Ο Γ.Γ. Γιάννης Παντής για τους Αναπληρωτές Πρυτάνεις και Αναπληρωτές προέδρους των ΤΕΙ