Πρόεδρος του ΙΚΥ Κυριάκος Αθανασίου για το επίδομα φοιτητών που αριστεύουν