Είστε εδώ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

 1. Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικο
 2. Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης
 3. Επιστήμες την Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία
 4. Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία
 5. Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή
 6. Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές
 7. Εφαρμοσμένη Οικονομική στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική, στη Διοίκηση, στην Άμυνα και στη Δημοσία διοίκηση & αυτοδιοίκηση
 8. Διιδυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Λογιστική και Ελεγκτική»
 9. Οικονομική Φυσική- Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις (Διιδρυματικό - Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα)
 10. Αυτοματισμοί και αρδεύσεις στις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της γεωργίας
 11. Σύγχρονα συστήματα Αγροτικής Παραγωγής στο Μεσογειακό Χώρο
 12. Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος
 13. Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής
 14. Τεχνολογίες και Διαχείριση θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών
 15. Φυτιατρική και Περιβάλλον
 16. ΔΠΜΣ Εκπαίδευση για την αειφορία και το περιβάλλον
 17. Ανάλυση και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων
 18. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics (ΔΕΑL)
 19. Πολεοδομία-Χωροταξία
 20. Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος
 21. Ευρωπαϊκές Σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη (διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα)
 22. Ελληνο-Γαλλικό ΠΜΣ: Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές (PODERPO)
 23. Ελληνο-Γαλλικό ΠΜΣ: Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου (DYNTAR)
 24. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού (κοινό διατμηματικό Π.Μ.Σ. με Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
 25. Νέα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία και Ανάπτυξη (κοινό διατμηματικό Π.Μ.Σ. με Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)
 26. ΔΠΜΣ Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός
 27. Αστική Ανάπλαση & Ανάπτυξη
 28. Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών
 29. Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων - Hydrohasards
 30. Οικονομική Φυσική- Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις (Διιδρυματικό - Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα)
 31. Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
 32. Μεταβιομηχανικός Σχεδιασμός
 33. Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 34. Εφαρμοσμένη Πληροφορική
 35. Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας
 36. Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας
 37. Κλινικές Εφαρμογές της Μοριακής Ιατρικής
 38. Βιολογία της Αναπαραγωγής
 39. Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή
 40. Γενετική του Ανθρώπου
 41. Μεθοδολογια Βιοϊατρικης Ερευνας, Βιοστατιστικη και Κλινική Βιοπληροφορική
 42. Η διατροφή στην Υγεία και τη νόσο
 43. Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση
 44. Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων
 45. Xειρουργική Παχέος Εντέρου –Ορθού
 46. Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών
 47. Βιοτεχνολογία - Ποιότητα διατροφής και Περιβάλλοντος
 48. Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική, Διαγνωστικοί Δείκτες
 49. Τοξικολογία
 50. Βιοεπιχειρείν
 51. Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες.
 52. Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική
 53. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
 54. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 55. Άσκηση & Ποιότητα ζωής
 56. European Master in Sport & Exercise Psychology
 57. Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ενοπλες Δυνάμεις
 58. Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEM
 59.   Εφαρμοσμένη Φυσική

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ESOS:  Για όποια επισήμανση ή πρόσθεση νέου ΠΜΣ παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το e-mail: info@esos.gr ή το τηλ. 210-4833190

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ