Ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Παιδείας για το νέο νόμο για τα ΑΕΙ