Γερ. Κουζέλης, πρόεδρος του ΙΕΠ: Δεν αλλάζει η Α Λυκείου