Είστε εδώ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ESOS:  Για όποια επισήμανση ή πρόσθεση νέου ΠΜΣ παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το e-mail: info@esos.gr ή το τηλ. 210-4833190

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το ΦΕΚ για τους προϋπολογισμούς των Μεταπτυχιακών

Απόφαση απαλλαγής από τα δίδακτρα φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ερμηνευτική εγκύκλιος για τα Μεταπτυχιακά

Μπήκε όρος στην ίδρυση Μεταπτυχιακών

Ισότιμα τα Μεταπτυχιακά του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών με των ελληνικών ΑΕΙ

Εγκύκλιος για την αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής

Η εγκύκλιος “Γαβρόγλου” για τα Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά

Μπορούν να διδάσκουν σε Μεταπτυχιακά με αμοιβή ακόμη κι αν έχουν επιστημονική άδεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ