ανά Ίδρυμα, γεωγραφική διασπορά, αριθμό προσωπικού, αριθμός φοιτητών/τριών, δημοσιεύει σήμερα το esos ( σ.σ. Τα στοιχεία προέρχονται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης , ΕΘΑΑΕ)

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΘΑΑΕ σήμερα λειτουργούν  στα ελληνικά ΑΕΙ συνολικά 416 τμήματα , στα οποία φοιτούν 366.592 φοιτητές/τριες (ενεργοί).

Η δε διάρκεια σπουδών είναι:  

 • 8 εξάμηνα σε 285 τμήματα 
 • 10 εξάμηνα σε 124 και 
 • 12 εξάμηνα σε 7 τμήματα
 • Σύνολο εξαμήνων στα 416 τμήματα3.604.

Τους περισσότερους φοιτητές έχει το ΕΚΠΑ . Φοιτούν 42.192 φοιτητές στα 41 τμήματα

Ακολουθούν:

 • το ΑΠΘ με 38.898 φοιτητές/τριες στα 41 τμήματα 
 • το Πανεπιστήμιο Πατρών  με 30.881 φοιτητές /τριες  στα 35 τμήματα , και
 • το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 30.078 φοιτητές/τριες  στα 26 τμήματα

Γεωγραφική διασπορά

Τη μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά  τμημάτων την έχει το Διεθνές Πανεπιστήμιο, του οποίου    τμήματα λειτουργούν  σε 7 πόλεις, και ακολουθούν  σε 6 πόλεις

 • το Πανεπιστήμιο Αιγαίου  
  το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και 
  το Πανεπιστήμιο Πατρών  

Το μόνιμο προσωπικό

Το μόνιμο προσωπικό στα ΑΕΙ ανέρχεται:

 • σε 10.070 τα ΔΕΠ
 • σε  2.245 τα ΕΔΙΠ και ΕΕΠ
 • σε 1.035 τα ΕΤΠΕΠ και 
 • σε 6.311 το διοικητικό προσωπικό.


Ρυθμός αποφοίτησης προπτυχιακών φοιτητών/τριών

Ακολουθεί ο πίνακας με τον ρυθμό  αποφοίτησης προπτυχιακών φοιτητών/τριών, ανά ΑΕΙ :

Ποσοστό αποφοίτων έτους  ως προς τις νέες εγγραφές έτους

Ποσοστό αποφοίτων στην   κανονική διάρκεια σπουδών (ν)

Μέσος χρόνος λήψης πτυχίου