Ειδικός γραμματέας ΕΚΤ Γιώργος Ιωαννίδης για οικονομική ενίσχυση φοιτητών