Ταυτότητα

www.esos.gr
esos ΙΚΕ Μονοπρόσωπη

To www.esos.gr είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο  Ηλεκτρονικού  Τύπου (Μ.Η.Τ.)   Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, με Αριθμό Μητρώου 232025 .

ΑΦΜ 801788384, ΔΟΥ Ε΄Πειραιά
Ελ. Βενιζέλου 10, Νέο Φάληρο 18547
Τηλ. 210-4833190
info@esos.gr
Ιδιοκτησία: esos ΙΚΕ Μονοπρόσωπη
Νόμιμη εκπρόσωπος: Μαρία Σκουρτέλη

Διευθύντρια: Μαρία Σκουρτέλη
Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Σιακαβάρας
Διαχειριστής και δικαιούχος του ονόματος τομέα (domain name): esos ΙΚΕ Μονοπρόσωπη

Συμμόρφωση με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334

Η εταιρεία «esos Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ως δικαιούχος του ισοτόπου «www.esos.gr», δηλώνει  την πλήρη συμμόρφωση της  με τη  Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018.

Η  Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 αφορά μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Παράνομο περιεχόμενο, σύμφωνα με  τη  Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής Σύστασης θεωρείται κάθε πληροφορία που  παραβιάζει την εθνική, την ευρωπαϊκή ή τη διεθνή νομοθεσία και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους χρήστες, στους πολίτες, στις επιχειρήσεις ή στην κοινωνία γενικότερα.

Η εταιρεία «esos Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» δηλώνει    ότι  παίρνει  τα  μέτρα για την διαγραφή και αφαίρεση  κάθε μορφής παράνομου περιεχομένου  σύμφωνα με τη  Σύσταση (ΕΕ) 2018/334  για την άρση κάθε ενδεχόμενης δυσμενούς συνέπειας για τους χρήστες και γεινκότερα την κοινωνία.

Το «www.esos.gr» δηλώνει πως σέβεται τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ελευθερίες της έκφρασης και πληροφόρησης  σε συνδυασμό με την ελληνική  και κοινοτική νομοθεσία για την ελευθερία  έκφρασης των μέσων μαζικής ενημέρωσης  και ταυτόχρονα παίρνει  όλα τα μέτρα, συμμόρφωσης συνάμα και με κάθε άλλη νομοθεσία,ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενη η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.α., προκειμένου αφενός μεν να προληφθεί η δημιουργία, προβολή ή αναπαραγωγή με κάθε τρόπο παράνομου περιεχομένου κατά την έννοια της ως άνω Σύστασης ή κάθε άλλη καταχρηστική συμπεριφορά, αφετέρου δε να διασφαλίσει, με κάθε τρόπο, τη διαγραφή, αφαίρεση και απομάκρυνση΄ του.

Το «www.esos.gr»  για την εφαρμογή της Σύστασης (ΕΕ) 2018/334    έχει το δικαίωμα να αρνείται δημοσιεύσεις που κρίνει ή πιθανολογεί βάσιμα ότι αποτελούν παράνομο περιεχόμενο, να ζητά την επαλήθευση του περιεχομένου τους, να εξετάζει αναφορές ή και να διαγράφει οποιασδήποτε μορφής ηχητικό, ακουστικό, οπτικό ή κάθε άλλης μορφής περιεχόμενο, χωρίς να ενημερώνει τους δημιουργούς ή κάθε άλλο χρήστη και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άδεια προς τούτο, στο πλαίσιο των μέτρων που εκτίθενται στη Σύσταση, με σκοπό την αντιμετώπιση παράνομου περιεχομένου.

Το  «www.esos.gr»  δικαιούται να τροποποιήσει  το περιεχόμενο της παρούσης όποτε επιθυμεί, προκειμένου να συμμορφώνεται με την εκάστοτε νομοθετική ρύθμιση ή οποιοδήποτε ληφθέν μέτρο, στο πλαίσιο της ως άνω οδηγίας ή σχετική με το παράνομο περιεχόμενο, όπως ορίζεται στο πλαίσιο της σύστασης (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής.