Είστε εδώ

Γερ Κουζέλης, πρόεδρος του ΙΕΠ για τον υπολογισμό του βαθμού του απολυτηρίου του Λυκείου